nyomtat

megoszt

Erdély építészete a 11-13. században
ENTZ GÉZA

 

16. Sebesvár 20. sz. eleji állapotában, 13. sz. első fele

 

 

17. A széki ref. templom főszentélye, 1260 körül

 

 

18. A szászsebesi ev. templom nyugati kapuja, 1250 körül

 

 

19. A kelneki vár lakótornya és várfala, 13. és 14. sz.

 

 

20. A holcmányi templom toronybejáratának részlete, 13. sz. második negyede

 

 

21. A sajóudvarhelyi ref. templom északi kapuja, 13. sz. harmadik negyede

 

 

22. A marosszentimrei reg. templom déli ajtaja, 1200 körül

 

 

23. A küküllővári ref. templom nyugati homlokzata, 13. sz. első fele

 

 

24. A küküllőváro ref. templom tornyának keresztmetszete, 13. sz. első fele (Debreczeni László rajza)

 

 

25. A felsőtöki ref. templom szentélyboltozata gyámkövének rajza, 13. sz. második fele (Debreczeni László rajza)

 

 

26. A felsőtöki ref. templom déli szentélyablaka, 13. sz. második fele

 

 

27. A gerendi ref. templom szentélyboltozatának gyámköve, 13. sz. vége 28–29.

 

 

28-29. A gerendi ref. templom építési feliratai, 1299 és 1290

 

 

30. A gerendi ref. templom nyugati ajtaja, 13. sz. vége

 

 

31. A somlyóújlaki ref. templom déli fala az oldalkarzattal, 1257 után