Loading

A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990–2009 kategória: kronológiák [2015-03-27]

A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája kiegészült a 2007–2009 közötti időszak híranyagával, a jelzett időszak legfontosabb erdélyi kisebbségi vonatkozású politikai és kulturális eseményét dokumentálva. Az adatbázisba 22002 új tétel került fel, amelyek helynév-, név- illetve intézménynév-mutatókkal vannak ellátva.

Domokos Géza életműbibliográfia kategória: bibliográfiák [2015-03-25]

Domokos Géza életműbibliográfiájával bővült az Adatbank, amelyben az író, politikus, műfordító 1947 és 2011 között megjelent írásai, illetve róla szóló szövegek találhatók meg.

Frissült Szabó Levente kutatói vendégoldala kategória: vendégoldalak Több mint 30 tanulmány és szakcikk, illetve több friss kötet is olvasható az oldalon.

A Székelyföldre vonatkozó fejlesztési tervek (összeállította Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András) kategória: digitális szövegtár A Székelyföldre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket és az ezzel kapcsolatos vitákat tesszük hozzáférhetővé. A közel másfél évszázadot időben öt részre tagoltuk.

Erdélyi Tudósító repertórium 1932–1943 kategória: bibliográfiák [2015-01-30]

Társadalmi és tudományos szemle, szerkesztője Veress Ernő. Brassói Kath. Tudósító címen társadalmi, hitbuzgalmi, közgazdasági lapként indult, egy időben hetenként, majd kéthetenként, végül havonta jelent meg. Az Erdélyi Tudósító címet 1919. febr. 17-től vette föl, 1929-től Kolozsvárott szerkesztették.

Hitel kategória: folyóiratok [2015-01-20]

A Hitel Kolozsváron megjelenő szemle, illetve szociálpolitikai folyóirat volt a két világháború között és a II. világháború alatt (1935-1944). A kulturális és gazdaságpolitikai cikkek mellett a lap szépirodalmat is közölt.

Magyar Kisebbség kategória: folyóiratok [2013-08-06]

Újabb Magyar Kisebbség lapszám vált hozzáférhetővé: a 2014-ben megjelent 71-ik lapszám címe: Ötven hónap Észak-Erdélyben: a Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940–1944). A szerzők: Csilléry Edit, Szavári Attila, Sárándi Tamás, Nagy József, Tóth-Bartos András és Egry Gábor.

Erdélyi Irodalmi Szemle kategória: folyóiratok [2014-01-15]

Az Erdélyi Irodalmi Szemle „tudományos és kritikai folyóirat” Kolozsvárt. 1924 januárjától 1929-ig jelent meg. Megjelenésének hat évében összesen 27 lapszám hagyta el a nyomdát, mintegy 755 tanulmányt, cikket és közleményt tartalmazva.

Karácsony Benő

Karácsony Benő Pjotruska, Napos oldal, A megnyugvás ösvényein – szabadon a neten: Karácsony Benő oldalával megkezdjük a befejezett életművű írók oldalainak közlését.ROSKA MÁRTON

A Torma Zsófia-gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában Közreadja: Roska Márton, megjelent 1941-ben.


ADONYI NAGY MÁRIA

Emlék jelen időben Adonyi Nagy Mária irodalmi pályáját versekkel, műfordításokkal, kritikákkal az Utunkban kezdte 1969-ben. Verskötete a Forrás-sorozatban jelent meg 1978-ban.Volt iparmúzeum, jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár

Romániai Magyar lexikon
A kétemletes, U alaprajzú épület Kolozsvár történeti központjában, a Malom (ma Gh. Bariţiu) utca déli során áll, a város XV. századi erődítésének vonalában.  Az épülettömb kiterjedt telken fekszik, melyet három utca, kelet felől meg az I. L. Caragiale park határol. Az épület az utca vonalával párhuzamos, nyújtott téglalap alaprajzú épületszárnyból és a park által határolt rövidebb épületszárnyból tevődik [...]
tovább a lexikonhoz

Független Újság repertórium 1934-1940

bibliográfiák
A Független Újság 1934-1940 között jelent meg Kolozsváron Ligeti Ernő szerkesztésében. A második bécsi döntést követően, több észak-erdélyi folyóirattal együtt, a magyar hatóságok betiltották. Szellemiségét tekintve, a liberális és baloldali eszmékhez állt közel.
tovább a bibliográfiákhoz

Romániai madárfajok az Adatbankban

természettudományi adatbázisok
A Romániában élő 50 leggyakoribb madárfaj élőhely, illetve betűrend alapján listázható új adatbázisunkban. A Fenesi Annamária és Szabó D. Zoltán által összeállított adatbázis igazi különlegessége, hogy az egyes madarak hangjai is meghallgathatók.
tovább a természettudományi adatbázisokhoz
Szótárak

Dicţionar de localităţi din Transilvania

Dicţionar român-maghiar

Magyar-román szótár

Orvos - beteg mikroszótár (µDic)

Román állambiztonsági szótár

Román-magyar banki szótár

Román-magyar jogi szótár

Román-magyar szótár

Romániai intézmények magyar elnevezése

Társadalomtudományi szótár

Helységnévtárak

Erdélyi és moldvai helységnévtár

Határon túli magyar helységnévszótár

Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

Térképtárak

A román történelmi atlaszról (Atlas Istoric).

Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig

Az észak-erdélyi autópálya nyomvonalának térképe (Brassó-Kolozsvár-Bors)

Erdély nemzetiségi térképe 2002

Erdélyi (bel)város térképek

Erdélyi kiadású magyar történelmi atlasz – ünnep, vagy gyász?

Harta Autostrăzii Transilvania (Braşov-Cluj-Napoca-Borş)

Köztes-Európa 1763-1993

Sebők László térképgyűjteménye

Lexikon

Enciclopedia maghiară virtuală din România

Erdélyi műemlékek és művelődéstörténeti fejezet

Természettudományi adatbázisok

A romániai denevérfajok adatbázisa

Az Erdélyi-medence flóra-adatbázisa

Erdélyi folyók élővilágának adatbankja

Romániai madárfajok az Adatbankban

Vendégoldalak

Irodalmi életművek

DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA

ÍRÓI VENDÉGOLDALAK

REFERENCIA

Képtárak

Cine îi recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008

Kriza János Néprajzi Társaság fotóarchívuma

Könyvek

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

FORRÁS KÖNYVEK

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

HELYZET KÖNYVEK

KOINÓNIA KÖNYVEK

KRITERION KÖNYVEK

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA

MÁS KÖNYVEK

MENTOR KÖNYVKIADÓ

MÚLTUNK KÖNYVEK

NÉPISMERETI DOLGOZATOK

POLIS KÖNYVEK

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

Digitális szövegtár

"KIS MAGYAR VILÁG" ÉSZAK–ERDÉLY 1940–1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András)

A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel)

A NÉPSZOLGÁLAT ÉS ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE, ERDÉLYBEN 1945-IG

A Székelyföldre vonatkozó fejlesztési tervek (összeállította Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)

A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÁRDI NÁNDOR ÉS TÓTH-BARTOS ANDRÁS)

AZ "ÖTVENES ÉVEK" ÉS A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG (szerkeszti: Stefano Bottoni)

AZ ERDÉLYI FALU KUTATÁSA (szerk.: Kiss Dénes és Szabó Árpád Töhötöm)

DÉL-ERDÉLYI MAGYARSÁG 1940−1944 (szerk.: L. Balogh Béni)

DEMOGRÁFIA (szerk. Kiss Tamás)

Digitális szövegtár az erdélyi magyar humán és társadalomtudományi kutatások történetének tanulmányozásához

DOKUMENTUMOK ROMÁNIA MAGYARSÁGPOLITIKÁJÁRÓL (szerk.: Dippold Péter és Bárdi Nándor)

ELEMZÉSEK AZ RMDSZ-RŐL (szerkeszti: Székely István Gergő és Márton János)

ERDÉLYI SZELLEM

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR–ROMÁN ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ (szerk.: Vincze Gábor)

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG

MAGYAR – ZSIDÓ VISZONY A 20. SZÁZADI ERDÉLYBEN (szerkeszti: Gidó Attila)

MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

NACIONALIZMUS (szerk. Kántor Zoltán)

ROMÁK ERDÉLYBEN (szerk.: Péter László)

ROMÁNIAI AUTONÓMIA-ELKÉPZELÉSEK 1989 UTÁN (szerkeszti: Bognár Zoltán)

STÁTUSTÖRVÉNY

SZEGÉNYSÉG ROMÁNIÁBAN (szerkeszti: Péter László)

Szövegtár az erdélyi magyar humán és társadalomtudományi kutatások 1989 előtti történetének tanulmányozásához

Szövegtár az erdélyi magyar humán és társadalomtudományi kutatások történetének tanulmányozásához

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELEMZÉSEK

TISMĂNEANU-JELENTÉS