szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: kisebbség német


"Die Presse-Wochenschau zur Nationalitätenfrage" über die neue rumänische Regierung und die Wahlen A Nemzetkisebbségi Kongresszus bécsi titkárságának közleménye Iuliu Maniu csalódást keltő kisebbségpolitikájáról s az új kormányával szembeni elvárásokról.A kisebbségek választási szövetségéről. Glasul Minorităţilor. 10:8-9 (Aug.-Sept. 1932) 217-22. A "Die Presse-Wochenschau zur Nationalitätenfrage" az új román kormányról és a választásokról
Mutató:
kisebbségpolitika, parlamenti választás, Románia, kapcsolat, interetnikus, kisebbség, német

Beneš und die Nationalitätenbewegung Szudétanémet kommentár Eduard Beneš nyilatkozatához (nemzetkisebbségi kongresszusokkal szembeni elvárásairól és a csehszlovák kisebbségpolitikáról). Nation und Staat. 5:4 (Jan. 1932) 214-16. Beneš és a kisebbségi mozgalom
Mutató:
kisebbségpolitika, propaganda, kisebbség, német

Einige statistische Daten zu den Parlamentswahlen in Rumänien A szavazatok és az elnyert mandátumok pártonkénti megoszlása. Az OMP eredményei 23 megyében választási szövetségben a Német Párttal 1927-ben és önálló listán 1928-ban. Glasul Minorităţilor. 7:1 (Jän. 1929) 39-40. Néhány statisztikai adat a romániai parlamenti választásokról
Mutató:
parlamenti választás, Románia, pártok, kapcsolat, interetnikus, kisebbség, német

Ezerkilencszáznegyven] 1940. aug. 30-iki bécsi döntés után Romániánál maradt erdélyi és bánsági terület lakosságának anyanyelvi és felekezeti anyagai az 1930. évi népszámlálás szerint (1930-as megyebeosztás) Az 1940. évi bécsi döntés után Romániánál maradt erdélyi és bánsági területek nemzetiségi és felekezeti megoszlása az 1930. évi népszámlálás alapján, megyék szerint. Magyar Kisebbség. 19:21-22 (1940. nov. 16.) 523-25.
Mutató:
kisebbségi megoszlás, felekezeti megoszlás, egyházak általában, kisebbség, német

Jugoslawien Die neue Verfassung und das Wahlgesetz - Der Einfluss auf die Minderheiten A diktatúra formális megszűnte (1931. szeptember 3.) és a belpolitikai ellentétek kiéleződése. A törvényhozás és a választási rendszer az "alkotmányos diktatúrában". Az ellenzéki pártok és a kisebbségek politikai ellehetetlenítése. A német kisebbség kiszolgáltatott helyzete. Nation und Staat. 5:1 (Okt. 1931) 40-43. Jugoszlávia. Az új alkotmány és a választótörvény. - Befolyásuk a kisebbségekre.
Mutató:
alkotmány, jugoszláv, törvény, választási, törvényhozás, pártok, belpolitika, kisebbségpolitika, kisebbség, német

Jugoslawien Die Wahlen Az 1931. november 8-i választásokról - a hivatalos beszámolók szerint. A német kisebbség eredményeinek értékelése. Nation und Staat. 5:3 (Dez. 1931) 187-89. Jugoszlávia. A választások
Mutató:
parlamenti választás, Jugoszlávia, belpolitika, kisebbség, német

Jugoslawien Az újonnan létrehozott szabadkai kisebbségkutató intézet feladatai, a német kisebbség oktatási - kulturális állami támogatásáról. Nation und Staat. 4:10-11 (Juli-Aug. 1931) 709-11. Jugoszlávia
Mutató:
kisebbségkutatás, kisebbség, német

Jugoslawien Das neue Bürgerschulgesetz Az 1931. december 5-i törvény kötelezővé teszi a polgári iskolák számára az anyanyelven történő oktatást. (Az intézkedés hét bácskai és bánsági, túlnyomórészt német tanítási nyelvű kisebbségi iskolát érint.). Nation und Staat. 5:4 (Jan. 1932) 264. Jugoszlávia. Az új polgári iskolai törvény
Mutató:
törvény, oktatási, oktatás, középfokú, kisebbség, német

Kétféle cseh statisztika A magyarok és németek lélekszáma a Felvidéken az 1910-es és 1930-as népszámlálás alapján. STUD. 2:102 (1934. máj. 8.) 1-2.
Mutató:
népszámlálás, Csehszlovákia, kisebbség, német

Romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról A romániai parlamenti választásokon a szenátusba ill. a képviselőházba bejutott magyar és német képviselők száma 1922 és 1939 között. Magyar Kisebbség. 18:12 (1939. jún. 16.) 290-91.
Mutató:
parlamenti választás, Románia, szervezet, kisebbségi, kisebbség, német

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék