szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Térképek


A Délvidék 1941–1944 [lecke]
A Kárpát medence felekezete 2001–2002-ben [pdf]
A Kárpát-medence egyes részben magyar lakosságú városainak etnikai összetétele 1910–2000 között [pdf]
A Kárpát-medence etnikumai 1910-ben [pdf]
A Kárpát-medence etnikumai 2001–2002-ben [pdf]
A Kárpát-medence felekezetei 1910-ben [pdf]
A Kárpát-medence közigazgatási beosztása 1910-ben [pdf]
A Kárpát-medence közigazgatási beosztása 2007-ben [pdf]
A magyar nyelvhatár változása a Vajdaságban, 1910–2002 [lecke]
A magyar nyelvhatár változása Szlovákiában és Kárpátalján, 1910–2000 [lecke]
A magyar nyelvhatár változásai Erdélyben 1910 –2000 [lecke]
A Magyar Revíziós Liga revíziós elképzelése, 1928 [lecke]
A magyar Vörös Hadsereg alakulatai Léván [lecke]
A Magyarországgal szomszédos országok területi igényei [lecke]
A moldvai csángók az 1990-es években, Tánczos Vilmos kutatásai nyomán [lecke]
A muravidéki határkijelölés [lecke]
A pozsonyi hídfő kibővítése, 1947 [lecke]
A regionális fejlettség (GDP) Kelet-Közép-Európa országaiban, 2002 [lecke]
A reszlovakizáltak aránya Dél-Szlovákia magyarlakta településein [lecke]
A salgótarjáni határszakasz [lecke]
A soproni határkijelölés és népszavazás [lecke]
Csehszlovák telepítések, kolóniák [lecke]
Csehszlovákia tartományai és közigazgatási beosztása, 1928 [lecke]
Első bécsi döntés (Felvidék, Kárpátalja, 1938) [lecke]
Eurorégiók Magyarország határain [lecke]
Gömbös Gyula revíziós terve [lecke]
A Kárpát-medence földrajzi és néprajzi tájai [pdf]
Jászi Oszkár terve Magyarország kantonizációjára [lecke]
Jugoszláv telepítések, kolóniák [lecke]
Kárpátalja beosztása, közigazgatása 1939–1944 [lecke]
Lord Rothermere határmódosítási javaslata, 1927 [lecke]
Magyar Autonóm Tartomány [lecke]
Magyar köznyelvűek a mai Burgenland (Ausztria) területén 1910-ben, 1934-ben, 1971-ben és 2001-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek a mai Erdély (Románia) területén 1910-ben, 1930-ban és 1977-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek a mai Kárpátalja (Ukrajna) területén 1910-ben, 1930-ban, 1989-ben és 2002-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek a mai Muravidék (Szlovénia) területén 1910-ben, 1921-ben, 1971-ben és 1991-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek a mai Szlovákia területén 1910-ben, 1930-ban és 1970-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek a mai Vajdaság (Szerbia) területén 1910-ben, 1931-ben, 1971-ben és 2002-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek Észak-Horvátország területén 1910-ben, 1930-ban, 1970-ben és 2001-ben, illetve Drávaszögben és Kelet-Szlavóniában 1991-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek Erdély (Románia) területén 2002-ben [pdf]
Magyar nemzetiségűek Szlovákiában 2001-ben [pdf]
Magyarok a világban [lecke]
Magyarország felbomlása 1918–1919 [lecke]
Második bécsi döntés, 1940 [lecke]
Nyelvszigetek: Burgenland, 1910–2001 [lecke]
Nyelvszigetek: Horvátország, 1910–2001 [lecke]
Nyelvszigetek: Muravidék, 1910–1991 [lecke]
Románia közigazgatási beosztása, 1928 [lecke]
Szlovákia közigazgatási beosztása [lecke]
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék