szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: mezőgazdaság


Bácska és a Bánát gazdasági jelentősége Jugoszláviában A Vajdaság gazdasági jelentősége a mezőgazdaságban mutatkozik meg. (Állatállomány, termények). Ennek ellenére megélhetési gondok vannak. A betelepítések miatti létszámnövekedés nincs arányban a termelés növekedésével. STUD. 5:111 (1937. máj. 26.) 1-2.
Mutató:
gazdaság, mezőgazdaság

Délvidék jekentősége Magyarország mezőgazdaságában A felszabadult területek művelési ágak szerinti megoszlása. Magyarország és a visszacsatolt Délvidék éves termelése 1939-es adatok alapján. STUD. 9:116 (1941. máj. 23.) 1-2.
Mutató:
mezőgazdaság

Elragadott Felvidéken a magyarság 1.950.000 kat. hold földet vehetett, és ebből reform címen mindössze 42.320 holdat kapott vissza A cseh földreform végrehajtása a Felvidéken, a magyarság ebből adódó veszteségei. Az elveszett földterületek sorsa. A magyarság részesedése a kiosztáskor. STUD. 2:171 (1934. aug. 1) 1-4.
Mutató:
statisztika, mezőgazdasági, földreform, Csehszlovákia, mezőgazdaság

Erdély gazdasági megerősítése Az energiakérdés, közlekedésügy, hitelakciók, idegenforgalom, állattenyésztés, erdőgazdálkodás terén tett gazdasági lépések. Kárpátmedence. 2:6 (1942) 363-66.
Mutató:
bécsi döntés, második, gazdaság, gazdaságpolitika, mezőgazdaság

Közép- és nagybirtokok kisajátításához Az Erdélyi Gazdasági Egyesület kérdőívei alapján összeállított, a kisajátításokat bemutató táblázatok. Magyar Kisebbség. 2:3 (1923. febr. 1.) 99-103.
Mutató:
földreform, Románia, mezőgazdaság

Rumänische Bodenreform in Siebenbürgen Bp.: Athenaeum ny. 1940. Az 1921. évi Garoflid-féle földtörvény hatása az erdélyi és óromániai birtokviszonyokra. A magyar kisebbség földreform miatti sérelmeiről. 28 p. A román agrárreform Erdélyben
Mutató:
földreform, Románia, kisebbségi sérelmek, birtokviszonyok, statisztika, mezőgazdasági

Tovább vész a magyar föld Erdélyben Az agrárreform-földek forgalma Temes-Torontál megyében 1929-1934 évben, nemzetiségek szerint. STUD. 2:215 (1934. okt. 14.) 1-2.
Mutató:
mezőgazdaság

Bözödi György: Székely kisgazdatársadalom pusztulása A székely kisgazdák elszegényedésének okairól. Korunk. 13:3 (1938. márc.) 226-36.
Mutató:
székelység, birtokviszonyok, mezőgazdaság

Bethlen György: Statisztikai adatok az erdélyi agrárreformról Az erdélyi agrárreform révén 1923. december 1-jéig megtörtént végleges kisajátítások, földosztás, ideiglenesen használatba adott területek, az államilag fenntartott területek és az igényjogosultak adatai és ezekhez kapcsolódó megjegyzések. Magyar Kisebbség. 3:6 (1924. márc. 15.) 255-60. Az "Argus" c. romániai gazdasági szaklap 1923. december 26-i száma alapján.
Mutató:
földreform, Románia, mezőgazdaság

Cristea Ilie: Romániai föld lehetőségei Románia gazdasági lehetőségei és fejlődése a háború után. Korunk. 11:2 (1936. febr.) 89-92.
Mutató:
gazdaságpolitika, ipar, mezőgazdaság

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék