szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: diplomácia


Bp: Hornyánszky. 1922. A Magyar Kormány tiltakozása a romániai agrárreform következtében kisajátított földek miatt, melyek az optánsok tulajdonában voltak. 28 p. A Magyar Kormány beadványa a Nemzetek Szövetségének a szerződés 11. cikkelye értelmében, a magyar optánsok ingatlanainak a Román Királyság általi kisajátításának tárgyában, mely ellenkezik a szerződés rendelkezéseivel
Mutató:
földreform, Románia, diplomácia

Albrecht Ferenc: Nemzetek Szövetsége és a kisebbségek védelme 1926. évben A Népszövetség kisebbségvédelmi tevékenysége 1926-ban. Magyar Kisebbség. 6:6 (1927. márc. 15.) 219-21.
Mutató:
kisebbségvédelem, diplomácia

Albrecht Ferenc: Nemzetek Szövetsége, Nemzetek-szövetségi Társaságok Uniója és az Interparlamentáris Unió A Nemzetek Szövetsége, a Nemzetek-szövetségi Társaságok Uniója és az Interparlamentáris Unió létrejötte, szervezete, működése. Magyar Kisebbség. 2:15-16 (1923. aug. 1.) 593-603.
Mutató:
jog, nemzetközi, diplomácia

Cseresnyés Iván: Próbálkozások vegyes bizottságokkal A Népliga Egyesületek Uniójának kisebbségvédelmi javaslatai. Kétoldalú kisebbségvédelmi szerződések létrejötte vegyes bizottságok ill. döntőbíróságok által: Ausztria-Csehszlovákia, Lengyelország és Csehszlovákia valamint Lettország és Észtország között. Magyar Kisebbség. 18:6 (1939. márc. 16.) 135-39.
Mutató:
kisebbségvédelem, jog, nemzetközi, diplomácia

Deák Leó: Fegyverkezés és a kisebbségi kérdés Deák Leó dr. előadása a VII-ik nemzetkisebbségi kongresszuson A kisebbségi kérdés végleges rendezése nélkül nem lehet leszerelésről beszélni. Magyar Kisebbség. 10:18 (1931. szept. 16.) 645-49.
Mutató:
jog, nemzetközi, diplomácia

Duka Zólyomi Norbert: Csehszlovák "modus vivendi" és a magyar kisebbség A Vatikán és Csehszlovákia közötti 1928-as "modus vivendi" ismertetése. Az egyezmény nem foglalkozik a kisebbségi német és magyar katolikusokkal. Magyar Kisebbség. 15:23 (1936. dec. 16.) 605-9.
Mutató:
egyház, katolikus, diplomácia

Duka Zólyomi Norbert: Csehszlovákiai Modus vivendi újabb fejleményei Vatikán és Csehszlovákia tárgyalásai eredményeként 1937. szeptember 6-án pápai bulla jelent meg a csehszlovákiai katolikus egyházszervezettel kapcsolatban: a csehszlovák-magyar határon átuhúzódó egyházmegyéket szervezetileg is elkülönítik. Magyar Kisebbség. 16:19 (1937. okt. 1.) 508-12.
Mutató:
egyház, katolikus, egyházpolitika, diplomácia

Hegedüs Nándor: Kisebbségi védelem kimaradása a népszövetségi alapokmányból A Népszövetség alapokmányából elsősorban az angol gyarmati érdekeltségek miatt maradt ki a kisebbségvédelemmel foglalkozó szakasz. Magyar Kisebbség. 14:14 (1935. júl. 1.) 377-92. Elhangzott az OMP kisebbségi szakosztályának nagyváradi ülésén 1935. V. 25-26-án.
Mutató:
kisebbségvédelem, jog, nemzetközi, diplomácia

Horváth Jenő: Trianoni szerződés diplomáciai története A Monarchia a század első évtizedeiben. A magyar kormány felelőssége. A fegyverszünet és a békekonferencia diplomáciája. A békeszerződés és biztosítékai. Igazságot Magyarországnak! A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata. 21-107.
Mutató:
békeszerződés, 1920, diplomácia

Jakabffy Elemér: Népszövetségnek - kényelmetlen A Népszövetség nemzetközi, politikai meghatározottságánál fogva nem tud eleget tenni kisebbségvédelmi kötelezettségeinek. Magyar Kisebbség. 15:12 (1936. jún. 16.) 303-07. Az írás eredetileg angolul jelent meg a bécsi "Nation und Staat" 1936 májusi számában.
Mutató:
kisebbségvédelem, diplomácia

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék