szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Képek: s betű


A Sapientia Egyetem avatóünnepsége
A Selye János Egyetem épülete Komáromban
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum állandó néprajzi kiállítása
A somorjai Singhofer István katonai elbocsátó levele, 1929
A soproni népszavazás előtt terjesztett plakát, 1921. „Ne higgyetek a hízelgő daloknak!Szavazzatok német módra!
A soproni népszavazás előtti röpcédula, 1921
A Szabad Vajdaság első számának fejléce, 1944
A szabadkai Népkör épülete
A szabadkai Népszínház épülete
A szabadkai neológ zsinagóga
A szabadkai Tanítóképző épülete
A szabadkai vasútállomás épülete
A székely hadosztály alakulatai Szatmárnémetiben
A Székely Hadosztály eskütétele a Parlament előtt 1919 elején
A szétszakított Magyarország irredenta plakáton
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjai Budapesten, 1945
A szerb hadsereg egysége utcai harcban
A szerb-horvát-szlovén delegátusok a Népszövetségben
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kikiáltása Zágrábban, 1918. október 29.
A szlovák parlament épülete Pozsonyban
A Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület komáromi szervezetének pecsétje
A szolyvai áldozatok emlékműve
A szovjet hadsereg bevonulása Lékára (Lockenhaus)
A szovjet hadsereg elől az erdőbe menekült burgenlandiak
A sztálini önkény áldozatainak emléktáblája Gáton
A szudétanémetek földje – korabeli rajzos térkép
Salkaházi Sára
Sütő András
Sütő András, Örkény István és Juhász Ferenc az Írószövetségben
Segesvári utcarészlet
Sepsiszentgyörgyi zsidó család a magyar csapatok bevonulásakor
Sopron átadása
Soproni életkép a népszavazás idejéből
Szabadka 1920 körül
Szabadka Pest szálloda
Szarajevói életkép a NATO beavatkozás után
Szatmári haszidok
Szatmárnémeti látkép templomokkal
Szántás a kárpátaljai Nagydobrony határában
Szászcsávási zenészek
Székely fiú elsőáldozási fotója
Székely gazda fedeles („kóberes”) szekéren
Székely János: A mítosz értelme (könyvboritó)
Székely nemzetgyűlés, 2006
Székelyföld felszabadulását ünneplő plakát
Székelyföldi életkép
Székelyföldi cigány kovács, Csík megye, 1930-as évek
Székelyföldi porta az 1930-as években
Székelykapu Máréfalván – a Román Kommunista Párt dicsőítésére
Székelykeresztúr 1946-ban
Székelykeresztúri utcakép az 1940-es évek végén
Székelyudvarhely Kossuth utca
Székelyudvarhelyen a volt Budapest Szálló az impériumváltás után
Szénahordás Székelyvarságon
Szüllő Géza
Szelmenc, az ukrán–szlovák határral kettévágott falu
Szenes Hanna
Szent-Ivány József
Szenteleky Kornél
Szepességi német – cipszer – férfi, 1940
Szilézia rajzos térképe
Sziléziai német család az 1930-as években
Szlavóniában mezőgazdasági szezonmunkát vállaló Lendva-vidékiek csoportképe
Szlovákiai magyar értelmiségi fórum
Szlovákiai magyar falu a lévai járásban
Szlovákiából áttelepülő magyarok holmijukkal, 1946
Szombathy Bálint performansza
Szomi Teréz volt dobronaki lakos munkavállalási engdélye Uruguayban, 1929
Szovjet hősi emlékmű Beregszászon
Szovjet katonakönyv az 1940-es évekből
Szovjet propagandaplakát: Elvtárs! Gyere hozzánk a kolhozba!
Sztálin a boldog kommunista jövőbe vezeti népeit – propagandaplakát
Szőcs Géza
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék