szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: kisebbségi sérelmek


Rätsel für Juristen A gyülekezési jogról rendelkező törvény megsértése miatt a zombori városi rendőrség elöljárója Deák Leót és két társát letartóztatta. Az ítélet szövege. (1934. április 6.). Glasul Minorităţilor. 12:9 (Sept. 1934) 201-3. Egy talány a jog tudósainak
Mutató:
kisebbségi sérelmek

Észak - Kelet - Dél és Nyugat Négy előadás az elszakított magyar részekről Pécs: M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézete. 1937. A felvidéki, erdélyi, délvidéki és burgenlandi magyarság helyzete az új államhatárok között. 116 p.
Mutató:
kisebbségi kérdés, kisebbségi sérelmek

Új és utolsó nyelvvizsga a vasutasoknak Beszámoló a magyar vasúti alkalmazottak elbocsátásáról, akik nem feleltek meg az utolsó alkalommal megtartott vizsgán sem. Keleti Közlöny. 1:1-2 (1933. jún. 15.) 8.
Mutató:
kisebbségi sérelmek

Bánsági magyarság memoranduma Az Országos Magyar Párt képviselőjének memoranduma Tătărescu miniszterhez a magyar kisebbségek sérelméről. Keleti Közlöny. 2:7 (1934. szept.-okt.) 167-68.
Mutató:
kisebbségi sérelmek

Cseh népszámlálás Pozsonyban A trianoni békeszerződés után Csehszlovákiához csatolt Felvidékre nagy számban települnek át cseh lakosok. A magyar kisebbség arányának gyors csökkenését kívánta kimutatni a csehszlovák statisztika. Magyar Külpolitika. 2:21 (1921) 4.
Mutató:
népszámlálás, Csehszlovákia 1921, kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

Cseh választások A felvidéki magyar pártok a választási előkészületek során eddig megőrizték egységüket a kormány megosztó kísérletei ellenére is. Magyar Külpolitika. 10-32 (1929) 12-13.
Mutató:
parlamenti választás, Csehszlovákia, kisebbség, magyar, pártok, politika, kisebbségi sérelmek

Csehek és magyarok Csehszlovákiában tárgyalások folynak arról, hogy a Magyar Nemzeti Párt bejusson a koalícióba. Magyar Külpolitika. 8:1 (1927) 3-4.
Mutató:
kisebbség, magyar, politika, pártok, kisebbségi sérelmek

Csehek iskolapolitikája Nagy botrányok a prágai parlamentben az iskolaügy tárgyalásánál Nagy botrányok voltak a prágai parlamentben az iskolaügy tárgyalásánál, mivel a cseh kormány több magyar és német iskolát záratott be. Magyar Külpolitika. 3:26 (1922) 2.
Mutató:
oktatáspolitika, kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

Csehek népszámlálásai A trianoni békeszerződés után Csehszlovákiában 1921-ben népszámlálást tartottak. A cél: a kisebbségek számarányának csökkentése, mert ettől függ, hogy milyen jogokat kell biztosítani számukra. Magyar Külpolitika. 2:9 (1921) 2.
Mutató:
népszámlálás, Csehszlovákia, kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

Délszláv konkordátum Belgrád a szláv egyházi nyelvet óhajtaná kiterjeszteni a nem szláv katolikus egyházközségekre is A belgrádi kormány egyházpolitikája. Magyar Külpolitika. 10:31 (1929) 12-13.
Mutató:
konkordátum, egyház, katolikus, kisebbség, magyar, kisebbségi sérelmek

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék