szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Mutató: demográfia


Alacsony szinten mozog a jugoszláviai magyarok természetes szaporodása A jugoszláviai magyar népesség változása az 1919-1932 években, százalékban (házasság, születés, halálozás). STUD. 3:183 (1935. szept. 3.) 3.
Mutató:
demográfia

Bácska néprajza a magyar néperő fejlesztésének tükrében A visszakerült Bácska lakossága 1910-ben járások, nemzetiségek szerint. Becslések a jelenlegi adatokra. STUD. (1941. júl. 25.) 2-4.
Mutató:
népszámlálás, Jugoszlávia, demográfia

Beszélő számok 1931 A gyulafehérvári római katolikus latin szertartású egyházmegye demográfiai adatai 1931-ben. Erdélyi Tudósító. 15:17 (1932. szept.) 578-80.
Mutató:
demográfia

Bukovina Bukovina népességének nemzetiségi adatai 1880-1930 között. STUD. 8:143 (1940. jún. 28.) 3.
Mutató:
demográfia

Csíkmegye magyar népe 1934 elején a népesség, nemzetiségi megoszlás szerint is. STUD. 3:180 (1935. aug. 28) 1-3.
Mutató:
demográfia

Cseh-Szlovákia az elszakított magyar területeknek köszönheti, hogy lélekszáma emelkedik A népesség változása 1932-ben. STUD. 1:17 (1933. okt. 20.) 1.
Mutató:
demográfia

Cseh-Szlovákiai magyarság Magyarlakta területek nemzetiségi adatai. A szlovákiai magyarság száma stagnál. Kivándorlási adatok. Az 1921-30 közötti népességmozgás adatai. STUD. 1:19 (1933. okt. 22.) 1-2.
Mutató:
migráció, demográfia

Csehek beözönlése a Felvidékre A felvidéki magyarság sérelmei. A cseh lakosok arányának növekedése Szlovákia városaiban és néhány járásban. STUD. 2:67 (1934. márc. 24.) 1-2.
Mutató:
statisztika, népmozgalmi, betelepítés, cseh, demográfia

Csehszlovákiai magyarok nem szaporodnak Új Szellem. 1 (1937) 4.
Mutató:
demográfia

Egyke az elszakított Biharban Mezőtelegden a születések száma csökkent 1930 és 1934 között. STUD. 3:32 (1935. febr. 8) 1.
Mutató:
demográfia

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék