szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Képek: betű


Cigányok útban a jasenováci láger felé
1925-ös beregszászi kiadású énekeskönyv a csehszlovákiai magyar reformátusok számára
A „fehérlap”. Áttelepítési igazolvány, 1946 (Csehszlovákia)
A Bácsország bemutatkozása Kiskunhalason
A bánffyhunyadi református templom
A bántalmazott Sütő András
A bátyui református templom
A bécsi Magyar Szabadság Egyesület tagjai az 1954. május 1-jei felvonuláson
A beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Tóték előadása
A bevonulás eufóriája: Székelyudvarhely újra magyar
A bledi tanácskozás részvevőinek csoportképe
A bogdánfalvi Petrás János és családja Domokos Pál Péter felvételén, 1933
A bonchidai Bánffy kastély
A brassói magyarok továbbra is hiába vártak – revíziós képeslap
A Burg-Kastl-i Magyar Gimnázium 1958-ban végzett osztályának tablóképe
A Collegium Hungaricum épülete Bécsben, a hajdani testőrpalota épületében
A Csallóközi Hírlap címoldala
A csapi református templom
A csehszlovák delegátusok
A Csehszlovák Köztársaság 1000 koronás bankjegye – magyar nyelvű feliratot is tartalmazott
A Csehszlovák Köztársaság nagy címere
A csehszlovák parlament magyar képviselőcsoportja, 1929
A csehszlovák–magyar államközi szerződés ünnepélyes aláírása, 1949
A Csehszlovákiához csatolt, népszavazást követelő Hultschin (Hlučínsko) propagandaanyaga
A csernobili atomerőmű 4. reaktora a katasztrófa után
A dél-burgenlandi ipari vásár kapuja, Oberwart (Felsőőr), 1971
A dél-tiroli Meran látképe
A Délvidéki Liga jótékonysági akciója a vagonlakó menekültek megsegítésére
A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség igazolványa
A Duna TV székelyudvarhelyi studiója
A falu első traktora, Moschendorf (Nagysároslak), 1962
A Fórum Intézet munkatársai
A felszabadulás ünnepe Galántán, 1970
A felszabadulás ünnepe Galántán, 1970
A Felsőőri Református Olvasókör Színjátszó Csoportja, 1929
A felvidéki magyarság kitelepítése és a csehszlovák–magyar lakosságcsere ellen tiltakozó békéscsabai szlovákok
A forradalom leverése után mintegy 200.000 magyarországi menekült indult Jugoszlávia és Ausztria felé
A front elől menekülő erdélyiek 1944-ben
A gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozatainak felolvasása
A gyulafehérvári székesegyház
A gyulafehérvári székesegyház
A Hargita megyei képzőművészeti tárlat megnyitója, 2007
A határjelző tábla eltávolítása Komáromnál
A határmenti forgalmat megkönnyítő kishatárátlépési-igazolvány
A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának értekezlete, 2005
A Határon Túli Magyarok Hivatalának logója
A hazaszállított Szombathelyi Ferenc letartóztatása Budapesten
A háború elérte Erdélyt: a kolozsvári vasútállomás 1944 őszén
A háborúban szétlőtt szentlászlói református
A háromkötetes akadémiai Erdély-történet (boritó)
A hegysúri (Szlovákia) kápolna lebontása előtt, 1968
A helsinki záróokmány aláírása
A Horvátországi Magyarok Szövetségének alakuló közgyűlése, 1949
A huszti református templom
A jugoszláv–magyar „örök barátsági szerződés” aláírása
A jugoszláv–magyar kulturális egyezmény aláírása, 1947
A jugoszláviai háború első magyar áldozata, Baráth Róbert kiskatona temetése Temerinben, 1991
A Kalangya címoldala
A karánsebesi gimnázium épületére kitűzik a román zászlót
A Kassai Dalegylet jubileumi hangversenye, 1932
A Kárpát-medencei magyar képviselők tanácskozása a Parlamentben
A Kárpáti Igaz Szó fejléce
A kényszertelepítés elől menekülő felvidéki magyarok Dunacsúnnál, 1946
A köbölkúti katolikus templom
A Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács, 1919
A kitelepítésre kijelölt magyarok és vagyonuk jegyzéke
A KMKSZ logója
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem épülete
A kolozsvári bevonulási ünnepség
A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem könyvtára az 1940-es években
A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum Unitárius Kollégium épülete
A kolozsvári egyetem épülete
A kolozsvári Farkas utcai református templom az 1940-es években
A kolozsvári Kárpátok Őre szobor
A kolozsvári Korunk
A kolozsvári református leánygimnázium épülete
A kolozsvári színház előadásának plakátja
A kolozsvári zsinagóga
A komáromi bencés gimnázium jótékonysági koncertjének műsora, 1920
A komáromi közúti híd
A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve
A Lajtabánság állam által kiadott bélyegek
A lévai gimnázium új épülete
A lebombázott újvidéki Duna-híd
A lendvai Vármúzeum kiállítása
A Lilium Aurum kiadványa – Liszka József néprajzkutató naplója
A magyar feltámadásért – plakát, 1931
A magyar hadsereg katonái Újvidék előtt
A Magyar Királyi Honvédség Újvidéken, a péterváradi vár előtt
A Magyar Népi Szövetség plakátja
A Magyar Népi Szövetség székháza
A Magyar Nemzeti Párt Komárom megyei szervezetének alakuló ülése, 1920
A magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény aláírása
A Magyar–Jugoszláv Társaság ülése, 1948
A magyar–román kultúregyezmény aláírása, 1947
A magyardiószegi cukorgyár épülete
A magyardiószegi katolikus iskola diákjai 1933
A magyardiószegi katolikus iskola tantestülete,1931
A magyarkanizsai művelődési ház
A Magyarországot széttépő szomszéd államok propagandaplakáton
A maribori egyetemi könyvtár
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum
A marosvásárhelyi Kultúrpalota kétnyelvű felirata
A marosvásárhelyi színház épülete
A Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola (ma egyetem) épülete
A munkácsi gimnázium
A munkácsi városháza
A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság alakuló közgyűlése Lendván, 2002
A Nagy-Trianon palota
A nagybecskereki székesegyház
A nagyváradi székesegyház Szent László szobrával
A nagyváradi zsinagóga
A Németország népszövetségi tagságát is előkészítő locarnoi konferencia résztvevői, 1925
A Népszövetség Titkárságának Kisebbségi Szekciója
A Népszövetségi Tanács első ülése, 1920
A parndorfi bevásárlóközpont-komplexum
A partizánok által Temerinben meggyilkoltak egyik tömegsírjának keresztje
A partizánok bevonulnak Újvidékre, 1944
A Petőfi partizán zászlóalj tagjai a budapesti Jugoszláv Követségen
A pinkafői kálváriatemplom
A pozsonyi magyar tannyelvű alapiskola épülete
A Prágai Magyar Hírlap
A prágai Vencel tér a „bársonyos forradalom” napjaiban
A prágai Vencel tér az 1920-as években
A Rákóczi-szabadságharc emlékműve Tiszaújlak határában
A révkomáromi Selye János Egyetem könyvtárának avató ünnepsége
A román delegáció a párizsi béketárgyaláson
A román nehézipar egyik óriása, a vajdahunyadi vasmű (és a vár)
A Román Nemzeti Parasztpárt vezetői:Maniu és Michalache
A Sapientia Egyetem avatóünnepsége
A Selye János Egyetem épülete Komáromban
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum állandó néprajzi kiállítása
A somorjai Singhofer István katonai elbocsátó levele, 1929
A soproni népszavazás előtt terjesztett plakát, 1921. „Ne higgyetek a hízelgő daloknak!Szavazzatok német módra!
A soproni népszavazás előtti röpcédula, 1921
A Szabad Vajdaság első számának fejléce, 1944
A szabadkai Népkör épülete
A szabadkai Népszínház épülete
A szabadkai neológ zsinagóga
A szabadkai Tanítóképző épülete
A szabadkai vasútállomás épülete
A székely hadosztály alakulatai Szatmárnémetiben
A Székely Hadosztály eskütétele a Parlament előtt 1919 elején
A szétszakított Magyarország irredenta plakáton
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjai Budapesten, 1945
A szerb hadsereg egysége utcai harcban
A szerb-horvát-szlovén delegátusok a Népszövetségben
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kikiáltása Zágrábban, 1918. október 29.
A szlovák parlament épülete Pozsonyban
A Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület komáromi szervezetének pecsétje
A szolyvai áldozatok emlékműve
A szovjet hadsereg bevonulása Lékára (Lockenhaus)
A szovjet hadsereg elől az erdőbe menekült burgenlandiak
A sztálini önkény áldozatainak emléktáblája Gáton
A szudétanémetek földje – korabeli rajzos térkép
A teherautóról a magtárba kerül a gabona a méhészudvarnoki szövetkezetben
A topolyai tájház
A trianoni békeszerződés elleni tüntetés Budapesten, 1921
A vágfarkasdi Fogyasztási Szövetkezet székháza
A Vörös Hadsereg katonája és páncélosa, 1944
A versaillesi békekonferencia, középen Wilson, Lloyd-George és Clemenceau
A visszaállított aradi Szabadság szobor
A Vix-misszió tagjai, jobbról a harmadik Vix alezredes
A Záhony és Csap közötti vasúti határátkelő az 1950-es években
A záhonyi határátkelő
A zentai gimnázium épülete
A zentai szefárd imaház
Adai asszonyok a mezőgazdasági kombinátban
Alexandru Vaida-Voevod
Alois Mock átvágja a vasfüggönyt
Amerikába kivándorló Burgenlandiak hajóra szállnak
Antall József miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök a parlamenti ülésteremben
Anton Beszkid
Antonescu marsall és Hermann Göring
Apáthy István
Apponyi Albert
Arad színházépület az Ereklyemúzeummal
Ausztriai menekülttábor 1961-ben
Ausztriában élő magyar menekültek
Avgusztin Volosin
Az 1956-os forradalom budapesti képei
Az 1956-os forradalom leverése után menekülők a zöldhatáron
Az 1968-as bevonuláskor a Magyar Néphadsereg által terjesztett röplap
Az 1989-es romániai forradalom résztvevői
Az AMZSE színjátszó csoportja
Az aradi Kultúrpalota ábrázolása korabeli Szent István cikóriakártyán
Az aradi ortodox zsinagóga
Az „Ostwall”, a halálerőd építése a burgenlandi–magyar határon, 1938
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka
Az új királyság katonái a zágrábi Jellačić téren
Az újvidéki egyetem épülettömbje
Az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársai többször végeztek kutatómunkát a szlavóniai Harasztin
Az újvidéki televízió székháza
Az újvidéki vérengzés
Az Egyesült Államok kapuja, Ellis Island
Az elképzelt kollektív gazdaság – aratás az 1950-es években kiadott 25 lejes bankjegyen
Az első bécsi döntés következtében a csehszlovák magyar határoszlopot a déli határon eltávolították– a határ új helyre került
Az első NDK-s menekültek átrohannak a határon a Páneurópai Pikniken
Az EMKE algyógyi népfőiskolájának épülete
Az Erdélyi Helikon marosvécsi írótalálkozója, 1926
Az Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi kiállítása, Kolozsvár
Az erdélyi Nyújtód főutcája
Az Erdélyi Szépmíves Céh logója
Az Erdődy Tamás vezette szabadcsapat Vörösvárnál, 1920
Az európai kommunista és munkáspártok találkozója, középen Kádár János
Az Illyés Alapítvány logója
Az oberwart/felsőőri kéttannyelvű gimnázium
Az orosz nyelv tanulásának kezdete, az orosz abc korabeli tankönyvben
Az Országos Magyar Párt képviselői 1931–1937
Az Országos Magyar Párt választási propagandaanyaga
Az osztrák államszerződés aláírása
Az Osztrák Császárságtól Lengyelországhoz csatolt kelet-sziléziai Lieszyn (Teschen) színháza
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének katonái az isonzói fronton
Az RMDSZ kampány nyitó nagygyűlése, 2004
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségének sajtótájékoztatója
Az ukrán–magyar alapszerződés aláírása
Az ungvári Galagó városnegyed
Az ungvári görög katolikus székesegyház
Az ungvári gimnázium
Az ungvári kormányzósági palota épülete
Az ungvári piac
Az ungvári színház
Az unterwarti (alsóőri) „öreg iskola” épülete
Ágoston András
Ágoston András beszél a VMDK II. kongresszusán, Szabadkán, 1991
Árpádkori, ma is működő templom Csallóközcsütörtökön
Átkelés a Királyhágón az 1930-as években
Érsekújvár az 1940-es évek végén
Érsekújvár az 1970-es években
Érsekújvár látképe az 1930-as években
Érsekújvári egyházi leányiskola osztályképe, 1936–1937
Érsekújvári gazdacsalád utolsó fényképei a kitelepítés előtt
Érsekújvári magyar fiatalok magyaros ruhában
Észak-burgenlandi német parasztok, 1938
Észak-burgenlandi zsidók kiűzése Ausztriából, Rajkánál, 1938
Óbecse látképe a piactérrel
Újvidék 1920 körül
Újvidék az 1920-as évek elején
Újvidék az 1970-es évek végén
Újvidék Ferencz József tér
Újvidéki képeslap
Ünnepi előadás Kolozsvár felszabadulása tiszteletére, 1944
Ünnepi felvonulás Marosvásárhelyen, 1948
Ünnepi felvonulók a Maros-Magyar Autonóm Tartományból
Ünneplők a berlini fal tetején a Brandenburgi kapunál
Ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
Ünnepség a pozsonyi Petőfi szobornál
Baász Imre:Megfejthetetlen üzenet (grafika)
Balla D. Károly
Balogh Edgár
Bánáti sváb lányok az 1940-es években
Bánffy Miklós
Bányászlakás a Zsil völgyében, propagandafotó
Bárdossy László
Bártfa, korabeli képeslapon, szlovák népi motívumokkal díszítve
Bécs, Mariahilferstrasse
Bécsi munkahelyre induló ingázó burgenlandiak
Békerevíziót!
Bényi idős asszony unokájával
Búcsúsok a kacsikai kegyhelyen
Belgrád látképe az 1930-as években, a Vezérkari Főnökség, valamint a Tengerészeti és Hadügyminisztérium épületével
Belgrádi utcakép az 1920-as évek végén
Bellus István tanítói oklevele a szlovák nyelvvizsga igazolásával, 1922
Beregi szőttes
Beregszász főtere a református templommal
Beregszászi életkép
Besztercebánya óvárosa
Bethlen István
Bevonulás Fülekre
Bevonulási ünnepség Kolozsváron
Bevonulási ünnepség, Bácskában
Bogdánfalva látképe az 1950-es években
Boksay József festménye
Bonczos Miklós államtitkár a Bukovinából Bácskába áttelepített székelyek közt
Borisz Jelcin a hozzá hű erőkkel a puccskísérlet idején
Bosznia-Hercegovina, 1993
Brassó 1940 körül
Bródy András
Budakalászi sváb család az 1920-as években
Bukarest az 1920-as években
Bukovinai székely telepesek az 1941. évi augusztus 20-i körmeneten a budai Várban
Burgenlandi hadifoglyok hazatérése, 1950
Burgenlandi ingázó munkások
Burgenlandi kisbíró
Burgenlandi magyar család hentesüzlete Milwaukeyban, 1930
Burgenlandi magyarparaszt
Burgenlandi nyugdíjasok, Lutzmannsburg/Locsmánd
Chicagói magyar étterem magyaros étlapja
Ciano és Ribbentropp aláírja a II. bécsi döntést
Cigány család, Nagymarton vidéke, 1920 körül
Cigány házaspár, Brassó környéke, 1922
Cigány kényszermunkások listája
Cigánytelep, Dobsina, 1935
Cs Szabó László
Csap az 1940-es években
Csáky Pál,
Csáky Pál, Bugár Béla és Duray Miklós a Magyar Koalíció Pártja rendezvényén
Csángó bál Budapesten
Cséplés gőzgéppel uradalmi majoron, Burgenlandban
Csíkmenasági parasztporta 1951-ben
Csíksomlyó, 2006
Csíksomlyói búcsúsmenet az 1930-as években
Csíkszereda egyik jégkorong csapata
Csehországba történő deportálásról szóló végzés, 1947
Csehszlovákiában maradt magyar javak átszállítására szolgáló úti rendelvény
CSEMADOK kulturális rendezvény Gombaszögön
Csoóri Sándor
Dél-Amerikába kivándorló Lendva-vidékiek, 1929
Dél-burgenlandi cigánytelep, 1931
Deák Leó
Diplomaosztó a komáromi Selye János Egyetemen
Dobos László
Domokos Géza
Dr Kecskeméti Lipót nagyváradi főrabbi
Dsida Jenő
Duba Gyula
Dunaszerdahelyi nyomdász magyar és szlovák nyelvű reklámja
Duray Miklós
Duray Miklós
Duray Miklós szónokol az Együttélés kongresszusán
Ebédosztás a traiskircheni menekülttáborban
Eckstein-Kovács Péter
Eduard Beneš
Egyedül gazdálkodó parasztot ábrázoló 500 dináros bankjegy
Egyleti élet Argentínában: Miss Hatikva 1961
Elhagyott ház az erdélyi Korondon
Elhagyott tanya Temerin környékén, mozgósító felirattal
Elhagyott zsidó temető
Elie Wiesel
Elvtársak egymás közt: Tito és Kádár János közös vadászaton
Emlékmű a szolyvai internáló táborban
Erdély visszatérését ünneplő plakát
Erdélyből menekültek egy budapesti pályaudvaron
Erdélyi Helikon
Esterházy János
Esterházy János
Esztena a hegyi legelőn Csíkban, 1950-es évek
Etédi „gáborcigányok” az adventista gyülekezetben
Európa (egyik) földrajzi közepe, Terebesfehérpatak
Ezer dínáros jugoszláv értékpapír – szerb, horvát és szlovén nyelven
Fafeldolgozó üzem fatelepe Alsólendván
Farcádi lókereskedő magyar cigány Kőrispatakon
Fészekhagyó vajdaságiak, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa
Felsőőr
Felsőőri református templom
Felvidéki cigányzenész gyerekek az 1930-as években
Felvidéki menekült család vagonlakása előtt
Felvidékről áttelepített magyarok között
Felvonulásra feldíszített traktorok egy dél-szlovákiai gépállomás előtt
Fertőmeggyesi (Mörbisch) életkép 1950-ből
Focimeccs a szlovéniai Dobronakon, 1967
Fodó Sándor
Folklórbemutató Baszkföldön
Forrófalvi asszonyok mise után
Fraknó vára
Francia katona őrzi a szénszállítmányt Elzász-Lotharingiában
Frunda György
Fukári Valéria: Egy régi alma mater (könyvboritó)
Galánta főutcája az 1930-as években
Gátépítés a Tiszán Rahónál
Gömbös Gyula és Benito Mussolini Rómában
Göncz Lajos nyelvészeti munkája, a Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa
Görög katolikus fatemplom
Georghe Gheorgiu-Dej
Gettó Kismartonban az 1920-as évek végén
Gregory Zhatkovych
Grendel Lajos
Gustáv Husák
Gustáv Husák Kádár Jánossal
Gyárfás Elemér
Gyöngyösi János
Gyöngyösi János aláírja a párizsi békeszerződést
Gyöngyösi János külügyminiszter Moszkvában aláírja a fegyverszüneti egyezményt
Gyergyószentmiklósi képeslap
Gyermeklakodalom az erdélyi Széken
Gyurcsány Ferenc és Markó Béla találkozója
Haifa, magyar zsidók örömtánca, 1943
Harangszentelés Nagybecskereken, 1938
Határátkelő a horvát-magyar határszakaszon
Határozat zsidó iskola bezárásáról, 1942
Háromnyelvű felhívás Péter király születésnapjának méltó megünneplésére, Zombor, 1920
Hímző asszonyok Lészpeden
Heimwehr („Honvédők”)-gárda felvonulás Kismartonban, 1930
Hidi Endre kerámiái
Hokky Károly
Horn Gyula a vasfüggöny szimbolikus bontása közben
Horthy Kassán
Horthy Miklós átvonul a komáromi hídon
Horváth Anna szobrai
I. Sándor király
Illés Béla Kádár János és Nyikita Hruscsov társaságában
Illyés Gyula és Kozmucza Flóra
Ingázó munkások Burgenlandban, az 1960-as években
Internetező fiatalok a tarcsai eMagyar Pont számítógépeinél
Ion Brătianu
Ion Iliescu
Iparfejlesztés Vágsellyén
Irodalmi est hirdetése, Vágsellye, 1934
Iskola magyar gyerekeknek Traiskirchenben
Iskolások, Székelyudvarhely
IV. Károly
Jakabffy Elemér
Jakó Zsigmond
Janovics Jenő
Járási választási lista, 1935, Csehszlovákia
Jászi Oszkár
Jósika Samu
Jelentkezési lap csehországi közmunkára, 1946
Joel Teitelbaum rabbi
Josip Broz Tito temetése
Kalotaszegi fiúk, 1970-es évek
Karácsfalvai utcakép
Karácsony Benő
Karikatúra a korabeli közállapotokról: mit hozott az 1923-as év?
Kassa Fő utca
Kassa Fő utca
Kádár és Dubček 1968-ban
Kádár János és Nicolae Ceauşescu találkozója Nagyváradon
Kádár János találkozója Titóval
Kádár–Brezsnyev találkozó
Kálmán Imre
Károlyi Mihály az 1. gyalogezred katonái közt
Károlyi Mihály az 1. gyalogezred katonái közt
Kárpátalja címere
Kárpátaljai zsidók érkezése Auschwitz-Birkenauba
Kétnyelvű üzlet-felirat Királyhelmecen
Kétnyelvű helységnév-tábla, Bős
Kétnyelvű községtáblák szimbolikus felállítása Stadtschlaining (Városszalónak)-on, 1992
Kétnyelvű társadalombiztosítási igazolvány, 1926 Csehszlovákia
Kézdivásárhely 1941-ben
Kós Károly grafikája az erdélyi román, magyar, székely és szász népviseletről
Kós Károly rajza erdélyi templomokról
Kós Károly rajza: Ének Attila királyról
Kós Károly rajza: Ének Attila királyról
Könnyünk Küküllő… - Székelyudvarhely képeslapon
Körösfeketetói vásár
Középiskolás gyergyószentmiklósi fiúk
Kelet Svájca vagy új Balkán? – az erdélyi kérdés korabeli plakáton
Kereszt Külsőrekecsinben
Kiáltó Szó c. programfüzet borítója
Kijárási tilalmat elrendelő pozsonyi plakát, 1919
Kisantant tanácskozás
Kisantant-tanácskozás 1928-ban – Marinković, Beneš, Brătianu és Titulescu részvételével
Kitelepített magyarok búcsúznak a temetőben maradt hozzátartozóiktól Gután
Klement Gottwald átveszi a hatalmat, 1948
Kollektív gazdaságot ábrázoló 1000 dináros bankjegy
Kolozsvár a Fellegvárból
Kolozsvár az 1930-as években
Kolozsvár az 1930-as években
Kolozsvár egyik tere 1942-ben (ma: Avram Iancu tér)
Kolozsvár hóstáti földművesek a negyvenes évek második felében
Kolozsvári cionista zsidó fiatalok
Kolozsvári kirakat
Kommunista pártvezetők egymás közt: 1948-as bukaresti ünnepség dísztribünje
Korabeli láger rajza
Korláth Endre
Kosárkötők Mezőbándon, 1931
Koszorúzás Aradon 1949-ben
Koszovói albán fiatalok
Koszovói albánok
Kovács Imre
Kozma Miklós
Kriterion kiadvány, Dr. Kós Károly tanulmánykötete
Kurkó Gyárfás
Lakóházak a drávaszögi Kopácson
Lakodalmas csoport, Kolozsvár környéke, 1920-as évek
Lassú csárdás az erdélyi Széken az 1970-es években
Lebombázott ház Kismartonban (Eisenstadt) 1945 tavaszán
Lendva Fő utca
Lendva látképe a várral
Lengyel zsidók 1940 körül
Lenin és Sztálin korabeli propagandaplakáton
Leonyid Brezsnyev
Lesz még kikelet Kolozsvár felett… revíziós plakát
Liszka József kitüntetése a Magyar Tudományos Akadémián
Lord Rothermere Budapesten, mellette Herczeg Ferenc
Macedóniai életkép
Magyar delegáció Truman amerikai elnöknél Nagy Ferenc és Rákosi Mátyás vezetésével, 1946
Magyar fiú a jugoszláv néphadsereg egyenruhájában
Magyar fiú csehszlovák egyenruhában
Magyar igazolvány
Magyar külügyminiszteri látogatás Székelyderzsen
Magyar menekült gyerekek az olasz tengerparton Follonicában
Magyar menekültek 1945 tavaszán egy pályaudvaron
Magyar népművészeti vásáron árusító korondi asszony
Magyar paraszt, Burgenland
Magyar szabadcsapat Burgenlandban, 1920
Magyar tannyelvű alapiskola Nagymagyaron
Magyar tannyelvű középiskola Bátyuban
Magyar táncest Lousianaban, a magyar egyesület estjén az 1980-as években
Magyar termelőszövetkezet népi-szocialista bemutatója május 1-jén, Galánta, 1973
Magyar-jugoszláv közös vasúti határállomás megnyitása Gyékényesen, 1972
Magyarkanizsa látképe a katolikus templommal
Magyarország és a kisantant országok haderejének aránya
Magyarország néprajzi térképe. Szerkesztette: Teleki Pál
Magyarországi németek Volksbund gyűlése
Magyarországi nyaraláson részt vevő dél-erdélyi gyerekek orvosi vizsgálata
Magyarországi parasztküldöttség az ukrajnai Bugyonnij kolhozban, 1950
Magyartanítás a lészpedi iskolában
Malenkij robotra hurcolt sváb lány
Marosvásárhely 1990. márciusában
Marton Ernő
Max van der Stoel, az EBESZ első Nemzeti Kisebbségek főbiztosa Horvátországban, 1995
Május 1-je Galántán
Márai Sándor
Máramarosszigeti zsidó iskolások
Máriafalvi búcsúsok 1950 körül
Márton Áron
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra – szórólap
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra – szórólap
Méray Tibor
Módszertani konferencia a Kárpátaljai Magyar Főiskolán
Meghívó a Csemadok somorjai szervezetének alakuló ülésére, 1949
Meghívó a komáromi Jókai Egyesület közgyűlésére, 1924
Menekülő erdélyi magyarok az első világháború 1918 novemberében
Mezőgazdasági kombinát Adán
Mezőkaszony látképe
Mihail Gorbacsov
Milan Rastislav Štefánik csehszlovák hadügyminiszter amerikai cseh és szlovák szervezetek képviselőivel Washingtonban.1919 július
Milan Stojadinović franciaországi hivatalos látogatáson
Milošević szerb elnök rigómezei beszéde
MOL töltőállomás Erdélyben
Munka a termelőszövetkezet földjén, a galántai járásban, 1970 körül
Munkács városháza
Munkácsi zsidók a városháza előtt
Művészeti fesztiválon részt vevő népitánc-együttesek felvonulása Csíkszeredán
Nagy Ferenc
Nagy Imre
Nagy Imre látogatása a Székelyföldön, 1948
Nagybecskerek főtere
Nagydobronyi kordokumentum 1949-ből
Nagyfödémes az 1920-as években
Nagyszombat látképe a Dómmal és a Szemináriummal
Nagyvárad az 1930-as években
Népszavazási plakát, 2004
Nem, nem, soha! – revíziós plakát
Nemzetiszocialista plakát a német hadsereg bevonulása után rendezett népszavazáshoz, 1938
Nemzetközi folklórfesztivál Zágrábban, 1966
Neumann János
Nicolae Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu látogatása Székelyföldön, 1966
Nikola Pašić
Nyikita Szergejevics Hruscsov
Orbán Viktor és Németh Zsolt Tusnádfürdőn
Osztálykép egy kolozsvári líceumból, 1970-es évek
Paál Árpád
Pataky Tibor
Patrona Hungariae és a szomszédos államok
Perényi Zsigmond
Petah Tikva 1912-ben
Petah Tikva napjainkban
Petru Groza a Magyar Népi Szövetség küldöttei közt, 1945
Petru Groza és Kurkó Gyárfás
Petru Groza magyarországi látogatáson
Petru Groza Szakasits Árpád és Rákosi Mátyás társaságában
Petőfi ünnepség Fehéregyházán, 1949
Petőfi Sándor szobra Rimaszombaton
Pozsony új építésű része az 1940-es években
Pozsony belvárosa a Mihály-kapuval
Pozsony bombázása
Pozsony Ferenc egyetemi jegyzet-kötete az erdélyi népszokásokról
Pozsonypüspöki főutcája
Propagandafotó: a boldog traktoroslány
Pusztuló hajdani halászházak Kopácson
Régi képeslap új felirattal: a kolozsvári volt Nemzeti Színház
Révkomárom sétálóutcája napjainkban
Rókavár, Székelyudvarhely
Református iskolai értesítő, 1943
Revíziós képeslap – a trianoni határok kidőlnek
Revíziós plakát
Revíziós tüntetés Budapesten, a Trianon emlékműnél
Rolf Ekeus EBESZ főbiztos
Roma holocaust
Román csapatok Pesten
Román katonák
Romániai magyar nagyvállalkozók: Mudura Sándor, Pászkány Árpád, Prosszer Zoltán, Verestóy Attila
Romzsa Tódor
Salkaházi Sára
Sütő András
Sütő András, Örkény István és Juhász Ferenc az Írószövetségben
Segesvári utcarészlet
Sepsiszentgyörgyi zsidó család a magyar csapatok bevonulásakor
Sopron átadása
Soproni életkép a népszavazás idejéből
Szabadka 1920 körül
Szabadka Pest szálloda
Szarajevói életkép a NATO beavatkozás után
Szatmári haszidok
Szatmárnémeti látkép templomokkal
Szántás a kárpátaljai Nagydobrony határában
Szászcsávási zenészek
Székely fiú elsőáldozási fotója
Székely gazda fedeles („kóberes”) szekéren
Székely János: A mítosz értelme (könyvboritó)
Székely nemzetgyűlés, 2006
Székelyföld felszabadulását ünneplő plakát
Székelyföldi életkép
Székelyföldi cigány kovács, Csík megye, 1930-as évek
Székelyföldi porta az 1930-as években
Székelykapu Máréfalván – a Román Kommunista Párt dicsőítésére
Székelykeresztúr 1946-ban
Székelykeresztúri utcakép az 1940-es évek végén
Székelyudvarhely Kossuth utca
Székelyudvarhelyen a volt Budapest Szálló az impériumváltás után
Szénahordás Székelyvarságon
Szüllő Géza
Szelmenc, az ukrán–szlovák határral kettévágott falu
Szenes Hanna
Szent-Ivány József
Szenteleky Kornél
Szepességi német – cipszer – férfi, 1940
Szilézia rajzos térképe
Sziléziai német család az 1930-as években
Szlavóniában mezőgazdasági szezonmunkát vállaló Lendva-vidékiek csoportképe
Szlovákiai magyar értelmiségi fórum
Szlovákiai magyar falu a lévai járásban
Szlovákiából áttelepülő magyarok holmijukkal, 1946
Szombathy Bálint performansza
Szomi Teréz volt dobronaki lakos munkavállalási engdélye Uruguayban, 1929
Szovjet hősi emlékmű Beregszászon
Szovjet katonakönyv az 1940-es évekből
Szovjet propagandaplakát: Elvtárs! Gyere hozzánk a kolhozba!
Sztálin a boldog kommunista jövőbe vezeti népeit – propagandaplakát
Szőcs Géza
T-34-es szovjet harckocsik
T. G. Masaryk csehszlovák elnök a cseh légió katonái közt
Tabajdi Csaba
Tavaszy Sándor
Tavaszy Sándor a kolozsvári református teológiai intézet könyvtárában
Táj Sziléziában
Tömeggyűlés a temesvári Opera téren, 1989 decembere
Tönkrement vajdasági tanya, – Felvásárlással a kommunizmusba! jelszóval
Tüntetés a Hősök terén az erdélyi falurombolás ellen
Tüntető albánok Koszovóban, 1989 telén
Teleki Pál
Teller Ede
Theodor Herzl
Tito a Petőfi brigád volt tisztjeivel, 1954
Tito látogatása az újvidéki egyetemen
Tito marsall modellt ül készülő szobrához
Tito partizán-egyenruhában
Tomáš Garrigue Masaryk csehszlovák elnök népviseletbe öltöztetett kislánnyal
Tomcsányi Vilmos Pál
Toró T. Tibor
Torockói család
Tudományos konferencia a Selye János Gimnázium és a Selye János Egyetem szervezésében
Tőkés László
Tőkés László és Markó Béla
Ugron István
Ungvár az 1940-es évek elején
Ungvár az 1970-es években
Ungvár sétálóutcája
Unitárius templom belseje, Kálnok
Vajda és felesége, Újvidék, 1920 körül
Varga Béla a magyar parlamentben 1990-ben
Vándorcigányok Franciaország útjain
Váradi Sternberg János: Utak, találkozások, emberek. Írások az orosz–magyar és ukrán–magyar kapcsolatokról
Városok a nyelvhatáron: Nagyszombat és Nyitra
Végzés magyar gazda állatainak elvételéről és kiutalásukról szlovák gazda részére, 1947
Viski falukép, a felújított harangtoronnyal
Vorosilov tábornok Tildy Zoltán és neje társaságában
Woodrow Wilson
Yehosua Stampfer
Zenta városháza
Zsolt Béla
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék