Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: Moldva

 • Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. III. évf. (1997) 1–2. sz. 370–390. [pdf, 448.4k]
  TÁNCZOS VILMOS
 • „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1995) 3 4. 82–98. [pdf, 291.2k]
  TÁNCZOS VILMOS
 • A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 3–20. [pdf, 201.4k]
  POZSONY FERENC
 • A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladatai. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 336–351. [pdf, 324.6k]
  ARENS, MEINOLF
 • Csángók Bolyai Akadémia, Budapest, 1941.
  MIKECS LÁSZLÓ
 • Moldvai csángó népdalok és népballadák Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1954
  FARAGÓ JÓZSEF, JAGAMAS JÁNOS (szerk.)
 • A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984, 66–112. [pdf, 745.5k]
  Gunda Béla