nyomtat

megoszt

A Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltár leltára

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR FOND - ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 1429 - 2000 (2005 - 07 - 18)


» PÜSPÖKI, ÉRSEKI LEVÉLTÁR
» KÁPTALANI LEVÉLTÁR
» GAZDASÁGI LEVÉLTÁR
» ERDÉLYI KATOLIKUS STÁTUS LEVÉLTÁRA
» EGYÉB SZERVEK IRATAI
» SZEMÉLYI HAGYATÉKOK
» GYŰJTEMÉNYEK


Jelzet

Megnevezés

Évkör

Raktári egységek száma

Mennyiség folyóméterben

Megjegyzés

 

Fond csoport

Fond állag

 

 

 

 

 

 

 

 

GYÉL

I.

 

PÜSPÖKI, ÉRSEKI LEVÉLTÁR

 

 

645, 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Püspöki, Érseki Hivatal Iratai

/1224/ 1729 - 2000

 

365, 60

 

 

 

a.

Püspöki, Érseki Hivatal iratai

/1224/ 1729 - 2000

1213 n.d.+1478 k.d.

335, 05

 

 

 

b.

Püspöki döntések jegyzőkönyvei és kimenő levelek fogalmazványai

1760 - 1800

26 n.d. + 21 köt.

4, 5

 

 

 

c.

Segédletek

/1224/ 1729 - 2000

 

11

 

 

 

d.

Népmozgalmi statisztikák, jelentések

1779 - 2002

3 n.d.+90 k.d.

11, 19

 

 

 

e.

Egyházmegyei zsinatok

1821 - 2000

5 n.d.+9 k.d.

1, 72

 

 

 

f.

Erdélyi püspökség menekültügyi kirendeltségének iratai

1916 - 1918

1 n.d.

0, 13

 

 

 

g.

Erdélyre vonatkozó és a püspökséggel kapcsolatos iratgyűjtemény

/1433, 1553, 1593/ 1602 - 1851

6 n.d.

0, 78

 

 

 

h.

A jezsuita rend működésével és feloszlatásával kapcsolatos iratok

1642 - 1920

1 n.d. + 2 k.d.

0, 37

 

 

 

i.

Statisztikai adatok sematizmusokhoz

/1874/ 1904 - 2000

1 n.d.+9 k.d.

1, 21

 

 

 

2.

Püspöki, érseki körlevelek

1781 - 2000

 

4, 23

 

 

 

a.

Erdélyi püspöki, érseki körlevelek

1781 - 2000

25 n.d.+3 k.d.

3, 63

 

 

 

b.

Más egyházmegyék körlevelei

1918 - 1998

5 k.d.

0, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Oklevélgyűjtemény

 

 

0, 78

 

 

 

a.

Eredeti oklevelek gyűjteménye

/1275/ 1429 - 1992

5 fiók

0, 65

 

 

 

b.

Másolatok

1246 - 1827

1 n.d.

0, 13

 

 

 

4.

Misealapítványok

1872 - 1994

19 k.d.

2, 28

 

 

 

5.

Esperesi kerületek számadásai

1896 - 1952

164 n.d.

21, 32

 

 

 

6.

Canonica Visitationes

1711 - 2003

40 n.d.+13 k.d.

6, 76

 

 

 

7.

Anyakönyvi másodpéldányok

/1740/ 1821 - 2002

 

54

 

 

 

8.

Plébániai számadások és költségvetések

1783 - 1994

18 n.d.+55 k.d

8, 94

 

 

 

9.

Protocollum Confirmatorum

1717 - 1866

6 n.d.

0, 78

 

 

 

10.

Gyulafehérvári Papnevelde iratai

/1738/1753 - 2002

 

37, 86

 

 

 

a.

Papnevelde iratai

/1738, 1741/ - 2000

15 n.d.+72 k.d.

10, 59

 

 

 

 

Segédletek

1872 - 2000

4 n.d.

0, 52

 

 

 

b.

Tanulmányi iratok

1992 - 2000

5 k.d.

0, 6

 

 

 

c.

Rektori naplók és hallgatói nyilvántartások

1753 - 1955/1956

12 n.d.+2 kötet

1, 62

 

 

 

d.

Hallgatókkal kapcsolatos iratok

1786 - 1997

3 n.d.+13 k.d.

1, 95

 

 

 

e.

Évfolyamnaplók

1955 - 2002

13 k.d.

1, 56

 

 

 

f.

Tanári értekezletek jegyzőkönyvei

1913 - 1990

2 k.d.

0, 24

 

 

 

g.

Eltávozott hallgatók iratai

1947 - 1998

6 k.d.

0, 72

 

 

 

h.

Beiratkozási lapok

1955/1956 - 1997/1998

9 k.d.

1, 08

 

 

 

i.

Vizsgaeredmények

1940 - 1999

10 k.d.

1, 2

 

 

 

j.

Kimutatás a papnövendékek erkölcsi és tanulmányi helyzetről

1945 - 1995

5 k.d.

0, 6

 

 

 

k.

Gazdasági iratok

1810 - 1992

5 n.d.+ 1 kötet +8 k.d.

1, 64

 

 

 

l.

Pénztári okmányok

1942 - 1999

96 k.d.

11, 52

 

 

 

m.

Számadáskönyvek, fizetési jegyzékek

1947 - 1997

3 k.d.

0, 36

 

 

 

n.

Jövedelem - összeírások, pénztárnaplók, postakönyvek

1818 - 1984

5 n.d.+3 kötet+1 k.d.

0, 86

 

 

 

o.

Tervtár

19 - 20. sz.

11 n.d.

1, 43

 

 

 

p.

Hallgatói egyesületek iratai

1877 - 1992

4 n.d.

0, 52

 

 

 

r.

Vegyes iratok

1870 - 1999

1 n.d.+4 k.d.

0, 85

 

 

 

11.

Papok személyi nyilvántartásai

1715 - 1997

4 n.d.+49 k.d.

6, 4

 

 

 

12.

Hitbuzgalmi egyesületek, társulatok iratai

1863 - 1947

1 k.d.+ 9 kötet

0, 38

 

 

 

13.

Püspöki Szentszék iratai

/1730/1739 - 1951

 

41, 19

 

 

 

a.

Szentszéki jegyzőkönyvek

1739 - 1937

29 n.d.+54 kötet

4, 41

 

 

 

 

Segédkönyvek

1845 - 1917

1 n.d.

0, 13

 

 

 

b.

Szentszéki iratok

/1730/ 1751 - 1989

159 n.d.+130 k.d.

36, 27

 

 

 

 

Segédletek

1893 - 1974

1 n.d.+1 k.d.+8 kötet

0, 38

 

 

 

14.

Tanügyi iratok

1773 - 1950

 

43, 88

 

 

 

a.

Tanfelügyelőségi iratok

1773 - 1849

31 n.d.

4, 03

 

 

 

 

Segédletek

1779 - 1846

3 n.d.

0, 39

 

 

 

b.

Tanügyi jelentések

1774 - 1946

132 n.d.+7 k.d.

18

 

 

 

c.

Tanügyi Osztály iratai

1919 - 1948

55 k.d.

6, 6

 

 

 

 

Segédkönyvek

1920 - 1948

36 kötet

0, 74

 

 

 

d.

Iskolai költségvetések

1919 - 1947

19 n.d.+9 k.d.

3, 55

 

 

 

e.

Tanárok fizetési jegyzékei

1926 - 1947

11 n.d.

1, 43

 

 

 

f.

Tanítói önsegélyző egyesület iratai

1923 - 1942

8 n.d.

1, 04

 

 

 

g.

Tanítók fegyelmi tanácsának iratai

1900 - 1941

2 n.d.+1 k.d

0, 38

 

 

 

h.

Tanítók, tanárok törzslapjai

1921 - 1944

22 k.d.

2, 64

 

 

 

i.

Vegyes tanügyi iratok

1783 - 1995

14 n.d.+ 3 k.d.

2, 2

 

 

 

j.

Iskolai értesítők

1851 - 1945

24 k. d.

2, 88

 

 

 

15.

Gyulafehérvári Majláth Gimnázium iratai

1743 - 1948

 

7, 43

 

 

 

a.

Anyakönyvek

1854/1855 - 1947/1948

17 n.d.+7 kötet

2, 5

 

 

 

b.

Osztálykönyvek

1866/1867 - 1883/1884

10 n.d.

1, 3

 

 

 

c.

Osztályozónaplók

1924/1925 - 1947/1948

2 n.d.+3 k.d.+ 1 kötet

0, 65

 

 

 

d.

Kötetek

1743 - 1948

3 n.d.+ 2 kötet + 6k.d.

1, 20

 

 

 

e.

Vegyes iratok

1838 - 1948

8 n.d. + 4 k.d.

1, 52

 

 

 

f.

Szent István Fiúnevelő Intézet iratai

1867 - 1948

2 n.d

0, 26

 

 

 

16.

Kolozsvári Püspöki Helytartóság iratai

1940 - 1943

1 k.d.

0, 12

 

 

 

17.

Vegyes iratok

 

 

48, 8

 

 

 

a.

Szórvány ügy iratai

1941 - 1944, 1994 - 1995

7 k.d.

19, 18

 

 

 

b.

Más vallásokkal kapcsolatos iratok

1698 - 1986

3 n.d.

0, 39

 

 

 

c.

Üdvözletek

1958 - 2004

45 k.d.

5, 76

 

 

 

d.

Tematikusan rendezett iktatott iratok

1773 - 1995

16 n.d.

2, 8

 

 

 

e.

Vegyes tematikusan rendezett, nem iktatott iratok

1730 - 2003

20 n.d. + 81 k. d.

12, 27

 

 

 

f.

Plébániai levéltárak iratjegyzékei

/1664/ 1781 - 1861

5 n.d.

0, 65

 

 

 

g.

Plébániai leltárak

1932 - 1977

31 n.d.+31 k.d.

7, 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

KÁPTALANI LEVÉLTÁR

 

 

27, 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyulafehérvári Káptalan iratai

1176 - 1964

 

12, 33

 

 

 

a.

Káptalani jegyzőkönyvek

1759 - 1940

1 n.d.+18 kötet

1

 

 

 

b.

Káptalani iktatott iratok

1800 - 1958

43 n.d.

5, 59

 

 

 

 

Segédletek

1176 - 1957

10 kötet

0, 52

 

 

 

c.

Vegyes iratok

1580 - 1940

13 n.d.

1, 69

 

 

 

d.

Vezérokmányok

1684 - 1945

5 n.d.

0, 65

 

 

 

e.

Káptalan anyakönyve

1848 - 1964

1 kötet

0, 02

 

 

 

f.

Periratok

1753 - 1950

11 n.d.

1, 43

 

 

 

g.

Jövedelem összeírások

1760 - 1886

11 n.d.

1, 43

 

 

 

2.

Alvinci Uradalom iratai

1622 - 1975

 

3, 79

 

 

 

a.

Alvinci uradalom iratai

1622 - 1975

27 n.d.+2 k.d.

3, 75

 

 

 

b.

Segédlet

1622 - 1871

1 n.d.

0, 04

 

 

 

3.

Alapítványok és alapok iratai

1698 - 1974

 

11, 85

 

 

 

a.

Egyedi alapítványi nyilvántartások

1712 - 1947

3 n.d.+45 kötet

1, 52

 

 

 

b.

Összevont alapítványi nyilvántartások

1779 - 1973

1 n.d.+1 k.d.+14 kötet

0, 77

 

 

 

c.

Alapítványok pénzügyi naplói

1903 - 1942

41 n.d.

5, 33

 

 

 

d.

Szemináriumi és iskolaügyi alapítványok iratai

1698 - 1913

2 n.d.

0, 26

 

 

 

e.

Alapítványi Hivatal iratai

1844 - 1974

23 n.d.+6 k.d.

3, 71

 

 

 

f.

Alapítványok alapítólevelei

1759 - 1929

2 n.d.

0, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

GAZDASÁGI LEVÉLTÁR

/1246/1712 - 2004

 

104, 56

 

 

 

1.

Püspöki uradalom iratai

/1614/1712 - 1969

 

34

 

 

 

a.

Protocollum Oeconomico - Politicum

/1777/ 1781 - 1851

47 kötet

2, 5

 

 

 

b.

Uradalmi iratok

/1614/ 1712 - 1905

137 n.d.

17, 81

 

 

 

c.

Úriszéki jegyzőkönyvek

1712 - 1848

6 n.d.

0, 78

 

 

 

d.

Uradalmi számlák, számadások és nyilvántartások

/1635/ 1712 - 1882

74 n.d.

9, 62

 

 

 

e.

Dézsmalisták

/1671/ 1717 - 1859

6 n.d.

0, 78

 

 

 

f.

Kocsmakönyvek

1761 - 1848

4 n.d.

0, 52

 

 

 

g.

Kezes levelek

/1683/ 1712 - 1820

5 k.d.

0, 6

 

 

 

h.

Segédkönyvek

1246 - 1836

3 n.d.

0, 39

 

 

 

i.

Vegyes uradalmi nyilvántartások

1832 - 1969

4 n.d.

0, 52

 

 

 

j.

Uradalmi perek jegyzőkönyvei

1801 - 1839

2 n.d.

0, 26

 

 

 

k.

Uradalmi tisztviselők névsora

1800, 1820 - 1854

1 n.d.

0, 13

 

 

 

2.

Gazdasági Hivatal iratai

1899 - 2004

 

9, 12

 

 

 

a.

Gazdasági hivatal iratai

1899 - 2004

74 k.d.

8, 76

 

 

 

b.

Segédletek

1903 - 1993

2 n.d.

0, 26

 

 

 

3.

Gazdasági vegyes iratok

1865 - 2004

9 n.d.+5 k.d.

1, 74

 

 

 

4.

Püspökség költségvetési tervei

1952 - 2003

7 k.d.

0, 84

 

 

 

5.

Pénztárkönyvek

1951 - 1979

1 n.d.+3 k.d.

0, 49

 

 

 

6.

Pénztárnaplók

1903 - 2003

8 n.d.+8 k.d.+25 kötet

2, 97

 

 

 

7.

Számadáskönyv

1956 - 1970

3 k.d.

0, 36

 

 

 

8.

Főkönyvek

1953 - 1979

1 n.d.+4 k.d.+9 kötet

1, 1

 

 

 

9.

Építési – felújítási tervek

1841 - 2000

 

6, 4

 

 

 

a.

Székesegyház felújításával kapcsolatos iratok

1841 - 1994

5 d. + 1 kötet

0, 64

 

 

 

b.

Egyházi épületek építési - felújítási tervei

1942 - 2000

48 k. d.

5, 76

 

 

 

10.

Bevétel - kiadási pénztári okmányok

1932 - 2004

362 k.d.

43, 44

 

 

 

11.

Kolozsvári Püspöki Helytartóság pénzügyi nyilvántartásai

1940 - 1945

18 k.d.

2, 16

 

 

 

12.

Postakönyvek

1896 - 1964

1 n.d.+11 k.d..

1, 45

 

 

 

13.

Püspökségi helyiségleltárak

1897 - 1997

1 n.d.+3 k.d.

0, 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

ERDÉLYI KATOLIKUS STÁTUS LEVÉLTÁRA

/1263/1643 - 1976

 

115, 03

Kolozsváron őrizzük

 

 

1.

Egyházügyi osztály

1787 - 1849

81 kötet

5, 2

- // -

 

 

a.

Iktatókönyvek

1787 - 1849

68 kötet

4, 6

- // -

 

 

b.

Tárgymutatók

1787 - 1848

13 kötet

0, 6

- // -

 

 

2.

Tanulmányügyi osztály

1787 - 1849

78 kötet

7

- // -

 

 

a.

Iktatókönyvek

1790 - 1849

63 kötet

6

- // -

 

 

b.

Tárgymutatók

1787 - 1848

15 kötet

1

- // -

 

 

3.

Alapítványügyi osztály

1787 - 1849

68 kötet

2, 3

- // -

 

 

a.

Iktatókönyvek

1790 - 1849

59 kötet

1, 9

- // -

 

 

b.

Tárgymutatók

1787 - 1848

9 kötet

0, 4

- // -

 

 

4.

Erdélyi Katolikus Státus iratai

1693 - 1976

 

80, 25

- // -

 

 

a.

Jegyzőkönyvek

1861 - 1942

92 kötet

5, 83

- // -

 

 

b.

Iktatott iratok

1861 - 1970

442 doboz

57, 5

- // -

 

 

c.

Iktatókönyvek

1861 - 1976

81 kötet+5 doboz

4, 5

- // -

 

 

d.

Tárgymutatók

1869 - 1948

80 kötet+4 doboz

6, 2

- // -

 

 

e.

Státusgyűlések jegyzőkönyvei

1848, 1866 - 1946

8 doboz+8 kötet

1, 5

- // -

 

 

f.

Igazgatótanács évi jelentései

1883 - 1946

7 doboz+10 kötet

1, 4

- // -

 

 

g.

Zárszámadások

1882 - 1944

1 doboz

0, 12

- // -

 

 

h.

Külön kezelt iktatott iratok

1693 - 1946

19 doboz

2, 5

- // -

 

 

i.

Vegyes nyomtatványok

1860 - 1950

6 doboz

0, 7

- // -

 

 

5.

Uradalmi iratok

/1263/1643 - 1948

 

5, 37

- // -

 

 

a.

Kolozsmonostori uradalom

/1263/1643 - 1947

13 d. + 13 kötet

2, 19

- // -

 

 

b.

Bethleni uradalom

1923 - 1936

2 d.

0, 24

- // -

 

 

c.

Apahidai uradalom

1942 - 1948

1 d. + 1 kötet

0, 12

- // -

 

 

d.

Nagyalmási, váralmási uradalom

1752 - 1947

12 d. + 6 kötet

1, 56

- // -

 

 

e.

Radnóti uradalom

1908 - 1948

4 d.  + 5 kötet

0, 6

- // -

 

 

f.

Alsóbajomi uradalom

1897 - 1930

4 d.

0, 5

- // -

 

 

g.

Összevont uradalmak

1895 - 1939

1 d.+2 kötet

0, 16

- // -

 

 

6.

Ingatlani iratok

1836 - 1953

 

3, 55

- // -

 

 

a.

Házbérletek ügyei

1878 - 1948

5 k. d. + 11 kötet

1, 13

- // -

 

 

b.

Marianum internátusi épület iratai

1911 - 1949

1 k. d.

0, 12

- // -

 

 

c.

Épületek tűzbiztosítása

1938 - 1953

3 n. d.

0, 39

- // -

 

 

d.

Építkezések, tervrajzok

1836 - 1944

7 d.

1

- // -

 

 

e.

Vegyes ingatlanügyek

1874 - 1949

7 d.

0, 91

- // -

 

 

7.

Alapok iratai

1856 - 1949

 

7, 64

- // -

 

 

a.

Vallásalap

1868 - 1947

3 n. d.+3 k. d. + 6 kötet

0, 8

- // -

 

 

b.

Teréz árvaházi alap

1772 - 1949

6 d.

0, 76

- // -

 

 

c.

Elemi iskolai alap

1868 - 1949

4 d. + 1 kötet

0, 5

- // -

 

 

d.

Tanulmányi alap

1868 - 1948

4 d.+ 9 kötet

0, 6

- // -

 

 

e.

Ösztöndíj alap

1868 - 1949

8 n. d. + 2 k. d. + 3 kötet

1, 5

- // -

 

 

f.

Reáliskolai alap

1886 - 1925

1 d.

0, 12

- // -

 

 

g.

Tanítói önsegélyző nyugdíjalap

1856 - 1949

14 d.

1, 86

- // -

 

 

f.

Alapok vegyes kötetei

1828 - 1948

25 kötet

1, 5

- // -

 

 

8.

Iskolaügyi iratok

1903 - 1944

6 n. d. + 3 k. d.

1, 08

- // -

 

 

9.

Pénzügyi nyilvántartások

1869 - 1975

52 kötet

0, 6

- // -

 

 

10.

Gazdasági vegyes iratok

1906 - 1970

6 doboz

0, 72

- // -

 

 

11.

Vegyes iratok

1837 - 1950

11 doboz

1, 32

- // -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

EGYÉB SZERVEK IRATAI

 

 

5, 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Piaristák levéltára

1642 - 1949

33 d.

4, 46

Kolozsváron őrizzük

 

 

a.

Rendi jegyzőkönyvek

1776 - 1948

3 d.

0, 4

 

 

 

b.

Rendi iktatott iratok

1749 - 1949

11 d.

1, 3

 

 

 

c.

Akadémiai templom iratai

1718 - 1947

3 d.

0, 4

 

 

 

d.

Vegyes nyilvántartások

1804 - 1962

3 d.

0, 5

 

 

 

e.

Dél - erdélyi rendtartomány iratai

1940 - 1946

1 k. d.

0, 12

 

 

 

f.

Elhunyt rendtagokra vonatkozó iratok

1866 - 1946

2 n. d.

0, 26

 

 

 

g.

Vegyes iratok

1881 - 1948

3 d.

0, 4

 

 

 

h.

Személyi hagyatékok

/1770/ - 1959

9 k. d.

1, 08

 

 

 

2.

Ferencrendi nővérek iratai

1874 - 1949

2 n.d.

0, 26

 

 

 

3.

Ferences testvérekkel kapcsolatos iratok

1812 - 1948

2 n.d.

0, 26

 

 

 

4.

Gyulafehérvári irgalmas nővérek iratai

1856 - 1949

2 n.d.

0, 26

 

 

 

5.

Vincés iskolanővérek iratai

1937 - 1940

1 k. d.

0, 05

 

 

 

6.

Egyéb rendekre vonatkozó iratok

1762, 1854 - 1949

2 n.d.

0, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

SZEMÉLYI HAGYATÉKOK

 

 

10, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Beke Antal (1838 - 1913)

 

13 k.d.

1, 56

 

 

 

2.

Kászonyi Alajos (1875 - 1946)

 

2 k.d.

0, 15

 

 

 

3.

Buday János (1867 - 1944)

 

1 k.d.

0, 12

 

 

 

4.

Boros József (1883 - 1972)

 

2 n.d.

0, 24

 

 

 

5.

Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1864 - 1940)

1880 - 1937

7 n. d.

0, 91

 

 

 

6.

Kolozsi Antal (1821 - 1886)

 

1 n.d.

0, 13

 

 

 

7.

Vorbuchner Adolf (1889 - 1938)

 

1 n.d.

0, 13

 

 

 

8.

Váradi Gyula (1862 - )

1887 - 1923

7 n.d.+5 k.d.

1, 51

 

 

 

9.

Lönhart Ferenc (1819 - 1897)

1846 - 1881

2 n.d.

0, 26

 

 

 

10.

Gyárfás Miklós (1784 - 1853)

 

2 n.d.

0, 26

 

 

 

11.

György Lajos (1881 - 1969)

 

2 n.d.+11 k.d.

1, 58

 

 

 

12.

Fogarassy Mihály (1800 - 1882)

 

1 n. d.

0, 13

 

 

 

13.

Csűrös Sándor

1738 - 1780, 1824

1 k.d.

0, 06

 

 

 

14.

Ferenczi András

1797

1 n.d.

0, 05

 

 

 

15.

Jakab Antal (1909 - 1993)

 

1 k.d.

0, 12

 

 

 

16.

Cserei Elek

1800 - 1807

1 k.d.

0, 12

 

 

 

17.

Léstyán Ferenc (1913 - )

 

1 k. d.

0, 12

 

 

 

18.

Kelemen Didák (1683 - 1744)

1728 - 1796

1 n.d.

0, 03

 

 

 

19.

Batthyányi Ignác (1741 - 1798)

 

1 n. d.

0, 13

 

 

 

20.

Kovács Miklós (1827 - 1852)

 

1 n. d.

0, 04

 

 

 

21.

Haynald Lajos (1852 - 1864)

 

1 n. d.

0, 04

 

 

 

22.

Márton Áron (1896 - 1980)

1944 - 1978

4 k.d.

0, 48

 

 

 

23.

Erőss Lajos (1919 - 2004)

1919 - 2004

1 n. d.+ 2 k.d.

0, 37

 

 

 

24.

Bánffy Terézia

1814 - 1818

1 k.d.

0, 02

 

 

 

25.

Szirmai Béla (1924 - )

 

1 k. d.

0, 12

 

 

 

26.

Jellman Gyula (1886 - 1961)

 

1 k.d.

0, 06

 

 

 

27.

Boga Alajos (1886 - 1954)

 

1 k.d.

0, 06

 

 

 

28.

Kisebb személyi hagyatékok

1800 - 1990

3 n. d.+ 3 k. d.

0, 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

GYŰJTEMÉNYEK

 

 

7, 05

 

 

 

1.

Fényképtár

 

 

5, 19

 

 

 

a.

Erdély középkori templomai

(Léstyán Ferenc hagyatéka)

 

 

1, 7

 

 

 

b.

Fényképek főesperességenként

 

1 n.d.

0, 13

 

 

 

c.

Vegyes, tematikusan rendezett fényképek

 

6 n.d.+ 2 k.d.

1, 2

 

 

 

d.

Fényképüvegek

 

18 k.d.

2, 16

 

 

 

2.

Térképtár

 

 

2

 

 

 

3.

Tervtár

 

 

0, 5

 

 

 

4.

Pecsétgyűjtemény

19 - 20 sz.

2 n. d.

0, 26

 

 

Összesen: 961, 65 ifm

Az oldal tetejére