Asociaţia „Împreună Pro Educație, Sănătate Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) – Craiova”

 • Minoritate: romă
 • Denumire în limba minorităţii: Asociaţia „Împreună Pro Educație,Sănătate Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) – Craiova”
 • Denumire în limba română: Asociaţia „Împreună Pro Educație, Sănătate Oameni și Economie Socială (E.S.O.E.S.) – Craiova”

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Municipiul Craiova
 • Judeţ: Dolj
 • Adresa sediului: Strada Popoveni ,nr.38, Bl. I40, Sc.1, Et.1, Ap.3,
 • Adresa poştală: Strada Popoveni ,nr.38, Bl. I40, Sc.1, Et.1, Ap.3,
 • Mobil: 0762088325
 • E-mail:

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Surlea Ramona Adina
 • Funcţia: Presedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Asistent social

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Surlea Daniel
 • Funcţia: Vicepresedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Antreprenor
 • Telefon: 0762088325
 • Mobil: 0762088325
 • E-mail:

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2012
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2012
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Promovarea activităţii în reţea a partenerilor; Optimizarea activităţiilor propuse în cadrul potenţialelor proiecte in domenii care sa imbunatateasca situatia grupurilor defavorizate (sanatate, educatie, cultura, economie sociala)l Proiectele in domeniul sanatatii au ca scop îmbunătățirea accesului romilor la serviciile de sănătate publică prin:dezvoltarea unui sistem de monitorizare comunitară, îmbunătățirea standardelor de calitate oferite de furnizorii de servicii de sănătate publică, implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate din România ( prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător), oferirea unui act medical profesional; Sprijinirea initiaţivelor; Evitarea măsurilor punctuale necoordonate, redundante; Evitarea disipării resurselor; Configurarea unor abordări unitare în vederea realizării unor obiective comune; Eficientizarea eforturilor şi resurselor prin concertarea acestora; Facilitarea schimburilor de informaţii şi experienţe, atât în plan local, regional, interregional, european și internațional. De asemenea, Asociaţia isi propune sa mentina /formeze relaţii de colaborare cu toate autorităţile centrale şi locale, cu ONG-uri partenere şi de profil asemanator, precum şi cu instituţii publice şi private, oferind asistenţă şi servicii de informare în situaţiile de colaborare dintre acestea .
 • Activitate principală: asistenţă socială
 • Activitate principală - alta: educatie, sanatate ,economie sociala
 • Activitate secundară: protecţia mediului

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.