Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: megye

 • Az erdélyi Fehér megye a középkorban Budapest, 1939
  ICZKOVITS EMMA
 • Kolozs megye kialakulása Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1939
  BALÁZS ÉVA
 • Bihar megye a török pusztítás előtt Budapest, Sylvester Nyomda RT., 1940, Sylvester Rt., Bp. — F. v.: Schlitt H.
  JAKÓ ZSIGMOND
 • A középkori Szatmár megye Stephaneum Nyomda, Budapest, 1940. / Település- és népiségtörténeti értekezések, 4. sz./
  Maksai Ferenc
 • Máramaros megye társadalma és nemzetiségei Budapest, Sylvester Nyomda R-T., 1943.
  BÉLAY VILMOS
 • Alsófehér vármegye monografiája. I. kötet. Első és második rész Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed 1896
 • Alsófehér vármegye monográfiája II. kötet. Első rész Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár Részvénytársaság, Nagy-Enyed, 1901
  Csató J. – Cserni B. – Gáspár J. – Herepei K. – Lázár I.
 • A legfontosabb termelőeszközök 1948-as államosítása Csík- és Udvarhely megyékben In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GIDÓ ATTILA, OLTI ÁGOSTON
 • Kulák-névjegyzékek összeállítása Maros megyében, Marosvásárhely rajonban 1949-1952 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • A Román Kommunista Párt hatalmi szerkezetének kiépítése Maros megyében 1944-1948 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  NOVÁK ZOLTÁN
 • A csíki magánjavak helyzete a második világháború után In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  OLTI ÁGOSTON
 • Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1938. [pdf, 15473k]
  Endes Miklós
 • Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 24750k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 1. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 16901k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 2. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 17500k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 3. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 10000k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig. I-III. A Hét, 2004., 2/43–2/45. [html]
  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN
 • Strategia de dezvoltare a turismului din Judeţul Harghita. AQUAPROFIT Consulting SRL, Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, 2009, 324 p. [pdf, 3462.3k]
  Nagy Benedek (cond. proiect)