nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF

55. kép. Teleki József gróf koronaőr képmása.

56. kép. A görgényszentimrei kastély főhomlokzata. (A szerző felv.)

57. kép. A görgényszentimrei kastély déli homlokzata (A szerzo felv.)

58. kép. A mezősámsondi Rhédey-Bethlen-kastély északi homlokzata. (A szerző felv.)

59. kép. A mezősámsondi kastély déli homlokzata. (A szerzo felv.)

60. kép. A zsibói Wesselényi-Teleki-kastély északi homlokzata. (A szerző felv.)

61. kép. A komlódi volt Daniel-udvarház. (Csányi Károly felv.)

62. kép. A zsibói kastély déli homlokzata. (A szerző felv.)

63. kép. Terem a zsibói kastélyban. (A szerzo felv.)

64. kép. A zsibói istálló emléktáblája. Nachtigall János műve. (A szerző felv.)

65. kép. A hadadi Wesselényi-kastély bejárati oromzata. Schuchbauer Antal muve. (A szerzo felv.)

66. kép. Id. Wesselényi Miklós báró képmása.

67. kép. A hadadi Wesselényi-kastély. (A szerző felv.)

68. kép. A hadadi Wesselény-Degenfeld-kastély.

69. kép. Részlet a zsibói kastély parkjából. (Szőllősy Kálmán felv.)