nyomtat

megoszt

Források a romániai magyar kisebbség és a magyar–román államközi kapcsolatok történetének tanulmányozásához 1944–1978. Válogatta, összeállította, a jegyzeteket írta: Vincze Gábor
VINCZE GÁBOR (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Források a romániai magyar kisebbség és a magyar–román államközi kapcsolatok történetének tanulmányozásához 1944–1978. Válogatta, összeállította, a jegyzeteket írta: Vincze Gábor
Szerző: VINCZE GÁBOR (szerk.) Nyelv: magyar
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR–ROMÁN ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ (szerk.: Vincze Gábor)
Témakör: történelem
Tárgyszó: romániai magyarság, kisebbség
Műfaj: dokumentumok
Tartalom:
1. Az Erdélyi Magyar Tanács memoranduma Horthy Miklóshoz, Magyarország kormányzójához a háborúból történő kiválás érdekében. Kolozsvár, 1944. szeptember 9. [doc, 27.1k]
2. Jelentés a magyar és német állampolgárok internálása tárgyában összehívott belügyminisztériumi értekezletről. Bukarest, 1944. szeptember 20. (Kiegészítés: Hegyi István református lelkipásztor visszaemlékezése az 1944. szeptember elején, a dél-erdélyi Petekről Bolyára történt internálására.) [doc, 49.7k]
3. Jegyzőkönyv a Maniu-gárda 1944. szeptember 26-i szárazajtai gyilkosságáról. Szárazajta, 1945. május 28. [pdf, 336.5k] [doc, 39.4k]
4. A MADOSZ Brassó–székelyföldi újjászervező bizottságának kiáltványa. Brassó, 1944. október 4. [pdf, 338.4k] [doc, 51.2k]
5. Puskás Lajosnak, a kolozsvári Tízes Szervezet volt vezetőjének visszaemlékezése a szervezet ellehetetlenítésére. Kolozsvár, 1944. szeptember – november. [doc, 32.8k]
6. Ionel Pop észak-erdélyi kormánybiztos átirata Constantin Sănătescu miniszterelnöknek a román hatóságok kiutasítása tárgyában. Bukarest, 1944. november 11. [doc, 33.8k]
7. A Kommunista Párt megyei szervezete és a Magyar Demokrata Szövetség emlékirata Ioan Bozdoc prefektusnak a magyarság üldözéséről. Marosvásárhely 1944. november 11. [doc, 32.3k]
8. A Romániai Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző Bizottság átirata Constantin Sănătescu miniszterelnöknek. Bukarest, 1944. november 12. [pdf, 324.4k] [doc, 31.2k]
9. Ismeretlen személy összefoglaló jelentése a kolozsvári Magyar Tudományegyetem 1944 őszi helyzetéről. Kolozsvár, 1944. december 26. [pdf, 342.2k] [doc, 54.3k]
10. Nicolae Goldberger bukaresti kiküldött jelentése az RKP KB-nak az észak­erdélyi helyzetről. Bukarest, 1944. december 30. [pdf, 349.4k] [doc, 121.3k]
11. I. Lavrentyev átirata A. Ja. Visinszkij külügyi népbiztos-helyettesnek a Vörös Hadsereg Vezérkarának álláspontjáról Észak-­Erdély Romániának történő átadása kérdését illetően. Moszkva, 1944. december 31. [doc, 38.4k]
12. Demeter Bélának, a kolozsvári EMGE-központ kiküldöttjének jelentése az 1944. december 1–1945. január 2. közti észak-erdélyi körútjáról. Kolozsvár, 1945. január 9. [doc, 185.3k]
13. Pakocs Károly szatmári római katolikus püspöki helynök feljegyzése Erdei Ferenc, a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere számára a megyei helyzetről. Szatmárnémeti, 1945. január 22. [doc, 88.6k]
14. Sz. B. Krilov és V. N. Durgyenyevszkij feljegyzése V. G. Gyekanozov részére az észak-erdélyi magyarok állampolgárságának és internálásának kérdéséről. Moszkva, 1945. január 26. [doc, 31.7k]
15. A 86/1945. sz. nemzetiségi statútum-törvény. Bukarest, 1945. február 7. [pdf, 333.4k] [doc, 51.2k]
16. Ismeretlen személy tájékoztatója Észak-Erdély politikai, gazdasági és kulturális helyzetéről. Kolozsvár, 1945. február eleje. [pdf, 375.5k] [doc, 101.9k]
17. Korabeli beszámoló a földvári internálótáborban raboskodó magyarok kétségbeejtő helyzetéről. 1945. február közepe. [pdf, 319.9k] [doc, 24.1k]
18. Az MNSZ Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága memoranduma a Groza-kormányhoz. Kolozsvár, 1945. március 12. [doc, 53.2k]
19. Dr. Teofil Vescánnak, az ODA Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottsága elnökének a Kolozsváron ülésező minisztertanács előtt felolvasott memoranduma. Kolozsvár, 1945. március 13. [doc, 43.5k]
20. Egykorú helyzetjelentés a tordaszentlászlói magyarság helyzetéről. Kolozsvár, 1945. március 20. [doc, 44.5k]
21. Elekes Viktor kollégiumi rektor (?) feljegyzése a dél-erdélyi magyar oktatásügy problémáiról. Nagyenyed (?) 1945. június 2. [doc, 63.5k]
22. A Külügyminisztérium román referensének feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a Groza-kormány magyarságpolitikájáról, a magyar kisebbség helyzetéről és a kormány tennivalóiról. Budapest, 1945. augusztus 15. [doc, 52.7k]
23. A Béke-előkészítő Osztály információi a román hatóságok azon törekvéséről, hogy minél több erdélyi magyar kiutasítsanak Magyarországra. Budapest, 1945. június 29., augusztus 31. [doc, 30.2k]
24. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök helyzetjelentése és javaslata az erdélyi kérdés rendezésére vonatkozólag. Gyulafehérvár, 1945. szeptember 12. [pdf, 341.3k] [doc, 40.4k]
25. Az MNSZ Központi („százas”) Intézőbizottságának kiáltványa Erdély magyarságához. Marosvásárhely, 1945. november 18. [pdf, 331.7k] [doc, 44k]
26. Gyárfás László MTI-tudósító jelentése a Külügyminisztérium Sajtó Osztályának a Római Katolikus Egyházmegyei Tanács rendkívüli üléséről. Bukarest, 1945. december 20. [doc, 28.7k]
27. Az RSZDP Országos Magyar Bizottságának kiáltványa. Kolozsvár, 1945. december 25. [pdf, 338.7k] [doc, 41k]
28. Egy erdélyi magyar szociáldemokrata levele Révai Józsefhez, a Szabad Nép főszerkesztőjéhez a „Nemzetrontó sovinizmus” című cikke miatt. Szilágysomlyó, 1945. december 30. [doc, 54.8k]
29. Az MNSZ Háromszék megyei szervezete által összehívott értekezlet jegyzőkönyve. Sepsiszentgyörgy, 1946. január 20. [pdf, 366.9k] [doc, 90.6k]
30. A Magyar Misszió jelentése Erdély első szamizdatjáról. Bukarest, 1946. január. [doc, 80.4k]
31. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök levele Petru Groza miniszterelnökhöz. Gyulafehérvár, 1946. január 28. [pdf, 354.4k] [doc, 65.5k]
32. Gyárfás László MTI-tudósító jelentése a Külügyminisztérium Sajtó Osztályának két nagyváradi szociáldemokrata politikus kitoloncolásáról Magyarországra. Bukarest, 1946. február 2. [doc, 26.1k]
33. Gyöngyössy István miniszteri tanácsos napi jelentése Nékám Sándornak, a Magyar Misszió vezetőjének a Kurkó Gyárfással és Bányai Lászlóval történt beszélgetéséről. Bukarest, 1946. február 27. [doc, 59.9k]
34. Nékám Sándornak, a Magyar Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a magyar szociáldemokraták javaslatáról. Bukarest, 1946. március 10. [pdf, 349.9k] [doc, 67.6k]
35. Nékám Sándornak, a Magyar Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a kolozsvári népbírósági perekről. Bukarest, 1946. április 14. [doc, 56.8k]
36. Szabédi Lászlónak, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának Jordáky Lajoshoz, a Bolyai egyetem tanárához írott levele. Sepsiszentgyörgy, 1946. április 17. [pdf, 349.4k] [doc, 47.1k]
37. Demeter Bélának, a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztálya Erdély-szakértőjének tanulmánya az erdélyi magyarság 1944. augusztus 23. utáni helyzetéről. Budapest, 1946. április 23. [pdf, 412.6k] [doc, 178.2k]
38. Nékám Sándornak, a Magyar Misszió vezetőjének jelentése az erdélyi magyarság egyes vezetőinek a béketárgyalások lezárulta előtt tett nyilatkozatáról. Bukarest, 1946. május 5. [doc, 43k]
39. Demeter János visszaemlékezése a nemzetiségi statútum-tervezet elkészítésére. Kolozsvár, 1946. május. [doc, 93.7k]
40. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése a CASBI-val kapcsolatos erdélyi magyar sérelmekről. Bukarest, 1946. május 21. [doc, 45.6k]
41. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése a csíksomlyói búcsúról. Bukarest, 1946. június 16. [pdf, 330.3k] [doc, 40.4k]
42. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára az MNSZ székelyudvarhelyi kongresszusáról. Bukarest, 1946. július 16. [pdf, 356.3k] [doc, 55.8k]
43. Szabédi Lászlónak, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának Kurkó Gyárfáshoz, az MNSZ elnökéhez írott levele. Sepsiszentgyörgy, 1946. augusztus 29. [doc, 38.4k]
44. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése az erdélyi magyar választási egységlista létrehozásának kísérletéről. Bukarest, 1946. október 11. [doc, 67.6k]
45. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára az MNSZ választási listájáról. Bukarest, 1946. október 11. [doc, 55.3k]
46. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai parlamenti választásokról. Bukarest, 1946. november 25. [pdf, 368.7k] [doc, 107k]
47. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a magyarság és a zsidóság viszonyáról. Bukarest, 1947. január 13. [doc, 44.5k]
48. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a magyar szövetkezetek helyzetével kapcsolatos fejleményekről. Bukarest, 1947. február 14. [doc, 44.5k]
49. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentései a lészpedi csángóknak a magyar nyelvű misézés bevezetéséért folytatott harcáról és egy csoportjuk áttelepedési szándékáról. Bukarest, 1947. március 21., május 23. [pdf, 329.1k] [doc, 72.2k]
50. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az újabb letartóztatási hullámról. Bukarest, 1947. május 9. [doc, 27.1k]
51. Részletek Puskás Lajosnak, a kolozsvári Tízes Szervezet volt vezetőjének börtön-naplójából. Szamosújvár, 1947. május 5.–október 7. [pdf, 335.8k] [doc, 53.2k]
52. Luka Lászlónak, az RKP KB Politikai Bizottsága tagjának felszólítása a magyar kisebbség „népfrontos” politikájának megváltoztatására. Kolozsvár, 1947. május 22. [pdf, 332.2k] [doc, 39.9k]
53. Sajtótámadás György Lajos ellen, és a Bolyai Tudományegyetem professzorának nyilatkozata a Világosságban megjelent vádakkal kapcsolatban. Kolozsvár, 1947. június 27., 28. [doc, 67.6k]
54. Sajtótámadás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vezetősége ellen. Kolozsvár, 1947. július 2., 12. [doc, 36.9k]
55. Fáy-Halász Gedeon követségi titkár jelentése Mihályfi Ernőnek, a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott tájékoztatási miniszternek az INCOOP és a magyar szövetkezetek közötti megállapodásról. Bukarest, 1947. július 8. [doc, 39.9k]
56. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről. Bukarest, 1947. október 28. [pdf, 335.8k] [doc, 36.4k]
57. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentései Molnár Erik külügyminiszternek a magyar érdekeltségű pénzintézetek és iparvállalatok helyzetéről. Bukarest, 1948. január 10., 19.
58. Gyöngyössy István követségi tanácsos, id. ügyvivő jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a felekezeti iskolák várható államosításáról. Bukarest, 1948. március 18. [doc, 28.7k]
59. Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az erdélyi magyar egyházak helyzetéről. Bukarest, 1948. május 29. [pdf, 336.7k] [doc, 35.8k]
60. Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Konkordátum felmondásáról. Bukarest, 1948. július 22. [doc, 36.9k]
61. Márton Áron római katolikus püspök körlevele a felekezeti iskolák államosítása miatt. Gyulafehérvár, 1948. szeptember 15. [doc, 31.7k]
62. Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az új közoktatási törvény következményéről. Bukarest, 1948. október 4. [pdf, 338.9k] [doc, 72.2k]
63. Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekről. Bukarest, 1948. november 2. [pdf, 338.9k] [doc, 41k]
64. Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az új felekezeti rendeletről. Bukarest, 1948. november 26. [doc, 27.6k]
65. Az RMP Központi Vezetősége Politikai Titkárságának határozata a nemzetiségi kérdésben. Bukarest, 1948. december 12. [pdf, 338.9k] [doc, 87k]
66. Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az MNSZ utolsó, kolozsvári kongresszusáról. Bukarest, 1948. december 18. [pdf, 345.4k] [doc, 69.6k]
67. Részlet Vas-Zoltán Péter külügyminisztériumi titkár Berei Andor államtitkárnak a magyar-román viszonylatban megoldásra váró kérdésekről készített feljegyzéséből. Budapest, 1948. december 23. [pdf, 329.7k] [doc, 29.7k]
68. Rákosi Mátyásnak, az MDP főtitkárának levele Gheorghe Gheorghiu-Dejhez, az RMP első titkárához. Budapest, 1949. január 6. [pdf, 335.2k] [doc, 43k]
69. Részletek az MDP és az RMP vezetőinek titkos tárgyalásáról felvett gyorsírásos jegyzőkönyvből. Bukarest, 1949. február 19. [pdf, 367.8k] [doc, 139.8k]
70. Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök beszéde a csíksomlyói búcsún. Csíksomlyó, 1949. június. 4. [pdf, 325.4k] [doc, 63.5k]
71. Széll Jenő követ jelentése a székelyföldi kultúrversenyről és az erdélyi római katolikus egyház helyzetéről. Bukarest, 1949. június 24. [pdf, 335.7k] [doc, 51.7k]
72. Az MNSZ egyik szervező-felelősének jelentése a kollektivizálás helyzetéről Kendilónán. Kolozsvár, 1949. július 1. [doc, 39.4k]
73. A háromszéki földbirtokosok kitelepítése. Részletek Beczásy István visszaemlékezéséből. Dálnok – Sepsiszentgyörgy, 1949. március 2. – 1950. szeptember 23. [doc, 35.8k]
74. Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a kolozsvári letartóztatásokról. Bukarest, 1949. november 12. [doc, 49.7k]
75. Széll Jenő követ két jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az MNSZ belső ellentéteiről és a római katolikus egyház elleni harcról. Bukarest, 1950. február hó 2. [doc, 47.6k]
76. Az MNSZ Központi Vezetőségének körlevele a református egyházban tartandó választások ügyében. [doc, 41.5k]
77. Részlet Meleg Zoltán esperesnek Arday Aladár nagyváradi református püspökhöz címzett, az egyházi anyakönyvek beszolgáltatásáról szólóm feliratából. Erdőhegy-Kisjenő. 1950. július 6. [doc, 26.6k]
78. Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a partiumi körútján tapasztaltakról. Bukarest, 1950. szeptember 21. [doc, 57.3k]
79. Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a Bányai Lászlóval, a román kormánydelegáció tagjával történt beszélgetésről. Budapest, 1950. december 18. [doc, 36.4k]
80. Két dokumentum a somoskai magyar iskola problémáiról. Bákó, 1951. április 17., 18. [doc, 33.8k]
81. Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a Luka Lászlóval és Vincze Jánossal folytatott beszélgetéséről. Bukarest, 1951. május 5. [doc, 32.3k]
82. Részlet Szabó Ferenc MNSZ-aktivistának a kézdi rajonban tapasztalt állapotokról összeállított jelentéséből. Bukarest, 1951. május 17. [doc, 29.7k]
83. Lakatos István kolozsvári szociáldemokrata politikus visszaemlékezése a Márton Áron-per lefolyására. [doc, 64.5k]
84. Részletek a bukaresti katonai törvényszék I. szekciója által Márton Áron és társai perében meghozott, 1165. sz. ítéletéből. Bukarest, 1951. július 30.–augusztus 6. [doc, 124.4k]
85. Orbán János központi kiküldött beszámolója a Bákó tartománybeli csángó-magyarok iskolaügyéről, az 1951/52. tanév kezdetén. Bákó, 1951. szeptember 24. [doc, 98.3k]
86. Forgács Egon követségi tanácsos, id. ügyvivő jelentése Kiss Károly külügyminiszternek a Magyar Népi Szövetség vezetőinél tett látogatásáról. Bukarest, 1952. február 29. [doc, 34.3k]
87. Pataki László követ jelentése a Sütő Andrással folytatott beszélgetéséről. Bukarest, 1952. június 25. [doc, 38.4k]
88. Pataki László követ jelentése a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásáról. Bukarest, 1952. augusztus 1. [doc, 44.5k]
89. Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a Külügyminisztérium Politikai Főosztálya számára a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásának visszhangjáról. Kolozsvár, 1952. augusztus 4. [doc, 30.7k]
90. Kolozsvári és bukaresti magyar diplomaták információi az újabb kolozsvári letartóztatásokról. Kolozsvár – Bukarest, 1952. szeptember 23., október 14. [doc, 39.4k]
91. Orosz Nándornak, az MDP Központi Vezetése Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya beosztottjának feljegyzése a nemzetgyűlési választások Magyar Autonóm Tartomány történt lefolyásáról. Budapest, 1953. január 6. [doc, 51.7k]
92. Titkos tanácskozás az MNSZ feloszlatásának kérdéséről. Bukarest, 1953. február 19. [doc, 71.7k]
93. Bukaresti diplomáciai információk az MNSZ feloszlatásáról. Bukarest, 1953. március 17., július 2. [doc, 36.9k]
94. Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között függőben lévő egyes pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában. Bukarest, 1953. július 7. [doc, 93.7k]
95. Kolozsvári és bukaresti magyar diplomaták információi a kolozsvári magyar kommunisták peréről. Kolozsvár – Bukarest, 1954. február 9., március 25. [doc, 42k]
96. Részlet Boldoczki János külügyminiszternek a kolozsvári Útlevélhivatal ügyéről készített feljegyzéséből. Budapest, 1954. június 26. [doc, 30.2k]
97. Pataki László nagykövet jelentése a magyar–román labdarúgómérkőzésen történt botrányról és a magyarellenes hangulatról. Bukarest, 1954. szeptember 25. [doc, 57.3k]
98. Részlet Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének a látogatási vízumok kiadása ügyében küldött jelentéséből. 1954. december 18. [doc, 33.3k]
99. Részletek a Bolyai Tudományegyetem pártbizottsága megbízásából Tóth Sándor és társai által készített jelentésből. Kolozsvár, 1954. december – 1955. március. [doc, 124.9k]
100. Részlet Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspöknek a szabadlábra helyezése utáni első körleveléből. 1955. március 25. [doc, 32.8k]
101. Pataki László nagykövet jelentése a székelyföldi „betyárok” akcióiról. Bukarest, 1955. szeptember 14. [doc, 38.4k]
102. Simonfi Andor plébánosnak, az 1956. március 18–19-i, ún. „jurisdikciós per” elsőrendű vádlottjának visszaemlékezése. [doc, 33.3k]
103. Pataki László nagykövet jelentése az 1956-os népszámlálásról. Bukarest, 1956. április 13. [doc, 33.3k]
104. Részletek Jordáky Lajosnak, a Bolyai egyetem professzorának napló-feljegyzéseiből. Kolozsvár, 1956. augusztus 6. – október 19. [doc, 51.7k]
105. Gyorsírásos jegyzőkönyv a Tóth Sándor és társai által készített jelentésről folytatott megbeszélésről. Kolozsvár, 1956. szeptember 26. [doc, 121.9k]
106. Keleti Ferenc nagykövet jelentése a Tóth Sándor-féle anyaggal kapcsolatban. Bukarest, 1956. október 5. [doc, 44.5k]
107. A Magyar Autonóm Tartományban élő írók és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények dolgozóinak levele az RMP központi vezetőségéhez. Marosvásárhely, 1956. november 2. [doc, 42.5k]
108. A kolozsvári magyar írók hűségnyilatkozata az RMP vezetése mellett. Kolozsvár, 1956. november 5. [doc, 33.8k]
109. Részletek Keleti Ferenc nagykövet Horváth Imre külügyminiszternek a magyarországi forradalom romániai visszhangjáról küldött jelentéséből. Bukarest, 1957. január 10. [doc, 72.2k]
110. Részletek a kolozsvári katonai törvényszék fellebviteli tárgyalásán Várhegyi István és társai ellen hozott ítéletből. [doc, 84k]
111. Keleti Ferenc nagykövet jelentése Horváth Imre külügyminiszternek Márton Áron gyulafehérvári püspöknek a román államhoz fűződő viszonyáról. Bukarest, 1957. október 11. [doc, 87.6k]
112. A budapesti külügyminisztérium összefoglaló jelentése a Román Népköztársaság nemzetiségi politikájáról. Budapest, 1958. február eleje. [doc, 54.8k]
113. Részletek Kállai Gyula államminiszter, az MSZMP PB tagjának a Simó Géza Bútorgyárban tartott nagygyűlésen elhangzott beszédéből. Marosvásárhely, 1958. február 24. [doc, 37.9k]
114. Keleti Ferenc nagykövet jelentése a Kádár János vezette párt- és állami delegáció romániai útjának visszhangjáról. Bukarest, 1958. március 29. [doc, 39.4k]
115. A Fodor Pál és társai-per első rendű vádlottjának vádirata. Bukarest, 1958. május 22. [doc, 60.4k]
116. Bodor András kolozsvári professzor visszaemlékezésének a Bolyai egyetem felszámolásáról szóló részei. Kolozsvár, 1959. február–április. [doc, 83.5k]
117. Keleti Ferenc nagykövet levele Sík Sándor külügyminiszternek a nemzetiségi iskolák, valamint a Bolyai és Babeş egyetemek egyesítéséről. Bukarest, 1959. április 3. [doc, 42.5k]
118. Az RMP Politikai Bizottságának ülése, és határozata a kolozsvári Babeş és Bolyai egyetemek egyesítésének és a kisebbségi oktatás átalakításának kérdésében. Bukarest, 1959. április 20–21–23. [doc, 175.1k]
119. Részlet Keleti Ferenc nagykövetnek a nemzetiségi iskolák, valamint a két kolozsvári egyetem egyesítéséről készített jelentéséből. Bukarest, 1959. április 28. [doc, 47.6k]
120. Két visszaemlékezés a moldvai magyar iskolák 1959-es felszámolásáról. [doc, 45.1k]
121. Részletek a Kállai Gyula, valamint Nicolae Ceauşescu, Leonte Răutu, Vass Gizella és Iosif Ardeleanu között sorra került titkos megbeszélésről készült gyorsírásos jegyzőkönyvből. Bukarest, 1959. július 16–17. [doc, 304.6k]
122. Részlet egy Amerikába menekült erdélyi magyarnak az otthoni viszonyokról írott beszámolójából. New York, 1960 tavasza. [doc, 51.7k]
123. Részlet Kovács György képviselőnek a Magyar Autonóm Tartomány megváltoztatását támogató, a Nagy Nemzetgyűlésben elmondott felszólalásából. Bukarest, 1960. december 24. [doc, 27.6k]
124. Némety Béla nagykövet jelentése Sík Endre külügyminiszternek, az Egyházügyi Hivatal vezetőjénél, Dumitru Dogarunál tett látogatásról. Bukarest, 1961. április 10. [doc, 44k]
125. P. Bálint Szalvátor visszaemlékezése az erdélyi ferences rendtartomány vezetőségének 1961-es letartóztatására és elítélésükre. [doc, 32.8k]
126. Két sajtóhír a kollektivizálás befejezéséről. Bukarest, 1962. március 11. [doc, 37.9k]
127. Tőkés István nyugalmazott teológiai professzor visszaemlékezése Nagy Gyula kolozsvári református püspök 1962. július 23-i megválasztásának előzményeire. [doc, 37.9k]
128. Kuti Jenő nagykövet jelentése Péter János külügyminiszternek, az áttelepedni szándékozó erdélyi magyarok növekvő számáról. Bukarest, 1962. november 28. [doc, 52.2k]
129. Németh József követségi titkár feljegyzése a Nagyvárad tartományban és Aradon történt látogatása során szerzett benyomásokról és tapasztalatokról. Bukarest, 1963. [doc, 39.9k]
130. Takács Lajos professzornak, az Államtanács tagjának közlései Németh József követségi titkár számára a magyar kisebbség helyzetének rosszabbodásáról. Bukarest, 1963. november 28. [doc, 50.2k]
131. Ismeretlen személy levele Takács Lajos professzorhoz, az Államtanács tagjához a helyi magyar nyelvű oktatás problémájáról. Margitta, 1964. január 17. [doc, 33.8k]
132. Kuti Jenő nagykövet jelentése az utcanevek megváltoztatásáról. Bukarest, 1964. április 27. [doc, 32.3k]
133. Kalmár György követségi tanácsos jelentése a rokonlátogatáson Romániában tartózkodó magyar állampolgárok mozgásszabadságának könnyítéséről. Bukarest, 1964. július 29. [doc, 29.7k]
134. Kuti Jenő nagykövet jelentése a nagyváradi Szent László templom lebontásának kísérletéről. Bukarest, 1964. augusztus 31. [doc, 28.7k]
135. Részlet Barcs Sándornak, az MTI vezérigazgatójának a szeptember 28. és október 3. közti romániai útján szerzett tapasztalatairól készített jelentéséből. Budapest, 1964. október 7. [doc, 44k]
136. Részlet Horváth Józsefnek, a Népszabadság bukaresti tudósítójának a magyar–román kapcsolatok egyes időszerű kérdéseiről írott feljegyzéséből. Budapest, 1965. március 19. [doc, 54.8k]
137. Dánielisz Endre középiskolai tanár levele Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának a helyi magyar nyelvű oktatás problémájáról. Nagyszalonta, 1965. június 30. [doc, 43k]
138. Vince József nagykövet jelentése a kisebbségi problémákról. Bukarest, 1965. szeptember 29. [doc, 36.4k]
139. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának közlései Németh József követségi titkár számára a Nemzetiségi Bizottság megalakításáról és a magyar oktatás problémáiról. Bukarest, 1965. október 25. [doc, 64.5k]
140. Vékás Domokosnak, a külügyminisztérium román referensének feljegyzése a kisebbségpolitikában az utóbbi időben történt változásokról Beke György bukaresti publicistával folytatott beszélgetéséről. Budapest, 1965. november 10. [doc, 33.3k]
141. Márton Áron római katolikus püspök levele Dumitru Dogarunak, a Vallásügyi Osztály vezértitkárának az egyházát ért zaklatásokról. Gyulafehérvár, 1966. február 16. [doc, 37.4k]
142. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának közlései Németh József követségi titkár számára a Nemzetiségi Bizottság működéséről és a magyar oktatás nehézségeiről. Bukarest, 1966. április 17. [doc, 62.5k]
143. Vince József nagykövet összefoglaló jelentése a magyar kisebbség helyzetének alakulásáról. Bukarest, 1966. szeptember 12. [doc, 64k]
144. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának közlései Németh József követségi titkár számára a Nemzeti Bizottság ténykedéséről. Bukarest, 1966. december 10. [doc, 49.7k]
145. Vince József nagykövet jelentése a Maros-Magyar Autonóm Tartományban és Kolozs tartományban tartott pártkonferenciákról, valamint a helyi párt- és tömegszervezetek nemzetiségi összetételéről. Bukarest, 1967. január 19. [doc, 89.1k]
146. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának közlései Németh József követségi titkár számára a magyar oktatás problémáiról. Bukarest, 1967. június 5. [doc, 53.8k]
147. Vince József bukaresti nagykövet jelentése az RKP országos konferenciájáról és a tervbe vett újabb területi-közigazgatási reformról. Bukarest, 1967. december 16. [doc, 48.1k]
148. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának véleménye az újabb közigazgatási változásokról és a magyar kisebbség helyzetéről. Bukarest, 1967. december 20. [doc, 49.2k]
149. Vince József nagykövet jelentése Márton Áron római katolikus püspök rehabilitálásáról. Bukarest, 1968. január 17. [doc, 34.8k]
150. Vince József nagykövet jelentése az új területi-közigazgatási rendszerről. Bukarest, 1968. február 21. [doc, 49.2k]
151. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának tájékoztatása a magyar oktatásügy helyzetéről, valamint Kovászna és Hargita megyék megalakulásának körülményeiről. Bukarest, 1968. március 5. [doc, 75.3k]
152. Vince József nagykövet jelentése az új erdélyi megyék irányító apparátusának nemzetiségi összetételéről. Bukarest, 1968. március 20. [doc, 57.3k]
153. Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának tájékoztatása az RKP vezetésének a magyar értelmiség képviselőivel folytatott bukaresti tanácskozásról. Bukarest, 1968. július 3. [doc, 70.7k]
154. Kincses László sajtóattaché feljegyzése Domokos Gézának, az Előre helyettes főszerkesztőjének az értelmiségi találkozóval és a Magyar Írószövetség nyilatkozatával kapcsolatos közléseiről. Bukarest, 1968. július 17. [doc, 57.9k]
155. Kolozsvári magyar értelmiségieknek az RKP Központi Bizottságához és Nicolae Ceauşescu főtitkárhoz elküldött hűségnyilatkozata. Kolozsvár, 1968. szeptember. [doc, 54.8k]
156. Vince József nagykövet jelentése a magyar kisebbség politikai hangulatáról Csehszlovákia lerohanása után. Bukarest, 1968. október 4. [doc, 42.5k]
157. Részletek Nicolae Ceauşescu főtitkárnak az RKP KB plenáris ülésén, a nemzetiségi dolgozók tanácsai megalakítását bejelentő előadói beszédéből. Bukarest, 1968. október 24. [doc, 28.7k]
158. Vince József nagykövet jelentése a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa megalakításáról. Bukarest, 1968. november 23. [doc, 51.2k]
159. Vince József nagykövet jelentése a a romániai magyar irodalom helyzetéről. Bukarest, 1968. december 12. [doc, 50.7k]
160. Vince József nagykövet jelentése Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának újabb közléseiről kisebbségpolitikai információjáról. Bukarest, 1968. december 28. [doc, 44k]
161. Vince József nagykövet jelentése Domokos Géza lapszerkesztőnek a nemzetiségi dolgozói tanácsokkal kapcsolatos közléseiről. Bukarest, 1969. május 10. [doc, 35.8k]
162. Sajtóhír a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának országos plénumáról. Bukarest, 1969. július 9. [doc, 24.6k]
163. Vince József nagykövet jelentése a külügyminiszternek Domokos Géza lapszerkesztőnek a kisebbségpolitika alakulásával kapcsolatos közléseiről. Bukarest, 1969. október 6. [doc, 48.1k]
164. Vince József nagykövet jelentése a külügyminiszternek Takács Lajosnak a nemzetiségi dolgozói tanácsokkal kapcsolatos közléseiről. Bukarest, 1969. október 30. [doc, 45.6k]
165. Martin Ferenc nagykövet jelentése a kisebbségpolitika ellentmondásos fejleményeiről. Bukarest, 1970. március 2. [doc, 59.9k]
166. Részletek Nicolae Ceauşescu főtitkárnak a csíkszeredai nagygyűlésen megtartott beszédéből. Csíkszereda, 1970. április 24. [doc, 27.6k]
167. Karikás Péter, a külügyminisztérium román referatúrája munkatársának erdélyi hangulatjelentése. Budapest, 1971. január 5. [doc, 35.3k]
168. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Huszár Sándor főszerkesztővel történt beszélgetéséről. Bukarest, 1971. január 13. [doc, 45.6k]
169. Részletek Nicolae Ceauşescu főtitkárnak a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsának plenáris ülésén elhangzott beszédéből. Bukarest, 1971. március 12. [doc, 56.8k]
170. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa ülésével kapcsolatos információiról. Bukarest, 1971. március 15. [doc, 46.6k]
171. Huszár Sándor cikke a magyar nyelv használatának Kovászna megyei lehetőségeiről. Bukarest, 1971. április 16. [doc, 28.7k]
172. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa ülését követő kisebbségpolitikai fejleményekről. Bukarest, 1971. május 3. [doc, 36.4k]
173. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a romániai helységnevek nemzetiségi nyelvű használatának korlátozásáról. Bukarest, 1971. november 8. [doc, 31.7k]
174. Martin Ferenc nagykövet jelentése Péter János külügyminiszternek a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa plenáris ülésén elhangzott Ceauşescu-beszéd utóéletéről. Bukarest, 1971. december 15. [doc, 49.2k]
175. Király Károly Kovászna megyei elsőtitkár visszaemlékezése az 1972. áprilisi lemondásának körülményeire. [doc, 41k]
176. Martin Ferenc nagykövet jelentése a marosvásárhelyi magyar népzenei együttes nyugati turnéjáról. Bukarest, 1972. február 7. [doc, 29.2k]
177. Karikás Péternek, a Külügyminisztérium III. Területi Osztálya román referensének feljegyzése a magyar nyelvű oktatás helyzetéről. Budapest, 1972. május 6. [doc, 35.3k]
178. Részlet a Külügyminisztérium III. Területi Főosztályán összeállított, „A Romániában élő magyar nemzetiség helyzete” című anyagból. Budapest, 1972. június 10. [doc, 75.8k]
179. Takács Lajos, az Államtanács tagja N. Ceauşescu államelnöknek küldött beadványa, a magyar nyelvű szakoktatás tárgyában. Bukarest, 1972. június 23. [doc, 41.5k]
180. Martin Ferenc nagykövet jelentése Péter János külügyminiszternek az Oktatásügyi Minisztérium nemzetiségi osztályának vezetőjénél, Debreczi Sándornál tett látogatásról. Bukarest, 1972. szeptember 27. [doc, 43.5k]
181. Martin Ferenc nagykövet jelentése a külügyminiszternek a farkaslaki Tamási Áron-emlékmű felavatásáról. Bukarest, 1972. október 4. [doc, 43.5k]
182. Martin Ferenc nagykövet jelentése a bukaresti magyar könyvkiállítás meghiúsításáról. Bukarest, 1972. november 28. [doc, 42.5k]
183. A nagykövetség értesülései a magyar nyelvű oktatás problémáiról. Bukarest, 1973. február 17. [doc, 41.5k]
184. Vékás Domokos diplomata beszélgetése Takács Lajossal, az Államtanács tagjával a kisebbségpolitika „szigorodásáról” és a magyar érdekképviselet problémáiról. Bukarest, 1973. április 10. [doc, 44.5k]
185. A Külügyminisztérium III. Területi Főosztályának feljegyzése a magyar–román kulturális kapcsolatok néhány problémájáról és a tennivalókról. Budapest, 1973. május 9. [doc, 51.7k]
186. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a diszkriminatív oktatási törvényről. Bukarest, 1973. június 6. [doc, 25.6k]
187. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bürójának üléséről. Bukarest, 1973. június 25. [doc, 27.1k]
188. Martin Ferenc nagykövet két jelentése a május 13-i kisebbségellenes dekrétum miatti tiltakozásokról, az anyanyelvű oktatás leépítéséről. Bukarest, 1973. július 19., szeptember 21. [doc, 63k]
189. Martin Ferenc nagykövet jelentése a moldvai csángók helyzetéről. Bukarest, 1973. október 31. [doc, 63k]
190. Vékás Domokos és Gerlán László diplomaták Kolozsváron és Marosvásárhelyen szerzett információi. Bukarest, 1973. november 20. [doc, 41.5k]
191. Martin Ferenc nagykövet jelentése Sylvester Lajosnak, a Kovászna megyei kulturális bizottság vezetőjének leváltásáról. Bukarest, 1973. december 5. [doc, 35.3k]
192. Martin Ferenc nagykövet jelentése a magyarországi sajtó romániai terjesztésének korlátozásáról. Bukarest, 1973. december 12. [doc, 33.8k]
193. Enyedi Gábor levele Fock Jenő miniszterelnöknek. Budapest–Kolozsvár, 1974. február. [doc, 67.1k]
194. Részletek Takács Lajosnak, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa alelnökének a plenáris ülésen felolvasott beszédéből. Bukarest, 1974. április 4. [doc, 57.3k]
195. Részletek Nicolae Ceauşescu főtitkárnak a Magyar és a Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsainak együttes ülésén felolvasott záróbeszédéből. Bukarest, 1974. április 5. [doc, 33.8k]
196. Részlet Martin Ferenc nagykövetnek a Magyar Nemzetiségű Dolgozók országos plenárisáról Puja Frigyes külügyminiszternek küldött jelentéséből. Bukarest, 1974. április 9. [doc, 46.6k]
197. Martin Ferenc nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a temesvári kisebbségi problémákról. Bukarest, 1974. április 18. [doc, 41k]
198. Martin Ferenc nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek Takács Lajosnak, az Államtanács tagjának közléseiről. Bukarest, 1974. május 27. [doc, 40.4k]
199. Martin Ferenc nagykövet jelentése két beosztottjának Maros és Kovászna megyei tapasztalatairól. Bukarest, 1974. június 11. [doc, 45.1k]
200. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa újabb plenáris üléséről. Bukarest, 1974. szeptember 19. [doc, 33.8k]
201. Részletek Martin Ferenc nagykövetnek Kallós Zoltán kolozsvári etnográfus letartóztatásáról és elítéléséről beszámoló jelentéséből. Bukarest, 1974. október 7. [doc, 48.6k]
202. Farkas Imre ideiglenes ügyvivő jelentése a kolozsvári ünnepségekről, a város átkereszteléséről. Bukarest, 1974. október 16. [doc, 42k]
203. A külföldi állampolgárok elszállásolására vonatkozó 225/1974. sz. törvényrendelet és annak visszhangja. Bukarest, 1974. december 6., 1975. február 4. [doc, 44.5k]
204. Részletek Biczó György nagykövetnek Kallós Zoltán kolozsvári etnográfus perének fejleményeiről készített jelentéséből. Bukarest, 1975. február 5. [doc, 40.4k]
205. Marjai József külügyi államtitkár átirat-tervezete Orbán László kulturális miniszternek az aradi vértanúk emlékművének tárgyában. Budapest, 1975. július. [doc, 32.3k]
206. Farkas Imre ideiglenes ügyvivő jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek Gálfalvi Zsolt, az SZNMT tanácsosa leváltásáról. Bukarest, 1975. augusztus 5. [doc, 36.4k]
207. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek az aradi koszorúzásról. Bukarest, 1975. október 8. [doc, 35.3k]
208. Farkas Imre ideiglenes ügyvivő rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa plenáris üléséről. Bukarest, 1975. december 8. [doc, 42k]
209. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a román kisebbségpolitika néhány megnyilvánulásáról. Bukarest, 1976. március 31. [doc, 39.4k]
210. Biczó György nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa kibővített plenáris üléséről. Bukarest, 1976. május 20. [doc, 39.9k]
211. Halász Péter budapesti etnográfus feljegyzése a pusztinai rendőrségi zaklatásáról. Budapest, 1976. augusztus. [doc, 82.4k]
212. Részlet a külföldi állampolgárok elszállásolására vonatkozó 372/1976. sz. törvényrendeletből. Bukarest, 1976. november 5. [doc, 24.1k]
213. Részlet a Lázár György álnéven megjelentetett „Jelentés Erdélyből” című munkából. Kolozsvár–Budapest, 1976 ősze. [doc, 181.8k]
214. Biczó György nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa bővített plenáris üléséről. Bukarest, 1977. április 6. [doc, 30.2k]
215. Biczó György nagykövet jelentése Gresznaryk Pálnak, a Konzuli Főosztály vezetőjének az áttelepülésekkel kapcsolatban. Bukarest, 1977. május 25. [doc, 76.8k]
216. Király Károly levele Ilie Verdeţ KB-titkárnak a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsával kapcsolatos problémák tárgyában. Marosvásárhely, 1977. június 2. [doc, 48.6k]
217. Roska István nyugalmazott külügyminiszter-helyettes visszaemlékezése az 1977. június 15–16-i Debrecen–nagyváradi Kádár–Ceauşescu-találkozóra. [doc, 59.9k]
218. Szokai Imrének, a Külügyminisztérium román referensének feljegyzése az 1977-es népszámlálásról. Budapest, június 27. [doc, 45.6k]
219. Kalmár György ideiglenes ügyvivő jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a Zsil-völgyi bányász-lázadásról. Bukarest, 1977. augusztus 10. [doc, 75.8k]
220. Karikás Péternek, a Külügyminisztérium III. Területi Főosztálya beosztottjának jelentése a Kádár– Ceauşescu-találkozó erdélyi visszhangjáról és Bukarest kisebbségpolitikájáról. Budapest, 1977. augusztus 16. [doc, 48.1k]
221. Király Károlynak, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa alelnökének levele Vincze Jánoshoz, a másik alelnökhöz a kisebbségi problémákról. Marosvásárhely, 1977. szeptember 10. [doc, 56.8k]
222. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a kolozsvári főkonzulátus felállításának ügyéről. Bukarest, 1977. október 15. [doc, 44.5k]
223. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a magyar kisebbség helyzetéről a Kádár–Ceauşescu-találkozó után. Bukarest, 1977. november 9. [doc, 35.3k]
224. Karikás Péternek, és Göndör Péternek, a külügyminisztérium román referatúrája beosztottjainak feljegyzése a magyar kisebbség helyzetéről, a Kádár–Ceauşescu-találkozó után. Budapest, 1977. december 29. [doc, 48.1k]
225. Jenei Dezső mérnök beadványa Cornel Burtică-hoz, az RKP Politikai Végrehajtó Bizottság tagjához. Kolozsvár, 1978. január 10. [doc, 31.2k]
226. Részlet Takács Lajosnak, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa alelnökének a magyar kisebbség problémáiról készített beadványából. Kolozsvár, 1978. január. [doc, 125.4k]
227. Részlet Király Károlynak, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa egyik alelnökének a Takács Lajoshoz, a memorandumával kapcsolatban írt leveléből. Marosvásárhely, 1978. január 20. [doc, 70.1k]
228. Biczó György nagykövet jelentése a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa értekezletéről. Bukarest, 1978. március 18. [doc, 74.8k]
229. A „hatvankettek” levele a román értelmiségi barátaikhoz. („Malomkövek között”.) 1978. május 25. [doc, 152.6k]
230. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek az erdélyi magyarság helyzetéről és a román kisebbségpolitika kétarcúságáról. Bukarest, 1978. június 5. [doc, 50.2k]
231. Részletek „Bíró Péter” naplójegyzetéből. Bukarest (?), 1978. június 21. [doc, 42k]
232. Biczó György nagykövet rejtjeltávirata a Nicolae Ceauşescu és Takács Lajos közti megbeszélésről. Bukarest, 1978. október 2. [doc, 26.1k]
233. Biczó György nagykövet újabb jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek az erdélyi magyarság helyzetéről. Bukarest, 1978. október 11. [doc, 45.6k]
234. Az Igaz Szó szerkesztőinek és munkatársainak távirata az RKP KB-nak és Nicolae Ceauşescunak. Marosvásárhely, 1978. október 13. [doc, 28.7k]
235. Karikás Péternek, a Filmfőigazgatóság helyettes vezetőjének jelentése Tóth Eleknek, a Külügyminisztérium III. Területi Főosztálya csoportfőnökének a Király-ügy legújabb fejleményeiről. Budapest, 1978. november 14. [doc, 29.7k]