I. Személyi adatok:

Név: Mák Ferenc
Születési dátum: 1956. március 16.
Állandó lakcím: 1042 Budapest – Lebstück Mária 53. X. em. 64.
Telefon: 1-369-4743
Mail: makferenc@yahoo.com
Nyelvtudás: szerb, horvát, német

II. Tanulmányok

  • 1982 - Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

Végzettség:

  • 1982 – magyar nyelv és irodalom tanári képesítés,
  • 1986 -- az újvidéki Szerb Maticában könyvtárosi szakvizsga

III. Kutatási terület: A Délvidék fogalom XX. századi módosulása nyomán a hajdani kalocsai főegyházmegyéhez tartozó vármegyék elszakított részei – Bácska, Bánát, Dél-Baranya –, valamint Szlavónia és a Muravidék XIX. századi újjáalkotási és a XX. századi leépülési folyamatainak oknyomozó feltárása. Alapkutatásként – az előzmények számbavételével – összeállítottam az említett terület 1816-2006 közötti történeti bibliográfiáját. Első publikációim közlése óta folyamatosan az általánosan elfogadott és megcsontosodott tévhit felszámolásáért küzdök, amely szerint a történelmi Magyarország déli területein a török hódoltság megszűnését követően nem alakult ki önálló, saját törvényei szerint fejlődő, közéletet alakító, tudományépítő magyar kultúra, csupán a népélet öltött a saját belső törvényeire és rendjére épített formát. Meggyőződésem, hogy intézményeink leírható története ennek szöges ellenétét fogja bizonyítani. S ha más történelmi tájegységekkel ellentétben, a Délvidéki magyarság életében tetten érhető lenne az otthontalanság érzésének évszázados nyoma – vajon annak mi lehet a forrása, megkövesedésének igazi oka? A XX. század meredeken lejtő évtizedeiben nem találkoztam olyan gondolkodóval, aki elszánta volna magát a Délvidék XVIII. és XIX. századi irodalmának újraolvasására. Pedig a források és a művek mélyén egészen bizonyosan ott rejlik a válasz – amelyet magam is keresek. S mert még mindig csak a tudományos kutatások alapvetéseinél tartunk, fontosnak vélem a történeti kronológiák, a vonatkozó bibliográfiák és az életrajzi adattárak összeállítását. Ezeken a területeken próbálok haszonnal munkálkodni. 

IV. Munkahelyek:

  • 2007-től a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet külső munkatársa,
  • 1993-2006 a Határon Túli Magyarok Hivatalának munkatársa,
  • 1990-1992 a Kecskeméten megjelenő Forrás szerkesztője,
  • 1985-1988 a szabadkai Városi Könyvtár munkatársa,
  • 1983-1985 fordítói munkát végez folyóiratoknak és az Újvidéki TV magyar szerkesztőségének
  • 1980-1983 között – megszakításokkal – az újvidéki Magyar Szó újságírója, az Új Symposium szerkesztőségének a tagja,
  • 1979-1980 Óbecsén, általános iskolai tanár,

V. Szakmai tevékenység: 1993-2006 között a Határon Túli Magyarok Hivatalában feladatom volt a délszláv területek társadalmi, politikai és közéleti változásainak, ezen belül pedig az utódállamokban élő magyarság közösségi újjászerveződési folyamatainak és eseményeinek nyomon követése.