szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Márton Áron

Oldalszámok: 156, 162, 163, 165, 186, 188, 190, 202, 203, 233, 244, 247, 278, 281, 282

Filep Tamás Gusztáv: A „visszatért” magyarok és nem magyarok beilleszkedése, jogi helyzetük és magatartásuk [pdf]

L. Balogh Béni – Bárdi Nándor: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően [pdf]

Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben [pdf]

Olti Ágoston: A kisebbségi magyarok ügye a magyarországi béke-előkészítésben [pdf]

Stefano Bottoni: Az ötvenes évek a kelet-közép-európai kommunista államokban. A pártállami nemzetiségi politika alakváltozatai [pdf]

Stefano Bottoni: A XX. pártkongresszus és az 1956. évi magyarországi forradalom hatása a szomszéd országok kisebbségi politikájára [pdf]

Stefano Bottoni: A romániai modell sajátosságai: a Magyar Autonóm Tartomány. A Ceauşescu-féle modell, a román államnacionalizmus [pdf]

Bárdi Nándor – Papp Richárd: A kisebbségi magyar egyházak [pdf]

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék