Adatbank.ro / Névmutató
nyomtat

megoszt

Névmutató

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

k  

l  

m  

n  

o  

p  

r  

s  

t  

u  

v  

w  

z  

  • Népesedési kérdések Kalotaszegen. In In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 19–61. [pdf, 1472.6k]
    Keszi-Harmath Sándor
  • 15. Népesedés és társadalmi hatékonyság. Korunk, 1984/4. 246–248. [pdf, 175.2k]
    Keszi-Harmath Sándor
  • 2. A kalotaszegi egykéről. Korunk, 1957/6. 736–746. [pdf, 342.2k]
    Keszi-Harmath Sándor – Keszi-Harmathné Moravszky Edit