szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


Román Kommunista Párt (RKP)

Oldalszámok: 195, 201, 202, 205, 207, 209, 230, 232, 243, 248, 275, 276, 277, 304

Nagy Mihály Zoltán: Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak A magyar kisebbségek veszteségei (1944–1948) [pdf]

Olti Ágoston: A kisebbségi magyarok ügye a magyarországi béke-előkészítésben [pdf]

Novák Csaba Zoltán: A romániai magyar kisebbség helyzete. Petru Groza politikájának magyar támogatása [pdf]

Stefano Bottoni: Az ötvenes évek a kelet-közép-európai kommunista államokban. A pártállami nemzetiségi politika alakváltozatai [pdf]

Stefano Bottoni: A XX. pártkongresszus és az 1956. évi magyarországi forradalom hatása a szomszéd országok kisebbségi politikájára [pdf]

Stefano Bottoni: A romániai modell sajátosságai: a Magyar Autonóm Tartomány. A Ceauşescu-féle modell, a román államnacionalizmus [pdf]

Novák Csaba Zoltán: A Brezsnyev-doktrína és a szovjet nemzetiségpolitikai fordulat kelet-közép-európai következményei [pdf]

Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli magyarok (1948–1989) [pdf]

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék