szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

(Önálló kiadványok)

Bibliográfiák, repertóriumok

Bertha Zoltán–Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971–1980. [2. kiad.] TIT Budapesti szervezete, Budapest, 1985. 211 p.

Bokor Gizelle–Bokor Kiss Anna: Pásztortűt repertórium 1921–1944.

B. Nádor Orsolya: A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája, 1967–1988. Madách, Pozsony, 1992. 418 p.

Crăciun, Ioachim: Bibliographie de la Transylvanie roumaine 1916–1936. Cartea Românească, Cluj, 1937. 366 p.

Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 19451970. Forum, Újvidék, 1973. 570 p.

Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 19181941. Forum, Újvidék, 1988. 196 p.

Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája, 19572006. Forum, Újvidék, 2007. 459 p.

Csapó Julianna [Ispánovicsné]: A jugoszláviai magyar irodalom 1988. … 1997. évi bibliográfiája. [Évenként külön-külön kötetben.] Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete–Forum, Novi Sad, 1993–2001.

Dippold Péter–Seewaann, Gerhard: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. 1–2. k. Oldenbourg, München, 1997. 1450 p.

Galambos Ferenc: Erdélyi Helikon repertórium 19281944.

Galambos Ferenc: Korunk repertórium 19261940.

Farkas Attila–Kiss Gusztáv: A Híd repertóriuma, 19762001. Forum, Újvidék, 2005. 638 p.

Féder Zoltán: Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia. I. köt. Izraeli magyar nyelvű irodalmi művek, kiadványok bibliográfiája 1928–2002. Eked, Tel Aviv, 2004. 409 p.

Hornyik Miklós: A Délbácska története, 19201929. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1987. 253 p.

Illyés Sándor–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos (szerk.): A moldvai csángók bibliográfiája. Kriza Társaság, Kolozsvár, 2006. 376 p.

Kazai Magdolna: Magyar Kisebbség, 19221942. Repertórium I–III. k. Scriptum, Szeged, 1993. 420 p.; 374 p.; 303 p.

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok, 1940–1989. TLA, Budapest, 1996. 261 p.

Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. TLA–EME, Budapest–Kolozsvár, 2001. 445 p.

L. Juhász Ilona: Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19871988). Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1998. 142 p.

Ua. (1989–1990). 1999. 159 p.

Ua. (1991–1992). 2000. 217 p.

Ua. (1993–1994). Fórum Intézet, Galánta 2000. 239 p.

Ua. (1995–1998). Lilium Aurum–Fórum Intézet, Somorja– Dunaszerdahely, 2003. 125 p.

Ua. (1999–2002). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2004. 280 p.

Lelekács Miklós–Harajda János: Kárpátalja általános bibliográfiája. Ungvár, 1944. 212 p. [Faximile kiadás: Ungvár 2001.]

Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok 19461989. Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 213 p.

Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája Tanulmányok, cikkek 19901999. Pro-Print, Csíkszereda, 2004. 780 p.

Mogyorósi Sándor: Kárpátukrán néprajzi bibliográfiája. KLTE, Debrecen, 1986. 82 p.

Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919–1940. Budapest, 1941. 264 p.

Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940). [S. a. r. Dávid Gyula és Jancsik Pál.] EME–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 1997. 561 p.

Pastyik László: A jugoszláviai magyar folyóiratok és lapok 1968. évi magyar irodalomtörténeti repertóriuma. Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1970. [Ue. külön kötetben 1969. évre.]

Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom 1970. …1985-ig évi bibliográfiája. [Évenként külön-külön kötetben.] Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1971–1989.

Pató Imre: A Híd repertóriuma 1934–1941. Forum, Újvidék, 1976. 270 p.

Pohárkovics Elvira: A jugoszláviai magyar irodalom 1986. évi bibliográfiája. Újvidék, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó, 1992. [Ue. külön kötetben 1987. évre.]

Sándor Annamária–Kuszálik Péter (összeáll.): REGIO. Repertórium 1990–1999. TLA, Budapest, 2000. 58 p.

Simon Attila: A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája, 1990–2002. Fórum Kisebbségkut. Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004. 192 p.

Simon Attila (szerk.): A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2005. 141 p.

Szigethy Rudolf–Újvári Mária: Romániai magyar könyvkiadás 1950–1953. EME, Kolozsvár, 1995. 131 p.

Szigethy Rudof–Imecs Ágnes: Korunk repertóriuma 1990–2000. Komp-Press, Kolozsvár, 2002.

Szőke József: A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 1–3. k. Madách, Bratislava, 1982–1992. [1. k.: 1945–1960. 1982. 393 p.; 2. k.: 1961–1970. 1984. 560 p.; 3. k.: 1971–1980. 1986. 764 p.]

Tóth Kálmán–Gábor Dénes: Romániai magyar könyvkiadás 1944–1949. EME, Kolozsvár, 1992. 153 p.

Végh László: A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája, 1918–2000. 1–2. k. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000. 817 p.

Záhony Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 1919–1944. 1–2. k. OSZK, Budapest, 1985. 752 p.

Lexikonok, adattárak

Bakó Elemér: Magyarok az Amerikai Egyesült Államokban. Öt évszázad válogatott történetei, 1583–1998. A világ magyarsága. MVSZ Nyugati Régiója, Budapest, 1998. 154 p.

Balázs-Arth Valéria (szerk.): Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon. Timp, Budapest, 2007. 671 p.

Balázs F. Attila (összeáll.): Arcképcsarnok. Szlovákiai magyar írók portréi. AB-ART, Pozsony, 2004. 143 p.

Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. k.: Balogh Edgár (főszerk.) A–F. Kriterion, Bukarest, 1981. 436 p.; 2. k.: Balogh Edgár (főszerk.) G–Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 473 p.; 3. k.: Dávid Gyula (főszerk.) Kh–M. Kriterion, Bukarest, 1994. 537 p.; 4. k.: Dávid Gyula (főszerk.) N–R. EME–Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 2002. 590 p.

Balogh Emerencia (összeáll.): A szerbiai (vajdasági), a horvátországi és a szlovéniai magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, alapítványok névjegyzéke. MVSZ–Madách-Posonium, Budapest–Bratislava, 1995. 114 p.

Bárdos Gábor–Pogány Erzsébet–Orisko Norbert (összeáll.): A szlovákiai (felvidéki) magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, alapítványok névjegyzéke. MVSZ, Budapest, 176 p.

Бедь, Віктор (голова редколегії): Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. Закарпатський обласний осередок Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Карпатський університет імені Августина Волошина, Видавництво «Ґражда», 2007.

Berényi Dénes (szerk.): Magyar tudományos műhelyek a környező országokban. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, Budapest, 2000. 60 p.

Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Mikes International–OSZK, Hága–Budapest, 2006. 597 p.

Braham, Randolph L. (szerk.): A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája. I–III. k. Park, Budapest, 2007. 1590 p.

Csap Lajos–Csapó Endre–Kardos Béla–Kunckelné Fényes Ildikó–Piller Gedeon: Latin-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália. A világ magyarsága. MVSZ Nyugati Régiója, Budapest, 1998. 168 p.

Damó Jenő (szerk.): Ki kicsoda? A bánsági közélet lexikonja. Lexika, Timişoara, 1930. 390 p.

Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára, 1956–1965. EME–Polis, 2006. 415 p.

Gyimesy Kásás Ernő–Könnyű László: Külföldi magyar hivatásos képzőművészek. American Hungarian Review–Word Fedaration of Hungarian Artists, St Louis–New York, 1977. 234 p.

Enyedi, Sándor: Rivalda nélkül. A határon túli magyar színjátszás kislexikona. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 412 p.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván (szerk.): A határon túli magyar irodalom kislexikona 1920-tól napjainkig. Fiesta–Saxum, Budapest, 2000. 208 p.

Fekete Márton (szerk.): Prominent Hungarians. Home and Abroad. The Hungarian Who's Who. [6. kiadás] Fehér Holló Press, London, 2000. 586 p.

Felvidék! A visszaszerzett és a még visszavárt Felvidék története, mai élete, kultúrája, földrajza, néprajza, műemlékei. Dante, Budapest, 1938. 1431 p.

Fónod Zoltán (szerk.): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995. Madách-Posonium, Pozsony, 1997. 384 p.

Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon 1918–2000. Fórum, Újvidék, 2001. 242 p.

Hódi Éva–Hódi Sándor: Ki kicsoda 2004. Vajdasági magyar közéleti lexikon. A Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet Kortárs Kép- és Adattára. Logos, Tóthfalu, 2004. 409 p.

Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. I–III. k. Fórum, Újvidék, 2002.; 2003. 374 p.; 354 p.; 414 p.

Keresztény magyar közéleti almanach. III. k. Atheneum, Budapest, 1941. 391 p.; IV. k. Budapest, 1944. 424 p.

Keresztény Balázs: Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon. Mandátum–Hatodik Síp Alapítvány, Budapest–Beregszász, 2001. 290 p.

Kovács Andor: Európa. Történeti áttekintés és címtár. Európa. A világ magyarsága. MVSZ Nyugati Régiója, Budapest, 1998–1999. 152 p.

Lábadi Károly: Drávaszög ábécé. Néprajzi és folklór tájlexikon. HunCro–Drávaszög Alapítvány, Eszék–Pécs, 1996. 520 p.

Lator Ilona (összeáll.): A kárpátaljai magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, alapítványok névjegyzéke. MVSZ–Madách-Posonium, Budapest–Bratislava, 1995. 108 p.

Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum–Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, Budapest, 2000, 1126 p.

Osvát Kálmán: Erdélyi lexikon. Szabadsajtó, Oradea-Nagyvárad, 1928. 318 p. [Reprint: Mentor, Marosvásárhely, 2002.]

Поп, Иван: Энциклопедия Подкарпатской Руси. Carpatho-Russian Ethnic Research Center USA, Ужгород, 2006. 412 p.

Reprezentačný lexikon Slovenska a Podkarpatskej Rudi. Szlovenszkói és Podkarpatszka Ruszi társadalmi lexikon. Academia, Bratislava, 1936. 471 p.

Simon Anita–Tál Mariann (szerk.): Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I. köt., (A–K), II. köt. (L–Z)., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996., 1997., 343 p., 269 p.

Stanik István (főszerk.): Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. RMDSZ–Scripta, Bukarest–Nagyvárad, [1999] 847 p.

Szőke József–Viczián János (szerk.): Ki kicsoda Kassától Prágáig? Babits Kiadó, Szekszárd, 1993. 433 p.

Tóth Ágnes (összeáll.): Magyar szervezetek a világban, 1997. [4. kiadás] MTI Sajtóadatbank, Budapest, 1997. 590 p.

Tőkés József (összeáll.): A romániai (erdélyi) magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, alapítványok névjegyzéke. MVSZ–Madách-Posonium, Budapest–Bratislava, 1995. 248 p.

Helységnévtárak

Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-Európában, 1763–1995. TLA, Budapest, 1997. 343 p.

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1–2. k. [2. bőv. kiad.] Egeler Kft., Budapest, 1997. 1452 p.

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. [2. bőv. jav. kiad.] Talma, Baja, 1998. 930 p.

Sebők László: Magyar neve? Határokon túli helységnév-szótár. Arany Lapok, Budapest, 1990. 267 p.

Suciu, Coriolan: Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Vol. I–II. Academiei, Bucureşti, 1967–1968. 431 p., 444 p.

Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. 1–2. k. Pro-Print, Csíkszereda, 2003. 1329 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850–1992. Helységnévtár. Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 556 p.

Varga Sándor (szerk.): Magyarok Szlovákiában. NDC, Pozsony, 1993. 196 p.

Wagner, Ernst: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen mit einer Einführung in die historische Statistik des Landes. Böhlau, Köln–Wien, 1977. 526 p.

Wildner Dénes: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungarns. A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. 1–2. k. Ungarisches Institut, München, 1996., 1998. 646 p., 539 p.

Statisztika, népesedéstörténet

Csata István–Kiss Tamás: Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra. Kriterion, Kolozsvár, 2007. 253 p.

Gyurgyík László: Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. Kalligram, Pozsony, 1994. 209 p.

Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Kalligram, Pozsony, 2004. 160 p.

Gyurgyík László: Népszámlálás 2001. A szlovákiai magyarság demográfiai település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006. 232 p.

Gyurgyík László–Sebők László: Népszámlálási körkép Közép-Európáról 1989–2002. TLA, Budapest, 2003. 230 p.

Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája. A Romániához csatolt egész volt magyar terület lakosságának nemzetiségi, felekezeti és kulturális községenkénti statisztikája az 1910. és 1920. évi hivatalos adatok alapján. Magyar Kisebbség, Lugos, 1923. 143 p.

Kepecs József (szerk.): A Felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1880–1941). KSH, Budapest, 1995. 656 p.

Kepecs József (szerk.): A Felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai százalékos megoszlásban (1880–1941). KSH, Budapest, 1996. 604 p.

Kepecs József (szerk.): A délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880–1941). KSH, Budapest, 1998. 309 p.

Kepecs József (szerk.): A Délvidék településeinek vallási adatai, 1880-1941. KSH, Budapest, 1990. 224 p.

Kepecs József (szerk.): A Felvidék településeinek vallási adatai (1880–1941). 1. k. KSH, Budapest, 1999. 370 p.

Kepecs József (szerk.): A Felvidék településeinek vallási adatai (1880–1941). 2. k. KSH, Budapest, 1999. 370 p.

Kepecs József (szerk.): Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880–1941). KSH, Budapest, 2000. 245 p.

Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében. RMDSZ–Kriterion, Kolozsvár, 2004. 345 p.

Kocsis Károly–Bottlik Zsolt–Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989–2002). MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest, 2006. 197 p.

Kovacsics József (szerk): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája 1910–1990. KSH, Budapest, 1994. 370 p.

Molnár József–Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. KMPSZ, Beregszász, 2005. 115 p.

Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete. (Összeáll., jegyzetek Varga E. Árpád.) ELTE–KSH, Budapest, 2003. 672 p.

Pálházy László (összeáll.): Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai, 1880–1991. KSH, Budapest, 2000. 259 p.

Popély Gyula: Népfogyatkozás a csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918–1945. Írók Szakszervezete–Széphalom Kvműhely–Regio, Budapest, 1991. 195 p.

Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok. Magyarországon (1988–1994). Püski, Budapest, 1997. 238 p.

Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez. Regio–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1992. 208 p.

Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok. Püski, Budapest, 1998. 388 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. k. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 597 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. II. k. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869–1992 között. Pro-Print, Csíkszereda, 1999. 878 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. III. k. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. Népszámlálási adatok 1869–1992 között. Pro-Print, Csíkszereda, 2000. 654 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. IV. k. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Pro-Print, Csíkszereda, 2001. 781 p.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. V. k. Brassó, Hunyad és Szeben megye. A Kárpátokon túli megyékhez került települések. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 661 p.

Winkler, Wilhelm: Satistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten. Braumüller, Wien –Leipzig, 1931. 248 p.

Kronológiák

Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Fórum Intézet– Lilium Aurum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002. 533 p.

Pándi Lajos: Köztes-Európa, 1756–1997. TLA, Budapest, 1999. 518 p.

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, 1944–1992. Fórum Intézet, Somorja, 2006. 708 p.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944–1953. TLA – JATE, Budapest–Szeged, 1994. 107 p.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944–1989

Atlaszok, térképek

Jakabffy Imre: Közép-Európa nemzetiségi térképe. Államtudományi Intézet, Budapest, 1942. [Új kiadás: Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez, 1942. TLA, Budapest, 1994. 109 p. + térkép]

Kocsis Károly: Erdély etnikai térképe – Harta etnică a Transilvaniei – Ethnic Map of Transylvania 1992. MTA FKI, Budapest, 1997.

Kocsis Károly: Szlovákia mai területének etnikai térképe – Národnostná mapa súčasného územia Slovenska – Ethnic Map of the Present Territory of Slovakia 1991. MTA FKI–MTA KKM, Budapest, 2000.

Kocsis Károly: Kárpátalja mai területének etnikai térképe – Etnična karta sjohodnišnogo Zakarpattja (Podkarpattja) – Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia (Subcarpathia) 1941, 1999. MTA FKI, Budapest, 2001.

Kocsis Károly: A Muravidék mai területének etnikai térképe – Etnična karta današnjega Prekmurja – Ethnic map of present territory of Prekmurje 1880–2002. MTA FKI–MTA ENKI, Budapest, 2005.

Kocsis Károly: Az Őrvidék mai területének etnikai térképe – Etnische Karte des heutigen Gebiets von Burgenland – Ethnic map of present territory of Burgenland, 1910, 1934, 2001. MTA FKI, Budapest, 2005.

Kocsis Károly (szerk.): Délkelet-Európa térképekben. Kossuth, Budapest, 2005. 98 p. [South Eastern Europe in maps. Kossuth, Budapest, 2005. 98 p.]

Kocsis Károly–Bognár András: Horvátország pannon területének etnikai térképe – Etnička karta panonskog prostora Hrvatske – Ethnic Map of Pannonian Territory of Croatia 1941, 1991, 2001. MTA FKI–MTA KKI, Budapest, 2003.

Kocsis Károly–Kicošev Saša: A Vajdaság mai területének etnikai térképe – Etnička karta današnje teritorije Vojvodine – Ethnic Map of Present Territory of Vojvodina 1941, 2002. MTA FKI–MTA ENKI, Budapest, 2004.

Magocsi, Paul Robert: Historical Atlas of East Central Europe. Univ. Washington Press, Seattle–London, 2002. 274 p.

Pándi Lajos: Köztes-Európa, 1763–1993. Térképgyűjtemény. Osiris–Századvég, Budapest, 1995. 798 p.

Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz. [1945] [Reprint: Püski–Szent István Társulat, Budapest, 1993, 411 p.]

Sebők László: Közép- és Dél-Kelet-Európa nemzetiségi térképe 1989–1992. TLA–Südost Institut, Budapest–München, 1998.

Sebők László: Szlovákia etnikai térképe, 2001. Ethnic map of Slovakia – Národnostná mapa Slovenska. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 2003.

Sebők László: Térképgyűjtemény.

Sebők László–Kiss Tamás: Erdély nemzetiségei a 2002-es népszámlálás végleges adatai alapján. RMDSZ, Kolozsvár, 2004.

Általános összefoglaló munkák

Alföldy Jenő–Bakos István–Hámori Péter–Kiss Gy. Csaba: Haza a magasban. Magyar Nemzetismeret. 1–2. k. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2002. 194 p., 200 p.

Ammende, Ewald (szerk.): Die Nationatitäten in den Staaten Europas. Braumüller, Wien–Leipzig, 1931. 568 p.

Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Gondolat, Budapest, 1989. 417 p.

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Egyházak és államok Európában. Balassi Kiadó–Polis Könyvkiadó, Budapest–Kolozsvár, 2001.

Béládi Miklós (szerk.): A magyar irodalom története. IV. k. A határon túli magyar irodalom története 1945–1975. Akadémiai, Budapest, 1982. 463 p.

Bihari Zoltán (főszerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. CEBA, Budapest, 2000. 803 p.

Borsody, Stephen: The Hungarians. A divided nation. Yale Center for Internat. and Area Studies, New Haven, 1988. 405 p.

Brunner, Georg: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. TLA, Budapest, 1995. 99 p. [Nationalitätenprobleme und Minderheitenkonflikte in Osteuropa. Bertelsmann, Gütersloh, 1996. 212 p.]

Cholnoky Jenő (szerk.): A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly S/S-ben, 1920 januárius – március havában. I–III. k. Magy. Kir. Külügyminisztérium–Magy. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, Budapest, 1920–1921. [Új kiadása: Pomogáts Béla (vál.): Ádám Magda–Cholnoky Győző (s. a. r.): Trianon a magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban. Lucidus, Budapest, 2000. 543 p.]

Frisnyák Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. BGYTF, Nyíregyháza, 1996. 388 p.

Glatz Ferenc (összeáll., szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Pallas, Budapest, 1988. 335 p.

Glatz Ferenc: A kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1992. 62 p. [Angol, német, francia, szlovák, román, nyelven megjelent az Európa Intézet kiadásában.]

Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak, 1945–2000. [3. bőv. kiadás.] Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. 357 p.

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris, Budapest, 2006. 586 p.

Horak, Stephan M.: Eastern Europe national minorities 1919–1980. Libraries Unlimited, Littleton, 1985. 353 p.

Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Medvetánc különszám. ELTE, Budapest, 1988. 343 p.

Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 411 p.

Kántor Zoltán–Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel, Budapest, 2005. 631 p.

Kocsis Károly–Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl a Kárpát-medencében. [2. kiadás] Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 179 p. [Hungarian minorities in the Carpathian Basin. A study in ethnic geography. Matthias Corvinus Publishing, Toronto, 1995. 213 p.]

Pan, Christoph–Pfeil, Beate Sibylle: National Minorities in Europe. Braumüller, Wien, 2003. 309 p.

Preece, Jennifer J.: National Minorities and the European Nation-States System. Clarendon Press, Oxford, 1998. 198 p.

Pearson, Raymond: National Minorities in Eastern Europe 1848–1945. Macmillan, London, 1983. 249 p.

Radisics Elemér (szerk.): A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj államainak életéből. 1–2. k. Gergely, Budapest, 1946. 480 p., 280 p.

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág, Budapest, 1988. 418 p.

Salat Levente: Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig. Mentor, Marosvásárhely, 2001. 344 p. [Multiculturalismul liberal. Bazele normative ale existenţei minoritare autentice. Polirom, Iaşi, 2001. 360 p.]

Seton-Watson, Hugh: Nations and states. An inquiry into the origins of nations and the politics of nationalism. Methuen, London, 1977. 563 p.

Sugar, Peter F. (szerk): Eastern European Nationalism int the Twentieth Century. Washington, 1995. 456 p.

Szarka, László (szerk.): Hungary and the Hungarian Minorities: Trends in the Past and in Our Time. Atlantic Studies on Society in Change 122. East-European Monographs, DCLVII. Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. 2004. 305 p.

Források

Andreescu, Andreea–Nastasă, Lucian–Varga Andrea (szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919–1944). CRDE, Cluj, 2001. 684 p.

Andreescu, Andreea–Nastasă, Lucian–Varga Andrea (szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945–1955). CRDE, Cluj, 2002. 920 p.

Andreescu, Andreea–Nastasă, Lucian–Varga Andrea (szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956–1968). CRDE, Cluj, 2003. 1006 p.

Andreescu, Andreea–Nastasă, Lucian–Varga Andrea (szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945–1965.) CRDE, Cluj, 2003. 730 p.

Ádám Magda–Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéből 1918–1919. I. k. Akadémiai, Budapest, 1999. 395 p.

Ágoston András–Vékás János: A botrány. Vajdasági magyarság-tények és

számok.
VMDK, Újvidék, 1994. 164 p.

Angyal Béla (szerk.): Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez, 1919–1936. Fórum Kisebbségkut. Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004. 534 p.

A. Sajti Enikő (összeáll.): Jugoszlávia 1918–1941. Dokumentumok. JATE, Szeged, 1989. 296 p.

Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez 1919–1929. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1929. 265 p.

Balázs Sándor–Schwartz Róbert: Funar-korszak Kolozsváron a helyi sajtó tükrében, 1992-1996. Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1997. 469 p.

Balázs Sándor: Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Kriterion, Kolozsvár, 2005. 299 p.

Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989–1999. TLA, Budapest, 2000. 837 p.

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. S. a. r., bev., jegyz.: Romsics Ignác. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989. 310 p.

Bottoni, Stefano (szerk.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1955–1959). Pro-Print, Csíkszereda, 2006. 431 p.

Csehszlovákiai nonkomformisták az országban élő magyar kisebbségek helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről. HHRF, New York, 1989. 94 p.

Cseke Péter–László Ferenc (közreadók): Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták 1930–1940. OSZK, Budapest, 497 p.

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések 1937–1987. Mentor, Marosvásárhely, 1995. 258 p.

Cseke Péter–Molnár Gusztáv (vál.): Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Héttorony, Budapest, 1989. 267 p.

Ciucǎ, Marcel-Dumitru (szerk.): Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. Vol. I–VIII. Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1997–2004.

Csorba Béla–Vékás János: A kulturtanti visszavág – A Symposion-mozgalom krónikája 1954–1993. Újvidék, 1994. 175 p.

Csorba Béla (összeáll.): S nem törődtök vele, a holnap mit őröl... Trianontól a párizsi békéig. (Források a Délvidék történetéhez. 3. k.). Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1999. 250 p.

Deák, Ladislav: Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty I. (20. september – 2. november 1938). Matica slovenská, Bratislava, 2002. 253 p.

Deák, Ladislav: Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty II. (2. november – 14. marec 1939). Matica slovenská, Bratislava, 2003. 304 p.

Deák, Ladislav: Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty III. (3. november – 4. apríl 1939). Matica slovenská, Bratislava, 2005. 452.

Dupka György–Horváth Sándor: ’56 Kárpátalján. Dokumentumgyűjtemény. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1994. 138 p.

Duray Miklós: Kutyaszorító. Püski, New York, 1983. 159 p.

Duray Miklós (összeáll.): Kettős elnyomásban. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről, 1978–1989. [2. bőv. kiad.] Madách, Pozsony, 1989. 589 p.

Fazekas József–Hunčik Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. II. k. Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, Somorja – Dunaszerdahely, 2005. 459 p.

Fedinec Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004. 663 p.

Fülöp Mihály–Vincze Gábor (vál., szerk., bev.): Revízió vagy autonómia. Iratok a magyar–román kapcsolatok történetéről (1945–1947). TLA, Budapest, 1998. 492 p.

Fülöp Mihály–Vincze Gábor (vál., szerk., bev.): Vasfüggöny keleten. Iratok a magyar–román kapcsolatokról (1948–1955). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. 392.

Gaál Károly: Kire marad a kisködmön. Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához. – Wer erbt das Jankerl. Über die Kommunikationskultur der Gutshofsknechte im Burgenland. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 1985. 416 p.

Gabzdilová-Olejníková, Soňa–Olejník, Milan–Šutaj, Štefan (ed.): Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945–1953 v dokumentoch. I. Universum, Prešov, 2005. 257 p.

Gerő András (szerk.): Sorsdöntések. Göncöl, Budapest, 1989. 420 p.

Gazdasági sérelmeink és kívánságaink I-IV. köt., [Országos Magyar Párt] Minerva, Kolozsvár, 1929–1933. 174 p.; 187 p.; 427 p.; 86 p.;

Göncz László–Huzjan, Štefan (szerk.) Miért? Zakaj? Magyar Nemzetiségi Művelődési

György Béla (összeáll.): Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez. Pro-Print–EME, Csíkszereda–Kolozsvár, 2003. 455 p.

Hungarian Human Rights Foundation–Magyar Emberi Jogi Alapítvány: A magyar kisebbségek nemzetközi érdekvédelmének dokumentumtára 1976-tól

Jech, Karel (uspoř.): Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940–1945. Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik. Studien und Dokumente 1940–1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Doplněk, Brno, 2003. 688 p.

Kántor Zoltán (szerk.): A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. TLA, Budapest, 2002. 682 p.

Kövesdi János (vál., jegyz.): Edvard Beneš elnöki dekrétumai. A magyarok és a németek jogfosztása. Pannónia, Pozsony, 1996. 335 p.

Lábadi Károly: Szétszóratásban. A drávaszögi magyarság sorsüldözöttsége a háborúban, 1991–1998. Timp–MESZ, Budapest–Zágráb, 2004. 678 p.

Lázok János–Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme 1944–1949. I–II. k. Custos, Mentor, Marosvásárhely, 1995., 1998. 246 p., 281 p.

Majtényi Balázs–Vizi Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003.

M. Takács Lajos (összeáll.): Aprópénz a történelem színpadán. A kárpátaljai magyar nyelvű sajtó 1945–1948. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1994. 317 p.

Nagy Mihály Zoltán–Vince Gábor (szerk.): Autonomisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember – 1945. március). EME–Pro-Print, Kolozsvár – Csíkszereda, 2003. 407 p.

Nastasă, Lucian–Salat Levente (szerk.): Maghiarii din România si etica minoritară (1920–1940). CRDE, Kolozsvár, 2003. 312 p.

Otu, Petre (szerk.): Pacea de mâine. Documente ale Comisiei constituite în vederea pregǎtirii conferinţei de pace de dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial (1942–1944). Editura Militarǎ, Bucureşti, 2006.

Пащенко, Віктор: Політичне Закарпаття. 15 років вибору. Довідник. Ужгород, Видавництво О. Гаркуші, 2006. 136 p.

Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945–1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Attraktor, Gödöllő, 2007. 366 p.

Romsics Ignác (főszerk.): Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1944. TLA, Budapest, 1995. 732 p.

A sarló jegyében az újarcú magyaroktól a magyar szocialistákig. A Sarló 1931-iki pozsonyi kongresszusának vitaanyaga. A Sarló Orsz. Vezetősége, Pozsony, 1932. 189 p.

Szita László (összeáll.): Válogatott dokumentumok a baranyai háromszög politikai történetéhez 1941–1944. Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék, 1980. 283 p.

Scurtu, Ioan–Boar, Liviu (főszerk.): Minoritǎţile naţionale din România 1918–1925. Documente. Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1995. 783 p.

Scurtu, Ioan–Dordea, Ioan (főszerk.): Minoritǎţile naţionale din România 1925–1931. Documente. Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1996. 605 p.

Szabó Rezső: A Csemadok és a Prágai Tavasz. Beszélgetések, cikkek, előadások, dokumentumok. Kalligram, Pozsony, 2004. 477 p.

Tófalvi Zoltán: 1956 Erdélyi mártírjai. I. k. A szoboszlai-csoport. II. k. Az érmihályfalvi csoport. Mentor, Marosvásárhely, 2007. 774 p., 672 p.

Tóth László (összeáll.): "Hívebb emlékezésül ..." Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből, 1945–1948. Kalligram, Pozsony, 1995. 341 p.

Tóth Károly Antal (s. a. r.): Ellenpontok. Pro-Print, Csíkszereda, 2000. 367 p.

Vincze Gábor (szerk.): Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához, 1860–1989. TLA–EME, Budapest–Kolozsvár, 2004. 394 p.

Вегеш, Микола: Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород, Видавництво «Карпати», 2004. 432 p.

Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról. Pro-Print, Csíkszereda, 2000. 527 p.

Vince Gábor (összeáll.): Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák II. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944–1989. Pro-Print, Csíkszereda, 2003. 507 p.

Возз’єднання: Збірник архівних документів і матеріалів (травень 1944 – січень 1946 рр.). Упор., передмова та покажчики О. Д. Довганича, А. М. Шекети, М. В. Делегана; ред. колегія В. І. Балога, І. В. Іванчо, М. В. Делеган, О. О. Довганич та ін. Закарпаття, Ужгород, 2000. 344 p.

Zalabai Zsigmond (szerk.): Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A "táblaháború" és a "névháború" szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból. 1990–1994. Kalligram, Pozsony, 1995. 352 p.

Zalabai Zsigmond (szerk.): Víz, víz, víz, víz. Az 1965-ös csallóközi árvíz publicisztikai és szépirodalmi anyagaiból. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1995. 210 p.

Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. k. Tanulmányok, repertórium. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest, 1991. 385 p., 446 p.

Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. II. k. Tanulmányok, repertórium. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest, 1991. 385 p., 446 p.

Zsile Zoltán (összeáll.): Független fórum. Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpát-medencében. Danubia, München, 1985. 335 p.

Monográfiák és tanulmánykötetek

Kárpát-medence és a világAblonczy Balázs–Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. TLA, Budapest, 2005. 449 p.

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris, Budapest, 2005. 547 p.

Ábrahám Barna–Stekovics Rita–Gereben Ferenc: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. PPKE BTK, Piliscsaba, 2003. 548 p.

Balogh Artúr: A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján. Voggenreiter, Berlin, 1928. 339 p.

Barany, Zoltan: A kelet-európai cigányság. Rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika. Atheneum 2000, Budapest, 2003. 384 p.

Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. TLA, Budapest, 1999. 319 p.

Bárdi Nándor–Fedinec Csilla (szerk.): Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. TLA, Budapest, 2000. 279 p.

Bárdi Nándor–Lagzi Gábor (szerk.): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. TLA, Budapest 2001. 162 p.

Bárdi Nándor–Fedinec Csilla (szerk.): Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. TLA, Budapest, 2003. 342 p.

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Kalligram, Pozsony, 2004. 271. p.

Bárdi Nándor–Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 438 p.

Bencsik Péter: A magyar úti okmányok története, 1867–1945. Tipico Design, Budapest, 2003. 179 p.

Bencsik Péter–Nagy György: A magyar úti okmányok története 1945–1989. Tipico Design, Budapest, 2005. 275 p.

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. Osiris–Századvég, Budapest, 1995. 289 p.

Blénesi Éva–Mandel Kinga–Szarka László (szerk.): A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA ENKI, Budapest, 2005. 292 p.

Bodonyi Ilona: Idők szorításában. A magyar kisebbségek helyzete a szomszédos országokban 1920 és 1933 között. Kairosz, Bp., 2002. 260 p.

Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások éveiben 1985–1995. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel–Budapest, 1996. 459 p.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985. 1–2. k. Európa, Budapest, 1989. 520 p., 328 p.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében. MTA, Budapest, 1930. 432 p.

Czoch Gábor–Fedinec Csilla (szerk.): Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. TLA, Budapest, 2006. 308 p.

Csepeli György: A nagyvilágon e kívül... Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon, 1970–2002. Jószöveg Műhely, Budapest, 2002. 180 p.

Csepeli György–Örkény Antal–Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében. Balassi, Budapest, 2002. 180 p.

Csernicskó István–Váradi Tamás (szerk.): Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Tinta, Budapest, 1996. 102 p.

Dobos Ferenc: Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. BFI–Books in Print–Osiris, Budapest, 2001. 396 p.

Gábrityné Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Anyanyelvű oktatásunk. MTT, Szabadka,

https://www.mtaki.hu/docs/fedinec_csilla_magyar_iskolahalozat_karpataljan_szabadka_1997.pdf

Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. Magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson, 1925–1939. MTA ENKI–Gondolat, Budapest, 2007. 396 p.

"Az elsülyedt jelek." I. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képző- és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003. 238 p.

Fábri István–Horváth Tamás (szerk.): A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. MÁSZ–MZA ENKI–TLA, Budapest, 2003. 153 p.

Fejős Zoltán–Küllős Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990. 319 p.

Fejős Zoltán: A chicagói magyarok két nemzedéke, 1890–1940. Az etnikai örökség megőrzése és változása. Közép-Európa Intézet, Budapest, 1993. 299 p.

Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. TLA, Budapest, 2002. 279 p.

https://mek.oszk.hu/05900/05934/05934.pdf

Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. TLA, Budapest, 2004. 301 p.

Für Lajos: Kisebbség és tudomány. Magvető, Budapest, 1989. 242 p.

Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. A kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919–1920. Maecenas, Budapest, 1989. 228 p. [Trianon and the protection of minorities. Corvina, Budapest, 1992. 172 p.]

Gereben Ferenc–Lőrincz Judit–Nagy Attila: Magyar olvasáskultúra határon innen és túl.

Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Osiris, Budapest, 1999. 278 p.

Gereben Ferenc (szerk.): Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities, Piliscsaba, 2001. 320 p.

Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás. A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata. Lucidus, Budapest, 2005. 215 p.

Glatz Ferenc (szerk.): Magyarország és a magyar kisebbségek. Történeti és mai tendenciák. MTA, Budapest, 2002. 199 p.

Győri-Nagy Sándor–Kelemen Janka (szerk.): Kétnyelvűség a Kárpát-medencében. I–II. k. Széchenyi Társaság, Budapest, 1991., 1992.; 132 p., 141 p.

Iead, Osamu–Halász Iván–Kántor Zoltán–Majtényi Balázs–Vizi Balázs (szerk.): The Hungarian status law: nation building and/or minority protection. Slavic Research Center Hokkaido Univ., Sapporo, 2004. 627 p.

Kanyó Tamás (szerk.): Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. L’Hartmann–MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2002. 189 p.

Kontra Miklós (szerk.): Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1991. 163 p.

Kontra Miklós (szerk.): Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. MTA Nyelvtud. Int. , Bp., 1992. 189 p.

Kontra Miklós–Saly Noémi (szerk.): Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris, Budapest, 1998. 458 p.

Kontra Miklós (szerk.): Language: a right and a resource approaching linguistic human rights. CEU Press, Budapest–New York, 1999. 346 p.

Kontra Miklós–Hattyár Helga (szerk.): Magyarok és nyelvtörvények. TLA, Budapest, 2002. 140 p.

Kontra Miklós (szerk.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2005. 252 p.

Kornis Gyula: Az elszakított magyarság közoktatásügye. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 1927. 230 p.

Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris, Budapest, 1996. 238 p.

Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. FKI, Budapest, 2005. 195 p.

Kunz Egon: Magyarok Ausztráliában. TLA, Budapest, 1997. 249 p. [The Hungarians in Australia. Blackburn, Melbourne, 1985.]

Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. Optimum, Budapest, 1989. 551 p.

Molnár Gusztáv (szerk.): Autonómia és integráció. Magyar Szemle, Budapest, 1993. 185 p.

Nádor Orsolya–Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek. Nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai, Budapest, 2003. 230 p.

Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája az elszakított területeken 1918–1928. Magyar Nemzeti Szövetség, Budapest, 1930. 460 p.

Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918–1920. Kossuth, Budapest, 1983. 451 p.

Papp Z. Attila–Veres Valér (szerk.): Kárpát panel 2007 a Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti

Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Csokonai, Debrecen, 1997. 264 p.

Pucsi Barna Gyula: A cigánykérdés "gyökeres és végleges megoldása". Tanulmányok a XX. századi "cigánykérdés" történetéből. Csokonai, Debrecen, 2004. 284 p.

Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880–1940. Akadémiai, Budapest, 1982. 638. [From Hungary to the United States, 1880–1914. Akadémiai, Budapest, 225 p.]

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920–1953. Osiris, Budapest, 1995. 240 p.

Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris, Budapest, 1996. 378 p.

Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris, Budapest, 2006. 279 p.

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 2007. 207 p.

Rónai András: Térképezett történelem. Magvető, Budapest, 1989. 349 p.

Sipos Lajos (szerk.): Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében. Pont, Budapest, 2003. 211 p.

Stark Tamás: Zsidóság és vészkorszakban és a felszabadulás után, 1939–1955. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1995. 109 p. [Hungarian Jews during the Holocaust and after the Second World War, 1939–1949. Columbia Univ. Press, Boulder–New York, 2000. 174 p.]

Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Lucidus, Budapest, 2006. 259 p.

Szabó Andrea–Bauer Béla–Laki László–Nemeskéri István (szerk.): Mozaik 2001. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002. 288 p.

Szarka László: Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Ister, Budapest, 1998. 377 p.

Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Lucidus, Budapest, 2004. 342 p.

Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében 1956–1962. Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. MTA ENKI–Gondolat, Budapest, 2002. 417 p.

Szesztay Ádám (szerk.): Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Lucidus, Budapest, 2006. 245 p.

Tanka László (főszerk.): Magyar Amerika. A tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben. Médiamix, Salgótarján, 2002. 303 p.

Tilkovszky Loránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941). Akadémiai, Budapest, 1967. 349 p.

Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 840 p.

Várdy, Steven Bela: Magyars in America. Simon Publications, St. Petersburg, 2001. 215 p.

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Osiris, Budapest, 2001. 256 p.

Zeidler Miklós (szerk): Trianon. Osiris, Budapest, 2003. 932 p.

(Cseh)Szlovákia

Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938. Lilium Aurum–Forum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002. 347 p.

Borsody István: A magyar–szlovák kérdés alapvonalai. Budapest, 1939. 59 p.

Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában, 1918–1938. Méry Ratio, Somorja, 2002. 204 p.

Bobák, Ján: Maďarská otázka v Česko-Slovensku v rokoch 1944–1948. Matica slovenská, Martin, 1996. 199 p.

Čierna-Lantayová, Dagmar: Podoby česko-slovensko-maďarského vztahu 1938–1949. Veda, Bratislava, 1992. 203 p.

Czoch, Gábor–Kocsis, Aranka–Tóth, Árpád (szerk): Kapitoly z dejín Bratislavy. Kalligram, Bratislava, 2006. 494 p.

Cornelius, Deborah S.: In Search of the Nation. The New Generation of Hungarian Youth in Czechoslovakia 1925–1934. Colorado Columbia University Press, Boulder, 1998. 413 p.

Anna M. Drabek–Horst Haselsteiner–Richard G. Plaschka–Arnold Suppan (szerk.): Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938–1948. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1997. 255 p.

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág jelentés a Garam mentéről. Madách–Szépirodalmi,

Gabzdilová, Soňa: Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Lilium Aurum–Nadácia Katedra, Dunajská Streda, 1999. 128 p.

Gajdoš, Marian–Konečný, Stanislav (szerk.): Etnické minority na Slovensku. História, súčasnosť, súvislosti. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 1997. 263 p.

Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980. Akadémiai, Bp. 1982. 443

Gyönyör József: Terhes örökség a magyarság lélekszámának és sorsának alakulása Csehszlovákiában. Madách-Posonium, Pozsony, 1994. 384 p.

Ellenpróbák. A szlovák-magyar viszony vizsgálata szociológiai és etnopszichológiai módszerekkel Szlovákiában. Márai Sándor Alapítvány–Nap K., Dunaszerdahely, 1995. 248 p.

Esterházy János: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. (Összeáll. Molnár Imre.) Ister, Budapest, 2000. 299 p.

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Madách, Pozsony/Bratislava, 1992. 92 p.

Fazekas József (öszeáll.): Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza 1918–1945. Kalligram, Pozsony, 1993. 300 p.

Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram, Pozsony, 1993. 289 p.

A felvidéki magyarság húsz éve 1918-1938. Egyetemi Ny., Bp., 136 p.

Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Ister, Budapest, 2003. 443 p.

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918–1945. Kalligram, Pozsony, 2007. 296 p.

Fogarassy László: Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában 1919-1939.Fónod Zoltán: Üzenet. A magyar irodalom története Cseh/Szlovákiában 1918–1945. [2. kiad.] Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 2002. 328 p.

Hamberger Judit: Csehszlovákia szétválása egy föderációs kísérlet kudarca. TLA, Budapest, 1997. 193 p.

Hamberger Judit: Szlovákokról és csehekről magyar szemmel. Kalligram, Pozsony, 2000. 329 p.

Haraksim, Ľudovít (szerk.): Národnosti na Slovensku. Veda, Bratislava, 1993. 161 p.

Hronský, Marián: Boj o Slovensko a Trianon. 1918–1920. Národné literárne centrum–Dom slovenskej literatúry, Bratislava, 1998. 327 p.

Horváth Gyula (szerk.): Dél-Szlovákia. Dialog-Campus, Pécs–Budapest. 2004. 525 p.

Irmanová, Eva: Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Albis International, Ústí nad Labem, 2005. 316 p.

Ivaničková, Edita–Simon Attila (szerk.): Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Somorja–Pozsony, 2006. 122 p.

Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945–1948. [3. kiad.] Madách, Pozsony, 1992. 325 p.

Jócsik Lajos: Iskola a magyarságra. Egy nemzedék élete húsz éves kisebbségben. Nyugat, Budapest, 1939. 178 p.

Jócsik Lajos: Idegen igában húsz év cseh uralom alatt. Athenaeum, Budapest, 1940. 230 p.

Jócsik Lajos: Hazatérés. Tájékozódás. Janus Pannonius Társaság, Pécs, 1942. 78 p.

Kamenec, Ivan: Trauma. Az első Szlovák Köztársaság 1939–1945. Aura, Budapest, 1994. 158 p.

Kemény G. Gábor: Így tünt el egy gondolat. A felvidéki magyar irodalom története 1918–1938. MEFHOSZ, Bp., 160 p.

Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998. 401 p.

Kovács Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között (1918–1938). Fórum Kisebbségkutató Int.–Lilium Aurum, Somorja – Dunaszerdahely, 2004. 196 p.

Lampl Zsuzsa: Magyarnak lenni. A szlovákiai magyarok értékrendje. Fórum Intézet, Somorja, 2007. 187 p.

Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 2000. 368 p.

Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris–Lilium Aurum, Budapest–

Fazekas József–Hunčik Péter- Tóth Károly (szerk.) Magyarok Szlovákiában Összefoglaló jelentés (1989–2004 ) I.;

II. Fazekas József–Hunčik Péter (szerk.): Dokumentumok, kronológia (1989–2004);

III. Csanda Gábor–Tóth Károly (szerk.): Kultúra (1989–2006);

IV. László Béla–A. Szabó László–Tóth Károly (szerk.): Oktatásügy (1989–2006)] Lilium Aurum–Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja–Dunaszerdahely, 2006. 478 p., 459 p., 325 p., 314 p.

Molnár Imre: Esterházy János 1901-1957. Nap, Dunaszerdahely, 1997. 336 p.

Mosný, Peter– Olejník, Milan–Šutaj, Štefan: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku. Veda, Bratislava, 2002. 158 p.

Kmeť, Norbert–Marušiak, Juraj (szerk.): Slovensko a režim normalizácie. Vydavateľstvo Michala Vaška pre Ústav politických vied SAV, Prešov, 2003. 304 p.

Peéry Rezső: Gondolatok a tehervagonban, avagy Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében. Cikkek, esszék, tanulmányok, levelek 1945-1948. [vál. Filep Tamás Gusztáv– Tóth László] Kalligram, Pozsony, 1993. 323 p.

Peéry Rezső: A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában. (Vál., jegyz. Filep Tamás Gusztáv–Tóth László.) Kalligram, Pozsony, 1994. 469 p.

Popély Gyula: Ellenszélben. (A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztársaságban 1918–1925.) Kalligram, Pozsony, 1995.

Popély Gyula: Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből (1918–1938). Madách-Posonium, Pozsony, 2005. 371 p.

Sallai Gergely: Az első bécsi döntés. Osiris, Budapest, 2002. 269 p.

Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése 1939–1945. Kalligram, Pozsony, 1993. 260 p.

Šutaj, Štefan (szerk.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 1990. 230 p.

Šutaj, Štefan: Reslovakizácia. Zmena národnosti časti obyvatelstva Slovenska po II. svetovej vojne. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 1991. 68 p.

Šutaj, Pavol: "Akcia Juh". Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 1993. 88 p.

Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948. Východiská a prax politiky k maďarskej menšine na Slovensku. Veda, Bratislava, 1993. 196 p.

Šutaj, Štefan (szerk.): Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Universum, Prešov, 2004. 120 p.

A szlovákiai magyarság élete 1938-1942. Athenaeum, Bp., 1941. 216 p.

Szvatkó Pál: A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve. Révai, Bp., 1938. 205 p.

Szvatkó Pál: A változás élménye. (Vál. Filep Tamás Gusztáv–G. Kovács László) Kalligram, Pozsony, 1994. 340 p.

Tóth László (szerk.) Filep Tamás Gusztáv (társszerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998. I–IV. k. [I. Történelem, Szociológia, demográfia, nyelvfejlődés, nyelvhasználat, a mindennapok kultúrája, egyház és vallás, II. Oktatásügy – közművelődés – sajtó, rádió, televízió, III. Irodalom, tudomány, könyvkiadás – színház – képzőművészet – ének, zene – tánc, IV. Művelődéstörténeti kronológia – könyvészet – mutatók] Ister, Budapest, 1998–2000. 260 p., 430 p., 368 p., 367 p.

Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. Tatran–Szépirodalmi, Budapest–Bratislava, 1967. 311 p.

Turczel Lajos: Magyar sportélet Csehszlovákiában, 1918–1938. Madách, Pozsony, 1992. 180 p.

Turczel Lajos: Visszatekintések a szlovákiai magyar kisebbségi lét első szakaszára. [2. bőv.

Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről. Kalligram, Pozsony, 2001. 703 p. [ Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Trilógia o dejinách maďarskej menšiny. Bratislava, Kalligram, 2002. 863 p.]

Zalabai Zsigmond: Hazahív a harangszó Ipolypásztó népélete 1918-1945. Szépirodalmi–

Zelenák, Peter: Slovensko-maďarské vztahy v 20. storočí. Historický ústav SAV, Bratislava, 1992. 112 p.

Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában. Vyd. polit. lit.,

Zvara, Juraj: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Epocha, Bratislava, 1969. 144 p.Ukrajna

Balla D. Károly (szerk.): Mezsgyén állva. A kárpátaljai magyar értelmiség az ezredforduló küszöbén. Galéria, Ungvár–Budapest, 1993. 175 p.

Balla D. Károly: Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. Galéria, Ungvár–Budapest, 1993. 172 p.

Balla D. Károly: Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében. Magyar Napló, Budapest, 2000. 66 p.

Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. (Előszó és jegyzetek: Szigethy Gábor.) Magvető, Budapest, 1988. 71 p.

Baranyi Béla (szerk.): Magya –ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen, 2008. 205 p.

Болдижар, Михайло: Історія Закарпаття між світовими війнами. Ужгород, 2001. 148 p.

Болдижар, Михайло та ін.: Державно-правовий статус Закарпаття (Підкарпатської Русі) в складі Чехословаччини. Ужгород, УжНУ, 2001. 240 p.

Болдижар, Михайло–Панов, Ален: Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т. Масарика. Ужгород, Закарпаття, 2005. 102 p.

Bendász István: Részletek a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéből. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. 306 p.

Beregszászi Anikó–Csernicskó István–Orosz Ildikó: Nyelv, oktatás, politika. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2001. 143 p.

Beregszászi Anikó–Csernicskó István: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. PoliPrint, Ungvár, 2006. 107 p.

Botlik József–Dupka György: Ez hát a hon… Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918–1991. Mandátum–Universum, Budapest–Szeged, 1991. 298 p.

Botlik József: Gát. Száz magyar falu könyvháza kht, Budapest, 2001. 231 p.

Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. 1–2. k. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza, 2005. 552 p., 436 p.

Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 1998. 309 p.

Csernicskó István (szerk.): A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2004. 285 p.

Данилюк, Дмитро: Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII – перша пол. ХХ ст.). Патент, Ужгород, 1999. 352 p.

Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Budapest, 1990. 230 p.

Dupka György–Horváth Sándor–Móricz Kálmán: Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a ’80-as évek végén. Kárpáti, Ungvár, 1990. 127 p.

Dupka György–Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon. Kárpáti, Uzshorod, 1987. 71 p.

Dupka György (szerk.): "Sötét napok jöttek…" Koncepciós perek magyar elítéltjeinek emlékkönyve 1944–1955. Intermix, Ungvár–Budapest, 1993. 166 p.

Dupka György (szerk.): Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól (1944–1946). Intermix, Ungvár–Budapest, 1993. 323 p.

Dupka György: Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 211 p.

Гранчак, Іван (відп. ред. і кер. авт. кол.): Нариси історії Закарпаття. Т. 2. Ужгород, Видавництво «Закарпаття», 1995.

Eperjesi Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében. Magyar Napló–Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, Budapest, 2003. 326 p.

Fábry Zoltán: Az éhség legendája. Kárpátalja: 1932. Az Út, Pozsony, 1932. 46 p.

Fedinec Csilla (szerk.): Kárpátalja 1938–1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. TLA, Budapest, 2004. 276 p.

Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1999. 160 p.

Kacsur Gusztáv (szerk.): Tíz év a kárpátaljai magyarság szolgálatában. KMKSZ, Ungvár, 1999. 136 p.

Kovács Miklós: Üzenet a kalapács alól. KMKSZ, Ungvár, 1998. 252 p.

Лойко, Лариса: Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність. Фоліант, Київ, 2005. 634 p.

Макаpа, Микола–Мигович, Іван: Закаpпатський соціум: Етнол. аспект. HАH Укpаїни. Інститут соціології та ін. Ужгоpод, Патент, 2000. 158 p.

Mónus Gyula–Szerényi Ferdinánd: Bene – Beňa község jelene és múltja. Szociográfiai tanulmány. Kálvin ny., Beregszász, 1934. 71 p.

Móricz Kálmán: Nagydobrony. [2. jav. kiad.] Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum, Budapest–Beregszász, 1995. 348 p.

Офіцинський, Роман: Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). Інститут історії України Національної Академії наук України, Київ, 1997. 244 p.

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér. Kozma Miklós pokoljárása a médiában és a politikában, 1919–1941. 1-2. k. PolgArt, Budapest, 2000. 843 p.

Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében 1989–1999. PoliPrint, Ungvár, 2005. 183 p.

Peyer-Müller Fritz: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között – kitekintéssel a jelenre. Lux, Kazincbarcika, 1994. 467 p.

Popovics Béla: Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó tükrében. Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Munkács, 2005. 358 p.

R. Vozáry Aladár: Így történt! 1944. március 19. – 1945. január 18. Halász Pál Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1945. 160 p.

Rékai Miklós: A munkácsi zsidók "terített asztala". Néprajzi tanulmány. Osiris, Budapest, 1997. 204 p.

S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi, Budapest, 1994. 128 p.

S. Benedek András: A megmaradás esélyei. Tanulmányok, esszék, kritikák. Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum, Budapest–Beregszász, 1996. 160 p.

Schober Ottó: Színfalak előtt, mögött, nélkül. Epizódok a Beregszászi Népszínház történetéből. Intermix, Ungvár–Budapest, 1996. 212 p.

Товт, Михайло: Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку). Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», Ужгород, 2002. 160 p.

Токар, Маріан: Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919–1939). Ужгород, 2006. 380 p.

Вегеш, Микола: Карпатська Україна 1938–1939 років у загальноєвропейському історичному контексті. Т. 1–2. Ужгородський державний університет, Ужгород, 1997. 235 p., 198 p.

Вегеш, Микола–Віднянський, Степан: Країни Центрально-Східної Європи та українське питання. 1918–1939. Національна Академія Наук України, Інститут історії України та ін., Київ – Ужгород, 1998. 257 p.

Вегеш, Микола–Гиря, Василь–Король, Іван: Угорська іредента на Закарпатті між двома світовими війнами 1918–1939. Ужгород, Колір Прінт, 1998. 130 p.

Útközben. Tanulmányok a kárpátaljai magyarságról. KMKSZ, Ungvár, 1998. 172 p.

Zelei Miklós: A kettézárt falu. Dokumentumregény. Budapest, Ister, 2000. 278 p.

Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920–1945. Napvilág, Budapest, 1998. 159 p.

Zelei Miklós: A 342-es határkő: negyedszázad Kárpátalján. KMKSZ, Ungvár, 2006. 419 p.

Románia

A. Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. A magyar kisebbség és a városfejlesztés, a Korunk harminc évfolyama tükrében. Héttorony, Bp., 1988. 93 p.

Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Pro-Print, Csíkszereda, 1999. 482 p.

Bakk Mikós: Lassú valóság. Cikkek tanulmányok egy le nem zárult évtizedről. Ambrózia, Kézdivásárhely, 2002. 222 p.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia. Politikai, Bukarest, 1979. 263 p.

Bancoş, Dorel: Social şi naţional in politica guvernului Ion Antonescu. Eminescu, Bucureşti, 2000. 397 p.

Bárdi Nándor (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes években". Pro-Print, Csíkszereda, 2005. 687 p.

Biró Zoltán–Gagyi József–Péntek János (szerk.): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Kriterion, Bukarest, 1987. 244 p.

Biró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról. Pro-Print, Csíkszereda, 1988. 209 p.

Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben románok és magyarok 1867–1940. Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 527 p.

Bíró Sándor: The nationalities problem in Transylvania, 1867–1940. A social history of the Romanian minority under Hungarian rule, 1867–1918 and the Hungarian minority under Romanian rule, 1918–1940. Boulder–Columbia Univ. Press, Colorado–New York, 1992. 744 p.

Bodó Barna (szerk.): Romániai magyar évkönyv 2000–2006. [évente, I-VII. köt.] Szórvány Alapítvány–Polis, Temesvár–Kolozsvár

Bottoni, Stefano: Transilvania Rossa. Il comunismo romeno e la question nazionale (1944–1965). Carocci, Bologna, 2007. 238 p.

Bözödi György: Székely bánja. MEFHOSZ, Bp., 1939. 323 p.

Brubaker, Rogers– Feischmidt Margit– Fox, Jon– Grancea, Liana: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton Univ. Press, 2006. 504 p.
Carmilly–Weinberger, Moshe: A zsidóság története Erdélyben, 1623–1944. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1995.

Cesereanu, Ruxandra (szerk.): Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional. Polirom, Bucureşti, 2006. 216 p.

Csatári Dániel: Forgószélben. (Magyar–román viszony 1940–1945). Akadémiai, Budapest, 1968. 492 p.

Csoma Gergely: Moldvai csángó magyarok. Corvina, Budapest, 1988. 144 p.

Deér József (szerk.): Erdély. Atheneum, Budapest., 1941. 441 p.

Deletant, Dennis: Ceauşescu and the Securitate: coercition and dissent in România, 1965–1989. M. A. Sharpe, London, 1996. 424 p.

Deletant, Dennis: Communist terror in Romania. Gheorghiu-Dej and the Police State 1948–1965. Hurst & Company, London, 1999. 351 p.

Deletant, Dennis: România sub regimul comunist. Academia Civică, Bucureşti, 2006. 236 p.

Diószegi László–R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990. 157 p.

Dobrinescu, Valeriu Florin: România şi Ungaria de la Trianon la Paris (1920–1947). Bǎtǎlia diplomaticǎ pentru Transilvania. Viitorul Românesc, Bucureşti, 1996. 303 p.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. [6. kiad.] Fekete Sas, Budapest, 2001. 595 p.

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989. Napvilág, Budapest, 2007. 526 p.

Fritz László–Sulyok István: Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929. Juventus, Kolozsvár, 1930. 272 p.

Gagyi József: A krízis éve a Székelyföldön 1949. Pro-Print, Csíkszereda, 2004. 217 p.

Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Magvető, Bp., 1983. 525 p.

Gidó Attila (szerk.): Magyar–zsidó viszony a 20. századi Erdélyben.

Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld. Dialóg Campus–MTA RKK, Budapest–Pécs, 2003. 454 p.

Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély. Dialóg Campus, Pécs–Budapest, 2006. 586.

Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1930–1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2007. 333 p.

Hunya Gábor–Réti Tamás–R. Süle Andrea–Tóth László: Románia 1944–1990. Gazdaság- és politikatörténet. Atlantisz Medvetánc, Budapest, 1990. 323 p.

Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. [2. bőv. kiad.] Aurora, München, 1976. 426 p. [National minorities in Romania change in Transylvania. Columbia Univ. Press, New York, 1982. 355 p.; Nationale Minderheiten in Rumänien Siebenbürgen im Wandel. Braumüller, Wien, 1981. 322 p.]

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. (Vál. Balázs Sándor.) Kriterion, Bukarest, 1993. 253 p.

Jakabffy Elemér–Páll György: A bánsági magyarság húsz éve Romániában 1918–1938. Studium, Budapest, 1939. 240 p.

Iancu, Gheorghe: Problema minoritǎţilor etnice din România în documente ale Societǎţii Naţiunilor (1923–1932). Argonaut, Cluj-Napoca, 2002. 383. p.

K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromis Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918–1928. Ungarisches Inst., München, 1993. 470 p.

K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Pro-Print, Csíkszereda, 2007. 382 p.

Kacsó Sándor (szerk.): Erdélyi Magyar Évkönyv. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve. Brassói Lapok és Népújság, Brassó, 1937. 219 p.

Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970. Kriterion, Bukarest, 1971. 418 p.

Kántor Lajos–Kötő József: Magyar színház Erdélyben, 1919-1992. Kriterion, Bukarest, 1994.

Koppándi Sándor (szerk): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p.

Kós Károly–Paál Árpád–Zágoni István: Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere. [Kolozsvár, 1921.] Idegennyelvű folyóiratkiadó, Budapest, 1988. 48 p.

Köpeczi Béla (főszerk.): Erdély története. 1830-tól napjainkig. III. k. Akadémiai, Budapest, 1986. 1945 p.

L. Balogh Béni: A magyar–román kapcsolatok 1939–1940-ben és a második bécsi döntés. Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 429 p.

Leuştean, Lucian: România şi Ungaria în cadrul "Noii Europe" (1920–1923). Polirom, Iaşi, 2003. 268 p.

Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete 22 esztendő kisebbségi sorsban. [Fraternitás 1941.] Pallas-Akad, Csíkszereda, 2004. 340 p.

Livezeanu, Irina: Cultural politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, & ethnic struggle, 1918–1930. Cornell University Press, Ithaca, New York, 1995. 340 p.

Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Pro-Print, Csíkszereda, 2004. 207 p.

Lükő Gábor: A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. [3. jav. bőv. kiad.] Táton, Budapest, 2002. 353 p.

Mandel Kinga–Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, 2007, 268 o.

Márton János–Székely István Gergő (szerk.): Elemzések az RMDSZ-ről

Mikecs László: Csángók. Optimum, Budapest, 1989. 444 p.

Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. [Brassói Lapok, 1924.] H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996. 270 p.

Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. [Studium, 1941.] Optimum, Budapest, 1988. 326 p.

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. [Erdélyi Fiatalok, 1931.] Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 207 p.

Murvai László: Fekete Fehér Könyv. Stúdium, Kolozsvár, 1996. 133 p

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. [ETI, 1944.] Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 1994. 300 p.

Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén, 1949–1962. Pro-Print, Csíkszereda, 2001. 279 p.

Papp Z. Attila: Sétanyomatok. Szocioesszék. Pro-Print, Csíkszereda, 2001. 190 p.

Papp Z. Attila: Keretizmus. A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, 2005. 242 p.

Papp Z. Attila (szerk.): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, 2005. 239 p.

Péntek János–Benő Attila: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2003. 222 p.

Péntek János: Anyanyelv és oktatás. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004. 165 p.

Pomogáts Béla: A romániai magyar irodalom. Bereményi, 1992. 231 p.

Pozsony Ferenc–Kinda István (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005. 353 p.

Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. TLA, Budapest, 1999. 293 p.

Pozsony Ferenc: A moldvai csángó magyarok. Gondolat–Európai Folklór Intézet, Bp., 2005. 263 p. [The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus, Toronto, 2006. 292 p.]

Puşcaş, Vasile (szerk.): Transilvania şi aranjamentele europene, 1940–1944 Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca, 1995. 162 p.

Raffay Ernő: Erdély 1918–1919-ben. Magvető, Budapest, 1987. 389 p.

Salat Levente: Filippika az idő ellen. Komp-Press, Kolozsvár, 1996. 227 p.

Salat Levente–Enache, Smaranda (szerk.): Etnoculturală Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german. A román–magyar kapcsolatok és a francia–német megbékélési modell. Romanian–ungarian realtions and the French-German Reconcilation. Liga Pro Europa–Centrul de Resurse Pentru Diversitate, Târgu Mureş–Cluj, 2004. 639 p.

Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940–1944). Egyetemi ny., Budapest, 1946. 42 p.

Tánczos Vilmos: Hungarians in Moldavia. TLF, Budapest, 1998. 24 p.

Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Komp-Press, Kolozsvár, 1996. 261 p. [Aufgetan ist das Tor des Ostens volkskundliche Essays und Aufsätze. Pro-Print, Csíkszereda, 1999. 303 p.

Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. 1k. Scientia, Kolozsvár, 2002. 502 p., 422 p.

Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. 2k. Scientia, Kolozsvár, 2002. 502 p., 422 p.

Tănase, Stelian: Elite şi societate. Guvernarea Gheorhiu-Dej 1948–1965. Humanitas, Bucureşti, 1998. 276 p.

Tibori Szabó Zoltán: Teleki Béla erdélyisége. Embernek maradni embertelen időkben. Nis, Kolozsvár, 1993. 66 p.

Tismăneanu, Vladimir: Stalinism for all seasons. A political history of Romanian Communism. University of California Press, Berkeley, 2003. 395 p.

Tismăneanu, Vladimir–Dobrincu, Dorin–Vasile, Cristian: Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România raport final. Humanitas, Bucureşti, 2007. 879 p.

Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből II. (1987) Malakoff, Paris, 1990. 191 p.

Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete, 1945-1989. Magyarságkut. Int.,

Trencsényi Balázs–Petrescu, Dragoş–Petrescu, Cristina–Iordachi, Constantin–Kántor Zoltán (szerk.): Nationalizing Minorities and Homeland Politics. Nationalism and Contested Identities: Case Studies on Romanians and Hungarians. Regio Books–Polirom,

Venczel József: Erdélyi föld, erdélyi társadalom. (Vál. Székely András Bertalan.) KJK, Budapest, 1988. 271 p.

Verdery, Katherine: National ideology under socialism: identity and cultural politics in Ceauşescu's Romania. University of California Press, Los Angeles, 1991. 406 p.

Vince Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 347 p.

Vlad, Georgescu (szerk.): Romania 40 years (1944–1984). Praeger, New York, 1985. 92 p.

Szerbia, Horvátország, SzlovéniaA. Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségi politika a Bácskában, 1941. Akadémiai, Budapest, 1984. 63 p.

A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Kossuth,

A. Sajti Enikő: Kényszerpályán. Magyarok Jugoszláviában, 1918–1941. Hispánia, Szeged, 1997. 132 p.

A. Sajti Enikő: Hungarians in the Vojvodina 1918–1947. Columbia University Press, New York, 2003. 312 p.

A. Sajti E. Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbségek. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Napvilág, Budapest, 2004. 416 p.

Arday Lajos–Joó Rudolf–Tarján G. Gábor (szerk.): Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv–magyar határ mentén. 1–2. k. Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1987. 739 p.

Arday Lajos (szerk.): Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. TLA, Budapest, 1994. 199 p.

Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. BIP, Budapest, 2002. 387 p.

Arday Lajos: Reformok és kudarcok. Jugoszlávia utolsó évtizedei és ami utána következett. BIP, Budapest, 2002. 351 p.

Bacsa Gábor: A magyar–jugoszláv határ megállapítása és kitűzése. (A trianoni szerződés szerint.) 1921–1924. Budapest, Püski Kiadó, 1998. 224 p.

Bašić, Goran (szerk.): Demokratija i nacionalne manjine. Centar za istraživanje etniciteta, Beograd, 2002. 290 p.

Bence Lajos: Hungarians in Slovenia. TLA, Budapest, 1998. 22 p.

Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért. A szlovéniai magyarság 70 éve. [2. bőv. kiad.] Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet–Hazánk, Lendva–Győr, 1996. 165 p.

Bence Lajos–Göncz László–Kulčar, Silvija–Unger, Mira: Miért? Zakaj? Lendavski zveski. Lendvai füzetek. 16. Lendva/Lendava, 1998.

Botlik József–Csorba Béla–Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adatok a délvidéki magyarság történetéhez. Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum, Budapest, 1994. 343 p.

Bori Imre: Identitáskeresőben művelődéstörténeti tanulmányok, művelődéspolitikai cikkek. Forum, Újvidék, 2000. 343 p.

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. [5. kiadás] Forum, Újvidék, 1999. 402 p.

Bosnyák István: Politikai symposion a Délvidéken. 1. k. Egy ellenzéki magyar nemzedék világ-képe 1961–1965. 2. k. Egy ellenzéki nemzedék mozgalmi kibontakozása és veresége. JMMT, Újvidék, 2003., 2006. 301 p., 304 p.

Csorba Béla–Matuska Márton–Ribár Béla (szerk.): Rémuralom a Délvidéken. Tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitásokról. Atlantis, Újvidék, 2001. 268 p.

Csorba Béla: Egy végjáték kezdete. Osiris–BIP–Pro Minoritate Alapítvány, Budapest, 2002. 116 p.

Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918–1941. Püski, Budapest, 1995. 499 p.

Csuka János: Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve, 1920–1940. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1996. 111 p.

Gráfik Imre (szerk.): Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből. TLA, Bp., 1994. 184 p.

Dimić, Ljubodrag: Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. III. Beograd, 1997. 541 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Vajdasági útkereső. Kutatások, tanulmányok, jelentések. MTT, Szabadka, 1998. 334 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Vajdasági marasztaló. MTT, Szabadka, 2000. 374 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT, Szabadka, 2001. 428 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Holnaplátók. Ifjúsági közérzetmérleg. MTT, Szabadka, 2002. 298 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Kisebbségi létjelenségek szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. MTT, 2003. 390 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Közérzeti barangoló. Műhely-és előadás-tanulmányok. MTT, Szabadka, 2005. 233 p.

Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Oktatási oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT, Szabadka, 2006. 201 p.

Gaćeša, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu 1919-1941. Matica srpska, Novi

Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris Kiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 1999. 288 p.

Göncz László (szerk.): A Mura mente és a trianoni békeszerződés. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2000. 207 p.

Göncz László: A muravidéki magyarság 1918–1941. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2001. 367 p.

Göncz László: Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941–1945. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2006. 309 p.

Hódi Sándor: Nemzeti önkép régiókutatás. Logos, Tóthfalu, 2003. 276 p.

Hódi Sándor: A nemzeti identitás zavarai. Forum, Újvidék, 1992. 134 p.

Hornyák Árpád: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Forum, Újvidék, 2004. 355 p.

Hornyik Miklós (vál.): Jugoszláviai magyar művelődéstörténet. M. Nyelv, Irodalom és

Janjetović, Zoran: Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–1941. INIS, Beograd, 2005. 457 p.

Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. A délszláv állam története. Aula, Budapest 1999. 376 p.

Kasaš, Aleksandar: Madjari u Vojvodini 1941–1946. Novi Sad, 1996. 247 p.

Kende Ferenc: Magyarokról magyaroknak. Népkisebbségi tanulmányok. Noviszád, 1940. 159 p.

Kocsis Károly: Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén. Egy felrobbant etnikai mozaik esete. TLA, Budapest, 1993. 60 p.

Končar, Ranko: Opozicione partije i autonomija Vojvodine 1929–1941. MiR, Novi Sad, 1995. 376 p.

Kovács Attila: Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2004. 452 p.

Lábadi Károly: Laskó. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., Budapest, 2002. 172 p.

Matuska Márton: A megtorlás napjai. Forum, Újvidék, 1991. 393 p.

Mesaroš, Šandor: Položaj mađara u Vojvodini 1918–1929. Institut za Istoriju–Filozofski

Mesaroš, Šandor: Mađari u Vojvodini 1929-1941. Institut za Istoriju–Filozofski Fakultet,

Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki magyar fátum. 1–2. k. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995., 2001. 222 p., 90 p.

Mirnics Károly: Kisebbségi sors. Fórum Kiadó, Újvidék, 1993. 139 p.

Mirnics Károly: Kis-Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségről. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1996. 175 p.

Miodrag, Mitić: Nacionalne manjine. Prava pripadnika manjina i zaštita teritorijalnog integriteta država. Službeni list SRJ, Beograd, 1998. 516 p

Nikola Pantelić (szerk.): Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etničkim zajednicama. Etnografski institut SANU, Beograd, 1998. 310 p.

Nikola Pantelić (szerk.): Etnički i etnokulturni kontakti u panonsko-karpatskom prostoru. Etnografski institut SANU, 1997. 145 p.

Pejin Attila: A zentai zsidóság története. Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta, 2003. 364 p.

Polonyi Péter–A. Sajti Enikő: Mao – Tito. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 307 p.

Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. Forum, Újvidék, 1979. 266 p.

Sokcsevits Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bereményi, Budapest, 1994. 355 p.

Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligram, Pozsony, 2005. 385 p.

Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum, Újvidék, 1986. 225 p.

Szilágyi Imre: Az önálló és demokratikus Szlovénia létrejötte. TLA, Budapest, 1998. 229 p.

Szűcs Emil: Az elmerült sziget. A baranyai szerb–magyar köztársaság. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 220 p.

The Serbian Questions in the Balkans. University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, 1995.

Ternovácz István: Pusztulj Kulák! Parasztsanyargatás a Vajdaságban. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1996, 128 p.

Tóth Lajos: Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig. Életjel, Szabadka, 1995. 168 p.

Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Forum, Újvidék, 1984. 208 p.

Vajda Gábor: Az autonómia illúziója. A délvidéki magyarság eszme-és irodalomtörténete (1972–1989). MTT, Szabadka, 2007. 453 p.

Várady Tibor: Történelemközelben. Forum, Újvidék, Forum, 1995. 173 p.

Zsiga Tibor: Muravidéktől Trianonig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva 1996. 207 p.

Ausztria

Baumgartner, Gerhard–Kovács Éva–Vári András: Távoli szomszédok: Jánossomorja és Andau 1990–2000 / Entfernte Nachbarn: Andau und Jánossomorja 1990–2000. TLA, Budapest, 2002. 119 p. + 111 p.

Éger György–Szesztay Ádám: Alsóőr. Száz magyar falu könyvesháza Kht, Budapest, 2002. 146 p.

Éger György: A burgenlandi magyarság rövid története. [2. bőv. kiad.] Anonymus, Budapest, 1994. 172 p.

Gaál, Károly: Die Volksmärchen der Magyaren im südlichen Burgenland. de Gruyter, Berlin,

Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás. Akadémiai, Budapest, 1971. 101 p.

Eppl, Peter–Rásky, Béla–Werner Michael Schwarz (szerk): Menekülés Bécsbe / Flucht nach Wien. Ungarn 1956 / Magyarország 1956. Wien Museum, Wien, 2006. 88 p.

Seper Károly: Alsóőr történetéből. Írások, emlékek és szájhagyomány. Alsóőri Otthon /Unterwarter Heimathaus, Unterwart/ Alsóőr, 1988. 245 p.

Sozan, Mihail: Sociocultural transformation in East Central Europe: The case of the Hungarian peasant-worker in Burgenland. Pittsburg, 1976. 209 p. [A határ két oldalán. Irodalmi Újság, Párizs, 1985. 143 p.

Szeberényi Lajos–Szeberényi András: Az őrvidéki magyarok / Die burgenländischen Ungarn.

Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában. [2. bőv. kiad.] Magvető, Budapest, 1992. 467 p.

Zsiga, Tibor: Burgenland, vagy Nyugat-Magyarország? Burgenland, oder Westungarn? Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Oberwart, 1991. 352 p.

Internetes adatbázisok

Aracs

A (cseh)szlovákiai magyarok története

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Délvidéki Digitális Könyv- és Képtár

Erdélyi Magyar Adatbank

Ethnococ –Datenbank zur Minderheitenforschung

Gramma Nyelvi Iroda

Hidvégi Mikó Imre Kutatóintézet

HHRF Magyar Emberi Jogi Alapítvány

Kriza János Néprajzi Társaság:

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

Magyar Zsidók Világszövetsége

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Nyugat Európai Országos Magyar Szervezetk Szövetsége

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Selye János Egyetem

Szlovákiai Magyar Adatbank

Ungvári Nemzeti Egyetem

zEtna webmagazin és olvasóterem[A bibliográfiát összeállította: A. Sajti Enikő, Bárdi Nándor, Stefano Bottoni, Fedinec Csilla, L. Balogh Béni, Popély Árpád, Simon Attila, Vékás János.]

kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék