szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Intézmények: m betű


Madách Könyv- és Lapkiadó
magyar állam
Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT)
Magyar Autonóm Tartomány
Magyar Autonóm Tartomány
Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa
Magyar Újságírók Külföldi Egyesülete
Magyar Baráti Közösség Itt-Ott Találkozó (Lake Hope, USA)
magyar békedelegáció
Magyar Bizottság (Csehszlovákia)
Magyar Cserkésszövetség
Magyar Demokrata Fórum (MDF)
Magyar Dolgozók Pártja
Magyar Dolgozók Pártja (MDP)
Magyar Dolgozók Pártjának Politikai Bizottsága
Magyar Dolgozók Szövetsége
Magyar Egyesületek Szövetsége
Magyar Egyetemisták és Főiskolai Hallgatók Egyesületének Szövetsége (MEFESZ)
Magyar Élet Könyvbarátai
Magyar Élet Pártja (MÉP)
Magyar Emberi Jogok Alapítvány
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK)
Magyar Evangélikus Egyházkerület (Erdély)
Magyar Forradalmi Tanács (Bécs)
Magyar Függetlenségi Mozgalom (Franciaország
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége
Magyar Ház (Bécs)
Magyar Házak (Szlovákia)
Magyar Hírlap
Magyar Honvédség
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ)
Magyar Intézet (Alsóőr)
Magyar Írás
Magyar Irodalmi Szövetség
Magyar Írók Szövetsége
Magyar Írók Szövetsége Külföldön (London)
Magyar Írószövetség
Magyar Izraeliták Közössége (Montevideo)
Magyar Jogpárt (Csehszlovákia)
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM)
Magyar Királyi Honvédség
Magyar Királyság
Magyar Kisebbség
Magyar Koalíció (MK)
Magyar Koalíció Pártja (MKP)
Magyar Kommunista Párt (MKP)
magyar kormány
Magyar Köztársaság
Magyar Kultúra Történeti Múzeuma (Szlovákia)
Magyar Külügyi Társaság
Magyar Külügyminisztérium
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
Magyar Melódiák Kamaraegyüttes
Magyar Minerva
Magyar Műhely
Magyar Művelődési Intézet (Lendva)
Magyar Művészeti Intézet
Magyar Nagykövetség (Horvátország)
Magyar Nemzet
Magyar Nemzeti Bizottmány (New York)
Magyar Nemzeti Párt (Románia)
Magyar Nemzeti Szövetség
Magyar Nemzeti Tájékoztatási Intézet
Magyar Nemzeti Tanács
Magyar Nemzeti Tanács (MNT)
Magyar Nemzeti Tanács (Szerbia)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva)
Magyar Nemzetiségi Tanács (Ausztria)
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa (Románia)
Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsa
Magyar Nép
Magyar Népcsoporttanács
Magyar Néphadsereg
Magyar Népi Szövetség (MNSZ)
Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának Végrehajtó Bizottsága
Magyar Népközösség (Románia)
Magyar Népköztársaság
Magyar Néplap
Magyar Néppárt (Románia)
Magyar Néppárt (Szlovákia)
Magyar Olvasókör (Bécs)
Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör (New Brunswick)
Magyar Országgyűlés
Magyar Párt (Jugoszláviai)
Magyar Pártszövetség (Csehszlovákia)
Magyar Polgári Párt (MPP)
Magyar Polgári Szövetség (Románia)
Magyar Revíziós Liga
Magyar Szabadság Egyesület
Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség (Pongrácz Gergely)
Magyar Szabadságharcos Szövetség (Király Béla)
Magyar Szabadságharcos Világszövetség (Dálniki Veres Lajos)
Magyar Szó
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Bizottsága
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Külügyi Osztálya
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága
Magyar Szövetség
Magyar Tanácsköztársaság
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka)
Magyar Társaság (USA)
Magyar Területi Színház (Komárom)
Magyar Területi Színház Thália Színpada (Kassa)
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Zsidók Világszövetsége
Magyar-Jugoszláv Társaság
magyardiószegi katolikus iskola
Magyarok Kijevi Egyesülete
Magyarok Világszövetsége
Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság
Magyarság az Információs Társadalomban (MA-ITT)
Magyarságkutató Csoport
Magyarságkutató Tudományos Társaság
Mandátum Kiadó
Maniu-gárdák (Iuliu Maniu Önkéntes Egység)
Máramaros Betegsegélyező Egylet (Chicago)
Maribori Egyetem
Maros-Magyar Autonóm Tartomány
Maros-Magyar Autonóm Tartomány Pártbizottsága
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Marosvásárhelyi Színház
Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola
Max Weber Kollégium
Max Weber Társaság
Medgyessy-kormány
Megbízott Testület (Szlovákia)
méhészudvarnoki szövetkezet
Menekültügyi és Migráció Hivatal (Magyarország)
Menora-Egyenlőség
Mentor Könyvkiadó
Mercurius Csoport
Mery Ratio Kiadó
Mezőgazdasági Minisztérium
Mečiar-kormány
Mindszenty Magyar Tudományos Akadémia (Argentína)
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt.
Miniszterelnöki Hivatal (Magyarország)
Miniszterelnöki Hivatal Politikai Osztálya (Magyarország)
Miniszterelnökség II. Nemzetiségi és Kisebbségi Osztálya
Miniszteri Kabinet (Ukrajna)
Minisztertanács (Budapest)
Miskolci Egyetem
MKB (Állambiztonsági Minisztérium)
Modern Üzleti Tudományok Főiskola (Tatabánya)
MOL
Moldovai Köztársaság
Moldvai (Iaşi) Római Katolikus Egyházmegye
Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége
Mozaik Kultúregyesület
MTA Arany János Közalapítvány
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségutató Intézete
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Kisebbségkutató Intézet
MTA Kisebbségkutató Műhely
MTI
Müncheni Magyar Intézet
Munkácsi Gimnázium
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Munkácsi Görög Katolikus Püspökség
Munkácsi Héber Gimnázium
Munkácsi Tanítóképző
Munkás Újság
Muraszombati Területi Agrárhivatal
Muratáj
Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa
Muravidéki Magyar Önigazgatási Érdekközösség
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Muravidéki Magyar Tudományos Társaság
Művészklub (Ruszinszkói Festőművészek Klubja)
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék