szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


A könyv az első világháború után a Magyarországgal szomszédos országokban kisebbségi helyzetbe került és ott önálló népcsoportként megszerveződött magyar közösségek történetét foglalja össze, kitekintéssel az 1989. évi rendszerváltások óta végbement változásokra. A szerzők társadalom- politika-, gazdaság és művelődéstörténeti szempontok szerint ismertetik meg az olvasót a kisebbségi magyar közösségek kilenc évtizedes históriájával. Vizsgálják a Magyarországgal, illetve a többségi nemzetekkel kialakult kapcsolataikat, politikai jogi helyzetük változásait.

Huszonkilenc szerző 69 fejezetben hat korszakra tagolva mutatja be a „rövid 20. századot” és az 1989 óta eltelt közel két évtizedet. Önálló fejezetek foglalkoznak a szomszédos országokban élő magyar anyanyelvű zsidók, cigányok, a csángó-magyarok, valamint a nyugat-európai és tengeren túli diaszpóra-magyarság történetével. Közel hatvan fekete-fehér térkép és több mint ezer fotó teszi érzékletesebbé a szerzők okfejtését. Minden fejezetben kronológiai és bibliográfiai vázlatok, forrásrészletek, rövid információk, fogalmi és tényszerű magyarázatok egészítik ki a tárgyalt korszak társadalmi-politikai jelenségeinek elemzését. A kötet tényanyagának rendszerezését, továbbgondolását segítheti a minden fejezetben megtalálható bibliográfiai és kronológiai vázlat. Itt magyar nyelvű tanulmányok és önálló kiadványok egyaránt szerepelnek. A mellékletben közölt bibliográfiába viszont kizárólag önálló könyveket soroltunk be, a magyar kiadványok mellett a nemzetközi irodalom legfontosabb munkáit is beválogatva. Ugyanitt fontos segédletként adjuk közre a Közép-Európa nemzetiségi viszonyait áttekintő idősoros népszámlálási nemzetiségi, anyanyelvi adatokat, illetve a magyarság területi megoszlásának változását bemutató színes térképeket.

Az internetes megjelenítés révén a fejezet tagoláson keresztül nyitható meg egy-egy tanulmány pdf változatban. A jobb tájékozódás érdekében hely-, személy- és intézménynév mutató készült, valamint az ábrák, térképek, fotók jegyzékét is külön közöljük. A keresés során a mutatókban az oldalszámot és az adott tanulmányok elérhetőségét adtuk meg. A válogatott bibliográfiából pedig az internetre felkerült munkák azonnal elérhetővé vállnak.

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék