Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: izraelita

  • Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszakban. Beilleszkedés a két világháború közötti romániai viszonyokba Korunk 1991. 8. 1029-1034. [html]
    GAAL GYÖRGY
  • A gyulafehérvári izraelita hitközség története In: Levéltári Szemle 2004. 2. 34-45. [html]
    GLÜCK JENŐ
  • Învăţământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică https://www.goethe.de [html]
    LADISLAU GYÉMÁNT