szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: egyházpolitika


Erdélyi ág. Evangélikus magyar egyház a román impérium alatt A román kormánypolitika igyekszik megszüntetni az erdélyi ág. evangélikus magyar egyház létfeltételeit. Protestáns Szemle. 34:2 (1925) 98-102.
Mutató:
egyház, evangélikus, kisebbség, magyar, békeszerződés, 1920, egyházpolitika

Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács elismerésére vonatkozó 1932. évi május 30-iki vatikáni egyezmény ratifikálása Az 1932-es ún. római egyezmény 1940. évi romániai ratifikálása révén az Erdélyi Kat. Statust hatáskörében felváltó Egyházmegyei Tanács visszamenő hatályú hivatalos elismerése. Magyar Kisebbség. 19:6 (1940. márc. 16.) 147-48.
Mutató:
egyház, katolikus, külpolitika, egyházpolitika

Minderheitspolitik der Iorga-Regierung und die Schweizer Presse Bíráló cikkek gyűjteménye az oktatáspolitikáról, a nyugdíjasok kiszolgáltatott helyzetéről és temesvári demonstrációjáról, a csíki magánjavak ügyéről, a kisebbségi egyházakat (református, katolikus státus, nagyváradi premontrei szerzetesek) ért támadásokról, a hatósági önkényről és erőszakról. Glasul Minorităţilor. 10:1 (Jan. 1932) 11-24. A Iorga-kormány kisebbségpolitikája és a svájci sajtó Pontos címekkel, megjelenési adatokkal.
Mutató:
kisebbségi sérelmek, oktatáspolitika, nyugdíjügy, csíki magánjavak, egyházpolitika

Schweizer Presse über die Behandlung der Minderheiten in Rumänien Az OMP közgyűlésén elhangzott oktatásügyi sérelmekről. A Népszövetséghez benyújtott petíció visszautasításának körülményei. A vallásgyakorlat szabadságát korlátozó intézkedésekről. Glasul Minorităţilor. 11:8 (Aug. 1933) 179-80. A svájci sajtó a romániai kisebbségekkel való bánásmódról
Mutató:
kisebbségi sérelmek, oktatáspolitika, egyházpolitika

Botos János: Goană după biserici Aki az egyházat támadja, az az erkölcsöt támadja. Két Hunyad megyei falu, Cib (Csibafalva) és Poiana (Pojána) templomainak ügye. Glasul Minorităţilor. 2:8-9 (1924. aug.-szept.) 16-21. Az egyház üldöztetése
Mutató:
egyházpolitika

Ghibu Onisifor: Catolicismul unguresc în Transilvania şi politica religioasă a statului Român Kolozsvár: (Szerző). 1924. A katolikus egyház tevékenysége a történelem folyamán. A román állam toleranciája a katolikus egyházzal szemben. 303 p. A magyar katolicizmus Erdélyben és a román állam egyházpolitikája
Mutató:
egyház, katolikus, egyházpolitika

Gyárfás Elemér: Erdélyi katholicizmus O. Ghibu egyetemi tanár katolicizmust és intézményeit támadó vádjainak cáfolata. Magyar Kisebbség. 4:2 (1925. jan. 15.) 50-54.
Mutató:
egyház, katolikus, egyházpolitika

Gyárfás Elemér: Német birodalommal kötött konkordátum A Románia és a Vatikán közötti, illetve az 1933 júliusában létrejött német-vatikáni konkordátum egyezmény összehasonlítása. Magyar Kisebbség. 12:19-20 (1933. okt. 16.) 566-80. A tanulmány eredetileg az "Erdélyi Tudósító" c. lapban jelent meg.
Mutató:
konkordátum, egyház, katolikus, diplomácia, egyházpolitika

Jánossy Béla: Ünnep a tavaszban Megemlékezés Majláth Gusztáv Károly 30 éves püspöki jubileumáról. Pásztortűz. 13:9 (1927. máj.) 200.
Mutató:
egyház, katolikus, egyházpolitika

Járosi Andor: Varga Béla Varga Bélát 1938-ban püspökévé választotta az unitárius egyház. Pásztortűz. 24:2 (1938) 116-17.
Mutató:
egyház, unitárius, egyházpolitika

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék