szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Névmutató: betű


I. Mihály
A. Nagy László
Aczél György
Ady Endre
Alapy Gáspár
Albert Sándor
Albrecht Lajos
Alexandru Vaida
Alföldi Jenő
Almássy János
Alvinczi Péter
Andropov, J. V.
Anghelescu, Constantin
Ankerstein, Feliks
Antall József
Antonescu marsall
Antonescu, Ion
Antonescu, Victor
Apafi Mihály
Apáczai Csere János
Apáthy István
Apponyi Albert
Ara-Kovács Attila
Aradi József
Arhipov, P.
Artukovics, Andrija
Auer Pál
Avarescu, Alexandu
Avgusztin Stefan
Avgusztin, Volosin
Aćimović, Milan
Ács Károly
Ágoston András
Ágoston Sándor
Áprily Lajos
Árky Ákos
Öllős László
Örkény István
Ütő Gusztáv
Baász Imre
Bacílek, Karol
Bakk Miklós
Bakos István
Balassa Iván
Balla Gyula
Balla László
Balla Pál
Balla D. Károly
Balogh Artur
Balogh Edgár
Barak László
Barcsay Ákos
Barth, Karl
Bartha Albert
Bartucz Lajos
Bauer Edit
Bački Jarak
Bába Iván
Bánffy Miklós
Bányai László
Bárányi Ferenc
Bárdossy László
Békés Gellért
Bíró Andor
Bíró László József
Böhm Károly
Búza Barna
Beck, Józef
Bedécs Gyula
Benárd Ágoston
Benedek Elek
Beneš, Edvard
Berecz Kálmán
Beregi Sámuel
Berinkey Dénes
Bernády György
Berniczky Éva
Bernovits Vilma
Berthelot tábornok
Berthelot, Henri
Beszédes István
Beszkid, Anton
Bethlen Bálint
Bethlen Gábor
Bethlen György
Bethlen István
Bethlen Miklós
Bihari Zoltán
Biró A. Zoltán
Birtalan Ákos
Bitay Árpád
Bodnár Gábor
Bodor Ádám
Bodor Pál
Bognár Cecil
Bogyay Tamás
Boksay József
Boldizsár János
Bolla Lajos
Bolyai Farkas
Bonczos Miklós
Boniszlavszky Tibor
Borbély László
Bori Imre
Boross Péter
Bosnyák István
Botka Béla
Brandsch, Rudolf
Brassai Sámuel
Bródy András
Bretter György
Brezsnyev, Leonyid
Brubaker, Rogers
Brătianu, Ion
Brătianu, Vintila
Budişteanu, Nicolae
Bugár Béla
Bugyi Pál
Ceauşescu, Nicolae
Churchill, Winston
Ciano, Galeazzo
Cincar-Marković
Ciorbea, Victor
Clemenceau, Georges
Clementis, Vladimír
Clerk, George
Coandă, Constantin
Constantinescu, Emil
Cook, Joseph
Cristea, Miron
Cs. Szabó László
Csapó József
Csáky Ágota Mária
Csáky Imre
Csáky István
Csáky Mihály
Csáky Pál
Csányi Mátyás
Csengeri Dezső
Csernicskó István
Csernyenko, K. U.
Csoóri Sándor
Csopej, Nyikolaj
Csorba Bélá
Csubela Ferenc
Csuka János
Csuka Zoltán
Csupor Lajos
Csőgör Lajos
Cvetković, Dragiśa
Czine Mihály
Călinescu, Armand
Dalos Patrik
Darányi Kálmán
Darkó István
Daruváry Géza
d’Annunzio, Gabriele
d’Espèrey, Franchet
Dálnoki Veress Lajos
Dévai Bíró Mátyás
Deák Leó
Dej
Dekanazov, Vlagyimir Georgijevics
Demeter Béla
Demeter János
Demkó Mihály
Dobos László
Dollfuß, Engelbert
Domokos Géza
Domokos Pál Péter
Domonkos István
Dragomir, Silviu
Drasche-Lázár Alfréd
Drávai Gizella
Dsida Jenő
Duba Gyula
Dubček, Alexander
Duca, I. G.
Dudás Károly
Dupka György
Duray Miklós
Dzurinda, Mikuláš
Eörsi Mátyás
Eckhardt Sándor
Eckhardt Tibor
Eckstein-Kovács Péter
Eden, Anthony
Efrajim Kishon
Egan Ede
Egry Ferenc
Egyed Ákos
Ehrenfeld Péter
Ekeus, Rolf
Entz Géza
Erdélyi Béla
Esterházy János
Esterházy Lujza
Esterházy Miklós
Fadrusz János
Faludy György
Faludy Imre
Faragó Ödön
Faragó József
Fazekas János
Fábry István
Fábry Zoltán
Féder Zoltán
Fényes Tóth Olga
Fülöp Árpád
Fülöp Béla
Füzesi Magda
Fehér Ferenc
Feketehalmy-Czeydner Ferenc
Ferdinánd
Ferencz József unitárius püspök
Fico, Robert
Fierlinger, Zdeněk
Fodó Sándor
Fodor Géza
Fodor Pál
Fronc, Martin
Frunda György
Gagyi József
Gajdos István
Garanyi József
Gábor Kálmán
Gál Miklós
Gál Sándor
Gáll Ernő
Géczy Tibor
Gömörey, Anton von
Gömbös Gyula
Göncz Árpád
Göncz Lajos
Göncz László
Görömbei András
Göring, Hermann
Georgescu, Teohari
Gereben Ferenc
Gergely Sándor
Gerő Ernő
Gheorghiu-Dej, Gheorghe
Gion Nándor
Glatz Ferenc
Goga, Octavian
Gorbacsov, Mihail
Gortvay Erzsébet
Gottwald, Klement
Grabovszky Emil
Graf, Ferdinand
Gragger Róbert
Grandpierre Emil
Grassy Jószef
Gratz Gusztáv
Grósz Károly
Grendel Lajos
Groza, Petru
Gulácsy Lajos
Gyárfás Elemér
Gyöngyösi János
Györffy Gyula
György Lajos
Györke László
Gyurcsány Ferenc
Gyurgyík László
Gyurovszky László
Győry Dezső
Haba Ferenc
Habda László
Hager, Jisrael
Hajdú Gábor
Halász Péter
Haller Gusztáv
Haller István
Hamburger Mihály
Harag György
Harna István
Harold Harmsworth
Havel, Václav
Hámori Péter
Hámos László
Hódi Sándor
Hóman Bálint
Hegyeli Attila
Heidegger, Martin
Heltai Gáspár
Heltai György
Herédi Gusztáv
Herceg János
Herczeg Ferenc
Hermann Gusztáv
Hervay Gizella
Herzl Tivadar
Herzl, Theodor
Hidas Antal
Hitler, Adolf
Hlinka, Andrej
Hodža, Milan
Hokky Károly
Horkay Barna
Horn Gyula
Hornyik Miklós
Horthy Miklós
Horváth Anna
Horváth István
Horváth János
Horváth Sándor
Hrabár, Konstantin
Hruscsov, Nyikita
Hubay Kálmán
Hunčík Péter
Husák, Gustav
Hushegyi Gábor
Huszár Károly
I. Karađorđević, Sándor
I. Sándor király
I. Lipót
Ifj. Andrássy Gyula
Ignotus Pál
II. János Pál pápa
II. Karađođević, Péter
II.Károly
Ijjász Gyula
Ilia Mihály
Iliescu, Ion
Ilku Pál
Illés Béla
Illyés Gyula
Imrédy Béla
Imre Lajos
Imrek Gyula
Iorga, Nicolae
Iosif, Banc
Isohookana-Asunmaa, Tytti
Ispánovics István
Isărescu, Mugur
Itamár Jaoz-Keszt
IV. Károly
Izai Károly
Jagamas János
Jakab Antal
Jakab Sándor
Jakabffy Elemér
Jakabffy Imre
Jakó Zsigmond
Jancsó Benedek
Janics Kálmán
Janovics Jenő
Jaross Andor
Jámbor István
Jászi Oszkár
Jócsik Lajos
Jónás Pál
Jósika Miklós
Jósika Sámuel
József főherceg
Jelcin, Borisz
Jeszenszky Ferenc
Jeszenszky Géza
Jordáky Lajos
Judea, Ioan
Juhász Ferenc
Juhász Gyula
Julius Imre
Jung Tamás
Juriga, Ferdiš
Juscsenko, Viktor
K. Lengyel Zsolt
Kaigl, Jaroslav
Kallós Zoltán
Karađođević, Pál
Karácsony Benő
Kardelj, Edvard
Karmasin, Franz
Kasza József
Katona Ádám
Kádár Imre
Kádár János
Kállai Gyula
Kálmán Imre
Kánya Kálmán
Kányádi Sándor
Károlyi Mihály
Kéthly Anna
Kós Károly
Köpeczi Béla
Körmendy-Ékes Lajos
Kecskeméthy István
Kecskeméti Lipót
Kelemen Lajos
Keleti Ferenc
Kell József
Kemény János
Kemény Zsigmond
Kerekes István
Kertész István
Keszeg Vilmos
Kincses Előd
Király Béla
Király József
Király Károly
Kishon, Efrajim
Kiss András
Kiss Gy. Csaba
Kiss Jenő
Kiss Tamás
Klaus, Václav
Kocsis Károly
Kolumbán Gábor
Komlós Aladár
Koncz István
Kontra Miklós
Korda Sándor
Korhecz Tamás
Korláth Endre
Kornis Gyula
Korparich Ede
Kovács Frigyes
Kovács Imre
Kovács János
Kovács László
Kovács Mihály
Kovács Miklós
Kovács Péter
Kovács Vilmos
Kovács András Ferenc
Kovács Katona Jenő
Kozma Miklós
Kozmucza Flóra
Košutićnak, Budimir
Kramář, Karel
Kramer Gyula
Krammer Jenő
Kratochwil Károly
Kravcsuk, Leonyid
Kreisky, Bruno
Kremninczky Erzsébet
Krenner Miklós
Kricsfalussy-Hrabár András
Kucsma, Leonyid
Kugler János
Kun Béla
Kuncz Aladár
Kurkó Gyárfás
Kurtyák Iván
Kusy, Miroslav
Lakatos Demeter
Lakatos Géza
Lakatos István
Lalošević, Joca
Lanstyák István
Lapka Béla
Lapp, Josef-Sepp
Lábadi Károly
Lábody László
Láng Zsolt
László Dezső
Lóczy Lajos
Lövétei Lázár László
Lükő Gábor
Le Rond, Henri
Lengyel Tamás
Lenin, V. I.
Leser, Ludwig
Ligeti Ernő
Liszka József
Lloyd-George
Losoncz Alpár
Lovas Ildikó
Luka László/Vasile Luca
Lőrincz Gyula
Lăncrăjan, Ion
MacDonald
Mach, Alexander
Magyar Bálint
Mailáth Gusztáv
Majnek Antal
Major István
Major Nándor
Majtényi Mihály
Makkai Sándor
Makszimovics Bozsó
Malenkov, G. M.
Maniu Gyula
Maniu, Iuliu
Marina Gyula
Marinković, Vojislav
Markó Attila
Markó Béla
Markov, Mladen
Marosán György
Marshall, G.
Martin György
Marton Ernő
Masaryk, Tomáš Garrigue
Max van der Stoel
Márai Sándor
Mária Terézia
Márton Áron
Márton István
Máthé János
Méliusz József
Méray Tibor
Münich Ferenc
Medveczky Miklós
Medveczkyné Luták Edit
Mezei Ferenc
Meznik, Jaroslav
Mečiar, Vladimír
Michalache, Ion
Mikó Imre
Mikecs László
Miklós László
Milan Rastislav Štefánik
Millerand, Alexandre
Milošević, Slobodan
Mindszenty József
Mirnics Károly
Mironescu, Gh.
Misovicz Tibor
Moór János
Mock, Alois
Molnár Erik
Molnár Ferenc
Molnár József
Molotov, V. M.
Molter Károly
Moravske Toplice
Moravčík, Jozef
Moszkal, Hennagyij
Mudura Sándor
Mussolini
Mărtinaş, Dumitru
Nagy Ferenc
Nagy Gyula
Nagy Imre
Nagy István
Nagy Iván
Nagy József
Nagy Jenő
Nagy Miklós
Nagy Vilmos
Nagy Zoltán Mihály
Nagy Zsolt
Naláczy István
Nékám Sándor
Németh Ilona
Németh Miklós
Németh Zsolt
Neculcea, Constantin
Nedić, Milan
Nemec, František
Neubauer Pál
Neumann Ernő
Neumann János
Nixon, Richard
Novák Andor
Nyírő József
Ofry, Dan
Olay Ferenc
Oláh Sándor
Olteanu, Gavril
Orbán Viktor
Orbán János Dénes
Oždian, Bedrich
Paál Árpád
Pal, Iosif Petru
Papp Antal
Papp Ferenc
Papp László
Pataky Tibor
Patrubány Miklós
Pauker, Ana
Paulický Péter
Pašić, Nikola
Pál István
Pál Judit
Pál-Antal Sándor
Páll Sándor
Pándi Pál
Párkányi, Iván
Páskándi Géza
Pászkány Árpád
Pásztor István
Pávai István
Pázmány Péter
Pâclişanu, Zenobie
Péchi Simon
Péntek János
Püski Sándor
Penckófer János
Perényi Zsigmond
Peszkovics Lukács
Petőfi Sándor
Pinchász, Müller
Pitner, Ladislav
Podgornij, Nyikolaj
Pongrátz Gergely
Porohnavec Miklós
Powell River
Pozsgay Imre
Pozsonec Mária
Pozsony Ferenc
Prónai Ferenc
Prónay Pál
Prerau Margit
Pribićević, Svetozar
Prodi, Romano
Prokopy Tibor
Prosszer Zoltán
Puczi Béla
Pulay Gyula
Purcsi Barna
Radisics Elemér
Raggi, Salvago
Rajk László
Rácz Pál
Rákosi Mátyás
Râmneanţu, Petre
Rónai András
Róth Hugó
Reich Lajos
Reményik Sándor
Renner, Karl
Reyniers, Alain
Ribbentrop, Joachim
Robu, Mihai
Rohonczy Ferenc
Romzsa Tódor
Roth Ottó
Rothermere, Harold Harmsworth
Rozsypal, Antonín
Runciman, Walter
S. Benedek András
Salat Levente
Salkaházi Sára
Sas Andor
Sáfáry László
Sándor József
Sántha György
Sára Sándor
Sütő András
Sütő János
Schön Dezső
Schell Péter
Schlesinger, Akiva Joszef
Schober Ottó
Scrieciu, Ion
Sebestyén Pál
Selye János
Semlyén István
Seymour, Charles
Sidó Zoltán
Siflis Zoltán
Simon Menyhért
Simon Zsolt
Slota, Ján
Sonnenfeld, Joszef Hajjim
Spira, Elazar
Stampfer, Yehosua
Stanković, Svetozar
Steuer Görgy
Stoel, Max van der
Stojadinović, Milan
Straka, Anton
Streliczky Dénes
Stren, Jossi
Stresemann, Gustáv
Supilo, F.
Suskevics, Sztanyiszlav
Syrový, Jan
Szabó Dezső
Szabó Rezső
Szabó T. Attila
Szabó Vilmos
Szabó Zoltán
Szabó, Oreszt
Szabómihály Gizella
Szakasits Árpád
Szalay Zsolt
Szálasi Ferenc
Szántó Zoltán
Szász Jenő
Szász Pál
Székely János
Szépe György
Szépfalusi István
Szüllő Géza
Szeberényi Lajos
Szekeres László
Szenes Anikó
Szenes Piroska
Szenes, Hanna
Szent-Ivány József
Szenteleky Kornél
Szentimrei Judit
Szerbhorváth György
Szervátiusz Jenő
Szigeti László
Sziklay Ferenc
Szilágyi Domokos
Szilágyi István
Szilágyi N. Sándor
Szirmai István
Sziveri János
Szoboszlay Aladár
Szokai Imre
Szolzsenyicin, Alekszandr
Szombathelyi Ferenc
Szombathy Bálint
Sztaskó Gyula
Sztálin, Joszif Visszarionovics
Sztójay Döme
Szvatkó Pál
Szőcs Géza
Szőke István
Szűrös Mátyás
Szűts Pál
Sănătescu, Constantin
Tabajdi Csaba
Takács Csaba
Takács Lajos
Tallián Tibor
Tamás Mihály
Tamás Gáspár Miklós
Tamási Áron
Tary Endre
Tavaszy Sándor
Tánczos Vilmos
Tóth János
Tóth Károly
Tóth László
Tóth Mihály
Törzsök Erika
Teitelbaum, Joel
Teleki Géza
Teleki Pál
Teller Ede
Tildy Zoltán
Timosenko, Julia
Tiso, Jozef
Tisza István
Tito, Josip Broz
Titulescu, Nicolae
Tokay György
Tolnai Ottó
Tomcsányi Vilmos Pál
Tomić, Jaša
Tomka Miklós
Tompa Gábor
Tonković, Bela
Toró T. Tibor
Tost László
Truman, Harry
Trumbić, Ante
Tumanov, P.
Tőkés László
Tőzsér Árpád
Tătărescu, Gheorghe
Ugron Gábor
Ugron István
Vaida-Voevod, Alexandru
Varga Béla
Varga Imre
Varga Sándor
Varga Zsigmond
Varga E. Árpád
Vasile Luka
Vasile, Radu
Vass Tibor
Vasziljev, Borisz
Vavro Šrobár
Vágó Pál
Várady Imre
Vári Fábián László
Vásárhelyi János
Végel László
Vékás János
Venczel József
Veres Péter
Veres Valér
Veress Sándor
Verestóy Attila
Vescan, Teofil
Vidnyánszky Attila
Villa Jenő
Vincze András
Vincze János
Vinogradov, V. P.
Virágh Gyula
Visky András
Vix alezredes
Vix, Fernand
Vojnics Ferenc
Volosin, Avgusztin
Vorosilov, Kliment
Vozári Dezső
Voženíleknek, Ján
Văcăroiu, Nicolae
Wahlheim, Alfred
Walkó Lajos
Wass Albert
Watson, Seton
Weinberger, Mózes
Weiss, Meir
Werth Henrik
Wiesel, Elie
Winkler Gyula
Woodrow, Wilson
Zalabai Zsigmond
Zalka Máté
Zádor Dezső
Zágoni István
Zászlós Gábor
Zöldy Márton
Zhatkovych, Gregory
Zima Tibor
Zimányi József
Zselicki József
Zsolt Béla
Zwack Péter
Šešelj, Vojislav
Široký, Viliam
Šrobárt, Vavro
Čalfa, Marián
Čarnogurský, Ján
Čarnojević, Arsenije
Čič, Milan
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék