Asociaţia Providenţa - Gondviselés - Fürsorge

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Providenţa - Gondviselés - Fürsorge Egyesület
 • Denumire în limba română: Asociaţia Providenţa - Gondviselés - Fürsorge

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Cetăţii nr. 10
 • Telefon: 264536475
 • Mobil: 747961242
 • E-mail:
 • Web: www.providencia.com

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Esszig Ilona
 • Funcţia: Preşedinte

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Kovács Melinda
 • Funcţia: Angajator
 • Mobil: 747961242
 • E-mail:

Despre organizaţie

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1994
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1994
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Angajarea în actiovităţi a adulţilor cu ghandicap, integrare socială, terapia muncii, crearea unui mediu ocrotitor, iubitor. Activităţi pedagogice educaţţionale, ajutarea în integrarea lor în societate.
 • Activitate principală: Educaţie, cercetare
 • Activitate secundară: Asistenţă socială

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.