szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: egyház ortodox


"Cultele în România" Brînzeu Miklós azonos című munkája alapján az ortodox egyház privilegizált helyzetének kritikája. Magyar Kisebbség. 4:7 (1925. ápr. 1.) 249-54. Románia egyházpolitikája
Mutató:
egyházpolitika, egyház, ortodox

Bălan Nicolae: Biserica ortodoxă şi Concordatul Revista Teologică. 19 (1929) 209-26. Az ortodox egyház és a konkordátum
Mutató:
konkordátum, egyház, katolikus, egyház, ortodox

Ciuhandu Gh: Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini Studiu statistic-bisericesc Arad: Tip. Diecezană. [1922]. 95 p. Pápizmus és ortodoxizmus Erdélyben. Egyház-statisztikai tanulmány
Mutató:
egyház, katolikus, egyház, ortodox

Gáj József: Római katholikus egyház helyzete Jugoszláviában A római katolikus egyház tevékenységének korlátozása Jugoszláviában. Magyar Kisebbség. 3:3 (1924. febr. 1.) 115-22. A jugoszláviai katolikus püspöki kar 1922. április 24-29-i konferenciájának Sándor királyhoz küldött emlékiratát közli.
Mutató:
egyház, katolikus, egyház, ortodox

Oberding József György: Erdélyi római katolikusok áttérése a görög keleti egyházba A román egyházakba való áttérítés, mint az erdélyi magyarság elrománosításának egyik eszköze 1929-38-ban az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyében. Kisebbségvédelem. 4:1-2 (1941) 11-14.
Mutató:
asszimiláció, egyház, katolikus, egyház, ortodox

Szász Zsombor: Erdélyi Római Katolikus "Státus" Erdélyi katolicizmus - román ortodoxia. A Szentszékkel kötött konkordátum. Magyar Szemle. 17:2,3, 18:1 (1933) 193-200, 290-96, 97-104.
Mutató:
egyház, katolikus, egyházpolitika, egyház, ortodox

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék