nyomtat

megoszt

Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Nagy Ákos

IX. Adatgyűjtés

     
138. Halászat, vadászat, méhészet

           1. Halászat: Népi halászat témavázlata + 24 rajz
           2. Vadászat: Obiecte de os şi corn în colecţiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei AnMET. 1977. Cluj, 1977. 71-107. [könyvkivágás], 19 p. Rajz kb. 50 db
           3. Méhészet: jegyzetek + kb. 20 rajz


139. Mesterségek, technikai feldolgozó eljárások

           1. Torockói vasművesség: 200 cédula, lap + K. Kovács László levele + 103 rajz + 7 fotó
           2. Fazekasság:
                    Települések, vidékek:
                                 Torda, Magyarköblös, moldvai csángó, Székelyudvarhely, Magyarlápos, Misztótfalu, Nagybánya, Felsőbánya, Vámfalu, Makfalva, Backamadaras, Küsmöd, Barcaújfalu, Nagykároly, Rév, Nyégerfalva, Belényes, Hídalmás, Kendermál, Zsombor, Tordaszentlászló, Nádasdaróc, Magyargyerőmonostor, Meregyó, Almásszentmihály, Magyarlóna, Váralmás, Kászon, Kézdivásárhely, Nagyajta, Székelymuzsna, Görgényszentimre, Bogács, Tihó, Ketesd, Kolozsmonostor, Szászlóna, Gyalu, Magyarvista, Bánffyhunyad, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Bereck, Bodok, Magyarhermány, Homoródalmás, Fogaras, Vajdahunyad, Románújfalu, Dél-Erdély és Bánság, Désháza, Zilah, Jára, Alvinc, Szolokma, Torockó, Csíkmadaras.
                                 Agyagmegmunkálás bibliográfia: 155 cédula
                                 Fazekas központok: kb. 200 cédula
                                 Adatgyűjtés: többszáz jegyzet, cédula + kb. 20 újságkivágás + kb. 200 rajz, fotó + 6 térkép

           3. Guzsalyok: 220 rajz + 2 fotó + 1 térkép
           4. Egyéb mesterségek, eszközök: többszáz rajz
           5. Tarisznyás Márton: Contribuţii la trecutul plutăritului din Gheorgheni, aut. 15 p. [Gyergyói tutajozás]
           6. Vasfeldolgozás: kb. 30 jegyzet, lap

140. Földművelés, állattenyésztés, házi munka

           1. Adatgyűjtések egy népi munkával foglalkozó kötethez: kb. 100 cédula, lap
           2. Népi földművelés Kalotaszegen: 28 jegyzet + 34 rajz + 19 fotó + 1 térkép
           3. Háztartási- és munkaeszközök: kb 1000 rajz + 11 diagramm + 5 fotó + 2 térkép
           4. Faeke: 135 rajz + 3 térkép
           5. Juhtartás: többszáz jegyzet, cédula + 70 rajz + 6 fotó

                   Újságkivágások
                   Ethnographia-Népélet 1947. 1-2.

141. Vásár

           Járai vásárok, aut. 2 f. + 2 térkép
           Marosvásárhelyi vásárok, aut., 8 p. ismeretlen szerző
           Mezőségi vásárok, kb. 50 cédula, lap + 42 rajz + 4 fotó + 8 térkép


142. Település (Vidék, falu)

           1. Magyarherepe:

                     Magyarherepe htárosztálykönyve 1796-1802-ből, aut., 12 p.
                     Magyarherepe határrészei és helynevei 1800-1802, aut., 2 p.
                     Magyarherepe 1800 körüli határosztályáról, aut., 3 p. + 3 jegyzet

           2. Kide:

                     Kidei népéleti adatok 1729-1867, aut., 62 cédula, lap + 1 nyilatkozat + 1 levél
          
           3. Mezőségi és széki adatgyűjtés: kb. 440 jegyzet, újságkivágások + kb. 15 rajz + 40 fotó
           4. Szatmári adatgyűjtés: 13 jegyzet + 1 rajz
           5. Lápos-vidéki adatgyűjtés:

                      Lápos-völgye községei, aut., 45 p. + 3 jegyzet

           6. Kalotaszeg:

                      Néprajzi adatok ,,Kalotaszeg helynevei”-ben, kb. 150 cédula
                      Kalotaszeg településföldrajza és településtörténete
                      A nagyesküllői ,,Eskühalom” - különlenyomat, 4 p.
                      Adatgyűjtés: kb. 60 jegyzet + 10 térkép

           7. Helynévgyűjtés: kb. 100 jegyzet + 32 rajz + 1 fotó + 6 térkép
           8. Az alvinci bolgár és habán közösség:

                      Habán mesterségek, kb. 80 jegyzet, cédula + 23 rajz
                      özv. Tomper Józsefné levele, 2 db.
                      Adatgyűjtés: 71 cédula, lap

           9. Kolozsvári adatgyűjtés:

                      Hóstát, Házsongárd, Kétvízköz, Monostor
                      Adatgyűjtés: kb. 40 cédula, lap + bibliográfia, aut., 3 f. + 46 rajz + 6 fotó

           10. Csángó adatgyűjtés:

                      Adatgyűjtés a csángó írásbeliségről
                      Bíró Péter levele [csángók románosítása]
                      Gál Alajos levele
                      Vita Zsigmond: A hétfalusi csángók kutatói, Brassói Lapok 1980. feb. 23., sajtókivágás + g. 4 p. + 1 levelezőlap
                      Adatgyűjtés: kb. 20 cédula, lap + 4 fotó


143. Népi építészet, lakásbelső

            1. Népi építészet – kötet kiadási ügyei, levelek
            2. Kis-Küküllő vidéke – építészet, lakásbelső, kb. 20 rajz
            3. Adatgyűjtés: kb. 190 rajz + 20 fotó + 1 térkép
            4. Alaprajzok: kb. 150 rajz
            5. Haranglábak: kb. 35 rajz
            6. Tüzelő: kb. 80 rajz
            7. Kászoni építészet: 16 cédula, lap + 23 fotó

144. Öltözet

            1. Falusi szűcsmester jegyzőkönyve, aut., 4 cédula
            2. Kalotaszegi textíliák:

                       Textile populare din zona Calatei, aut. 15 p.
                       A szövés és hímzés Kalotaszegen, aut. 8 p. + g. 2 f.
                       Adatgyűjtés: kb. 17 cédula, lap + 180 fotó, diafilm

            3. Textil, öltözet adatgyűjtés: kb. 10 cédula, lap + kb. 110 rajz + 26 fotó + 2 üvegkép + 2 térkép
            4. Ing szabásminták: 38 rajz


145. Szokás, néphit, folklór

            1. Antal Ferencné: Mese a molnárleányról, aut. 19 p.
            2. Számadó Ernő balladagyűjtése, g. 4 f.
            3. Baky Attila: A pálinkaivás romboló hatása, különlenyomat, 24 p.
            4. Kallós József gyűjtése, 1975, [csokota, labdajáték] aut., 1 f.
            5. Népi orvoslás, aut. 2 f.
            6. Adatgyűjtés: kb. 200 jegyzet, cédula  + 16 f. kotta + 25 rajz + 22 fotó

146. Népművészet

            1. Népművészeti bibliográfia, aut., kb. 100 cédula
            2. Népművészeti jegyzetek: többszáz cédula, jegyzet
            3. Népi kultúra-modern kultúra: kb. 100 cédula, lap
            4. Cioploturi şi crestături din lemn din Transilvania, [kiállítás anyagából] 7 fotó
            5. Díszítő motívumok: kb. 40 rajz + 16 fotó + 1 térkép + sablonok
            6. Faragás:

                      Adatgyűjtés: 16 jegyzet + 5 rajz
                      Evőeszközök:

                                   Vízivó kanalak Erdélyben, aut. 1 f.
                                   Ivócsészék: 64 cédula, lap + 125 rajz + 2 fotó

                      Ivócsanak: kb. 60 rajz + 12 fotó + 1 térkép
                      Kopjafa: kb. 400 rajz + 1 térkép

147. Táplálkozás

            1. Népi táplálkozás, aut. 5 f. + kb. 50 rajz
            2. Pogácsa formák: kb. 20 rajz

148. Egyéb

            1. Kós Károly személyes fotói, 12 db.
            2. Erdélyi Néprajzi Múzeum kiállításainak képei: 70 fotó + rajzok
            3. Román néprajzi bibliográfia 1980-1989, aut., 10 f.
            4. Scurt istorie al clădirii Muzeului, aut. 2 f.
            5. Approbata uj konstituciok, g. 5 f. [Tarisznyás Márton levéltári másolt adatgyűjtése]
            6. Kiállítás képeinek jegyzéke, g. 8 p. [3 példány, ismeretlen kiállítás]
            7. Sajtókivágások
            8. Levelek, meghívók:

                       Meghívó Kós Károly - Új szempontok Erdély néprajzi kutatásához c. tanulmányának bemutatójára 1945. jún. 21.
                       Mikó Imrének címzett levél, g. 1 f. [beazonosíthatalan feladó]
                       Athenaeum Foundation of Science, Art and Culture részvétnyilatkozata Kós Károly halála alkalmából, g. 1 f.

            9. Néprajzi műemlékek Erdélyben, kb. 30 cédula, lap + 25 rajz
            10. Történeti jegyzetek, adatgyűjtések: többszáz cédula, lap
            11. Múzeológiai jegyzetek: kb. 100 cédula, lap

                        Néprajzi Múzeum - Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára – kérdőívek, 64 p.

            12. Memoriu în legătura cu unele probleme ale activităţii mele muzeografice şi etnografice, 1955, g. 19 p. [duplummal]
            13. Hermán János: Magyar hatás a nagysármási románság életében, 1944, különlenyomat, 5 p.
            14. Nagy Balázs: Benkő József székely polihisztor, Honismeret 1994. 6. sz., 3 p.
            15. Felebarát gyülekezeti lap, 1992. 1-2. sz. 56 p.
            16. Egyéb adatgyűjtés: kb. 130 cédula, lap + 9 rajz + 2 fotó