szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT)

Oldalszámok: 37, 188, 197, 210, 212, 243, 262, 275, 285, 323, 341, 343, 385

Simon Attila: A Csehszlovákiához került felvidéki magyarok (1918–1921) [pdf]

Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben [pdf]

Nagy Mihály Zoltán: Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak A magyar kisebbségek veszteségei (1944–1948) [pdf]

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztása: deportálás, lakosságcsere és reszlovakizáció [pdf]

Stefano Bottoni: A XX. pártkongresszus és az 1956. évi magyarországi forradalom hatása a szomszéd országok kisebbségi politikájára [pdf]

Popély Árpád: A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászerveződése. A Csemadok szerepvállalása. Az 1968–69-es reformfolyamat és a Husák-korszak [pdf]

Novák Csaba Zoltán: A Brezsnyev-doktrína és a szovjet nemzetiségpolitikai fordulat kelet-közép-európai következményei [pdf]

Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991) [pdf]

Hamberger Judit: A magyar kisebbség jogi, politikai helyzete Szlovákiában 1989 novembere után [pdf]

Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei [pdf]

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék