Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: falu

 • Falubibliográfia – a tanulmányok kiválasztásának szempontjairól [html]
 • Két székely falu vendégmunkás-potenciálja. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. [pdf, 368.8k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Örökített székelykapu. Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. [pdf, 798.3k]
  GAGYI JÓZSEF
 • A vállalkozói potenciál területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben. Korunk 2006/7. [pdf, 347.7k]
  CSATA ZSOMBOR
 • Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. KJNT, Kolozsvár, 2002. /Kriza Könyvek 11./ [html] [pdf, 816.6k]
  SZABÓ Á. TÖHÖTÖM
 • Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In uő (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. KJNT, Kolozsvár, 2003. 105–126. / Kriza Könyvek 19./ [html] [pdf, 282.6k]
  SZABÓ Á. TÖHÖTÖM
 • A falusi elit átalakulása. WEB 2004/1. [pdf, 204.1k]
  KISS DÉNES
 • Erdélyi falvak a 21. században. Magyar Kisebbség 2005/3–4. [html] [pdf, 98.3k]
  KISS DÉNES
 • Vecinităţi fără vecini. In Mihăilescu Vintilă (ed.): Vecini şi vecinităţi în Transilvania. Editura Paideia, Bucureşti, 2002. [pdf, 418.7k]
  COMAN, GABRIELA
 • Moşna, un sat care se reinventează. Sociologie Românească 1999/1. [dok, 906.2k]
  BEREVOESCU IONICA – STĂNCULESCU, MONICA
 • Deplasările oşenilor în străinătate, un nou model de migraţie. Revista de Cercetări Sociale 1996/2. [pdf, 395.6k]
  DANA DIMINESCU
 • Falusi látleletek (1991-2003) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004
  OLÁH SÁNDOR
 • Kolozsvári emlékírók 1603–1720 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
  bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József
 • BENE-BENA község jelene és múltja. (Szociográfiai tanulmány.) „Kálvin”-nyomda, Beregszász, 1934
  MÓNUS GYULA, SZERÉNYI FERDINÁND
 • Vadasd és vidéke. Néprajzi és helytörténeti tanulmányok Üveghegy Kiadó, Szászhalombatta, 2020 [pdf, 35742.9k]
  SZÉKELY FERENC
 • Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998
  BODÓ JULIANNA (szerk.)
 • Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. [pdf, 1224.7k]
  Benkő Samu
 • Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998.
  MIKÓ IMRE
 • A törvényhozó székely falu. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. [pdf, 8100k]
  Imreh István
 • Kászonszéki krónika, 1650–1750. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, Budapest–Bukarest, 1992. [pdf, 3664k]
  Imreh István–Pataki József