szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: kisebbségpolitika


"Die Degradierung der Staatsgrenzen zu einem geographischen Begriff" A román külügyminiszter, Nicolae Titulescu sajtónyilatkozata a Magyarországgal kialakítandó baráti kapcsolatról ígéretes, ám Románia eddigi kisebbségpolitikája nem ezt a törekvést bizonyítja. A Pester Lloyd kommentárja. Glasul Minorităţilor. 11:1-2 (Jan.-Feb. 1933) 10-11. Az államhatárok földrajzi fogalommá degradálása
Mutató:
propaganda, kisebbségpolitika

19 erdélyi városban 17.900 magyar gyermek közül csak 4.900 juthatott magyar elemi iskolába Románosítás Erdélyben. Kimutatás a magyar tannyelvű állami és felekezeti elemi iskolák magyar tanulóinak arányáról. STUD. 2:107 (1934. máj. 15.) 1-2.
Mutató:
iskola, oktatás, anyanyelvi, kisebbségpolitika

Aus der Auslandspresse Schweizer Blätter über die "ungarischen" Schulen in Rumänien. Rövid hírek az udvarhelyi magyar iskolák megszüntetéséről, a székelyföldi magyar iskolákba kinevezett román tanárok ellen tiltakozó emlékiratokról. Glasul Minorităţilor. 11:3- (März-Apr. 1933) 69-71. A külföldi sajtóból. Svájci lapok a romániai "magyar" iskolákról Pontos megjelenési adatokkal.
Mutató:
oktatás, anyanyelvi, kisebbségi sérelmek, kisebbségpolitika

Beszámoló a német kisebbség múlt évéről A romániai német kisebbség sorskérdései 1923-ban: iskolaügy, földreform, az új alkotmány. Magyar Kisebbség. 3:3 (1924. febr. 1.) 107-14. Az összeállítás a Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt és a Deutsche Tagespost jan. 1-jei száma alapján készült.
Mutató:
kisebbség, német, kisebbségpolitika

Bevorstehende Volkszählung in der Tschechoslowakei Az 1920-as népszámlálási törvény és az 1927-es népszámlálási törvényt kiegészítő 1930-as kormányrendelet kisebbségekre vonatkozó előírásainak összehasonlítása. Nation und Staat. 3:12 (Sept. 1930) 796-801. A küszöbön álló csehszlovákiai népszámlálás
Mutató:
törvény, népszámlálási, anyanyelv, zsidókérdés, kisebbségpolitika

Bukaresti sajtó Romániában 1921-ben sorra szűntek meg a magyarság lapjai. Jelenleg Bukarestben csak az Élet című református egyházi hetilap képviseli a magyar nyelvű sajtót. Magyar Külpolitika. 3:13 (1922) 5.
Mutató:
sajtó, kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek, kisebbségpolitika

Chestia minoritară în declaraţiile suveranului Különböző román kormányok törekvései a kisebbségi kérdés megoldásában. Chestiuni Minoritare. 1:2 (1936) 5-8. Az államfő nyilatkozata a kisebbségi helyzetről
Mutató:
kisebbségpolitika

Csehország alkotmánya és a nemzeti kisebbségek A Csehszlovákiában élő magyarság alkotmányban biztosított jogai nem működnek. Magyar Külpolitika. 4:10 (1923) 1.
Mutató:
alkotmány, csehszlovák, kisebbségi sérelmek, kisebbségpolitika

Eine neue Äusserung Masaryks A Narodnosti Obzor, a Csehszlovák Kisebbségi Intézet kiadványa első számában (1930. jún.) közli Tomáš G. Masaryk nyilatkozatát a csehszlovák kisebbségpolitika és kisebbségkutatás sajátos feladatairól. Nation und Staat. 3:10-11 (Juli-Aug. 1930) 721-22. Masaryk újabb nyilatkozata
Mutató:
kisebbségkutatás, kisebbségi kérdés, kisebbségpolitika

Erdélyi gazdasági kultúrpolitika adatai, a második bécsi döntésig A gazdasági kultúrpolitika szempontjai: pl. a mezőgazdasági szakoktatás a román megszállás alatt kedvezőtlenül alakult. STUD. 12:147 (1944. aug. 26.) 6-7.
Mutató:
gazdaságpolitika, egyesület, gazdasági, kisebbségpolitika

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék