nyomtat

megoszt

könyvek

KRITERION KÖNYVEK

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

Erdély történetek

Erdélyi emlékírók

Néprajzi alapmunkák

Irodalomtörténeti alapművek

Művészettörténet

Történeti alapművek

 • Erdély és népei [tartalomjegyzék] Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
  MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
 • A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest [pdf, 448.3k]
  Dankanits Ádám

Székely oklevéltár

Kisebbségtörténet

FORRÁS KÖNYVEK

 • Virág a végtelenben Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963 [html]
  HERVAY GIZELLA

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

MENTOR KÖNYVKIADÓ

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

NÉPISMERETI DOLGOZATOK

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

 • Emlékirataim 1855–1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet, Arad, 1929 [pdf, 19573.8k]
  albisi BARABÁS BÉLA
 • Lélekvesztőn. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 [pdf]
  KACSÓ SÁNDOR
 • Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Budapest [É. n., 1942]. [tartalomjegyzék]
  LIGETI ERNŐ
 • Magyarhermány kronológiája (1944—1966). Bevezető, jegyzetek László Márton, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 [tartalomjegyzék]
  MÁTHÉ JÁNOS
 • Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 [pdf]
  MÉLIUSZ JÓZSEF

HELYZET KÖNYVEK

KOINÓNIA KÖNYVEK

MÚLTUNK KÖNYVEK

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA

POLIS KÖNYVEK

MÁS KÖNYVEK

 • Vasfüggöny Keleten [tartalomjegyzék] Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
  Fülöp Mihály, Vincze Gábor