Loading

Demeter M. Attila kutatói vendégoldala kategória: vendégoldalak [2015-11-27]

Az oldal a Transindex és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) együttműködésének köszönhetően frissült.

Balázs Imre József kutatói vendégoldala kategória: vendégoldalak [2015-11-25]

Frissült Balázs Imre József kutatói vendégoldala. Az újonnan letölthető három kötet elektronikus változata az Erdélyi Magyar Adatbank Egyesület "Erdélyi magyar emlékirodalom a 20. században és erdélyi magyar tudományosság” c. projektje keretén belül készült el, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Frissült Pozsony Ferenc (az MTA külső tagjai), Veres Valér és Bartos-Elekes Zsombor (az MTA külső köztestületi tagjai) kutatói oldala. kategória: vendégoldalak [2015-11-03]

Az oldalak aktualizálására a Transindex és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) együttműködésének köszönhetően került sor, a többi vendégoldal frissítése is folyamatban van.

Új verseskötet Csiki László vendégoldalán kategória: irodalmi életművek [2015-06-23]

A Szombat. A búvár hazamegy című, 1977-ben megjelent verseskötete olvasható az írói oldalán.

Magyar Kisebbség kategória: folyóiratok [2015-06-10]

Újabb Magyar Kisebbség lapszám vált hozzáférhetővé: a 2014-ben megjelent 72-ik lapszám címe: Az anyanyelvi oktatás kérdései. A szerzők: Bakk Miklós, Bartha Zsuzsanna, Gáll Erika, Keszeg Jenő, Dániel Botond, Albert-Lőrincz Enikő, Papp Z. Attila, Márton János, Kovács Zsuzsanna, Miskolczy Ambrus.

Székely János kategória: irodalmi életművek [2015-04-28]

Két új kötettel bővült az író oldala: A nyugati hadtest és A mítosz értelme is elolvasható.

Bálint Tibor kategória: irodalmi életművek [2015-04-17]

Hét új kötetével és Bertha Zoltán róla szóló monográfiájával frissült a kolozsvári író vendégoldala.

A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája kategória: Régió- és kisebbségtörténeti oldal [2015-02-25]

Szuhay Péter kulturális antropológia módszerével dolgozó tudós, a magyarországi romakutatás megkerülhetetlen alakja, számos fontos publikáció szerzője, és a nagyszabású cigány néprajzi kiállítások fáradhatatlan szervezője.

Hervay Gizella

Hervay Gizella 12 teljes kötet, a Kobak-meséktől az összegyűjtött versekig. Az életrajzot, a bibliográfiát és a szakirodalmat Balázs Imre József állította össze.BORCSA JÁNOS

Kézdiszentléleki breviárium Borcsa János breváriuma 2009-ben jelent meg az Ambrózia Kiadónál. A borítóterv: Botos Attila Gojó munkája.


SIPOS DOMOKOS

Vajúdó idők küszöbén. Elbeszélések, költemények A Sipos Domokos elbeszéléseit és verseit tartalmazó kötet 1973-ban jelent meg a Kriterion Kiadónál.Thoroczkay-Rudnyánszky-kúria, Torockószentgyörgy

Romániai Magyar lexikon
Kelemen Lajos: Torockószentgyörgy és emlékei. In: Művészettörténeti tanulmányok. II. S.a.r. B. Nagy Margit. Bukarest, 1982. 197–200.Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. V. Pest, 1871. 231–236.Biró József: Erdélyi kastélyok. Budapest, 1943. 50, 77, LXII. ill.Hantz Lám Irén: A vár árnyékában : Torockószentgyörgy. Kolozsvár, 2003.Hantz Lám Irén: Torockó. Torockószentgyörgy. Rendhagyó útikalauz. Kolozsvár, 2009.Jakó Zsigmond – [...]
tovább a lexikonhoz

Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930

bibliográfiák
A temesvári szabadelvű értelmiségek által alapított független napilap országos viszonylatban is elsőrendű lapvállalkozás lett, virágkorában az olvasók száma meghaladta a 20 ezret.
tovább a bibliográfiákhoz

Az Erdélyi-medence flóra-adatbázisa

természettudományi adatbázisok
Erdei fajokkal bővült az Erdélyi-medence flóra-adatbázisa: ezüst hárs, vadkörte, festő benge és további 32 új faj leírásai, elterjedési adatai és fotói böngészhetők az Adatbankban.
tovább a természettudományi adatbázisokhoz


Szótárak

Dicţionar de localităţi din Transilvania

Dicţionar român-maghiar

Magyar-román szótár

Orvos - beteg mikroszótár (µDic)

Román állambiztonsági szótár

Román-magyar banki szótár

Román-magyar jogi szótár

Román-magyar szótár

Romániai intézmények magyar elnevezése

Társadalomtudományi szótár

Helységnévtárak

Erdélyi és moldvai helységnévtár

Határon túli magyar helységnévszótár

Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

Térképtárak

A román történelmi atlaszról (Atlas Istoric).

Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig

Az észak-erdélyi autópálya nyomvonalának térképe (Brassó-Kolozsvár-Bors)

Erdély nemzetiségi térképe 2002

Erdélyi (bel)város térképek

Erdélyi kiadású magyar történelmi atlasz – ünnep, vagy gyász?

Harta Autostrăzii Transilvania (Braşov-Cluj-Napoca-Borş)

Köztes-Európa 1763-1993

Sebők László térképgyűjteménye

Lexikon

Enciclopedia maghiară virtuală din România

Erdélyi műemlékek és művelődéstörténeti fejezet

Szócikkek az erdélyi magyar társadalomismerethez

Természettudományi adatbázisok

A romániai denevérfajok adatbázisa

Az Erdélyi-medence flóra-adatbázisa

Erdélyi folyók élővilágának adatbankja

Romániai madárfajok az Adatbankban

Vendégoldalak

Irodalmi életművek

DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA

ÍRÓI VENDÉGOLDALAK

REFERENCIA

Képtárak

Cine îi recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008

Kriza János Néprajzi Társaság fotóarchívuma

Könyvek

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

FORRÁS KÖNYVEK

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

HELYZET KÖNYVEK

KOINÓNIA KÖNYVEK

KRITERION KÖNYVEK

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA

MÁS KÖNYVEK

MENTOR KÖNYVKIADÓ

MÚLTUNK KÖNYVEK

NÉPISMERETI DOLGOZATOK

POLIS KÖNYVEK

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

Digitális szövegtár

"KIS MAGYAR VILÁG" ÉSZAK–ERDÉLY 1940–1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András)

A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel)

A NÉPSZOLGÁLAT ÉS ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE, ERDÉLYBEN 1945-IG

A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)

AZ "ÖTVENES ÉVEK" ÉS A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG (szerkeszti: Stefano Bottoni)

AZ ERDÉLYI FALU KUTATÁSA (szerk.: Kiss Dénes és Szabó Árpád Töhötöm)

DÉL-ERDÉLYI MAGYARSÁG 1940−1944 (szerk.: L. Balogh Béni)

DEMOGRÁFIA (szerk. Kiss Tamás)

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

DOKUMENTUMOK ROMÁNIA MAGYARSÁGPOLITIKÁJÁRÓL (szerk.: Dippold Péter és Bárdi Nándor)

ELEMZÉSEK AZ RMDSZ-RŐL (szerkeszti: Székely István Gergő és Márton János)

ERDÉLYI SZELLEM

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR–ROMÁN ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ (szerk.: Vincze Gábor)

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG

MAGYAR – ZSIDÓ VISZONY A 20. SZÁZADI ERDÉLYBEN (szerkeszti: Gidó Attila)

MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

NACIONALIZMUS (szerk. Kántor Zoltán)

ROMÁK ERDÉLYBEN (szerk.: Péter László)

ROMÁNIAI AUTONÓMIA-ELKÉPZELÉSEK 1989 UTÁN (szerkeszti: Bognár Zoltán)

STÁTUSTÖRVÉNY

SZEGÉNYSÉG ROMÁNIÁBAN (szerkeszti: Péter László)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELEMZÉSEK

TISMĂNEANU-JELENTÉS