nyomtat

megoszt

Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Nagy Ákos
X. 1. Személy- és intézménynév mutató


A Hét 18,

Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó 29,

Antal Árpád 54b,

Antal Ferencné 145/1,

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ( AnMET ) 19, 138/2,

Athenaeum Foundation of Science, Art and Culture 148/8,

Baky Attila 145/3,

Balassa Iván 53/1, 54/1,

br. Bánffy Ferenc 101/8,

Benkő József 148/14,

Benkő Samu 101/14,

Bethlen Kollégium 116,

Beyer László 54/2,

Bielz Iulius 56,

Bihari Napló 20,

Bíró Péter 142/10,

Bokor Árpád 57,

Bolyai Egyetem Néprajzi Intézete 94, 95,

Bordás Attila 54/3,

Brassói Lapok 142/10,

Bura László 58, 59,

Butura Valeria 14,

Petkes József 59,

Czira László 60,

Csalog Zsolt 120,

Csergő Bálint 61, 62,

Csilléry Klára 54/4,

Csiszer Imre 47/6,

Csorba Csaba 121,

Dancus Gheorghe 16,

Dani Béla 51/1,

Dolgozó Nő 11, 17,

Duka János 63,

Dunare Nicolae 63a,

Előre 16, 18,

EME 7, 53/8, 95,

EME Érem és Régiség Tárának Néprajzi Gyűjtő Társasága 101/11,

EME Néprajzi Tára 95,

EMKE Tájmúzeumi és Népkutató Szakosztálya 96,

Erdélyi Kárpát Egyesület 101/9,

Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeuma 92,

Erdélyi Nemzeti Múzeum 6,

Erdélyi Néprajzi Múzeum 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 28, 98, 99, 138/2, 146/4, 148/2, 148/4,

Ethnographia-Népélet 140/5,

Falvak Dolgozó Népe / Falvak Népe 10, 11, 16, 18, 20,

Felebarát 148/15,

Feneichel Sámuel 28,

Ferencz József Tudományegyetem Néprajz Tanszéke 93,

Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet –, Nyelv – és Történettudományi Kara 93,

Ferencz Péter 53/2,

Forrás 16,

Gál Alajos 142/10,

Garda Dezső 64,

Gazda Klára 32/1, 32/3, 53/3,

Gunda Béla 22,

Gyárfás Endre 65,

Haáz Ferenc Rezső 38, 66,

Halász Péter 54/5,

Hargita 16, 17, 18,

Herepei János 67,

Hermán János 148/13,

Hidelvei Kalandosok 101/1,

Honismeret 148/14,

Horváth Stefánia 68,

Huszka József 15,

Igaz Szó 20, 21,

Igazság 12, 14, 16, 17,

Imreh István 85,

István Lajos 69,

Jóbarát 68, 114,

Jókai Mór 91,

Józsa János 69a,

K. Kovács László 139/1,

Kallós József 145/4,

Kallós Zoltán 51/1,

Kapás Ferenc 69b,

Kardalus János 70,

Károly Zoltán 40,

Kemény Zsigmond 91,

Kidei Ev.Ref Egyház 101/4,

Kiss Ferenc 54/6,

Kolozsvári Néprajzi Múzeum 99,

Kolozsvári Rádió 20,

Kónya Ádám 54/7,

Korunk 11, 20,

Kós Béla 53/4,

Kós Csanád 54/8,

Kós Géza 54/9,

dr. Kós Károly 29, 31/6, 53, 54, 75, 85, 101/14, 110, 148/1, 148/8,

id. Kós Károly 54/10, 101/8, 101/13,

Köznevelés 22,

Krausz 115,

Kristó Tibor 21,

Kriterion 20, 31/1,

Kurucz Albert 54/11,

Lakatos Gyula 71,

Lázár István 116,

Lőrinczy Etelka 72,

Mádl Ferenc 53/5,

Major Miklós 73,

Malonyai Dezső 101/7,

Megyei Tükör 16, 18,

Mikecs László 117,

Miklós Domokos 51/1,

Miklóssy V. Vilmos 74,

Mikó Imre 148/8,

Molnár István 40,

Molnár J. Ibolya (Molnár Viorica) 75,

Mózes Teréz 76,

MTA 23,

Művelődés 16, 28, 29/10

Művelődési Utmutató 13,

Nagy Balázs 148/14,

Nagy János 77,

Nagy Jenő 122,

Nagy Olga 78,

Nagy Ödön 54/12,

Nemzetközi Népművészeti Fesztivál 16, 113a,

Népismereti Dolgozatok 21, 107,

Néprajzi Múzeum - Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára 148/11,

Néprajzi Tanulmányi Kör 12,

Orbán Balázs 11, 16, 29,

Orbán Lázár 78a,

Orosz Endre 21,

Paládi-Kovács Attila 53/6, 54/13,

Pascu Viorica 17,

Petőfi Sándor 9,

Petrescu Paul 54/14,

Posta Béla 121,

Református Kollégium 60,

Revista Muzeelor 17,

Rokaly József 80,

Román Néprajzi Intézet 10,

RTA 97,

Sas Péter 54/15,

Sándor Gábor 81,

Simén András 82,

Sütő 18,

Szabó Bálint 79,

Szabó László 119,

Számadó Ernő 40, 145/2,

Szamosmente 22,

Szatthmáry Gyöngyi 54/16,

Székely Béla 83,

Székely-Mikó Kollégium 5,

Székely Ödön 116,

Szőcs Vince 43/1, 84,

Tanügyi Újság 17, 18,

Tarisznyás Julianna 40,

Tarisznyás Márton 20, 40, 43/1, 85, 110, 139/5, 148/5,

özv. Tomper Józsefné 142/8,

Tóth Margit 51/1,

Tőkés Béla 86,

Tőkés Elek 87,

Török Köztársaság Nagykövetsége 53/7,

Utunk 9, 14, 20, 21,

Új Élet 16,

Vadas József 54/17,

Vámszer Géza 20, 88,

Vasas Samu 89,

Vécsey Gyula 90,

Viga Gyula 54/18,

Visky Károly 8,

Vita Zsigmond 91, 142/10,

Zakariás Erzsébet 53/8,