Forumul Ecumenic Bogata

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Marosbogáti Ökumenikus Fórum
 • Denumire în limba română: Forumul Ecumenic Bogata

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Bogata de Mureş
 • Judeţ: Mureş
 • Adresa sediului: Str. Principală nr. 123
 • Telefon: 265717227
 • Mobil: 745253101
 • Fax: 265717227
 • E-mail:
 • Web: marosbogat.freeweb.hu

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Molnár Károly
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Preot

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Molnár Eszter
 • Funcţia: administrator
 • Funcţia în afara organizaţiei: Profesoară
 • Telefon: 265717227
 • E-mail:

Despre organizaţie

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2002
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2002
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Educarea copiilor orfani, ajutor social pt. oamenii nevoiaşi din aria oraşului Luduş.
 • Activitate principală: Asistenţă socială
 • Activitate secundară: Economie, dezvoltarea locală şi comunitară

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.