Centrul pentru Studierea Evreilor din România

 • Minoritate: evreiască
 • Denumire în limba română: Centrul pentru Studierea Evreilor din România

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Bucureşti
 • Judeţ: Bucureşti
 • Adresa sediului: Mamulari 4
 • Telefon: 021-3151045
 • Mobil: 0722/771207
 • Fax: 021-3151045
 • E-mail:

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Liviu Rotman
 • Funcţia: director
 • Funcţia în afara organizaţiei: profesor universitar

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Anca Ciuciu
 • Funcţia: cercetător
 • Telefon: 021-3151045
 • Mobil: 0727/796964
 • E-mail:

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: alta
 • Dacă este NGO - alta: institut de cercetare fară buget propriu
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1977
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: documentare, cercetare, publicare, conservare arhivistică privind istoria evreilor din România
 • Activitate principală: educaţie, cercetare
 • Activitate secundară: cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.