szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: statisztika


csíksomlyói Salvator-egészségház 1937-1940 Csíksomlyó: Minerva. 1940. Családok, születések száma Csíksomlyón 1937-40 között. A Salvator-egészségház statisztikája a szülésekre vonatkozóan. 50 p.
Mutató:
demográfia, statisztika

Învinuiri aduse minorităţilor W. Fildermann véleménye Vaida Voevod statisztikájáról. A statisztika a kisebbségi tisztviselők, dolgozók számát tartalmazza. Chestiuni Minoritare. 1:3 (1936) 12-16. A kisebbség ellen hozott vádak
Mutató:
statisztika, munkaügy

Belgrád nemzetiségi viszonyai Az 1929. évi belgrádi népszámlálás eredménye a magyarság számát illetően nem tekinthető hitelesnek, eszerint kevesebb magyar él Belgrádban, mint amennyit korábban nyilvántartottak. Magyar Külpolitika. 10:35 (1929) 4-5.
Mutató:
népszámlálás, Jugoszlávia 1929, kisebbség, magyar, statisztika, kisebbségi

Cseh-Szlovákia nemzetiségei Magyar Statisztikai Szemle. 16:2 (1938) 111-16.
Mutató:
statisztika, kisebbségi

Cseh-szlovákiai és felvidéki magyarság könyvtermése 1921-1932-ig Könyvtermés Csehszlovákiában nyelvek és a kiadás helye szerint 1921-32-ben. STUD. 2:149 (1934. júl. 6.) 1-2.
Mutató:
könyvkiadás, statisztika, kulturális

Déli elszakított városainkban egyáltalában nincs magyar iskolázásra lehetőség A Délvidék városainak iskolaügye 1930/31-ben. STUD. 2:115 (1934. máj. 25.) 1-2.
Mutató:
iskola, állami, oktatási statisztika

Elszakított Délvidék elemi oktatásügye 1930-ban A Délvidék elemi iskolaügye 1930-ban területi megoszlásban, iskolánként. A tanerők nemzetiségi megoszlása, a magyarságra jutó számarányuk. STUD. 2:142 (1934. jún. 27.) 1-2.
Mutató:
iskola, oktatási statisztika

Erdélyi magyar könyvtermelés 1919-1932-ig Erdélyi magyar könyvkiadói tevékenység 1919-1932 között. Szépirodalom, tudományos és ismeretterjesztő irodalom. Összefoglaló adatok műfajok szerinti csoportosításban. STUD. 2:66 (1934. márc. 23) 1-2.
Mutató:
irodalom, erdélyi, könyvkiadás, statisztika, kulturális

Erdélyi püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kath. iskolák az 1927/28. tanévben Az erdélyi róm. kat. püspökség iskoláinak legfontosabb adatai (alapítási év, tannyelv, osztályok, tanárok, tanulók, tantermek száma) helységenként. Magyar Kisebbség. 7:11 (1928. jún.11.) 429-35.
Mutató:
iskola, egyházi, egyház, katolikus, oktatási statisztika

Erdélyi Református Egyházkerület" főhatósága alatt működő iskolák az 1927/28. tanévben Az Erdélyi Református Egyházkerület iskoláinak adatai (alapítási év, tannyelv, tanárok és tanulók száma) iskolatípusonként és helységenként. Magyar Kisebbség. 7:24 (1928. dec.16.) 924-32.
Mutató:
iskola, egyházi, egyház, református, oktatási statisztika

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék