Asociaţia Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
 • Denumire în limba română: Asociaţia Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania
 • Denumire în altă limbă: Hungarian Philosophical Society of Transilvania

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj-Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: B-dul 21 Decembrie 1989 nr.116 400604
 • Telefon: 0040264586875
 • Mobil: 0743140081
 • E-mail:
 • Web: www.emft.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Egyed Péter
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: profesor universitar

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Şooş Amelia Maria
 • Funcţia: secretar general
 • Funcţia în afara organizaţiei: manager grant
 • Telefon: 0040264586875
 • Mobil: 0040745694452
 • E-mail:

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2009
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2009
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Asociaţia Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania are ca scop polpularizarea filosofiei, a culturii filosofice prin diferite acţiuni şi evenimente academice, scolastice, culturale, civile în limba maghiară, română şi limbi de circulaşie internaţională. Susţine activitatea de creaţie filosofică prin revista sa Többlet, precum éi prin diferite consursuri esistice propagate în rândul tineretului şcolar. Iniţiază discuţii pe diferite teme sociale şi politice. Apără interesele profesorilor şi celor a căror activitate este legată de predarea filosofiei şi a ştiinţelor sociale.
 • Activitate principală: educaţie, cercetare
 • Activitate principală - alta: cultură civică
 • Activitate secundară: cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.