szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: földreform Románia


Bisericile romano-catolice şi protestante - maghiare din Ardeal şi şi reforma agrară A mezőgazdasági reform hatása a katolikus és protestáns egyházak birtokaira (statisztika). Chestiuni Minoritare. 1:3 (1936) 19-20. A katolikus és a protestáns erdélyi magyar egyházak és a mezőgazdasági reform
Mutató:
birtokviszonyok, egyházak általában, földreform, Románia

Communication of the Hungarian Government to the Council of the League of Nations concerning its negotiations with the Romanian government in the matter of the so called agrarian affairs of Hungarian nationals Bp.: Hornyánszky. 1929. A magyar állampolgároktól kisajátított földek, román és magyar kormánylevelek, hivatalos közlemények. 69 p. A magyar kormány közleménye a román kormánnyal folytatott tárgyalásokról a magyar állampolgárok úgynevezett agrárügyével kapcsolatban és amelyet a Nemzetek Szövetségének Tanácsához intézett Ua. franciául.
Mutató:
diplomácia, földreform, Románia

Erdélyi agrártörvény (Törvény az erdélyi, bánáti, kőrösvidéki és máramarosi agrárreformról.) Brassó: Brassói Lapok. 1921. 60 p.
Mutató:
földreform, Románia

Erdélyi román földbirtoktörvények Bp.: Népies Irodalmi Társaság. 1921. A Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozata. Erdély, Bánát és a többi csatolt magyar területekre vonatkozó agrárreform. 71 p.
Mutató:
törvény, gazdasági, birtokviszonyok, földreform, Románia

Erdélyre, Bánátra, Kőrösvidékre és Máramarosra vonatkozó földbirtokreform törvény Közzétette a Monitorul Oficial (Hivatalos Közlöny) 1921. július hó 30-iki 93. számában Kolozsvár: Erdélyi Gazdasági Egylet. 1921. 27 p.
Mutató:
földreform, Románia

Ethnical minorities of Transylvania London: Eyre and Spottiswoode. 1934. Összefoglaló a huszas évek nemzetiségi helyzetéről Erdélyben. Statisztikai adatokkal. 55 p. Etnikai kisebbségek Erdélyben
Mutató:
kisebbségi megoszlás, jog, kisebbségi, egyházak általában, oktatáspolitika, művelődésügy, földreform, Románia

Magyar állampolgárok pere a román állammal szemben A romániai magyarok kisajátított földjük miatt a román állam ellen pert indítottak. Magyar Külpolitika. 8:2 (1927) 2-3.
Mutató:
földreform, Románia

Réclamations des optants hongrois de Transylvanie contre la réforme agraire en Roumanie Débats sur la compétence [15-23 décembre 1926] Bucarest: Cartea Românească. 1927. Tribunal Arbitral Mixte Roumano-Hongrois. 192 p.
Mutató:
földreform, Románia

Rumänien und die Minderheiten Iuliu Maniunak a Basler Volksblatt 1930/117. számában megjelent cikkére válaszolt a lap munkatársa. A kisebbségeknek tett beváltatlan gyulafehérvári ígéretekről, a Maniu-kormány kisebbségpolitikájáról (oktatásügy, földreform), a korrupciós vádakról szólva megkérdőjelezi Maniu állításait. Glasul Minorităţilor. 8:6 (Juni 1930) 208-12. Románia és a kisebbségek
Mutató:
kisebbségpolitika, oktatáspolitika, földreform, Románia

Telepítések Romániában Az 1930. évi telepítési törvény. Adatok az Erdélybe, Bánságba, Bukovinába telepített családokról. STUD. 3:121 (1935. máj. 29) 4.
Mutató:
betelepítés, román, földreform, Románia

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék