Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: Kolozs

 • A névtelen hely: slumosodás Kolozsvár egyik átmeneti övezetében. WEB, 11/2003. május, 15–20. [pdf, 315.1k]
  PÁSZTOR GYÖNGYI
 • Kolozs megye kialakulása Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1939
  BALÁZS ÉVA
 • Kolozsvári emlékírók 1603–1720 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
  bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József
 • Vasvirág. Regényes krónika. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1970. [pdf, 1981.4k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Igazság nékünk a cél. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 4677k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Emlékezetes ősz. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 8719.3k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Egy parasztfiú elindul. Regény Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1977 [pdf, 2970.1k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Utazások Erdélyben. Ötödik, javított kiadás. Panoráma, Budapest, 1990. [pdf, 12912k]
  Mátyás Vilmos (dr.)
 • Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március) Erdélyi Múzeum-Egyesület - Pro-Print Könyvkiadó, Kolozsvár -Csíkszereda, 2003
  NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, VINCZE GÁBOR (szerk.)
 • A kolozsvári Concordia zsidó színház története. Múlt és Jövő 2000. 1. 75-79. [html]
  LŐWY DÁNIEL
 • A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula és Veress Zoltán (szerk.): Kő, bronz, buldózer – Láthatatlan és újra látható emlékműveink. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, 2004. 123-139. [html]
  LŐWY DÁNIEL
 • A Szamos-parti város Wallenbergje A Dunánál, 2005., 2., 50-56. [html]
  LŐWY DÁNIEL