Asociația MCL - Miscarea Crestina a Lucratorilor / Patronato SiaS

 • Minoritate: italiană
 • Denumire în limba minorităţii: Patronato SiaS - Servizio Italiano Assistenza Sociale
 • Denumire în limba română: Asociația MCL - Miscarea Crestina a Lucratorilor / Patronato SiaS

Sediul organizaţiei

 • Localitate: București
 • Judeţ: Bucureşti
 • Adresa sediului: Str. G-ral Berthelot, Nr. 19.
 • Telefon: +4021 201 54 10
 • Fax: +4021 201 54 82
 • E-mail:
 • Web: www.patronatosias.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Eusebiu Pirtac
 • Funcţia: Director Executiv

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Tony Stoian
 • Funcţia: Asistent Social

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2005
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2005
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: SIAS România activează în cadrul patronajului MCL – Mişcarea Creştină a Lucrătorilor – care îşi desfăşoară activitatea în mod gratuit pentru îngrijirea şi protecţia tuturor muncitorilor români emigraţi în Italia. Fiecare problemă de securitate socială, bunăstare, accident, este examinată cu atenţie de către operatorii noştrii, cu mare profesionalism şi spirit de serviciu. Patronatul SiaS, fară a percepe nicio taxa sau comision, oferă tuturor muncitorilor români care lucrează pe bază de contract în Italia aistenţă legala în: - Verificarea contribuţiilor platite în Italia, în vederea obţinerii pensiei; - Asistenţă pentru pensiile de invaliditate, limită de vârstă şi de urmaşi; - Recuperarea contribuţiilor nevirate de catre angajatori; - Cursuri de limbă si cultură italiană; - Asistentă pentru ingrijitori şi colaboratori familiari. Angajamentul nostru de zi cu zi este, de a veni în ajutorul tau.
 • Activitate principală: asistenţă socială
 • Activitate secundară - alta: nu există

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.