nyomtat

megoszt

Jordáky Lajos kézirathagyatéka
BÁRDI NÁNDOR

VI. EGYETEMI ÉS TUDOMÁNYOS JEGYZETEK, MUNKATERVEK, ADATGYŰJTEMÉNYEK

VI. 1. Egyetemi jegyzetek, előadásvázlatok
VI. 2. Munkatervek, kutatásszervezés
VI. 3. Tanulmány háttéranyagok
VI. 4. Tematikus sajtógyűjtések
VI. 5. Adatgyűjtés és háttéranyagok a sajtóbibliográfiákhoz
VI. 6. Adatgyűjtés és háttéranyagok a színháztörténeti kutatásokhoz
VI. 7. Adatgyűjtés és háttéranyagok a filmtörténeti kutatásokhoz

VI.1. Egyetemi jegyzetek, előadásvázlatok

299. Jegyzetfüzetek a marxizmus– leninizmus és szocializmus tárgykörében, 16 füzet

30. Jegyzetfüzetek filozófia, szociológia tárgykörben, 5 füzet

301. Egyetemes történeti jegyzetek, 14 füzet

302. Magyar történeti jegyzetek, 6 füzet

VI.2. Munkatervek, kutatásszervezés

303. Társadalomtudomány és politika c. folyóirat terve és a kapcsolódó vázlatok, aut., 7 f.

304. 1956–1972 munkatervek és vázlatok. 4 füzet + 2 tanári zsebkönyv + 2 f. [vázlatok a magyar szellemi élet feltérképezéséhez.]

305. Forrás füzetek, 3 db

1. 19. századi erdélyi sajtótörténet
2. Kolozsvári könyvtárak és levéltárak kézirat anyaga
3. Historiográfia

306. Kutatási programok levelezése

1. Erdélyi munkásmozgalom történetére vonatkozó kutatások levelezés és dokumentumok. 1961–1971. 108 f.
2. Az erdélyi sajtó bibliográfiájával kapcsolatos levelezés. 1958–1964, g., 67 f.
3. MSZMP KB Párttörténeti Intézete és az MTA Történettudományi Intézettel folytatott levelezés. 1963–1969, g., 27 f.
4. Nemzetközi levelezés: könyvek, kiadók, lapok – kérések. 1971–1972, 29 f.
5. Színháztörténeti kutatások levelezése, részbibliográfiák, adatközlések, g., 1955–1971, 266 f.

307. Visszaemlékezés és irodalmi vázlatok. g., aut., kb. 150 f.

VI.3. Tanulmány háttéranyagok

308. Jegyzetek, vázlatok Wesselényi Miklósról. g.,aut., 58 f.

309. Jegyzetek Román Nemzeti Párt történetéről. aut., kb. 150 f.

310. Jegyzetek a gyulafehérvári nagygyűlés történetéről. aut., kb. 60 f.

311. Jegyzetek a két világháború közti erdélyi társadalomtörténetről és a transzilvanizmusról, aut., 42 f.

312. Jegyzetek „A parlamenti választások története Romániában” tanulmányhoz.

1. A tanulmány nyomdai levonata. Tördelt nyomdai szöveg, 6 f.
2. Jegyzetek és táblázatok. aut., kb. 100 f.
3. Kiadványok a választási törvényekről, szabályokról, eredményekről. r., 10 füzet

313. Jegyzetek az Észak-Erdély 1940–1944 között tanulmányhoz, aut.,g.,m.,r., 145 f.

314. A magyar emigráció Romániában 1920–1940. 15 borítékban személyi és tematikus bibliográfiák

315. Jegyzetek Németh László munkásságáról, aut., 54 f.

316. Jegyzetek Mikó Imre munkásságáról. aut., 1 boríték, 26 f.

317. Adatgyűjtés a választásokról: USA, Fr, Anglia. aut., 1956, 34 f.

318. Adatgyűjtés Nagy István munkásságáról.

1. Nagy István írói pályakezdése (visszaemlékezés) és írói álnevei. g., 3 f.
2. Életmű bibliográfia g., 26 f.
3. Jordáky Lajos életrajzi jegyzetei Nagy Istvánról. 2 boríték
4. Nagy István cikkek. Sajtókivágások, 6 db

319. Gyűjtés a két világháború közti romániai magyar szocialista költészetből. aut.,g., 95 f.

320. Anyaggyűjtés a fegyverkezési verseny és leszerelés témakörében. r.,m.,f.,g., sajtókivágások, kb. 100 f.

VI. 4. Tematikus sajtógyűjtések

321. Anyaggyűjtés a romániai magyar munkásság viszonyairól az 1920-as években, 7 boríték

322. Erdélyi magyar politikai sajtó 1930–1940, Keleti Újság Képes Híradója, Brassói Lapok, Friss Újság, Ellenzék, 27 db

323. Romániai munkásmozgalom, visszaemlékezések, sajtókivágások. Bányai László, Gheorghe Bodea, Balogh Edgár, Veress Pál, Gavril Birtas, Génárd Jenő, Ioan Metiu, Kovács György, Gaál Gábor, Simó Géza, Kovács György

324. Erdélyi német szocialista sajtó 1918–1921. Egyes cikkek kigépelve, németül, g., kb. 200 f.

325. Munkás és szocialista irodalom a Népszavában és a Magyar Nemzetben 1941–1943. sajtókivágások 24 db.

325. Német nemzetszocialista sajtó 1941-1942. 120 szám különböző napilapokból

326. Munkásegység 1945 – 1948. Kigépelt cikkválogatás a román és magyar sajtóból, 145 f.

327. A Bolyai Egyetem oktatóira vonatkozó sajtóanyag 1945-1948. Egyes lapszámok (Igazság) és sajtókivágások, 35 db.

328. Irodalmi Újság 1956. január 7. – október 13. közötti számai

329. 1956-os sajtókivágások a romániai, magyarországi és a nemzetközi sajtóból, 90 db

330. Sajtókivágások a romániai magyarság kulturális életéről. 1957, 107 db

331. Sajtókivágások az RKP ideológiájáról. 1971, lapokra ragasztva, 6 f.

332. Sajtógyűjtés Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom kötet visszhangjáról és visszamenően az erdélyi magyar irodalomtörténeti hagyományokról. 1957–1972, lapokra ragasztva, 166 f.

333. Sajtókivágások a romániai haladó hagyományokról. Bitay Árpád, Nicolae Iorga, Iakab Elek, Vasile Goldis, August Bebel, Kunfi Zsigmond, Wallisch Kálmán, Turnowsky Sándor.

334. Sajtókivágások a romániai magyar történetírásról. 1971, lapokra ragasztva, 4 f.

335. Sajtókivágások szocialista írókról. Józsa Béla, Nagy István, Salamon László, Lukács György. 1970–1971, n., m., lapokra ragasztva, 23 f.

336. Sajtókivágások a szociológiai kutatásokról. 1966–1970, r., fr., m., lapokra ragasztva, 35 f.

337. Sajtókivágások az erdélyi lexikon hagyományokról, a Brassói Lapok írói albuma, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon munkálatai. 1968–1973. lapokra ragasztva, 117 f.

338. Sajtókivágások a nemzetiségi kérdés a szocialista országokban. 1971, lapokra ragasztva, 25 f.

339. A nemzetiségi kérdés a Román Szocialista Köztársaságban, sajtókivágások. 1968–1971, r.,m., lapokra ragasztva, 79 f.

340. Sajtóanyag a jugoszláviai magyarság helyzetéről, a vajdasági nemzetiségi viszonyokról. Magyar Szó, Politikai Füzetek mellékletéből 11 példány

VI. 5. Adatgyűjtés és háttéranyagok a sajtóbibliográfiákhoz

341. Az erdélyi könyvtárak sajtó repertóriuma (folyóirat, hírlap, évkönyv stb.). Kolozsvár, Temesvár, Karánsebes, Lugos, Arad, Nagyvárad, Marosvásárhely, Balázsfalva, Dés, Zilah. 1962, aut.,g., kb. 400 f.

342. Erdélyi sajtóbibliográfiai adatgyűjtés városonként 1918-ig.

1. Kolozsvár. Aut., kb. 150 f.
2. Temesvár. Aut., kb. 100 f.
3. Brassó. Aut., kb. 40 f.
4. Nagyszeben. Aut., kb. 50 f.
5. Arad. Aut., kb. 40 f.
6. Nagyvárad. Aut., kb. 30 f.
7. Marosvásárhely. Aut., kb. 30 f.
8. Erdélyen kívül megjelent. Aut., kb. 30 f.
9. Más helységekben kiadott sajtótermékek. Aut., kb. 150 f.

343. Szakirodalmi bibliográfia és tematikus sajtólisták. A kapitalizmus fejlődését tükröző lapok, színházi, sport, vicc, egyéb valamint a német periodikák, lelőhellyel a 18-20. századi erdélyi sajtóbibliográfiához,m., n., r., egybetűzött g., 64 f.

344. Az erdélyi szocialista sajtó bibliográfiájának háttéranyagai

1. Kolozsvárt megjelenő munkásmozgalmi sajtó 1900–1944. 1961, g., 4 f.
2. A romániai magyar nyelvű szocialista szépirodalom bibliográfiája 1919–1944. g., 4 f.
3. Szakszervezeti sajtó 1919–1944. Magyar, román, német, nyelven, kézzel, 84 f.
4. Szocialista- és munkásellenes sajtó 1919–1944. Magyar, román, német nyelven kézzel, 14 f.
5. Szocialista sajtó 1921–1944. Magyar, román, német nyelven, kézzel, 27 f.
6. Legális kommunista és tömegszervezeti sajtó. Magyar, román, német nyelven, kézzel, 59 f.
7. Az erdélyi szocialista sajtó 1848–1918 között. Cikkbibliográfia városonként, géppel és kézzel, román és magyar nyelven, 40 boríték.
8. Az erdélyi szocialista sajtó a két világháború között, 50 boríték.
10. Az erdélyi állami és magánkönyvtárak anyagai, bibliográfiai összeállítás: Jancsó Elemér , BBTE, Mvh-i Akadémiai Intézet könyvtára, 37 f.

345. A szocialista sajtó mikrofilm és fotókópia archívumának terve és az ezzel kapcsolatos levelezés illetve listák, r., m., g., 60 f.

346. Erdélyben 1919 előtt megjelent időszaki sajtó, aut., füzet, 22 p.

347. Lista periodicilor lucrate sau in lucru pentru bibliografia „Unirea Transilvaniei”, g., 13 f.

VI. 6. Színházi adatgyűjtés, háttéranyagok

348. A kolozsvári színház műsorprogramja, 1820–1870 adatgyűjtés havonkénti adatlapokon, kb. 400 f.

349. Egyes erdélyi színházak műsorprogramja, 1835, 1869, 1875 illetve 1920-as évek, kb. 100 f.

350. A kolozsvári Magyar Színház műsora, 1926, 1927, 1929, 1932, 1933. naptár bejegyzésekben

351. Jordáky Lajos adatgyűjtése és bibliográfiái erdélyi színészekről. Kézzel, borítékokban és bekötött füzetben, kb. 400 f.

352. A kolozsvári színjátszás dokumentumai XVIII–XX. sz. Gépelt másolatok és eredeti dokumentumok, kb. 500 f.

353. Színházi sajtóhírek, kivágatok a kolozsvári színjátszásról, sajtókivágás kb. 200 db.

354. Német színházak Erdélyben. Tanulmányvázlat, bibliográfia, adatgyűjtés, kézzel és géppel, kb. 200 f.

355. Adatgyűjtés és dokumentumfotók a Bretán Miklós munkásságát tárgyaló tanulmányhoz, aut., g., kb. 40 f.

356. Adatgyűjtés a kolozsvári Magyar Operáról, sajtókivágások, bemutató-bibliográfia, kb. 40 f.

357. Színháztörténeti bibliográfiák

1. Jegyzetek, 33 boríték és 4 füzet.
2. Cikk bibliográfia, Ellenzék 1880-1889; 1890-1900, 2 boríték,
3. Erdélyi színházi zsebkönyvek és almanachok bibliográfiája, városonként, 17 boríték

358. Shakespeare bemutatók Erdélyben, adatgyűjtés, 40 f.

359. Jordáky Lajos ideológiai elemzés-jegyzetei színházi darabokról és színészekről, 1949–1952, aut., 12 füzet, kb. 800 p.

VI. 7. Filmtörténeti adatgyűjtés

360. Az erdélyi városi mozik listája a kélt világháború között, g., 4 f.

361. A kolozsvári mozik műsora 1925–1929, 1940, g., aut.,mozinként, napi bontásban, kb. 300 p.

362. Erdélyi színházi és film lapok bibliográfiája a századfordulótól a húszas évekig, aut., 64 f.

363. Filmek és filmgyárak bibliográfiája, aut., 2 boríték

364. Erdélyben, 1910-től a húszas évek végéig vetített filmek adatai, 12 szempont szerint, aut., cédulákon, 40 borítékban, alfabetikus rendben

365. Az erdélyi mozikra és a vetített filmekre vonatkozó adatgyűjtés 1908, 1913–1918, aut., cédulák, 9 boríték, évenként és tematikusan