Adatbank.ro / digitális szövegtár  / Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben
nyomtat

megoszt

digitális szövegtár

A konferencia köszöntője
Előszó (Veres Valér)
Kiss Tamás: Az erdélyi magyar népességet érintő természetes népmozgalmi folyamatok: 1992-2002
Veres Valér: A romániai magyarság természetes népmozgalma európai kontextusban, 1992-2002 között.
Horváth István: Az erdélyi magyarság vándormozgalmi vesztesége 1987-2001
Kiss Tamás - Csata Zsombor: Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben
Gödri Irén: Ki, mikor és miért lesz bevándorló?A Romániából Magyarországra bevándorolt népesség jellemzői és migrációs motivációi
Tóth Pál Péter: Magyar migrációs-politikai stratégia
Szilágyi N. Sándor: Az asszimiláció és hatása a népesedési folyamatokra
Horváth István: Az etnikailag vegyes házasságok az erdélyi magyar lakosság körében: 1992-2002
Csata Zsombor: Az iskoláztatás nyelvének szociológiai háttere Erdélyben
Kiss Dénes: A Maros megyei etnikumok 1850-1992 közötti területi megoszlásainak elemzése.
Gyurgyík László: Népszámlálás 2001 - A szlovákiai magyarság számának alakulása
Sebők László: A délvidéki demográfiai folyamatok – elsősorban a magyarok vonatkozásában
A kötet szerzői