nyomtat

megoszt

Mélyvízben. Novellák, Elbeszélések
Irházi János
<B>KORAŐSZ

KORAŐSZ

1

Jozsó zsebre dugott kézzel dőlt neki a legelső asztalnak, szemével végigpásztázta a helyiséget, de nemlátott olyan ismerőst, aki fizetett volna neki. Könyörgőennézett Mimire, de az akkurátusan megrázta a fejét, jelezve, hogy kimerült a hitele.

-Gyere, Jozsókám, fizetek egy féldecit! - veregettemeg Frédi a vállát.

-Te?? - és undorral végigmérte.

-Jól van, felejtsük el az esetet, Jozsókám, hisz lassan tíz éve ismerjük egymást.

Csücsörítve gondolkodott.

-Mimikém, aranyos, egy nagy vodkát, légy szíves!- intett a pult felé, aztán menet közben levetette agyonviselt lódenjét, kicsit megigazította kopott farmerjét, ésleült Frédi törzsasztalához.

-Jozsókám, hidd el az öreg indiánnak, a nő direktprovokált, ha láttad volna, hogy riszálta a seggét, meg aza póz...

-Ne fáraszd magad, mindent elmesélt.

-Jozsókám drága, az a nő festőnek tanul, és kerekperec kijelentette, hogy MINDENBEN a rendelkezésemre áll, ha tanítgatom, esetleg szólok néhány jó szót azérdekében!

-Attól még nem kellett volna felpofozni!... Mindegy, az ügyet lezártam, nincs harag, de többé ne kérjéltőlem modellt. Hogy van a család?

-Ne marhulj, az a nő egy...

-Hát aztán?!

-Jozsókám, én abban a szent pillanatban megbántam a dolgot, de ha láttad volna, és tudod jól, hogy afeleségem így is hisztizik a modellek miatt, vigyáznomkell!

Jozsó megitta a vodkáját.

-Kösz, Frédikém, legközelebb én fizetek. És ne felejtsd el, hogy nincs harag!

Felállt, puszit intett Miminek, és elindult kifelé. Azutcán hűvös szél fújt, megrázkódott, amikor becsuktamaga mögött az ajtót.

2

Másfél éve hagyta ott az egyetemet. Miután negyedik nekifutásra utolsóként jutott be a festészetre, és azelső négy félévet nyolcas-kilencesekkel zárta. Kivételestehetség, mondták a tanárok, ha szóba került, és igyekeztek mindenben támogatni. Szerették, mert a többséggel ellentétben nem akart új irányzatot elindítani,nem akart elvont gondolatokat színfoltokkal kifejezni, inkább portrékat, tájképeket festett. Kedvenc lett, jötteka kiállítások, dicsérő kritikák a lapokban, ismert képzőművészek gratuláltak. Elkapatták. A másodévet hiányzásokkal kezdte, hangosan beleszólt az előadásokba, néhányszor tüntetőleg kivonult a teremből, ha valamivelnem értett egyet. Barátait, évfolyamtársait lenézte, bárkinél különbnek tartotta magát. Írásbeli figyelmeztetéstkapott, amivel berontott a rektorhoz, ott előtte miszlikbetépte, majd szétszórta a szobában, és becsapta az ajtótmaga mögött. A tanároknak volt már néhány excentrikus diákjuk, de Jozsó bármelyiküket lekörözte. Mégisremélték, elég intelligens ahhoz, hogy lecsillapodjék. Anyári vizsgák előtt megsúgták neki a titkárságon, hogylegjobb, ha önként távozik, mert senkitől sem kap átmenőjegyet. Azonnal kikérte az iratait.

Otthon nem tudta, mit kezdjen magával. Az anyjasírt, el akart menni a rektorhoz, hogy visszakönyörögjea fiát, de ő nem volt hajlandó megígérni, hogy meghúzzamagát. Ez sértette volna a büszkeségét, mert ő emelt fővel távozott onnan. Naphosszat az ágyán kucorgott, ésbömböltette a magnót. Egy hét is eltelt, mire legalábbönmagának be merte ismerni, hogy egy SENKI lett. Abból, hogy neki kiállították a képeit, abból, hogy az őfestményei keltek el elsőnek, MOST nem élhet meg. Azanyja csak akkor szólt hozzá, ha enni hívta. Hagyta,hadd eméssze magát, nem fogja vigasztalni. Megérdemelte a sorsát. Micsoda szégyent hozott a családra! Ő mindenkinek dicsekedett fia sikereivel, most meg bujkáljon a rokonok, szomszédok elől. Pedig sokszor beszaladt volna hozzá, hogy legalább a fejét megsimogassa.

Három hónapig rejtőzködött az emberek elől. Festőállványát, ecseteit és vázlatait még az első napokban atűzbe dobta. A kész képeket úgy mentette meg az anyja,hogy éjjel átcsempészte őket a szomszédba.

Később megpróbált újra festeni. Állványt vett, festékeket, délutánonként kiült a Maros-part elhagyatott részeire. Türelmetlenül dolgozott, állandó feszültség szaggatta a mellkasát. Ha egy órára bele is merült, a következő percben ismét a legrosszabb egyetemi emlékekfortyogtak benne. Újra hallotta a veszekedésbe fajuló vitákat a tanáraival, ilyenkor görcsösen szorította az ecsetet, meredten ült, és bámulta a semmit. Aztán a féligkész vásznat a Marosba röpítette, és hazasétált.

Megkereste a barátait. Azok igyekeztek jópofáskodvafelvidítani. Ritkán sikerült. Közbenjárásukra Jozsót grafikusnak alkalmazták a kirakatrendezőkhöz.

Nem kívánkozott többé a folyópartra. Otthon próbálkozott képzeletbeli tájakkal, kikötővel, tengerrel, sziklákon csattanó hullámokkal. Öt elkészült képet támasztott az ágyhoz, és messziről ítélkezett róluk. Förtelmesek, mondogatta magának, aztán feketébe mártotta legnagyobb ecsetjét, és rácsot festett rájuk. ,,Panoráma adutyiból", suttogta, és harsányan fölnevetett.

Az anyja önmagában őrölt, de továbbra sem szólt.Olyan, akár az apja, gondolta, aki Jozsó ötéves születésnapja előtt három nappal halt meg a kórházban. A májával kezelték, közben ő másodszorra is infarktust kapott. Makacs, önfejű ember volt, akit a józan érvek semgyőztek meg. Sajnálta, hogy nem örökölt tőle egy kismegalkuvást, mert akkor még mindig az egyetemen tanulna.

Egyik éjjel visszacsempészte a szomszédokhoz menekített képeket, és a helyükre akasztotta őket. Jozsó reggel végignézett rajtuk, és kajánul elmosolyodott.

Leginkább festőkkel barátkozott, velük megtalálta aközös témát és hangot. Szívesen engedték maguk közé,mert látták, hogy kiégett.

Marci, a legjobb barátja megkérte, hogy fessen megneki egy erdőrészletet, mert neki valahogy örökké élettelenre sikerülnek a fák. Örömmel bólogatott, és munkaidő után sietett Marci műtermébe. Öt nap alatt végeztek. Az anyja örült, hátha a fia lassacskán visszanyeria kedvét, és önállóan fog dolgozni. Később mások is megkérték apróbb részletek megfestésére, amivel nem akartak bíbelődni. Vagy unalmasnak találták, és inkább újvászonba kezdtek. Amikor befejezte, nyomtak a zsebébeszáz-kétszáz lejt. Eleinte tiltakozott, hogy ő csupán Marcikérésére vállalta, szívességből, de aztán előre megszabta az árat, attól függően, hogy körülbelül hány nap alattvégzett. Sürgősségért felárat számított.

Icával Marci születésnapján ismerkedett meg. Már nagyon hiányzott neki a nő, és volt annyira piás, hogynem nézte meg alaposabban, kit kér föl a leggyakrabban táncolni. Az ösztöne cibálta mindig ugyanahhoz alányhoz. Az ösztönét pedig befolyásolta, hogy Ica szorosan hozzátapadt tangó közben. Pedig Ica mással is táncolt, mert neki a férfi hiányzott. Előző festő barátja egyhete hajigálta ki a ruháit a rózsák közé, mert rajtakapta a gázossal a fürdőkádban. Amíg összebújva táncoltak, azt hazudta Jozsónak, hogy a szülei kitagadták, mertállandóan dacoskodott velük, és mert habár húszéves,megtiltották, hogy fiúval menjen moziba. Ő pedig csakazért is ellógott. Most a barátnőjénél lakik, de nemtudja, mi lesz vele, mert tíz napon belül kilakoltatja,ha befut a férje hajója Szingapurból. A barátnő és Szingapur azért igaz volt. Jozsónak eszébe jutott, hogy ő isapa nélkül nevelkedett, megsajnálta Icát, és másnapraebédre hívta hozzájuk. Ica hálából hosszasan megcsókolta.

Az anyja örült, mert remélte, hogy a lány társa leszJozsó felpörgetésében. Izgatottan, kapkodva fogott a főzéshez. Remekelni akart. Ica virágot hozott, kedves voltés hízelgő, sokat csacsogott, ráadásul segített mosogatni,amivel végképp elkábította. Csak napokkal később eszmélt, faggatta Jozsót, hogy kiféle-miféle ez a lány, mertígy utólag átgondolva, ragadósnak tűnik. Úgy csüng afiamon, mintha évek óta ismerné, mondogatta magának, és milyen lány az, aki pár órai ismeretség után elfogadjaaz ebédmeghívást. Vissza kellett volna utasítania, vagykésőbbre halasztania, ha majd összemelegszenek kicsit.És a szülei is milyenek lehetnek, hogy kitagadják?! Jozsó csinálhatna bármit, ő nem zavarná el a háztól. Mégisaz ő gyermeke!

-Nem való hozzád! - vonta le a végkövetkeztetésthangosan, és tovább stoppolta a zoknikat.

Jozsó szájában megakadt a kanál.

-Ezt nem értem.

- Ica nem való hozzád. Az anyai szív megérzi azilyesmit!

-Magyarázd meg, miért.

-Megmagyaráznám, ha tudnám. Csupán érzem.

-Hülyeség. Az ebédnél tetszett.

-Olyan hirtelen jött minden, hogy majdnem megtévesztett. Alig ismered...

-Te sem ismered, de már megállapítottad, hogynem való hozzám.

-Tudom, hogy fülig beleszerettél, mégis azt tanácsolom, keress magadnak valaki mást.

Jozsó a tányér mellé ejtette a kanalat.

-Na, eltiportad az étvágyamat. Megyek, dolgomvan!

Többé nem beszéltek Icáról. Az anyja félt, hogy afia ellene fordul, Jozsó pedig elintézte egyetlen kézlegyintéssel a véleményét.

Icát a nagynénje nevelte. Szülei korán elváltak, ésmég mielőtt a bíróság kimondta volna, hogy melyik szülőnél maradjon, Anci néni magához vette. Sem az anyja,sem az apja nem "kapkodott" utána, így nevelhette anagynéni.

Jozsó kezdte elhanyagolni a barátait. Csakis Icávaltörődött. Ha tehette, munkaidőben is ellógott, hogy találkozhassanak. Amikor a barátnője, akinél lakott, délelőtt dolgozott, akkor Jozsó felosont, és három óráig kisem bújtak az ágyból.

- Vegyél feleségül - súgta Ica Jozsó fülébe egyszerelmes délelőttön, aztán cirógatni kezdte a fiú arcát.

Jozsó hirtelen fölült, és úgy nézett Icára, mint azapuka, akinek a hétéves fia először kérdezi meg, hogymi az a kupleráj.

-De alig másfél hónapja...

-Szeretsz, vagy sem?

-Persze hogy szeretlek.

-Akkor nincs akadálya. Szerintem, ha ketten igazán szeretik egymást, akkor mindegy, hogy ez két hetevagy két éve dúlik. Ennek éppúgy nincsenek fokozatai,mint a barátságnak vagy a gyűlöletnek.

Ez igaz, gondolta Jozsó, és cigaretta után kotort azéjjeliszekrényen, hogy időt nyerjen. Szerette a színházat.Bolond ez a némber, most hogy a fenébe ültesse le arapliját. A nevelése tiltakozott a gyors döntések ellen.

-Várjunk még - nyögte halkan, és vakargatnikezdte a tarkóját -, pénzem nincs, lakásom nincs, mirenősüljek?

- Épp azért! - térdelt föl Ica az ágyon. - A nulláról startolunk. Legalább megbecsüljük azt, amit megszerzünk.

Jozsó sehogy sem értette, mire ez a nagy sietség.Csak nem állapotos! Valamivel húzni kellene még aválaszt, mert ha nemet mond, Ica azonnal ráugrik, hogyakkor nem szereti. Ha igent mond, akkor feleségül iskell hogy vegye. Ha azt mondja, várjunk még, esetlegszakítani fog.

-Na?! - unszolta Ica. - Szóval nem szeretsz?

-Hülyeségeket beszélsz.

Ica megunta az örökös költözködést egyik barátjátóla másikhoz. Férjet akart, és Jozsó pontosan megfeleltaz igényeinek. Jóképű, intelligens, éveken belül híresfestő lesz, csak addig kell majd kínlódni, de megérné.Nem gondolta, hogy ennyire keservesen szedi ki Jozsóból a "boldogító igent". Ő is korainak tartotta a házasságot, de amióta leérettségizett három éve, már lakottegy festőnél, egy zenetanárnál  és egy ügyvédnél.

-Igazad van - mondta Jozsó a hosszú hallgatástkövetőleg. - Ugorjunk bele!

Ica sikongva szorította magához.

-Tudtam, hogy szeretsz! - kiáltotta.

Hazafelé Jozsó megivott másfél deci vodkát Miminél.Egyáltalán nem kívánta, de így akarta eltompítani magát az anyja lebeszélése elől.

-Megnősülök - mondta köszönésképpen.

-Ó, fiam! - és leejtette a varrást.

Jozsó pillanatra megdermedt. Ez most vajon örömkiáltás, vagy bánat?

-Ica? - kérdezte rövid szünet után.

-Igen.

Mozdulatlanul bámulta a kockaköveket, aztán fölsóhajtott:

-Rendben van, fiam. Remélem, boldogok lesztek.

Jozsó mindenre számított, csak megjegyzés nélküli beleegyezésre nem.

-Itt fogtok lakni?

-Igen... szeretnénk - és örömében homlokon csókolta.

Három nap múlva beadták a papírokat, Ica pedig odaköltözött a két bőröndjével. Csak néhány barát kísérteel őket az anyakönyvvezetőhöz, akiket aztán meghívtaksörözni a közeli kerthelyiségbe.

A lakást nem rendezték át, csupán szekrényt vettek,mert Ica ruhái sehova sem fértek.

Ica anyósa lábánál dorombolt, aki viszont úgy viselkedett, mintha szeretné őt. Néha úgy érezte, képes lennemegszeretni Icát, de másnap mégis úgy határozott, hogytartja a távolságot, mert az ő első benyomása csalhatatlan. Azt viszont még önmagának sem vallotta be,hogy első benyomása csupán napokkal később jelentkezett.

Ica vállalta a mosást és a takarítást. Szívesen főzöttis volna, de a rántotta és a paradicsomleves kimerítettefőzési tudományát.

Jozsó a lakáskérelmére még biztatást sem kapott. Halenne gyerek, mondták, előbbre kerülhetne a listán. Icapedig várni akar pár évet a gyerekkel.

Sok pénzt akart keresni, ezért újból végigkopogtattafestő barátait munkáért, hátha kölcsönökkel megtoldvabefizethetne egy lakásra. Tudta, hogy hamarosan veszekedéssé fajul Ica és az anyja egymásra vicsorgó viszonya. Ezért inkább feladta az elveit, és olyan képeket kezdett el festeni, amelyeket az első ecsetvonásnál megutált.Viszont gyorsan és jó áron elkeltek. Marci egy fényképészt hozott neki, akinek életnagyságú, összecsomagolható Szent Péter kellett korlát mögött, háttérben tenger,bal tenyere egy méterre a földtől, hogy az elsőáldozógyerekek alája férjenek. Aztán még jött két ilyen fényképész.

Bármilyen munkát elvállalt, alig maradt ideje enniés aludni. Egyre többször hiányzott délelőtt a munkahelyéről. Először szóltak neki, másodszorra is szóltak,harmadszorra írásban figyelmeztették, aztán telefonált aszemélyzetis, hogy fáradjon be a munkakönyvéért.

-Micsoda?? - pattant föl Ica. - Kidobtak ezekérta giccsekért, amelyektől már lélegzeni sem lehet a lakásban?!

Jozsó megrándította a vállát.

-És miből fogunk élni?

-Festek, nem?... Legfeljebb elmész te is dolgozni- toldotta hozzá egykedvűen.

-Tudod nagyon jól, hogy semmihez sem értek.

-Beletanulsz valamibe.

-Aranyos vagy!

-A jóistenit neki! - csapott az asztalra, hogyleugrott a vizespohár. - Azért gürizek naphosszat, mintegy állat, hogy még te is nekem ugorj?!

-Minek vállaltál annyit?

-Kérdéseid csodálatosak! Mozgasd meg az agytekervényeidet, hátha magadtól rájössz! - és becsapta azajtót.

Az anyja még délelőtt elment a sógornőjéhez, másképp nem veszekszenek. Csak az hiányzott volna. Aligvárta, hogy külön lakásba költözzenek, és önállóan rendezzék be az életüket. Ica is ezt akarta, de ő túlbecsültea türelmét. Hiába kellett sok mindent nélkülöznie gyerekkorában, amit a társak természetes velejárónak tekintettek, nem tanult meg várni a jobbra.

Jozsónak tíz napot ajánlottak, hogy új munkahelyetkeressen magának. Minden ismerősét, barátját megmozgatta. Későn járt haza, mert lúdbőrözött Ica duzzogásától, anyja keserves arcától. Úgy bámulnak, mint egyrablógyilkosra, gondolta. Végül senki sem segített, és utolsó lehetőségként plakátragasztást vállalt. Az anyjaIcát okolta, mert szerinte ő hajtotta bele Jozsót erejénfelül az új lakásba. Pedig milyen szépen meglennénekők hárman, vigyázhatna majd az unokákra, öregségéremeg gondoznák, úgyis nekik maradna a lakás. Icánakviszont első pillanattól nem akaródzott ideköltöznie, láttaő a tekintetéből. De azért hallgatott, kerülte a civakodást.Vajon Jozsó az ő pártját fogná?

Jozsónak az új munkájával földuzzadt a szabad ideje, napközben is hazaugorhatott dolgozni.

Barátai lenézték, szerintük az igazi festő inkább kiszúrja a saját szemét, mintsem fenékbe rúgja a sajátművészetét. Marcival különösen sokat vitázott, ő voltaz egyetlen, aki meg is mondta a véleményét. Jozsóegyetértett, de kellett a pénz. Csak olyanok áskálódnak,mondta, akik három szobában terpeszkednek.

Ica társaságot, barátokat akart, de alig hívták őket,és csak ígérték, hogy mennek hozzájuk.

-Azt hiszed, azért rebegtem el a boldogító igent,hogy esténként itthon centizzem a parkettát?

-Láthatod, drágám, hogy dolgozom, holnapig muszájbefejezzem - válaszolta halkan, anélkül, hogy Ica feléfordult volna.

Az anyja sapkát kötött eladásra.

-Soha egy mozi, tánc, vendégség, örökké ezek arohadt mázolmányok!

Jozsó maga sem értette, mitől maradt ilyen nyugodt,pedig máskor kevesebbtől is dühöngött. Talán mert őis mázolmányoknak értékelte, de ezt Icának sem vallotta be.

-Azért dolgozik, hogy legyen pénzetek befizetni lakásra - mondta az anyja helyette.

-Lakás! Lakás!... Örökké a lakás! Mást sem hallok hónapok óta. Úgysem lesz belőle semmi!

Ica már megbánta, hogy hozzáment Jozsóhoz. Így utólag sem tudta eldönteni, hogy akkor tényleg szerelmesvolt Jozsóba, vagy csupán támasz kellett. Remélte, hogybefut mint festő, és akkor gondtalanul élhet, akár előzőbarátainál. A házasságlevél sejtnek sem számított érzelmi minőségében. Előző vadházasságaiban úgy élt, mint ahivatalosak.

Jozsót teljesen lekötötte az őzike megfestése a patakpartján.

-Vállalom a nélkülözéseket - hazudta Ica -, havan értelme.

-Miért, a lakás szerinted értelmetlen dolog? - álltmeg a kötéssel az anyósa. - Ha megszaporodunk, ez bizony kicsi lesz.

Csak nem vár gyereket, kérdezte volna Ica, és az ablakhoz lépett, hogy nyugodtan mosolyoghasson.

-Az a baj, hogy elaprózza magát - fordult viszsza. - Lesheti, amíg fölfigyelnek rá.

-És ha véletlenül nem fedeznek föl?! - szólalt megJozsó. - Akkor lógjon ki a seggem a nadrágból, és tapétázzam ki a lakást a festményeimmel?

-Ugyan! - legyintett Ica. - Téged EGYSZER márfölfedeztek.

Jozsó megértette a célzást.

-Most kötekedni akarsz?

-Nem, de neked sikerült volna betörni.

-Mi az, hogy volna?! - csapta Jozsó a palettátaz asztalra, mert idegesítette, hogy nem érti, hova fog Icakilyukadni. - Úgy beszélsz, mintha már hatvanéves tasziló lennék, akinek remeg az ecset a kezében, és tényleg nincs semmi reménye.

Ica nekitámaszkodott a szekrénynek. Figyelte Jozsóizgatott arcát, és finoman elmosolyodott.

- Ha csupán a lakásért festesz, tényleg hatvan leszel, mire összejön rá a pénz.

-Tulajdonképpen mi bajod? - kérdezte, mert mégmindig nem értette felesége kekeckedését.

-Á! Semmi! - válaszolta ugyanazzal a mosolylyal, és átlibbent a másik szobába olvasni. Pedig éreztetniakarta Jozsóval, hogy lebecsüli a képességeit.

Jozsó csodálkozva nézett az anyjára, magyarázatot, felmentést várt.

Ica megelégelte a házimunkát, pedig az anyósa eleinte nagyon örült, hogy besegít. Több ideje maradt kötni.Inkább egyedül ment moziba, vagy az üzletekben kószált.Tudatosan kezdte rombolni a házasságát, bosszúból, hogy Jozsó élhetetlen, és hogy angyalnak öltözhet, az anyósaakkor sem fogja megszeretni.

-Akarsz pénzt keresni?

Jozsó hangja félénk volt, Ica házisárkánnyá vedlett aszemében.

-Attól függ.

-Modellt kellene álljál valakinek.

-Rendben - mondta fakón és semlegesen.

-Csináltad már?

-Soha.

Hazudott, mert már diáklány korában modelleskedett.Csupán azért kapott rajta, hogy megszabaduljon a házimunkától, és naphosszat csellenghessen.

-Holnap elviszlek. Három-négy óra alatt végeztek.

-Már ezzel is foglalkozol?

-Régóta.

Icát főleg a barátai mintázták meg, akikkel együtt élt.Jozsó erről nem tudott.

Reménykedett, hogy megjavul a házasságuk, amelynek oszlását Jozsó még nem érezte. A több pénzzel talán többet lehetnek együtt. Szerette Jozsót, ha nem isannyira, mint az előző hónapokban. Ha egy jóságos tündér most lakással kedveskedne nekik, megszabadulhatna anyósa gyűlölködő tekintetétől, és minden olyan lenne, mint régen.

-Megvan a lakás! - rontott be Jozsó, és fölkaptaIcát a heverőről. - Örülj, nyuszikám!

Először azt hitték, viccel. Csodálkozva bámulták.Ica átölelte férje nyakát, nem akarta elengedni. Atündér, gondolta, és elkezdett kacagni.

-Szóval nem olyan, amilyet elképzeltünk, de kezdetnek tökéletesen megfelel. Tulajdonképpen szobakonyha-fürdőszoba, és úgy jutott nekünk, hogy valakilemondta, mert megszaporodott a családja, nagyobbatakar.

-Garzon? - fintorgott Ica.

-Nem örülsz?... A miénk! Majd lesz kétszobásunk is!

A pénzük így megmaradt tapétázásra és bútorokra.Két hét múlva beköltözhettek. Ica első nap kijelentette, hogy ő nem rabszolga, a házimunkát megosztják,ezenkívül esténként szórakozni fognak. Ő élni akar.

Ica ismét hozzácsapódott a társasághoz, amelyet otthagyott, amikor férjhez ment. Régi barátnők és művészfeleségek, akikkel délelőtt cukrászdákban tereferélt vagyvásárolgatott.

-Odalökted neki a fiatalságodat - mondogatták -,és cserébe mit kaptál? Koszos kis garzonban sínylődsz!

Ica mérgében felugrott az asztaltól, és kirohant. Jozsó mégiscsak a férje, tudta, mennyire imádja őt. Később úgy érezte, parányi igazuk van. Ő sem egy eldobnivaló nő, sok férfi nyáladzik utána az utcán. Néhánynapig töprengett, adjon-e még egy lehetőséget Jozsónak, vagy folytassa az abbahagyott rombolást.

Valamivel többször jártak szórakozni. Jozsó számosrendelést visszautasított, vagy túl hosszú határidőt szabott.

Ica rájött, hogy házassága alatt a feszes spórolás miattmegtagadta magától a ruhát, kabátot.

-Nem jelenhetek meg ezekben az ócska drancokban! - jelentette ki egyik este, amikor Marciékhoz készülődtek. - Ki is néznek! Telefonálj, hogy rosszul vagyok, nem mehetünk.

Jozsót a jó hangulata szótlanul cipelte a sarokig telefonálni.

Ica három hét alatt felöltözte a megtakarított pénzüket. Eleinte Jozsót is noszogatta, mert nincs egy tisztességes öltönye, inge, cipője, de ő válaszként morgottmeg legyintett, és folytatta a festést. Újra önállóan festett, mert megneszelte, hogy fél év múlva közös tárlatuk lesz a helybelieknek a szomszéd városban. Ica a hírrevállat vont.

Jozsót éjjel-nappal feszítette Ica fintorgása a lakásra. Ő ezt kezdetnek nevezte, nagyobbat ígért. Ismét vállalt rendelésre festményeket, másolatokat képeslapok alapján. Ahogy becsukta az ajtót maga mögött, kicserélte avásznat az állványon. Tudta, hogy haragszik érte. Megritkultak az esti kiruccanások, de Ica hallgatott. Megelégedett a délelőtti-délutáni programjával a barátnőkkel.

Mind kevesebbet beszélgettek, és Ica mind többet hiányzott otthonról. Ha Jozsó kérdezte, hova indul, dolgomvan, válaszolta, aztán hátat fordított. Jozsó kiegyensúlyozott házasságot akart, megértéssel, odafigyeléssel.

Teljesen lekötötte a munkája. Alig érezte, mennyirebefagyott a kapcsolatuk. Félt arra gondolni, hogy az őházassága is csikoroghat. Kellemes izgatottságban élt,annyira várta, hogy elkészüljenek a képek és a bizottságdöntsön. Nem akarta Marci segítségével befolyásolni adöntést. Az utcán szinte rohant a plakátokkal a hónaalatt, gépiesen ragasztott, mert folyton a festményeit tökéletesítette. Gondolatait följegyezte, és ha még otthonis tetszettek, vászonra kente őket.

Figyelmetlenségében öt egyforma plakátot ragasztottugyanarra az oszlopra. A főnöke belekékült, ki akartadobni, aztán Jozsó kimagyarázta magát, és megúszta folyamnyi letolással és tíz százalékkal a fizetéséből.

Amióta elköltöztek, ritkábban látogatta az anyját, demost már egy hónapja nem volt otthon. Egyik délutánkétségbeesve csöngetett, hogy mi történt. Ica még délelőtt elillant, ő festett.

-Sok a munkám - magyarázta. - Ha nem jelentkezünk, az jó jel, akkor nincs semmi baj.

Keveset maradt, észrevette, hogy zavarja a fiát amunkában.

Később úgy érezte, holtpontra csúszott, csak kínlódik a vászon előtt, és a bizottság kidobja ezekkel a képekkel. Elvesztette egyéni stílusjegyeit, több festményénhiába kereste önmagát. Földhöz csapta az ecsetet, megtörölte a kezét, belebújt kopott lódenjába, és lement sétálni. Marci hiányzott neki, hátha ott helyrejön a hangulata. Futni kezdett a megálló felé, mert meghallottaa villamos dübörgését a hídon.

Átvágott a kicsi parkon, és belépett a kapun, demeg is torpant, mert csörömpölés, kiabálás hallatszottki a házból. Halkan káromkodott egy cifrát, és fölosonta verandára. Marci a heverőn nyújtózkodott, Zsazsa sehol. Visszatipegett a bejárathoz, és hosszasan csöngetett.Zsazsa kócosan, kisírt szemmel nyitott ajtót.

-Szia! - bazsalygott, és gyorsan belépett. - Marci?

Undorral bökött a szoba felé, aztán elfordult, de Jozsó megragadta a karját, és maga után vonszolta.

-Megint cirkuszoltatok?

-Tudod, mit mondott? - pattant föl Marci. - Hogya háttérben az ingovány olyan, mint egy teleokádott gödör!

-Olyan is!

Átszaladt a műterembe, és hozta a még nedves képet.

-Most mondd meg te, hát ért ez a nőszemély valamit is a festészethez? Mint görény a fényképezéshez!

Zsazsa meglóbálta a kristály hamutálcát.

-Sejtelme sincs a modern festészetről!... Ő csakikonokat restaurál, soha életében nem festett... Akkormeg mit pofázik bele!

-Te kérted a véleményemet, nem?

-Igen, a véleményedet, de te azonnal ócsárolnikezdted! Indoklás nuku!

Jozsó kapkodta a fejét, szólni sem maradt ideje.

-Mert a te szuperérzékeny művészlelked képtelenlenyelni a kritikát!

-Kritikát! - kiáltott fel Marci.

-Gyermekeim! Legalább amíg itt vagyok, kíméljétek egymás életét! Nem érek rá tanúskodni.

Marci visszafeküdt, durcásan meredt a plafonra. Zsazsa behozott egy üveg konyakot.

-És minek köszönhetjük az utóbbi időben elég ritka, de annál megtisztelőbb látogatást? - kérdezte Marci,amíg fölült.

-Megtorpantam...

-Állunk művészeted szolgálatára! - hajolt megZsazsa kecses mozdulattal.

-Ne, komolyan...

-Ica?

Jozsó megrándította a vállát.

-Összevesztetek?

-Majdnem. Az utóbbi időben alig látom. Idegesít,hogy fogalmam sincs, merre kószál. Hogy dolgozzak nyugodtan!... Próbálom közömbösen lenyelni, és bemesélni magamnak, hogy szeret, nincs semmi baj, de amikor...

-Sajnálom, Jozsó - szólt közbe Marci. - Ebbennem adhatok tanácsot. A te feleséged, te jobban ismered a gyengéit, rigolyáit. Ha esetleg rám hallgatsz, mindent elrontsz.

-Talán törődjél többet vele, azt hiszem, ő fontosabb kellene legyen, mint az a kiállítás.

-És a jövőm?!... Így is annyi év elcsúszott hiába! Úgy képzeltem, hogy a feleségem noszogatni fog, hakell, és úgy viselkedik, hogy... soha ne kételkedjem aszerelmében .. . Nekem fontos a nyugalom, ha festek.

-Féltékeny vagy?

-Nem éppen féltékeny, de te ismered Icát, ő a pillanatnyi örömökért él.

Jozsó megbánta, hogy idejött. Most Marciék rájönnek,hogy omladozik a házassága, ő pedig egy jellemtelenalak, aki képtelen a férj szerepére. Ráadásul egoista,csupán saját sikere érdekli. Ő, a mintabarát.

- Próbálj komolyan megbeszélni vele mindent, rákérdezni, mi a szándéka. A pletykák is megindultak...

-Ugyan, Marci! - kiáltott fel Zsazsa. - Ez hülyeség! - és intett a szemével.

Szótlanul ültek.

-Jozsókám! - emelkedett föl Marci. - Fél évehalogatom a fekvő aktomat. Te is mindenkinek szerzelmodellt, csak nekem nem, mert a haver ugye várhat.

A dorgálás a modellért erőltetettre sikerült, gondoltaMarci, de arra talán jó lesz, hogy Jozsót kizökkentse apletykákból.

-Hányat mutattam eddig?

-Tudom! - emelte föl a tenyerét. - Ötöt, de milyeneket! Mondtam, hogy a csecsemő leheleténél is finomabb vonásai legyenek.

Jozsó bólogatott. Majd lombikban gyártok neked egyet.

-Türelem.

-Ne felejtsd el, hogy három hónap múlva nyílik atárlatom, addig meg is kell száradnia! - nevetett. - Na,de ürítsük már ki azt az üveget, nehogy szerencsétlenséget hozzon a házra.

Megitták. Jozsó még kedvetlenebbé vált. Marciék voltak az egyetlenek, akiknek elmondhatta a baját, még azanyjától is titkolná, hogy Icával keresztben vannak. Azt elismerte, hogy okos ember ilyenkor nem osztogat tanácsot még a legjobb barátjának sem, de a pletykák! Vagycsupán kitalálták, hogy ráijesszenek és lapátolja összemagát? Pedig igaz kell legyen, mert Zsazsa rögtön letorkolta. Kinek mi köze az ő házasságához! Ráadásul aztképzelik, nagyobb a hatása, ha festőről terjesztik, mintha a postásról. Hülyék! Minden házasságban lehetnek görcsök, és ők Icával azért szeretik egymást, hogy ezeketföloldják. De azok honnan a fenéből ismerik az ő családi bonyodalmait? Ő senkinek sem panaszkodott. EsetlegIca. Mindenesetre úgy is értelmezhető, hogy Icáról pletykálnak. Biztos van valakije. Úristen! Annyira rettegetta gondolattól, hogy félt megkérdezni. Még kiröhögnék.Megitta a konyakját.

Fölállt, megköszönte a piát.

- Talán jobban fogok haladni - köszönte meg a háziak együttérzését.

-A modell, apuskám! - kiáltott még utána Marcia kapuból.

Hátra sem fordult, csupán intett a karjával.

Ica sehol, üzenetet is hiába keresett. Tíz elmúlt. Ruhástól dőlt a díványra, meg akarta várni. Aztán elaludt.Arra ébredt, hogy Ica a fülét harapdálja.

-Hány óra?

-Mindjárt kilenc, drágám, te meg lustálkodsz. Márvárnak a plakátjaid!

-Hol voltál? - kérdezte, és eltolta magától.

-Ó, Gittáéknál aludtam. Olyan remekül eltraccsoltuk az időt, hogy már nem közlekedtek a villamosok, őkmeg nem akartak elengedni.

-Én meg frászt kapok, hogy fogalmam sincs, merrecsászkálsz!

Idegesítette, hogy Ica annyi fáradságot sem vett magának, hogy valami hihetőbbet hazudjon.

-Na, ne durcáskodj, Jozsóci, hát egyszer megtörténhet.

Ki tudja, kinél hentergett, ő meg ha akarná semkaphatná rajta a hazugságon, mert Gitta a gyerekei életére is megesküdne, hogy Ica náluk aludt.

-Ez így nem élet! - ugrott föl Jozsó. - Naphosszatlötyögsz, mit érdekel téged, hogy haladok a munkámmal, a lakásból seggel kell kijönni, akkora a rendetlenség, és túl sokat mész modelleskedni, pénz meg sehol!

-Tényleg, hogy haladsz a munkáddal?

Jozsó lesöpörte a vázát az asztalról. Szólni sem bírt.

-Különben te küldtél pucérkodni!

-Jó, egyszer-kétszer. De azt nem mondtam, hogyminden dilettánsnak levetkőzzél!

-Ez most féltékenységi jelenet?

-Nem, csak szeretném, ha többet ülnél itthon. Szükségem van a jelenlétedre.

-Nekem pedig szükségem van egy kis pénzre, hogylegyen miből öltözködjem! Mert abból, amit te adsz, azócskapiacon sem vehetek ruhát magamnak!

-A spórolt pénzünket elintézted. Majd szétreped aszekrény a sok dranctól! Kétszer fölveszel valamit, aztánmár dobnád el!

Ica legyintett. Ez az ember élhetetlen, gondolta. Ellepik a NAGY ÁLMOK, amelyek végül is az ő kishitűségén lubickolnak, zsákutcába vezetik.

-Muszáj mindig a legutolsó divat szerint öltözködni?Néha takarékoskodni is kell valamit, de te két kézzelszórod a pénzt!

-Te pedig megvénülsz, és egy álmatlan éjszakánazon töprengsz, hogy mi a fenének éltél. Ezeket az éveket még erőltetett menetben sem lehet behozni. Majdkuksolsz a mázolmányaid között és várod a milliomost,szivarral a szájában, hogy elragadtatásában egész vagyonát fölajánlja értük - gondolta Ica, de azt mondta:

-Amiért én dolgoztam meg!

-Tudtommal közös a háztartásunk!

-Jópofa vagy. Előbb elküldesz modellnek, aztánfelhánytorgatod. Ha pénzt kérek, akkor nincs, várjak.

-Elveszed te azt magadtól!

-Amióta házasok vagyunk, még nem kérdezted meg,mire lenne szükségem! Mindig a kuporgatás! Hetekenát mázoltad a szöktetéseket a szerájból meg a meztelencsöcsű cigányasszonyokat, és sehol semmi. Most művészképeket festesz, azért nincs egy lej sem a házban.

Jozsó lehuppant a fotelba.

-Te sem értessz meg engem.

Belefáradt az értelmetlen vitába, legszívesebben újraelhajította volna a festőállványát, ecseteit. Irigyelte azesztergályost, a cipészt és a bádogost, ők örökké ugyanazt csinálhatják, semmi szükségük fantáziára.

-Dehogynem, én tökéletesen megértelek. Csak tea fellegekben sétafikálsz. Tehetséges vagy, ezt bárki elismeri, jól is indultál, aztán kidobattad magad az egyetemről. Ha egy picit körülnéznél, láthatnád, hogy azok,akik a bilit sem vihették utánad, már rég befutottak. Élhetetlen vagy!

-Szóval a végén én maradok a szarban! Őnaccságanaphosszat lébecol, már pletykálnak róla, és akkor ez aköszönet!... Nem szeretsz te engem!

Ica hallgatott. Csak előre lát, gondolta, kár is veszekedni rajta, úgysem győzheti meg. Jozsó az agyábanérezte, hogy pattannak el a szálak, amelyek Icához kötötték.

-Már mindenki rajtunk csámcsog, engem röhögnek- mondta elkeseredve.

A magányt kívánta, egy erdő közepén, ahol az őzeka tenyeréből esznek.

-Kicsoda?

Jozsó legyintésre sem méltatta a kérdést. Kipróbálta- első nekifutásra - ezt a fajta házasságot is, megpróbálta elképzelni, milyen lehet a következő. Vagy annyitfog válogatni, hogy végül hoppon marad?

Remegett a keze az idegességtől. Készakarva kiprovokálta a választ, hogy szereti-e, és Ica átengedte a dobhártyáján. Ennyi. Valami végképp elszakadt benne.

-Vajon hogyan kellene viselkednem, hogy méltóságodnak megfeleljek?

Ica csupán azért gúnyolódott, hogy mondjon valamit.

-Baj, ha elmegyek, baj, ha dolgozom, baj, ha öltözködöm... nem tudom.

-Ugyanoda jutottunk. Te mindent mértéktelenül csinálsz.

-Azért élünk, nemde?

-Forgolódunk körülötte, de nyíltan megbeszélni nemmerjük. Elmész, de hová? Sohasem jelented be. Arragondolok, amire akarok.

-Szóval szerinted félrejárok?

-Te mondtad.

Jozsónak eszébe jutott, hogy ő is lehet cinikus.

-Igen?? Hát már itt tartunk?!

-Igen. Soha nem volt egy rendes munkahelyed.

Ica dühében csak kapkodta a levegőt.

-És ezt pont te csapod hozzám? Te?? Aki plakátokatragasztasz, és a publikum elhiszi, hogy illik a művészetedhez? Pancser vagy!

-Az imént még tehetséges voltam...

-Visszaszívom! Élhetetlen pancser vagy! Én hülyemeg beléd habarodtam. Az anyád örökké utált, csupánmiattad vágtam jó pofát az egészhez.

-Ezt vártam, az anyámat! Sejtettem, hogy nem hagyod ki!

-Most már eddig vagyok veled! - húzta el a tenyerét a feje fölött.

Pár pillanatig egymásra meredtek, aztán Ica megfordult, és bevágta az ajtót maga mögött. Jozsó lehunytaa szemét.

Később felállt, leballagott a parkba sétálni. Megnyugodott, nem haragudott Icára. Talán soha nem is voltszerelmes. Akkor neki jó szó kellett, de nem az anyjáé,mert az csak vigasztalás lehetett volna. Még szerencse,hogy Ica nem állapotos.

Mire visszatért, Ica összepakolta a holmija egy részét,és eltűnt. A konyhaszekrényen cédulát talált: "Majd jövök a többi cuccomért is. I."

Három nap múlva, este csengetett. Fél óra alatt megpakolta a két nagy bőröndöt. Hallgattak. Jozsó a függönymögül figyelte, hogy egy számára ismeretlen férfi segített lecipelni a bőröndöket, aztán beszálltak az autóba.

Jozsó elment az anyjához, és mindent elmondott.

-Gondoltam, hogy így végződik. Nem érdemelt megtéged. Gyorsan felejtsd el... Még szereted?

Maga elé bámult, aztán megrázta a fejét.

-Na azért!

Marci elkotyogta, hogy Ica egy szobrászhoz költözött.Ő is csupán látásból ismerte, mert nem olyan rég költözött a városba.

3

Három hét múlva, összefutottak az utcán. Jozsó plakátot ragasztott, Ica megveregette a vállát:

-Meg akartalak keresni, hogy megbeszéljük a válást.

Jozsó felkészült rá, és most mégis olyan furcsán csengett a szó. Valahogy még mindig nem hitte el. Eleinteszeretett volna Ica elé borulni, és bocsánatot kérni, éshazavinni, és mindent megígérni. Aztán rájött, hogy nevetségessé válna. A száján keringett, hogy próbálják megújra, neki nincs már veszítenivalója, de félt, hogy Icakineveti. Lerakta a vödröt:

-Hallgatlak.

-Szeretném, ha civilizáltan oldanánk meg a dolgot,minek kabarézzunk a bíróságon. Jó?

-Nekem igen.

-Akkor szia. A részleteket később.

Most még utánakiálthatna, néhány másodpercig úgyérezte, csak az anyjának akart kedveskedni, amikor kijelentette, hogy már nem szereti Icát. De azonnal eszébejutott a munkája, hogy ismét akadoznának a képei. Olyanerővel nyomta bele az ecsetet az enyvesvödörbe, hogyösszefröcskölte a nadrágját.

Az első békítő tárgyalásig sem tudta érzelemmentesíteni magát Ica iránt. A visszakönyörgéstől a hiúsága iseltiltotta. Így sem magas az ázsiója a festők körében,csak az hiányzik, hogy ráfogják, fut a szoknyák után.Még ha az a szoknya történetesen a feleségéé. Kíváncsivolt, mit fog érezni, félt a közös emlékektől, de aztánminden elhangzott szó közömbösen hagyta.

A vége felé volt bátorsága végigmustrálni Ica új barátját. Vajon annak idején őt is így mustrálták? Hogymit zabál ezen a kis majmon, gondolta, és elmosolyodott,de ez senkinek sem tűnt föl.

Egyelőre nem hiányzott neki a nő. Rengeteget dolgozott, a bizottság elfogadta három festményét a benyújtott négy közül. Próbált új munkahelyet találni magának,sikertelenül.

Felszabadultan élt, örült, hogy nem kell senkit hazavárnia, nem kell a pénzt hajkurásznia.

Hiába mondogatta magának, a tárgyalások előtt, hogyIca idegen, Ica csak egy tárgy, azért elég gyakran eszébejutottak az együtt töltött hónapok. Főleg valamilyenemlék vagy mozi, vendéglő kapcsán. De a közös emlékek hatástalanul kerülgették az érzelmeit, pedig valamikor azt súgta a fülébe, hogy beleépült a sejtjeibe.

Ica úgy képzelte, Jozsót is olyan könnyen elfelejti,akár az előző barátait. Észrevette, hogy megváltozott Jozsó mellett. Új barátja csupán a pótpapa szerepét töltötte be, tudta, hogy csak a válásig marad vele. Visszaakart költözni a nagynénjéhez, aki nevelte.