nyomtat

megoszt

A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés
L. BALOGH BÉNI

TARTALOMJEGYZÉK

 


Bevezetés

5

A második bécsi döntés megítélése román és a magyar történetírásban

12

A két világháború közötti magyar revíziós külpolitika és a nagyhatalmak

26

Erdély kérdése és az 1920-1938 közötti román-magyar kapcsolatok rövid áttekintése

32

 

 

I. A MAGYAR-ROMÁN KAPCSOLATOK A KÁRPÁTALJAI BEVONULÁSTÓL BESSZARÁBIA SZOVJET MEGSZÁLLÁSÁIG

54

 

 

A honvédség kárpátaljai bevonulása és a márciusi román mozgósítás

54

Diplomáciai "versenyfutás" nagyhatalmi támogatásért

62

Az erdélyi magyar revízió ügye

65

A kisebbségi egyezmény körüli huzavona és az augusztusi román mozgósítás

71

A szovjet veszély fokozódása, Románia nemzetközi elszigetelődése

79

Magyar dilemma és román diplomáciai próbálkozások 1939 őszén

80

Románia nemzetközi helyzetének átmeneti megerősödése

85

A magyarországi német átvonulás kérdése

90

Román külpolitikai fordulat

96

A gazdasági kapcsolatok alakulása

98

 

 

II. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS ELŐZMÉNYEI

 

 

 

1. Az erdélyi magyar revízió ügye Besszarábia szovjet megszállását követően

118

A szovjet ultimátumok

118

Magyar diplomáciai aktivitás

121

A német álláspont megváltozása

128

A többi nagyhatalom és a revízió

136

A bolgár és a jugoszláv álláspont

143

2. A müncheni, a berchtesgadeni és a római találkozók

155

A július 10-i müncheni megbeszélések

155

A találkozó után

162

Levélváltás Hitler és II. Károly között

167

Román remények, magyar aggodalmak

172

A berchtesgadeni és a római találkozók

181

Berchtesgaden és Turnu Severin között

196

3. A Turnu Severin-i tárgyalások

220

Raoul Bossy budapesti útja

220

Diplomáciai jegyzékváltás

223

Román határtervek 1940 nyarán

229

A megbeszélések első napja

232

Két ülésszak között

237

Az augusztus 19-i forduló

241

A tárgyalások megszakadása

249

 

 

III. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS MEGHOZATALA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

271

 

 

Fegyveres konfliktus küszöbén

271

A tengelyhatalmak közbelépése

280

Az augusztus 29-i bécsi tárgyalások

289

A döntőbírói határozat kihirdetése

298

A második bécsi döntés fogadtatása

304

Nemzetközi visszhang

307

Demográfiai következmények

310

Gazdasági következmények

316

A második bécsi döntés értékelése

325

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

347

 

 

DOKUMENTUMOK

357

 

 

1. A m. kir. belügyminisztérium átirata a m. kir. külügyminisztériumnak romániai helyzetjelentés tárgyában Budapest, 1939. március 18

357

2. Barcza György londoni magyar követ jelentése Csáky István külügyminiszternek London, 1939. július 15.

360

3. Vladár Ervin I. o. köv. titkár jelentése Csáky István külügyminiszternek Budapest, 1939. szeptember 16

362

4. Bárdossy László bukaresti magyar követ jelentése Csáky István külügyminiszternek Bukarest, 1939. december 19

365

5. Bárdossy László bukaresti magyar követ jelentése Csáky István külügyminiszternek Bukarest, 1940. február 17

370

6. Bárdossy László bukaresti magyar követ jelentése Csáky István külügyminiszternek Bukarest, 1940. július 21

375

7. Ernst Woermann, a német külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének feljegyzése Berlin, 1940 augusztus 21

380

8. A magyar kormány rendkívüli, bizalmas ülésének jegyzőkönyve Budapest, 1940. augusztus 22

381

9. Ernst Woermann, a német külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének feljegyzése Berlin, 1940. augusztus 27.

386

10. Jegyzőkönyv a második bécsi döntésről és a döntőbírói határozat Bécs, 1940. augusztus 30.

387

11. Bárdossy László bukaresti magyar követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek Bukarest, 1940. szeptember 4.

390

12. Bárdossy László bukaresti magyar követ számjeltávirata Csáky István külügyminiszternek Bukarest, 1940. szeptember 3.

391

13. Részlet Nagy Ferenc tövisi esperesnek, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesének beszámolójából Nagyenyed, 1943. május 5.

393

14. Nagy László bukaresti magyar követ jelentése Kállay Miklósnak, a külügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnöknek Bukarest, 1942. október 23

396

 

 

NÉVMUTATÓ

413