szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: gazdaságpolitika


"Cifre Grăitoare" Rosenberger Sándor a Magyar Kisebbség című folyóiratban közzétette a szamosfalvi gabonatermés adatait 1922-1923-ban. Ezek a számok nemcsak Szamosfalváról "beszélnek", hanem előrevetítik a következő évek várható gazdasági eredményeit. Glasul Minorităţilor. 1:5 (1923. okt.) 22-23. Beszélő Számok
Mutató:
mezőgazdaság, gazdaságpolitika

Bánsági-bácskai kérdés európai kérdés Dél-Magyarország lakosságának kérelme a Párisi Békekonferenciához Bp.: Pallas. 1919. Dél-Magyarország lakosságának kérelme a Párizsi Békekonferenciához 1919 novemberében, amelyben gazdasági és történeti okokra hivatkozva kérik, hogy Bácska és Bánság Magyarországnál maradjanak, a kisebbségeknek pedig autonómiát biztosítsanak. 16 p. Aláírás: A dél-magyarországi svábság hontalanná vált fiai.
Mutató:
kisebbségi kérdés, békeszerződés, 1920, gazdaságpolitika

Egy éve működik a Földmívelésügyi Minisztérium Erdélyi Kirendeltsége Ismertető az egy éve Kolozsváron működő Földművelésügyi Minisztérium Erdélyi Kirendeltségének munkájáról. Kárpátmedence. 2:8 (1942) 494-95.
Mutató:
bécsi döntés, második, gazdaság, gazdaságpolitika

Erdély gazdasági megerősítése Beszámoló az Erdélyrészi Gazdasági Tanács legutóbbi üléséről (iparjogosítványok, aktuális gazdaságpolitikai feladatok). Kárpátmedence. 3:6 (1943) 355-58.
Mutató:
revízió, bécsi döntés, második, gazdaság, ipar, gazdaságpolitika

Gazdasági sérelmeink és kívánságaink Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Székelyudvarhelyen 1928. október hó 13-án tartott nyilvános üléséből Kolozsvár: Minerva. 1929. Az erdélyi magyarság gazdasági sérelmei, javaslatok a kérdések megoldására. 187 p.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, gazdaság, gazdaságpolitika

Organizaţia de credit a României Az erdélyi és a bukaresti bankok kapcsolata. A sajátos erdélyi hitelszervezet, illetve a regáti hitelszervezetek. Hogyan lehetne a kettőt összekapcsolni és az ország érdekeinek megfelelően működtetni?. Glasul Minorităţilor. 1:5 (1923. okt.) 19-21. A romániai hitelszervezet
Mutató:
pénz- és hitelügy, gazdaságpolitika

Parti National-Paysan sur la participation minorités a la vie economique A Nemzeti Parasztpárt számos szakmai gyűlést szervezett, ahol ismertették a párt gazdasági programját, illetve a nemzetiségek szerepét a román gazdasági életben. Glasul Minorităţilor. 14:6 (1936. jan.) 113-14. A Nemzeti Parasztpárt a nemzetiségek gazdasági szerepéről
Mutató:
kisebbségi kérdés, gazdaságpolitika

Romániai magyarság helyzetének bemutatása a "Nation und Staat" hasábjain A romániai magyarság helyzete 1919-1927 között. Magyar Kisebbség. 6:21 (1927. nov. 1.) 771-74. Eredetileg németül a Nation und Staat c. lapban jelent meg.
Mutató:
oktatáspolitika, földreform, Románia, gazdaságpolitika

Rumänien Grundsätzliche Erklärungen des Ministerpräsidenten zur Minderheitenfrage. - Inkongruenz von Theorie und Praxis: Kirchen - Schul- und Entnationalisierungssorgen der Minderheiten. - Im Schatten der Weltkrise: Umbau von Kultureinrichtungen der Deutschen in Rumänien Ismerteti és idézi Iorga 1931. december 14-i válaszát Serdicinek a kisebbségi alminisztériumot támadó interpellációjára. A római katolikus és a református magyarság iskolái fenyegetett helyzetéről. A kisebbségek a gazdasági válság és a román gazdaságpolitika kettős szorításában iskoláik leépítésére kényszerülnek. Nation und Staat. 5:4 (Jan. 1932) 264-71. Románia. A miniszterelnök elvi nyilatkozatai a kisebbségi kérdésről. - Az elmélet és a gyakorlat összeférhetetlensége: a kisebbségek egyházi, iskolai és az elnemzetietlenítés miatti aggodalmai. - A világválság árnyékában: a romániai németek kulturális intézményeinek átalakítása
Mutató:
kisebbségpolitika, iskola, egyházi, közigazgatás, kisebbség, német, névhasználat, gazdaságpolitika

Ruténia köztisztviselőinek nemzetiségi megoszlása Csehszlovák statisztikai adatok 1927-ből a Népszövetséghez intézett beadványból. Ruténia közigazgatási- és vasúti tisztviselőinek nemzetiségi megoszlása 1933-ban. STUD. 2:30 (1934. febr. 8.) 1-3.
Mutató:
vasutasok, tisztviselők, kisebbségi megoszlás, gazdaságpolitika

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék