szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Intézmények: betű


Charta '77
Bené Jesurun (Cleveland)
Első Köztársaság (Csehszlovákia)
Hivatalos Közlöny (Románia)
Magyar Bizottság (New York)
Magyar Tanítóképző Intézet (Újvidék)
Pedagógiai Főiskola (Pozsony)
Pedagógiai Kar (Nyitra)
(Erdélyi) Magyar Nemzeti Tanács
(Nemzeti) Liberális Párt (Románia)
(Polgári) Radikális Párt
Actio Catholica
Ady Endre Diákkör (Prága)
Agudat Jiszrael
Albatrosz Kiadó
Állami Földhivatal (ÁFH, Csehszlovákia)
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó (Bukarest)
Állami Magyar Színház (Sepsiszentgyörgy)
Állami Tankönyvkiadó kolozsvári magyar szerkesztősége
Államtudományi Intézet
Állandó Nemzetközi Bíróság
Alsóőri Olvasókör
Amerikai Magyar Alapítvány
Amerikai Magyar Katolikus Egylet
Amerikai Magyar Kiadó
Amerikai Magyar Népszava
Amerikai Magyar Református Egyesület
Amerikai Magyar Szövetség
Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete
Amrikai Magyar Zsidók Federációja
Angliai Magyar Tanács
Antall-kormány
Antall-kormány
Antant
Antenna 4 (Ausztria)
antifasiszta népi bizottság (Jugoszlávia)
APA hírügynökség (Ausztria)
Apáczai Közalapítvány
Apáthy István Egyesület
Aracs
Arad Tartományi Igazgatóság
Argentínai Magyar-ajkú Zsidók Egyesülete (AMZSE)
Árpád fejedelem Gimnázium
Ausztráliai Magyar Szövetség
Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége
Autonóm Földműves Szövetség
autonóm kárpátaljai kormány
Avarescu-kormány
AVNOJ (Jugoszlávia Népi Felszabadító Antifasiszta Tanácsa)
Babeş Egyetem
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Bácsmegyei Napló (Napló)
Bácsország
Balázs Ferenc Intézet
Bánát, Bácska, Baranya Nemzeti Igazgatóság
Bánáti Magyar Közművelődési Szövetség (BMKSZ)
Bánáti Nemzeti Tanács
Bánsági Apostoli Kormányzóság
Bánsági Népköztársaság
Bányipari és Erdészeti Főiskola (Sopron)
Baranya-Baja Szerb-Magyar Köztársaság
Bárdossy-kormány
Barkóca
Bartók Béla Dalegyesület
BBC
Bécsi Egyetem
Bécsi Helikon
Bécsi Magyar Híradó
Bécsi Magyar Rádió
Bécsi Napló
Bécsi Napló
Békekonferencia (I. vh. után)
Békekonferencia Főtanácsa
Bél Mátyás Egyetem Filológiai Kara
Belgrádi Római Katolikus Érsekség
Belügyminisztérium (Jugoszlávia)
Belügyminisztérium III. Csoportfőnöksége (Románia)
Bencés Gimnázium (Komárom)
Beregszászi Autonóm Magyar Körzet
Beregszászi Gimnázium
Beregszászi Irodalmi és Színpártoló egyesület (BISZE)
Beregszászi Népszínház
Beregszászi Tanárképző Főiskola
Bessenyei György Tanárképző Főiskola beregszászi kihelyezett tagozata
Beszélő
Bethanista mozgalom
Bethlen-kormány
Bné Cion magyar klub (New York)
Bocskay Szövetség
Bolyai Bizottság
Bolyai Gimnázium
Bolyai Matematikai Gimnázium (Zenta)
Bolyai Társaság
Bolyai Tudományegyetem
Bornemissza Péter Társaság (Bécs)
Brassói Lapok
brassói Népbank
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bugyonij Kolhoz
Bukaresti Római Katolikus Egyházmegye
Burg-Kastl-i Magyar Gimnázium
Burgenlandi Horvátok Kultúregyesülete
Burgenlandi Katolikus Egyház
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE)
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Központi Magyar Könyvtára
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Magyar Intézete
Burgenlandi Magyarok Néppfőiskolája
Burgenlandi Ortodox Iroda
Burgenlandi Romák Népfőiskolája
CASBI (Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár)
Cfat (a magyar nyelvterületről származó zsidóság emlékmúzeuma)
Cigány Népesség Ügyeinek Országos Tanácsa (Csehszlovákia)
Ciorbea-kormány
Collegium Hungaricum (Bécs)
Comenius Egyetem (Pozsony)
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Comenius Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszéke
Comittee for Human Rights in Rumania (New York)
Communitas Alapítvány
Concordia
Consiliul Dirigent (Kormányzótanács)
Corvinus Egyetem
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ)
Cseh-Morva Protektorátus
cseh-szlovák kormány
Cseh-Szlovák Köztársaság
cseh-szlovák minisztertanács
Csehszlovák Állam
Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP)
Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága
Csehszlovák Köztársaság
Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
Csehszlovákiai Cigányok Uniója
Csehszlovákiai Kommunista Párt magyar tagozata
Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete (CSEMADOK)
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének Központi Bizottsága
Csehszlovákiai Magyar Irodalmi, Tudományos és Művészeti Társaság (Masaryk Akadémia)
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága
Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó
Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes
Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség
Cseka (Rendkívüli Bizottság)
Csemadok Művelődési Intézete
Csendőrség Főfelügyelősége
cserkészmozgalom
Csíki Játékszín
Dacia Kiadó
Debreceni Egyetem
Dél-amerikai Magyarok Szövetsége
Délamerikai Magyar Újság
Délbácska (Reggeli Újság)
Délvidéki Liga
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség
Demokrata Párt (Szerbia)
Demokrata Zsidó Népszövetség
Demokratikus Baloldal Pártja (Szlovákia)
Demokratikus Konvenció
Demokratikus Pártok Blokkja
Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom
Dies Academicus Hungaricus Genevensis
Dimitru Martinaş Egyesület
Diszkrimináció-ellenes Tanács (Románia)
Dolgozó Nő
DP (Demokrata Párt, Szlovákia)
Dr. Herzl Egylet (Chicago)
Drugeth Gimnázium
DSZM (Néppárt-Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom)
DU (Demokratikus Unió, Szlovákia)
Duamelléki Magyar Közművelődési Szövetség
Duna -menti Múzeum
Duna Televízió
Dunai Hadsereg
Dunaszerdahelyi Kortárs Gyűjtemény
Duray-bizottság
Dzurinda-kormány
Egyesült Magyar Párt (Csehszlovákia)
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)
Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt (Egyesült Magyar Párt)
Egyházi Leányiskola (Érsekújvár)
Egyleti élet
Egységes Magyar Párt (Csehszlovákia)
Egységes Muravidéki Párt
Együtt
Együttélés Politikai Mozgalom
Ekésfront
El Nem Kötelezettek Mozgalma
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Ellenpontok
Ellenzék
Előre
Emberi Jogok Ligája (Franciaország)
ENSZ Biztonsági Tanácsa
ENSZ Közgyűlése
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR)
Entz Géza Alapítvány
Eperjesi Ruszin Tanács
Erdély-Bánsági Izraelita Hitközségek Szövetsége
Erdélyi Fiatalok
Erdélyi Gazda
Erdélyi Helikon
Erdélyi Irodalmi Szemle
Erdélyi Irodalmi Társaság
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE)
Erdélyi Katolikus Státus Igazgatótanácsa
Erdélyi Központ
Erdélyi Lapok
Erdélyi Magyar Adatbank ( www.adatbank.ro )
Erdélyi Magyar Bankszövetség
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
Erdélyi Magyar Hírügynökség
Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége
Erdélyi Magyar Kezdeményezés (RMDSZ)
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
Erdélyi Magyar Tanács
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kutatási Programok Intézete
Erdélyi Múzeum
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME)
Erdélyi Ortodox Központi Iroda
Erdélyi Párt
Erdélyi Református Egyházkerület
Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa
Erdélyi Római Katolikus Státus
Erdélyi Román Nemzeti Párt
Erdélyi Román Nemzeti Tanács
Erdélyi Szépmíves Céh
Erdélyi Társadalom
Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség
Értesítő
Esti Újság
Észak-Amerikai Országos Szervezetek Szövetsége
Észak-Erdélyi Központi (Legfelsőbb) Tanácsadó Testület
Eszéki Rádió
Európa Tanács (ET)
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
Európa Tanács Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsa
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
Európa Tanács Velencei Bizottsága
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Európai Demokratikus Unió
Európai Emberijogi Bíróság
Európai Közösség
Európai Nemzetiségi Kongresszus
Európai Nemzetkisebbségi Kongresszusok
Európai Parlament
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
Európai Unió (EU)
Európai Unió Bizottsága
evangélikus egyház
Felekezetközi Tanács (Románia)
Felnőttképzési Központ (Beregszász)
Felsőőri Kéttannyelvű Gimnázium
Felsőőri Református Olvasókör Színjátszó Csoportja
Felvidéki Egyesületek Szövetsége
Felvidéki Magyar Hírlap
Felvidéki Ügyek Tárcanélküli Minisztériuma
Ferencz József Tudományegyetem
FIDESZ
Filmtett
Fogyasztási Szövetkezet
Forrás Irodalmi Stúdió
Fórum
Fórum Intézet (Somorja)
Forum Kiadóvállalat
Fórum Könyvkiadó
Friedrich-kormány
Független Államok Közössége (FÁK)
Független Újság
Független Horvát Állam
Független Magyar Kezdeményezés (FMK)
Független Magyarország
Függetlenségi és 48-as Párt
Füleki TC
Gábor Dénes Főiskola
Galéria Kiadó
Gestapo
Gömbös-kormány
Gorkij Könyvtár
Görög Katolikus Egyház
Görög-keleti Ortodox Egyház
GPU (Állami Politikai Igazgatóság)
Gramma Nyelvi Iroda
Grazi Egyetem Nyelvészeti Tanszék
Grazi Magyar Akadémikusok Egyesülete
Grazi Magyar Kultúregyesület
Groza-kormány
Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye (Érsekség)
Gyurcsány-kormány
Habsburg Monarchia
Habsburg-kormányzat
Hágai Nemzetözi Bíróság
Hangya szövetkezet
Hanza Szövetkezeti Áruözpont
Hasomer hacair mozgalom
Határ-menti Települések Önkormányzati Szövetsége (Ukrajna)
Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma
Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH)
Határon Túli Magyarok Titkársága
Határőr Kolhoz (Nagyszőllős)
Hatikva
Hatodik Síp
Havi Szemle
Hazafiak Szövetsége
Heanzenland Szabad Köztársaság
Helikon
Hét
Hét Nap
Hevra Kadisa
Híd
Híd Könykiadó Vállalat
Hírlap
Hit Gyülekezete
Hitachdut Olé Hungaria
Hitel
Hodinka Antal Intézet
Hollandiai Mikes Kelemen Kör
Hontalan Sasok csekészcsapat
Horn-kormány
Horvát Baranya Rádió
Horvát Kommunista Szövetség Központi Bizottsága
Horvát Köztársaság
Horvát Köztársaság
Horvát Népszínház
Horvát Parasztpárt
Horvátországi Magyar Néppárt
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
Horvátországi Magyar Szövetség
Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK)
Horvátországi Magyarok Szövetsége
Horvátországi Magyarság
Hucul Köztársaság
Hucul Néptanács
HUNCRO Lap- és Könykiadó Vállalat
Hungária
Hungária Televíziós Alapítvány
Hungarian Observer
Hungarológiai Intézet (Újvidék)
Hungarológiai Intézet (Ungvár)
Huszár-kormány
Huszti Ruszin Tanács
Ideiglenes Csehszlovák Nemzetgyűlés
Identitás Kisebbségkutató Műhely
Ifjú Szivek Magyar Népművészeti Együttes
Ifjúmunkás Szövetség (IMSZ)
Ifjúsági Kiadó
Igaz szó
Igazság
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Ilefor (állami fakitermelő vállalat)
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
Illyés Közalapítvány
Imperiál Szálló (Bécs)
Imrédy-kormány
Informatikai és Távközlési Minisztérium (Románia)
Intermix Kiadó
IRO (International Refugee Organisation, ENSZ szervezet, New York)
Irodalmi Könyvkiadó (Bukarest)
Irodalmi Szemle
Iródia
IV. Ukrán Front
IV. Ukrán Front 18. hadserege
Izrael Állam
Izraeli Hadsereg
Izraeli Rádió
Jakabffy Elemér Alapítvány
Járási Közművelődési Testület
jeruzsálemi magyar kolél
Joint (USA)
Jókai Egyesület
Josip Juraj Strossmayer Egyetem
Józsa Béla Athenaeum (Kolozsvár)
József Attila Alkotóközösség
József Attila Irodalmi Stúdió
JSZK Képviselőháza
jugoszláv békedelegáció
Jugoszláv Kommunista Szövetség (JKSZ)
Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Vezetőségének Végrehajtó Bizottsága
jugoszláv kormány
Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg
Jugoszláv Néphadsereg
Jugoszláv Szövetségi Képviselőház
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (JSZK)
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
Jugoszláv Szövetségi Végrehajtó Tanács
Jugoszlávia Kommunista Pártja
Jugoszlávia-értekezlet
Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság
Jugoszláviai Magyar Párt
jugoszláviai Országos Magyar Párt
Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház
Jugoszláviai Romák Szövetsége
KAC (Kolozsvári Atlétikai Club)
Kádár-kormány
Kaláka (szövetkezeti mozgalom)
Kalangya
Kalligram Kiadó
Kálvin nyomda
Kanadai Magyar Hírlap
Kanadai Magyar Kulturális Tanács
Kanadai Magyarság
Kancellária (Ausztria)
Kárácsfalvi Sztojka Sándor Líceum
Karánsebesi Gimnázium
Károli Gáspár Református Egyetem
Károlyi-kormány
Kárpát Kiadó (Buenos Aires)
Kárpátalja
Kárpátalja Területi Népbírósága
Kárpátaljai Kormányzóság
Kárpátaljai Magyar Értelmiségiek Fóruma
Kárpátaljai Magyar Festő- és Iparművészek Révész Imre Társasága
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
Kárpátaljai Magyar Önkormányzati Fórum
Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség
Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma (KMSZF)
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola
Kárpátaljai Nemzeti Tanács
Kárpátaljai Nemzetiségek Demokratikus Ligája
Kárpátaljai Református Egyházkerület
Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság
Kárpátaljai Római Katolikus Egyház
Kárpátaljai Ruszinok Társasága
Kárpátaljai Szemle
Kárpátaljai Tudományos Társaság
Kárpátaljai Vajdaság
Karpathen Deutsche Partei
Kárpáti Igaz Szó
Kárpáti Kalendárium
Kárpáti Kalendárium
Kárpáti Kiadó
Kárpáti Szics
Kárpátontúli Ifjúság
Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja
Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottsága
Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa
Kárpátukrán Állam (Volosin-kormány)
kárpátukrán szojm (parlament)
Kassai Dalegylet
Kassai Napló
Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (Bern)
Katolikus Magyarok Vasárnapja
Kazinczy Ferenc Diákkör (Brün)
Kazinczy Könyv és Lapkiadó
Kazinczy Társaság
KDM (Kereszténydemokrata Mozgalom, Szlovákia)
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara
Kék Koalíció (Szlovákia)
Keleti Újság
Keletmagyarországi Kormányfőbiztosság
Képes Újság
Kereskedelmi Minisztérium (Románia)
Kereszténydemokrata Európa-mozgalom (KDEM, Szerbia)
Kereszténydemokrata Tömörülés (Szerbia)
Keresztényszocialista Párt (Csehszlovákia)
Kézfogás Alapítvány
KGB (Állambiztonsági Bizottság)
Kibuc Dalia
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Kisantant
Kisebbségi Blokk
Kisebbségi Főkormánybiztosság (Románia)
Kisebbségi Tanács (Románia)
Kisebbségkutatás
Kisebbségügyi Bíróság
Kisebbségügyi Minisztérium (Románia)
Kisebbségvédelmi Hivatal (Románia)
Kisegítő Takarékpénztár
KMKSZ beregszászi szervezete
KMKSZ Demokratikus Platform Kezdeményező Csoport
KMKSZ Elnöksége
KMKSZ Ukrajnai Magyar Párt
Koinonia Kiadó
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)
Kolozs Tartományi Igazgatóság
Kolozsvári Újságíró Klub
Kolozsvári Egyetem (Ferenc József Tudományegyetem)
Kolozsvári Egyetem Higiéniai Intézete
kolozsvári népbíróság
Kolozsvári Református Egyházkerület
Komáromi Városi Egyetem
Kominform (Tájékoztató Iroda)
Kominform Tájékoztató Irodája
Komintern
Kommunista Szövetség (Jugoszlávia)
Kommunisták Magyarországi Pártja
Kommunizmus Fényei
Kommunizmus Zászlaja
Komp-Press Kiadó
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Koozsvári Magyar Egyetemi Intézet
Kormányképviselet (Kéthly Anna)
Kormányzótanács
Korunk
Kossuth Alapítvány (New York)
Kossuth Kiadó (Cleveland)
Kossuth Rádió
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium (Szabadka)
Közellátási Minisztérium (Románia)
Közép-Európai Demokratikus Szövetség
Közép-európai Tanulmányok Központja
Közgazdasági és Építőmérnöki Kar (Szabadka)
Közmunkaügyi és Területrendezési Minisztérium (Románia)
Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács
Krajnai Szerb Köztársaság
Krími Autonóm Köztáraság
Kriterion
Kriterion Kiadó
Kriza János Néprajzi Társaság
Krónika
Külföldi Magyar Cserkésszövetség
Kulturális Antropológiai Műhely (Csíkszereda)
Kultuszdepartment (Románia)
Külügyi Tanács
Külügyminiszterek Tanácsa
Lajtabánság
Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége
Látóhatár
Legfelsőbb Bíróság (Bécs)
Legfelsőbb Bíróság (ukrajna)
Lehoczky Tivadar Intézet
Lenin Kolhoz (Beregszászi járás)
Lenini Komszol
Létünk
Lévai Gimnázium
leventemozgalom
Ligeti SC
Lilium Aurum Kiadó
Limes
Limes Kör
Limes Társadalomkutató Műhely
Ludas Matyi
Ludwig Voggenreiter Kiadó
Lvovi Magyarok Kulturális Szövetsége
Madách Könyv- és Lapkiadó
magyar állam
Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT)
Magyar Autonóm Tartomány
Magyar Autonóm Tartomány
Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa
Magyar Újságírók Külföldi Egyesülete
Magyar Baráti Közösség Itt-Ott Találkozó (Lake Hope, USA)
magyar békedelegáció
Magyar Bizottság (Csehszlovákia)
Magyar Cserkésszövetség
Magyar Demokrata Fórum (MDF)
Magyar Dolgozók Pártja
Magyar Dolgozók Pártja (MDP)
Magyar Dolgozók Pártjának Politikai Bizottsága
Magyar Dolgozók Szövetsége
Magyar Egyesületek Szövetsége
Magyar Egyetemisták és Főiskolai Hallgatók Egyesületének Szövetsége (MEFESZ)
Magyar Élet Könyvbarátai
Magyar Élet Pártja (MÉP)
Magyar Emberi Jogok Alapítvány
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK)
Magyar Evangélikus Egyházkerület (Erdély)
Magyar Forradalmi Tanács (Bécs)
Magyar Függetlenségi Mozgalom (Franciaország
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége
Magyar Ház (Bécs)
Magyar Házak (Szlovákia)
Magyar Hírlap
Magyar Honvédség
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ)
Magyar Intézet (Alsóőr)
Magyar Írás
Magyar Irodalmi Szövetség
Magyar Írók Szövetsége
Magyar Írók Szövetsége Külföldön (London)
Magyar Írószövetség
Magyar Izraeliták Közössége (Montevideo)
Magyar Jogpárt (Csehszlovákia)
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM)
Magyar Királyi Honvédség
Magyar Királyság
Magyar Kisebbség
Magyar Koalíció (MK)
Magyar Koalíció Pártja (MKP)
Magyar Kommunista Párt (MKP)
magyar kormány
Magyar Köztársaság
Magyar Kultúra Történeti Múzeuma (Szlovákia)
Magyar Külügyi Társaság
Magyar Külügyminisztérium
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
Magyar Melódiák Kamaraegyüttes
Magyar Minerva
Magyar Műhely
Magyar Művelődési Intézet (Lendva)
Magyar Művészeti Intézet
Magyar Nagykövetség (Horvátország)
Magyar Nemzet
Magyar Nemzeti Bizottmány (New York)
Magyar Nemzeti Párt (Románia)
Magyar Nemzeti Szövetség
Magyar Nemzeti Tájékoztatási Intézet
Magyar Nemzeti Tanács
Magyar Nemzeti Tanács (MNT)
Magyar Nemzeti Tanács (Szerbia)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva)
Magyar Nemzetiségi Tanács (Ausztria)
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa (Románia)
Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsa
Magyar Nép
Magyar Népcsoporttanács
Magyar Néphadsereg
Magyar Népi Szövetség (MNSZ)
Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának Végrehajtó Bizottsága
Magyar Népközösség (Románia)
Magyar Népköztársaság
Magyar Néplap
Magyar Néppárt (Románia)
Magyar Néppárt (Szlovákia)
Magyar Olvasókör (Bécs)
Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör (New Brunswick)
Magyar Országgyűlés
Magyar Párt (Jugoszláviai)
Magyar Pártszövetség (Csehszlovákia)
Magyar Polgári Párt (MPP)
Magyar Polgári Szövetség (Románia)
Magyar Revíziós Liga
Magyar Szabadság Egyesület
Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség (Pongrácz Gergely)
Magyar Szabadságharcos Szövetség (Király Béla)
Magyar Szabadságharcos Világszövetség (Dálniki Veres Lajos)
Magyar Szó
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Bizottsága
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Külügyi Osztálya
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága
Magyar Szövetség
Magyar Tanácsköztársaság
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka)
Magyar Társaság (USA)
Magyar Területi Színház (Komárom)
Magyar Területi Színház Thália Színpada (Kassa)
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Zsidók Világszövetsége
Magyar-Jugoszláv Társaság
magyardiószegi katolikus iskola
Magyarok Kijevi Egyesülete
Magyarok Világszövetsége
Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság
Magyarság az Információs Társadalomban (MA-ITT)
Magyarságkutató Csoport
Magyarságkutató Tudományos Társaság
Mandátum Kiadó
Maniu-gárdák (Iuliu Maniu Önkéntes Egység)
Máramaros Betegsegélyező Egylet (Chicago)
Maribori Egyetem
Maros-Magyar Autonóm Tartomány
Maros-Magyar Autonóm Tartomány Pártbizottsága
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Marosvásárhelyi Színház
Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola
Max Weber Kollégium
Max Weber Társaság
Medgyessy-kormány
Megbízott Testület (Szlovákia)
méhészudvarnoki szövetkezet
Menekültügyi és Migráció Hivatal (Magyarország)
Menora-Egyenlőség
Mentor Könyvkiadó
Mercurius Csoport
Mery Ratio Kiadó
Mezőgazdasági Minisztérium
Mečiar-kormány
Mindszenty Magyar Tudományos Akadémia (Argentína)
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt.
Miniszterelnöki Hivatal (Magyarország)
Miniszterelnöki Hivatal Politikai Osztálya (Magyarország)
Miniszterelnökség II. Nemzetiségi és Kisebbségi Osztálya
Miniszteri Kabinet (Ukrajna)
Minisztertanács (Budapest)
Miskolci Egyetem
MKB (Állambiztonsági Minisztérium)
Modern Üzleti Tudományok Főiskola (Tatabánya)
MOL
Moldovai Köztársaság
Moldvai (Iaşi) Római Katolikus Egyházmegye
Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége
Mozaik Kultúregyesület
MTA Arany János Közalapítvány
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségutató Intézete
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Kisebbségkutató Intézet
MTA Kisebbségkutató Műhely
MTI
Müncheni Magyar Intézet
Munkácsi Gimnázium
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Munkácsi Görög Katolikus Püspökség
Munkácsi Héber Gimnázium
Munkácsi Tanítóképző
Munkás Újság
Muraszombati Területi Agrárhivatal
Muratáj
Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa
Muravidéki Magyar Önigazgatási Érdekközösség
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Muravidéki Magyar Tudományos Társaság
Művészklub (Ruszinszkói Festőművészek Klubja)
Nagy Imre Politikai és Társadalomtudományi Intézet (Brüsszel)
Nagy Imre-kormány
Nagy Nemzetgyűlés (Románia)
Nagy Nemzeti Tanács (Gyulafehérvár)
Nagydobronyi Református Líceum
Nagyszombati Érsekség
Nagyváradi Református Egyházkerület
Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye
Naptár
NATO
Német Demokratikus Köztársaság (NDK)
Német Kormányzóság
német leányszövetség
Német Párt (Románia)
Német Párt (Szlovákia)
Német Szövetségi Köztársaság (NSZK)
Német-Ausztriai Ideiglenes Nemzetgyűlés
Német-Magyar Szociáldemokrata Párt (Csehszlovákia)
Németh-kormány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiuma
Németh-kormány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkársága
Németországi Emigráció Munkaközössége
Nemezeti Újjászületési Front (NUF)
Nemzetek Szövetsége
Nemzetgyűlés (Csehszlovákia)
Nemzeti Demokrata Front Tanácsa
Nemzeti Demokratikus Blokk
Nemzeti Egység Pártja
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Titkársága
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium
Nemzeti Front (Csehszlovákia)
Nemzeti Hadsereg (Magyarország)
Nemzeti Kisebbségek Tanácsa (Románia)
Nemzeti Megmentési Front (NMF)
Nemzeti Parasztpárt (Románia)
Nemzeti Párt (Románia)
Nemzeti Színház (Kolozsvár)
Nemzeti Szövetség
Nemzeti Tanács
Nemzetiségi Bizottság (Csehszlovákia)
Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály
Nemzetiségi Kollégium
Nemzetiségi Minisztérium (Károlyi-kormány)
Nemzetiségi Tanács (Csehszlovákia)
Nemzetiségtudományi Intézet (Ljubljana)
Nemzetiszocialista Párt (NSDAP)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Nemzetőr (Irodalmi Újság)
Neológ zsidó felekezet
Nép
Nép Demokrácia Platform
Népújság
Népcsoporttanács (Ausztria)
Népfront (Jugoszlávia)
Népi Demokrácia Frontja
Népies Irodalmi Társaság (NIT)
Népkör (Szabadka)
Néppárt (Románia)
Népszövetség Tanácsa
Népszövetség Titkársága
Népszövetség Titkárságának Kisebbségi Szekciója
Népvédelmi Egyesület
Neutré Karta mozgalom (Izrael)
NKVD (Állambiztonsági Főigazgatóság)
Nyilvánosság az Erőszak Ellen (NYEE)
Nyíregyházi Főiskola
Nyitrai Konstantin Egyetem
Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
Nyugat-magyarországi Egyetem
Nyugat-magyarországi Német Néptanács
Nyugati Magyarság
Occidental Press (Washington)
OGPU (Egyesített Állami Politikai Igazgatóság)
Oktatási Minisztériuam Kisebbségi Főosztály (Románia)
Oktatási Minisztérium (Magyarország)
Orbán-kormány
ORF (Österreichischer Rundfunk, Ausztria)
Őri Füzetek
Orosz Föderáció
Orsolya-rend
Országos Demokrata Arcvonal
Országos Hivatal (Csehszlovákia)
Országos Keresztényszocialista Párt (Csehszlovákia)
Országos Magyar Keresztényszocialista Párt
Országos Magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt (Csehszlovákia)
Országos Magyar Párt (OMP)
Országos Rabbiképző Intézet
Országos Széchényi Könyvtár
Ortodox Iroda (Pozsony)
Ortodox zsidó felekezet
Őrvidéki Hírek
Őslakosok Autonóm Pártja (Csehszlovákia)
Osztrák Császárság
osztrák kormány
Osztrák Köztársaság
Osztrák Zsidó Múzeum
Osztrák-Magyar Monarchia
OZNA (Népvédelmi Osztály)
Pallas Akadémia Könyvkiadó
Parasztpárt (Besszarábia))
Párgai Magyar Kulturális Központ
Párizsi Magyar Füzetek
Partida Romilor (PR)
Partiumi Egyetem
Pásztortűz
Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium (Szabadka)
Pax Romana
Pázmány Péter Szabadegyetem (Argentina)
Pedagógiai és Didaktikai Kiadó
Peidl-kormány
Péterfalvi Református Líceum
Petőfi brigád
Petőfi Kör (New York)
Petőfi Közművelődési Egyesület
Podkarpatszka Rusz Minisztertanácsa
Podkarpatszka Ruszi Képzőművészek Szövetsége
Podkarpatszka Ruszi Magyar Kultúr Egyesület (PRMKE)
Podkarpatszka Ruszi Színpártoló Egyesület
Polgári Fórum (Csehország)
Polis Könyvkiadó
Prágai Magyar Hírlap
Pravda Kiadóvállalat (Csehszlovákia)
Pro Liberitate
Pro Minoritate
Pro-Print Könyvkiadó
Prohászka-körök
Project on Ethnic Relations (PER)
Proszvita Társaság
Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár)
Radio MORA - Multilingual Open Radio
Rákóczi Alapítvány
Rákóczi Szövetség
Reform Csoport
Reform Tömörülés (RMDSZ)
református egyház
Református Ifjúsági Olvasókör (Ausztria)
Régenstanács (Románia)
Regio
RMDSZ Operatív Tanácsa
RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
RMDSZ Ügyvezető Elnökség
Roma Szervezetek Munkacsoport (Románia)
Római Katolikus Egyház
Római Katolikus Hittudományi Főiskola (Gyulafehérvár)
Román Akadémia
román állam
Román Bizottság (párizsi békekonferencia)
Román Delegáció (párizsi békekonferencia)
Román Demokrata Szövetség
Román Humanista Párt
Román Királyság
Román Kommunista Párt (RKP)
Román Kommunista Párt Központi Bizottsága
Román Kommunista Párt Politikai Bizottsága
Román Kommunista Párt Titkársága
román kormány
román Minisztertanács
Román Munkáspárt (RMP)
Román Munkáspárt KB Nemzetiségi Bizottsága
Román Munkáspárt Központi Bizottsága
Román Munkáspárt Központi Vezetése
Román Munkáspárt Központi Vezetősége Politikai Titkársága
Román Nemzeti Párt
Román Nemzeti Tanács (RNT)
Román Népköztársaság
Román Statisztikai Hivatal
Románia
Románia Szocialista Közársaság
Romániai Cigányok Általános Egyesülete
Romániai Magyar Dalosszövetség
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei szervezete
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Országos Választmánya
Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
Romániai Magyar Kereszténydmokrata Párt
Romániai Magyar Népközösség
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Romániai Magyar Szó
romániai Országos Magyar Párt
Romániai Romák Általános Uniója
rongyos gárda
Ruszin Autonóm Direktórium
Ruszinok Amerikai Néptanácsa
Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok Szövetsége
Ruszinszkói Magyar Színpártoló Egyesület
Ruszka Krajnai Minisztérium
Rădescu-kormány
Sao Paulo-i Magyar Anyanyelvű Izraelita Hitközség
Sapienta Alapítvány
Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Sarló mozgalom
Securitate
Selye János Egyetem
Selye János Gimnázium
Sepsi Csombor Márton Kör (London)
SMER (Irány-Szociáldemokrácia, Szlovákia)
Soli Deo Gloria Szövetség
Sonnenfeld Nyomda
Soproni Műszaki Egyetem Erdészeti Kara
SRI
Status quo ante zsidó felekezet
Sulyok István Főiskola
Svájci Magyar Irodalom és Könyvbarátok Köre
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
Szabad Európa Bizottság
Szabad Európa Rádió (SZER)
Szabad Földműves
Szabad Nép
Szabad Vajdaság
Szabadelvű kör (RMDSZ)
szabadkai Magyar Népszínház
Szabadkai Műszaki Főiskola
Szabadkai Pedagógiai Főiskola
Szabadság
Szabó T. Attila Nyelvészeti Intézet
Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
SZDSZ
Széchenyi Társaság
Szedot Jam Kibuc
Székely Dandár
Székely Hadosztály
Székely Ifjak Szövetsége
Székely Köztársaság
Székely Nemzeti Múzeum
Székely Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
Székely Színház
Székelyföld
Székelyföldi Politikai Csoport (RMDSZ)
Székelykeresztúti Tanítóképző
Szent Erzsébet Gimnázium
Szent Gellért Társaság
Szent István Egyetem
Szent István Egyetem Kertészmérnöki Kara
Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémia
Szentszék
Szepesi Köztársaság
Szépirodalmi Könykiadó (Csehszlovákia)
Szerb Királyság
Szerb Kommunista Szövetség
szerb kormány
Szerb Köztársaság
Szerb Nemzeti Tanács
Szerb Radikális Párt
Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
Szerb-Horvát-Szlovén Állam
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
Szerbia és Montenegró Államközösség
Szerbiai Képviselőház
Szerbiai Szocialista Párt
Szervezőbizottság
Színművészeti Akadémia (Újvidék)
Színpártoló Egyesület
Szivárvány
Szlavón Televízió
Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága
Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága
Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának Földművelési Osztálya
Szlovák Kommunista Párt Magyar Bizottsága
szlovák kormány
Szlovák Köztársaság
szlovák Művelődésügyi Minisztérium
Szlovák Nemzeti Bíróság
Szlovák Nemzeti Múzeum
Szlovák Nemzeti Párt
Szlovák Nemzeti Tanács
Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT)
Szlovák Nemzeti Tanács Elnöksége
Szlovák Néppárt
Szlovák Parlament
Szlovák Szocialista Köztársaság
Szlovákiai Állami Faluszínház
Szlovákiai Magyar Adatbank ( www.foruminst.sk )
Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja
Szlovákiai Magyar Kultúregylet
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Színpártoló Egyesület
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség
Szlovákiai Református Egyház
Szlovákiai Tejhatalmú Minisztérium iskolai referátusa
Szlovén Köztársaság
Szlovéniai Magyar Írók Társasága
Szlovenszkói Magyar Nemzeti Tanács
Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház
Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája
Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület
Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület Komáromi Szervezete
Szlovenszkói Magyar Kultúregylet (SZMKE)
Szociáldemokrata Párt (Magyarország)
Szociáldemokrata Unió (Románia)
Szociáldemokrata-Újbaloldali Tömörülés (RMDSZ)
Szocialista Demokrácia Pártja (SZDP) (Románia)
Szocialista Párt (Ukrajna)
Szocialista Szövetség (Jugoszlávia)
Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége
Szociográfiai Intézet
szövetkezetek állami központja
Szövetség (szövetkezeti mozgalom)
Szövetség a Cigányok Kulturális Felemeléséért (Csehszlovákia)
Szövetség a Közös Célokért (Szlovákia)
Szövetség Szövetkezeti Központ
Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság
Szövetséges Ellenőrző Bizottság
Szövetséges és Társult Hatalmak (Antant)
Szövetséges Hatalmak
Szövetséges Hatalmak Tanácsa
Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése (Magyarország)
Szövetségi Kancellári Hivatal (Ausztria)
szovjet állami RTV
Szovjet Kommunista Párt
Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottsága
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége
Szovjetunió Minisztertanácsa
SZSZDP (Szlovákia Szociáldemokrata Pártja)
Sztójay-kormány
Sănătescu-kormány
Tájékoztatási Minisztérium Interenetnikus Kapcsolatok Hivatala
Tanítóképző, Szabadka
Tankönyvkiadó (Ungvár)
Tankönyvkiadó Intézet (Újvidék)
Tanyaszínház
Társadalmi Demokrácia Pártja (Románia)
Társadalmi Egyesületek Szövetségének Központja (TESzK)
Tartományi Közoktatási Tanács (Szerbia)
Tartományi Tankönykiadó Intézet (Jugoszlávia)
Tátra
Tatran Magyar Üzeme
Tatran Szlovák Szépirodalmi és Művészeti Könyvkiadó
Teleki László Alapítvány
Teleki Téka
Teleki-kormány
Temesvári Római Katolikus Egyházmegye
Tengerészeti és Hadügyminisztérium
Területvédő Liga (Tevél)
Tessedik Sámuel Főiskola
Testvériség-Egység Könyvkiadó
Tisza Dal- és Táncegyüttes
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tiszatáj
Toldy-kör
Tomcsa Sándor Színház
Torontál (Híradó)
Történettudományi Intézet (Bukarest)
Transsylvania
tudományelméleti kör (Sepsiszentgyörgy)
Új államok és a Kisebbségek Bizottsága
Új Élet
Új Élet
Új Hajtás
Új Hírek
Új Ifjúság
Új Kelet
Új Látóhatár
Új Magyar Út
Új Magyar Képes Újság
Új Symposion
Új Szellem
Új Szó
Új Út
Új-Mandátum Kiadó
Újparaszt Testvériség Társaság
Újvidéki Egyetem
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéke
Újvidéki Művészeti Akadémia
Újvidéki Nagy Nemzetgyűlés
Újvidéki Nemzetiségi Tanács
újvidéki Pedagógiai Főiskola
Újvidéki Rádió
Újvidéki Szerb Nemzeti Tanács
Újvidéki Színház
Újvidéki Televízió
Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP)
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
Ukrajnai Magyar Krónika
Ukrajnai Szociáldemokrata Párt
Ukrán Dolgozók Kulturális Egyesülete
Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága
Ukrán Legfelsőbb Tanács
Ukrán Oktatási Minisztérium
Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság (SZSZK)
UNESCO
Ungvári Gimnázium
Ungvári Nemzeti Egyetem
Ungvári Nemzeti Egyetem Európai Integrációs Tanszék
Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Történelem Tanszék
Ungvári Ruszin Tanács
Ungvári Színház
Unitárius Egyház
Unitárius Egyház Képviselő Tanács
Utunk
Üzenet
Vaida-kormány
Vaida-Voevod-kormány
Vajdaság Autonóm Tartomány
Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány
Vajdaság Tanügyi Tanácsa
Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége
Vajdasági Képviselőház
Vajdasági Közművelődési Közösség
Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP)
Vajdasági Magyar Kultúrszövetség
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Vajdasági Magyar Nyelvi Korpusz
Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)
Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalma (VMKDM)
Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság
Vancouveri Egyetem
Varsói Szerződés
Vasúti Igazgatóság, Szabadka
Vasgárda
Vatra Româneascâ
vegyes tiszti bizottság
Verhovna Rada
Veszélyeztetett Népcsoportok Társasága (Ausztria)
Vezérkari Főnökség
Világosság
VMDK Elnöksége
VMPM (Vajdasági Magyar Polgári Mozgalom)
Volosin-kormány
Vörös Hadsereg
Vörös Hadsereg (magyar)
Vörös Zászló
Web
www.bdk.blog.hu
www.bumm.sk
www.emagyar.net
www.erdely.ma
www.felvidek.ma
www.foruminst.sk
www.hirek.ro
www.karpatinfo.net
www.katedra.sk
www.langos.at
www.relatio.ro
www.symposion.or.yu
www.szatmar.ro
www.transindex.ro
www.vajdasagma.info
www.vajdasagportal.com
www.zetna.org.yu
Zágrábi Nemzeti Tanács
Zentai Gimnázium
Zsidó Demokrata Népközösség
Zsidó Egyesület (Újvidék)
Zsidó Párt
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék