szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: kapcsolat interetnikus


Gemeinsame Minderheitenantrag in der Tschechoslowakei Közli a parlamenti kisebbségi pártok javaslatát egy, a kisebbségi problémákkal foglalkozó parlamenti bizottság létrehozására (1930. ápr. 3.). Részletek a kül- és belföldi sajtóvisszhangból. Nation und Staat. 3:8 (Mai 1930) 556-58. A csehszlovákiai kisebbségek közös kérelme
Mutató:
pártok, kisebbségpolitika, kisebbségi követelés, sajtó, belpolitika, kapcsolat, interetnikus

Kisebbségi sors Szlovákia A szlovák alkotmány, az 1939-es közigazgatási reform, a szlovák kormány kapcsolata a határainkon túl élő szlováksággal, magyar iskolaügy, a magyar és a német kisebbség viszonya. Kisebbségvédelem. 2:4-5 (1939) 37-43.
Mutató:
jog, kisebbségi, anyanyelv, közigazgatás, külpolitika, kapcsolat, interetnikus

Román államférfiak és publicisták a román sovinizmus ellen Válogatás a román közélet és sajtó magyarbarát megnyilatkozásaiból. Magyar Kisebbség. 3:18 (1924. szept. 15.) 737-43.
Mutató:
értelmiség, nacionalizmus, román, kapcsolat, interetnikus

Stimmenzahlen der Ungarischen Partei bei den letzten drei Wahlen A német kisebbséggel választási szövetségben 1927-ben illetve önálló listán 1928-ban és 1931-ben megyénként elért szavazatok száma és százalékos aránya. Glasul Minorităţilor. 9:6 (Juni. 1931) 208. A Magyar Párt szavazatainak száma az utolsó három választáson
Mutató:
parlamenti választás, Románia, kapcsolat, interetnikus

Aickelburg Wolf von: Erdélyi német-magyar együttműködés lehetőségeiről Az erdélyi szászok és magyarok együttműködése, közös kulturális lehetőségek megteremtése. Hitel. 1:3 (1935) 7.
Mutató:
kapcsolat, interetnikus

Aracki Mihájló: Szerbek és magyarok viszonya Vojvodinában Szerbek és magyarok együttélése. Híd. 6:3 (1939) 67-69.
Mutató:
kapcsolat, interetnikus

Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés Bp.: Magyar Nemzeti Szövetség. 1939. A rutén kérdés a történelem folyamán, az ukrán nemzeti mozgalom és a rutén-magyar kapcsolat. 40 p.
Mutató:
kisebbségi kérdés, kapcsolat, interetnikus

Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület Bp.: Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Lengyelbarát Egyesülete. 1936. Rutén-magyar kapcsolat, a rutén autonómia kérdése, a magyar politika és revízió. 63 p.
Mutató:
rutén kérdés, kapcsolat, interetnikus

Borsody István: Magyar-szlovák kérdés A magyar és szlovák nép közötti politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokról és a kialakult ellentétekről. visszatért Felvidék és Nógrád megye adattára. 288-300.
Mutató:
kisebbség, magyar, kapcsolat, interetnikus

Dérer Iván: Nemzet és szellem Bratislava-Pozsony: Prager. 1938. A könyv a szlovák nacionalizmus lényegét foglalja össze, hangsúlyozva a csehszlovák egységet. 300 p., 1 t.
Mutató:
nacionalizmus, szlovák, kapcsolat, interetnikus

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék