Adatbank.ro / Névmutató
nyomtat

megoszt

Névmutató

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

k  

l  

m  

n  

o  

p  

r  

s  

t  

u  

v  

w  

z  

 • A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. In Kinda–Pozsony (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. KJNT, Kolozsvár, 2005. [pdf, 528.4k]
  KINDA ISTVÁN
 • A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalom. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 21–56. [pdf, 529.4k]
  KINDA ISTVÁN
 • Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Erdélyi Társadalom, 2004/2. [pdf, 397.1k]
  KINDA ISTVÁN – PETI LEHEL
 • A csángók
  KINDA ISTVÁN, PETI LEHEL (szerk.)