Adatbank.ro » Kronológiák

A határokon kívül élő magyarság történetének bibliográfiája


Bp: Hornyánszky. 1922. A Magyar Kormány tiltakozása a romániai agrárreform következtében kisajátított földek miatt, melyek az optánsok tulajdonában voltak. 28 p. A Magyar Kormány beadványa a Nemzetek Szövetségének a szerződés 11. cikkelye értelmében, a magyar optánsok ingatlanainak a Román Királyság általi kisajátításának tárgyában, mely ellenkezik a szerződés rendelkezéseivel
Mutató:
földreform, Románia, diplomácia

csíksomlyói Salvator-egészségház 1937-1940 Csíksomlyó: Minerva. 1940. Családok, születések száma Csíksomlyón 1937-40 között. A Salvator-egészségház statisztikája a szülésekre vonatkozóan. 50 p.
Mutató:
demográfia, statisztika

historical church of Transylvania and Roumania Budapest: Népies Irodalmi Társaság. 1921. 34 p.
Mutató:
demográfia, statisztika

Radikális Parasztpárt és a Nemzeti Parasztpárt nemzetiségi politikája A parasztpártok vezetői, pártjaik gyűlésén hangsúlyozták, hogy Románia érdekeivel ellentétes a nacionalista, soviniszta politika. Ellenezték a "numerus valachicus" formulát is. Glasul Minorităţilor. 13:5-6 (1935. máj.-jún.) 115-17.
Mutató:
kisebbségpolitika, kapcsolat, politikai

Rätsel für Juristen A gyülekezési jogról rendelkező törvény megsértése miatt a zombori városi rendőrség elöljárója Deák Leót és két társát letartóztatta. Az ítélet szövege. (1934. április 6.). Glasul Minorităţilor. 12:9 (Sept. 1934) 201-3. Egy talány a jog tudósainak
Mutató:
kisebbségi sérelmek

"Astra" şi membri ei de onoare maghiari Az első román kulturális egyesület, az "Astra" fennállásának 75. évfordulójára írt cikk. Az egyesület rövid története egy fővárosi lap nyomán. Csáky György és Kemény Ferenc szerepéről, az EMKE-ről. Chestiuni Minoritare. 2:11-12 (1937) 17-19. Az "Astra" kulturális egyesület és tiszteletbeli magyar tagjai
Mutató:
kisebbségi sérelmek

"Cifre Grăitoare" Rosenberger Sándor a Magyar Kisebbség című folyóiratban közzétette a szamosfalvi gabonatermés adatait 1922-1923-ban. Ezek a számok nemcsak Szamosfalváról "beszélnek", hanem előrevetítik a következő évek várható gazdasági eredményeit. Glasul Minorităţilor. 1:5 (1923. okt.) 22-23. Beszélő Számok
Mutató:
mezőgazdaság, gazdaságpolitika

"Cultele în România" Brînzeu Miklós azonos című munkája alapján az ortodox egyház privilegizált helyzetének kritikája. Magyar Kisebbség. 4:7 (1925. ápr. 1.) 249-54. Románia egyházpolitikája
Mutató:
egyházpolitika, egyház, ortodox

"Die Degradierung der Staatsgrenzen zu einem geographischen Begriff" A román külügyminiszter, Nicolae Titulescu sajtónyilatkozata a Magyarországgal kialakítandó baráti kapcsolatról ígéretes, ám Románia eddigi kisebbségpolitikája nem ezt a törekvést bizonyítja. A Pester Lloyd kommentárja. Glasul Minorităţilor. 11:1-2 (Jan.-Feb. 1933) 10-11. Az államhatárok földrajzi fogalommá degradálása
Mutató:
propaganda, kisebbségpolitika

"Die Presse-Wochenschau zur Nationalitätenfrage" über die neue rumänische Regierung und die Wahlen A Nemzetkisebbségi Kongresszus bécsi titkárságának közleménye Iuliu Maniu csalódást keltő kisebbségpolitikájáról s az új kormányával szembeni elvárásokról.A kisebbségek választási szövetségéről. Glasul Minorităţilor. 10:8-9 (Aug.-Sept. 1932) 217-22. A "Die Presse-Wochenschau zur Nationalitätenfrage" az új román kormányról és a választásokról
Mutató:
kisebbségpolitika, parlamenti választás, Románia, kapcsolat, interetnikus, kisebbség, német


<*Lablec*>